Versionsinformation för Cisco WebEx Meetings för iPad, iPhone och Apple Watch

Document created by Cisco Localization Team on Feb 21, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Aug 7, 2017
Version 5Show Document
 • View in full screen mode
 

Versionsinformation för Cisco WebEx Meetings för iPad, iPhone och Apple Watch

Vad är nytt?

Nyheter i Meetings 9.13

   

Stöd för Microsoft One Drive

  

Meetings-appen stöder nu innehållsdelning från Microsoft One Drive för privata kontoanvändare.

  

Centraliserat kontrollfält

  

I mötena finns nu ett förenklat kontrollfält för centraliserad åtkomst till alla mötesfunktioner.

  

Automatisk ljudavstängning

  

Du kan nu konfigurera inställningarna så att enheten automatiskt stänger av ljudet för alla möten som du ansluter till via den enheten.

  

Återställning av inloggningsuppgifter och lösenord via appen

  

Du kan nu återställa inloggningsuppgifter eller lösenord direkt i Meetings-appen.

  

Nyheter i Meetings 9.12

   

Den här uppdateringen innehåller mindre användbarhetsförbättringar och buggfixar.

  

Nyheter i Meetings 9.11

   
 

Förbättrad prestanda vid start och anslutning till möten

  

Tiden som krävs för att starta och ansluta till möten har sänkts med upp till fyra sekunder.

  

Anslutningsmeddelanden på startskärmen kontrollerade från appinställningar

  

iOS-användare kan nu enkelt aktivera och inaktivera anslutningsmeddelanden på startskärmen direkt från appinställningarna.

  

Inbäddad Safari-webbläsare för enkel inloggning

  

Anslutningen blir snabbare och en extern webbläsare behövs inte längre eftersom webbläsaren är inbäddad i WebEx-appen med vykontrollen för Safari. Enkel inloggning (SSO) för WebEx startar i Meetings-appen. Personliga rum startas nu inuti appen.

  

Officiellt stöd för återuppringning till videosystem

  

Alternativet Hitta videosystem är inte längre i betaversionen och stöds nu officiellt.

  

I en tidigare version förbättrades användarupplevelsen med tillägg av ett nytt alternativ för återuppringning som ger snabb och enkel mötesanslutning till ett lokalt videosystem.

  

Det nya alternativet Hitta videosystem upptäcker och ansluter till videosystem i närheten förutsatt att systemen är aktiverade för detta och att de är registrerade på ett lokalt system.

  

Stöd för iOS 10.3

  

Cisco WebEx Meetings har nu stöd för versionen Apple iOS 10.3.

  

Nyheter i Meetings 9.10

   

Smidigare mötesanslutning

  

Arbetsflödet för anslutning till möten har förbättrats så att möten ansluts omedelbart när du loggar in på appen.

  

Fransk översättning

  

För franska användare visar Cisco WebEx Meetings för alla enheter nu fransk översättning av etiketter och produktnamn i Event Center, Meeting Center och Training Center i appen.

  

Förbättrad prestanda vid start och anslutning till möten

  

Tiden som krävs för att starta och ansluta till möten har reducerats.

  

Meetings 9.9

   

Stöd för deltagaromröstning

  

Deltagaromröstning har nu stöd i Meeting Center, Event Center, och Training Center för iPhone och iPad.

  

Stöd för latinamerikansk spanska

  

Latinamerikansk spanska har nu stöd i iPhone och iPad.

  

Stöd för Apple Watch Series 2

  

WebEx Meetings har nu stöd för Apple Watch Series 2.

  

Stöd för IBM Connections Cloud

  

WebEx Meetings för iPad och iPhone har nu stöd för innehållsdelning från IBM Connections Cloud.

  

Meetings 9.8

   

Video med högre upplösning

  

Användarupplevelsen har förbättrats med högre videoupplösning under mötets gång. Upplösningar upp till 720p stöds nu på Apple iPad och iPhone.

