Personliga rum i WebEx

Document created by Cisco Localization Team on Feb 8, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode

Vad är ett personligt rum?

Ditt personliga rum i WebEx är ett eget virtuellt konferensutrymme. Det är alltid tillgängligt, behöver inte bokas och du vet alltid var det finns. Dela din länk och kom igång med ditt möte. Ett personligt rum har bland annat följande fördelar:

 • Ditt personliga rum finns alltid på samma plats. URL:en, videoadressen och nummer för inringning ändras aldrig.

 • Mötesdeltagare som använder Cisco TelePresence-system eller andra videosystem och -program kan också delta om din WebEx-webbplats har stöd för Meeting Center-videokonferenser.

 • Ett virtuellt vänterum eller en lobby där personer kan vänta om de försöker delta i mötet i ditt personliga rum före utsatt starttid eller om du har låst rummet.


Note


Den övre navigeringsraden döljs automatiskt när den inte används för att maximera det tillgängliga skärmområdet. Du kan visa den igen genom att peka på pilen överst på skärmen. Fliken Hem går som standard till ditt personliga rum.


Uppgift

Åtgärd

Konfigurera ditt personliga rum

Det är enkelt att konfigurera ditt personliga rum. När din administratör har aktiverat rummet kommer du att få ett välkomstmeddelande via e-post. Välj länken Konfigurera rum för att starta konfigurationsguiden.

Du tilldelas automatiskt en värd-PIN-kod vilken identifierar dig som värden när du startar ett WebEx-möte i ditt personliga rum. Du kan ändra den när som helst.

Om du senare vill ändra dina inställningar går du till Mitt WebEx > Inställningar > Mitt personliga rum.

Anpassa vyn i ditt personliga rum

Kontrollera att du är i helskärmsvyn i det personliga rummet. Gå till din WebEx-webbplats och välj Mitt WebEx > Mitt personliga rum och sedan helskärmsvyikonen i det övre högra hörnet. Eller öppna URL:en till ditt personliga rum (t.ex. https://webex.com/meet/<värd-ID>).

Du kan anpassa vyn i ditt personliga rum på följande sätt:
 • Välj Ändra på din avatar för att överföra en ny.

 • Välj drinkbilden på skrivbordet för att välja en annan bild.

 • Välj skrivbordet för att välja en annan bild.

 • Välj pilen till vänster i rummet för att visa de tillgängliga bakgrundsbilderna. Dessa bilder kan du byta ut genom att överföra dina egna bilder.

Bjud in personer till ditt personliga rum

Du kan bjuda in personer till ditt personliga rum på tre olika sätt:

 • Dela din unika URL i ett e-postmeddelande eller ett snabbmeddelande.

  • Gå till Mitt WebEx > Inställningar > Mitt personliga rum för att hitta URL:en.

 • Inifrån ditt personliga rum väljer du knappen Bjud in och påminn och följer anvisningarna på skärmen.

 • Om du har WebEx-integreringen till Microsoft Outlook i WebEx produktivitetsverktyg kan du bjuda in personer via Outlook.

  1. I Outlook-fönstret i WebEx-verktygsfältet väljer du Schemalägg möte i personligt rum.

  2. Ange uppgifterna om ditt möte och välj sedan Skicka.

Note   En CAPTCHA visas när deltagare går till ett personligt rum för första gången på din webbplats eller när cookies i webbläsaren har rensats.

Starta ett möte i personligt rum

 1. Logga in på din WebEx-webbplats.

 2. Gå till Mitt WebEx > Gå till rum.

 3. Välj din ljudanslutning. Du kan använda din dator, ringa in med en telefon eller ta emot ett samtal från mötet till din telefon eller videosystem.

Du kan också starta mötet i ditt personliga rum via alla stödda videosystem, inklusive TelePresence-system eller videoprogram.