  

Mina möten-listan har stöd för Cisco WebEx Event Center- och Training Center-möten

  

Tidigare visades enbart WebEx Meeting Center-möten i listan Mina möten. Nu innehåller den även Cisco WebEx Event Center- och Training Center-möten.

  

Enklare deltagaraviseringar

  

Användare kan nu ta emot aviseringar om att delta i pågående möten från låsskärmen, hemskärmen eller inifrån mobilappen.

  

Flerspråksstöd på Apple Watch

  

Stöd för flera olika språk finns nu i WebEx Meetings på Apple Watch.

  

Anpassade listor över länder och flaggor

  

Möten via molnanslutet ljud (”Mobile Cloud Connected Audio Service Provider”, CCA-SP) har nu stöd för anpassade listor över länder och flaggor.

  

Stöd för MP4-videor

  

Mobilanvändare kan nu visa nätverksbaserade inspelningar i MP4-format och hämta dessa för uppspelning offline. Användare kan enbart spela upp MP4-videor. Användare som vill spela upp WebEx Advanced Recording Format (ARF)-filer offline måste först konvertera dem till MP4-format och därefter överföra dem till WebEx-webbplatsen.

  

Meetings 9.7

   

Ljudmenypost

  

Ljudmenyns formuleringar har ändrats för att bli tydligare. Menyobjektet heter nu ”Ring via internet” för att ansluta ljud till ett möte via internet.

  

Ljudförbättringar

  

Två förbättringar har gjorts för att ge utökad kontroll över ditt ljud när du befinner dig i ett möte:

  
 •  

  När din skärm är låst har du nu möjlighet att stänga av eller slå på ljudet när du är i ett WebEx-möte.

    

 •  

  Du kan nu styra ditt ljud när du använder ett headset med en knapp för uppspelning och paus.

    

  

Observera


 

Funktionen för att stänga av och slå på ljud när skärmen är låst har inte stöd för iOS 9 x eller tidigare.

  
  

Kom ihåg startsidan

  

WebEx Meetings kommer nu ihåg startsidan från din senaste session. Den senaste besökta sidan är den första sidan som visas när du går tillbaka till appen eller startar om den:

  
 •  

  Mina möten

    

 •  

  Starta personligt rum

    

 •  

  Senaste

    

  

Stöd för widgets i iOS10+

  

WebEx Meetings har nu stöd för iOS-widgets. Förutsatt att du har iOS 10 eller senare, finns nu stöd för grundläggande funktioner såsom:

  
 •  

  Visa dagens möten

    

 •  

  Delta i ett möte

    

 •  

  Starta ett möte

    

  

Möten i din enhetskalender och möten i WebEx möteslista vidarebefordras till din widget. Om du trycker för att delta eller starta ett möte och du inte är inloggad, uppmanas du att logga in.

  

Om du trycker på knappen Ändringar får du en lista över widgets som du sedan kan konfigurera.

  

Profilbild till personligt rum i Apple Watch

  

Profilbilder visas nu på Apple Watch i personliga rum och i mötesdeltagarlistan.

  

Snabbfil

  

Teknikerteamen på Cisco och Apple har jobbat ihop för att utveckla en överlägsen app- och röstupplevelse för iPhone och iPad på de bästa företagsnätverken. Cisco-nätverken och iOS-enheter optimeras för att kunna fungera mer effektivt och tillförlitligt tillsammans, med målet att förse användarna med ännu bättre prestanda och en övergripande bättre upplevelse.

  

Cisco och Apple jobbar också ihop för att göra iPhone till ett ännu bättre verktyg för affärssamarbeten i Ciscos röst- och ljudmiljöer, med målet att förse anställda med en sömlös upplevelse mellan iPhone och deras fasta telefoner.

  

Med stöd från Apple kan Cisco leverera upplevelser som är särskilt optimerade för iOS-mobiler, molnet och i platsbaserade samarbetsverktyg såsom Cisco Spark™, Cisco Telepresence® och nu Cisco WebEx® för att kunna tillhandahålla ett sömlöst teamsamarbete och förnya mötesupplevelsen.

  

Uppgradering från Xcode 7 till Xcode 8

  

Xcode är Apples integrerade utvecklingsverktyg för att bygga iOS-appar. WebEx har uppgraderats från Xcode 7 till Xcode 8 för att ha stöd för iOS 10 med nya funktioner såsom widgets.

  

Meetings 9.6

   

 

  

Förbättrad funktionalitet i vyn Senaste personliga rum

  

Användarupplevelsen i vyn Senaste personliga rum har förbättrats med tilläggen av dessa två nya funktionsförbättringar:

  
 •  

  En Redigeringslänk för att redigera de valda senaste mötesrummen

    

 •  

  Ta bort flera valda senaste mötesrum

    

  

Förbättrad prestanda vid innehållsdelning

  

Prestandan för innehållsdelning under ett möte har förbättrats via en minskad enhetsanvändning av minne på 30 % till 50 %, beroende på filstorlek och -typ, vilket låter WebEx-appen öppna större filer:

   
                
 

Filstorlek

  
 

Minskad minnesanvändning

  
 

PPT (287 kB)

  
 

33,3 %

  
 

PPT (1,1 MB)

  
 

33,6 %

  
 

PPT (5,1 MB)

  
 

50,9 %

  
 

Word (136 kB)

  
 

46,3 %

  
  

Skanna e-postämnets mötes-URL efter möten som har hämtats från kalender

  

Möten som är hämtade från din enhetskalender (”hämtade möten”) inkluderar nu mötesämnets information när de visas på din Mina möten-skärm.

  

Möten är nu listade på Mina möten-skärmen även om de endast har en URL i sin ämnesrad.

  

Förbättrad ”Tell a Friend”

  

Hjälpmenyns objekt ”Tell a Friend” har ersatts av åtgärden ”iOS dela länk”. Du kan nu dela WebEx-appens hämtningslänk med en vän via e-post, meddelanden och sociala medier som Facebook, Twitter och andra plattformar.

  

Inkludera standardtelefonnummer i listan över globala nummer

  

För att förbättra mötesupplevelsen visas nu standardtelefonnummer (DTN) i listan över globala inringningsnummer tillsammans med andra globala nummer.

  

Visa videolistan i ett mobilnätverk

  

Mötesupplevelsen under användning av ett mobilnätverk har förbättrats med möjligheten att se videolistan under den aktiva talaren. Denna funktion fanns redan för trådlösa nätverk och är nu också tillgänglig när man använder ett mobilnätverk.

  

Meetings 9.5

   

Nytt användargränssnitt

  

Användargränssnittet har uppdaterats för att överensstämma med användargränssnittet i Ciscos andra samarbetsprodukter. Hela användargränssnittet för förmöten har uppdaterats, såväl som ikonen och färgen för aktiva möten. Dessa uppdateringar innefattar en effektiviserad och enklare åtkomst till ditt egna personliga rum och till de personliga rum du nyligen besökt på din nuvarande WebEx-webbplats.

  

Stöd för delad skärm på iPad

  

Om du använder iPad Air 2, iPad mini 4 eller iPad Pro har du nu möjlighet att öppna en annan app på en delad skärm samtidigt som du befinner dig i ett WebEx-möte.

  

Stöd för uppspelning av strömmad MP4-inspelning

  

Om din enhet har stöd för strömning av MP4-format, finns mötesinspelningar i MP4-format tillgängliga för möten i Meeting Center som har stöd för anslutning via videosystem (tidigare kallat ”CMR Cloud-möten”). Inloggningsstöd begränsar åtkomsten till säkra inspelningar. Mötesinspelningar i WebEx Advanced Recording Format (ARF) är ännu inte tillgängliga för uppspelning på mobila enheter.