Starta ett möte i personligt rum via telefon

Du kan starta möten i ditt personliga rum via telefon utan att behöva logga in via WebEx-programmet.
 1. Ange åtkomstkoden till mötet.

 2. Ange din värd-PIN-kod eller din ljud-PIN-kod och tryck på # för att starta mötet.
  Note   

  Deltagare behöver bara trycka på #. Om värden redan har startat mötet i det personliga rummet kommer de att anslutas till rummet. Om värden ännu inte har startat mötet kommer de att vänta i lobbyn.

Alternativa värdar kan inte starta möten i personliga rum via telefon. Du kan inte låsa eller låsa upp möten via telefon. Möten som är satta att låsas automatiskt måste startas via WebEx-programmet.

Delta i ett möte i ett personligt rum

 1. Delta i mötet på något av följande sätt:

  • Klicka på länken i e-postinbjudan om du har fått en sådan.

  • Klistra in mötets URL i webbläsarens adressfält och tryck på Retur.

  • På din WebEx-webbplats anger du värdens värd-id för det personliga rummet. Detta utgörs vanligtvis av värdens användarnamn. Du kan hitta värd-ID:et för det personliga rummet i mötets URL. T.ex. organisationsnamn.webex.com/meet/jparker. Användarnamnet är jparker.

 2. Välj Delta.

 3. Välj din ljudanslutning. Du kan använda din dator, ringa in med en telefon eller ta emot ett samtal från mötet till din telefon eller videosystem.

Du kan också delta i mötet i det personliga rummet via alla videosystem som stöds, inkluderat TelePresence-system eller videoprogram.

Utse alternativa värdar

Du kan utse alternativa värdar för möten i ditt personliga rum genom att välja dem på sidan Inställningar. Vilket betyder att när du inte kan starta ditt möte kan den alternativa värden starta det åt dig.

Beroende på dina webbplatsinställningar kan du utse en eller flera individer till alternativa värdar, eller utse alla som har ett värdkonto.

Sidan för ditt personliga rum visar att de är alternativa värdar och de ser Starta möte istället för Delta i möte. Den alternativa värden måste logga in för att kunna starta mötet. Mötet startas automatiskt om de redan är inloggade.

Note   

Alternativa värdar måste ha ett värdkonto på din webbplats och de kan inte starta ett möte från videosystem eller -program.

Lås eller lås upp ditt personliga rum

Om du har efterföljande möten eller behöver sekretess i ditt personliga rum ska du låsa rummet. Du kan också ställa in alternativet att ditt personliga rum ska låsas automatiskt 5, 10, 15 eller 20 minuter efter att mötet har startat. När rummet är låst kan ingen gå in i ditt rum förrän du har låst upp det.

För att låsa eller låsa upp rummet väljer du Lås rum eller Lås upp rum inifrån rummet.

Om rummet är låst kommer värden att se en lista över alla deltagare som väntar i lobbyn och vilka som är inloggade. Värden väljer sedan vilka som ska tillåtas delta i mötet i det personliga rummet.

Om dina webbplatsinställningar hindrar obehöriga användare från att gå in i upplåsta rum såvida inte värden släpper in dem, kommer deltagare som inte har loggat in att få vänta i lobbyn och värden ser en lista över vilka som väntar och kan välja vilka som ska släppas in.
Note   

Deltagare som deltar via telefon eller videosystem kan fortfarande ansluta till olåsta personliga rum.

Din webbplatsadministratör kan tillåta obehöriga deltagare att gå till ett upplåst rum om de har loggat in inom en angiven tidsperiod. Förinställningen är två veckor.

Lämna ditt personliga rum

För att lämna ett möte i ett personligt rum väljer du Lämna rum.

När värden för ett möte i ett personligt rum lämnar rummet kommer mötet att avslutas för alla mötesdeltagare. Om du är värden och vill lämna rummet utan att avsluta mötet ska du göra någon annan mötesdeltagare till värd. Den nya värden tar över alla kontroller i rummet.
Attachments

  Outcomes