  

Innehållsdelning på iPhone

  

Stöd för innehållsdelning som tidigare endast fanns för iPad är nu även tillgängligt på iPhone. Du kan nu öppna och dela filer från molnlagringstjänster såsom Box, DropBox eller Google Drive på din iPhone.

  

Förenklad mötesdeltagarlista när du använder videoåteruppringning

  

Tidigare, när videoåteruppringning användes, visades både användarnamnet för TelePresence och för WebEx i mötesdeltagarlistan. Nu visas båda som en enda användare i mötesdeltagarlistan.

  

Nummer för både video- och ljudåteruppringning lagras

  

De fem senaste videoadresserna för videoåteruppringning och de senaste telefonnumren för ljudåteruppringning lagras.

  

Förenklad inloggning

  

E-postadresser anges nu automatiskt i webbläsaren när användare med gemensam identitet loggar in.

  

iOS 10-verifiering

  

WebEx Meetings på iOS 10 har verifierats utan några stora problem.

  

watchOS 3-verifiering

  

WebEx Meetings på watchOS 3 har verifierats utan några stora problem.

  

Alternativa värdar för möten i personliga rum

  

Som en del av WBS31.6 har mötesvärdar nu möjlighet att utse alternativa värdar för möten i personliga rum. Det här alternativet styrs av webbplatsadministratören och är aktiverat som standard. Funktionen stöds även för användare som deltar via mobilappen.

  

På sidan Inställningar på WebEx-webbplatsen kan värdar ange andra användare som kan vara alternativa värdar för sina möten i personliga rum. Dessa alternativa värdar måste ha ett värdkonto på samma webbplats som värden. Om värden inte startar mötet, kan en av de alternativa värdarna göra det.

  

Alternativa värdar för möten i Meeting Center

  

Som en del av WBS31.6 kan värdar nu välja ett alternativ som innebär att alla som har ett konto på webbplatsen kan hålla ett Meeting Center-möte. Om värden inte startar mötet kan den första deltagaren som har ett konto på webbplatsen starta det. Detta alternativ kontrolleras av webbplatsadministratören och är aktiverat som standard.

  

Observera


 

Alternativa värdar kan inte starta ett möte från ett TelePresence-system.

  
  

Obehöriga användare släpps in manuellt

  

En nytt webbplatsadministrationsalternativ låter deltagare som har loggat in att ansluta till ett olåst personligt rum, men kräver att obehöriga deltagare väntar i lobbyn som tillhör detta personliga rum tills värden släpper in dem manuellt. Webbplatsadministratörer kan även göra ett undantag till detta alternativ för att låta obehöriga deltagare ansluta till ett olåst rum om de nyligen har loggat in inom en viss tidsperiod (standard är två veckor). Detta alternativ gäller för användare som deltar via datorappen eller från mobilappen. Deltagare som deltar genom att ringa från en telefon eller genom att ringa in från ett videosystem kan fortfarande komma in i olåsta personliga rum.

  

Åtgärdade problem i den här versionen

Buggfixar i version 9.7

    
                
 

Buggnummer

  
 

Beskrivning

  
 

CSCvc16985

  
 

Problem åtgärdat som innebar att WebEx-appen på iPhone kunde bli instabil efter att användaren tryckt på knappen ”Bjud in”, och att det på iPad ibland kunde stå ”Läser in” ett kort slag utan att fönstret ”Bjud in deltagare” öppnades.

  
 

CSCvb88866

  
 

Problem åtgärdat som innebar att inringningssekvensen formaterades felaktigt inför förhandsmöten i personliga rum.

  
 

CSCvc17144

  
 

Problem åtgärdat som innebar att användare kunde navigera till sidorna ”Logga in” eller ”Delta i möte” när täckfönstret med hjälpmarkörer på sidan för Inställningar fortfarande var synlig.

  
 

HD0009322079

  
 

Problem åtgärdat som innebar att TelePresence-enheter inte kunde se användaren av iOS-enheten, på grund av den 90p-begränsning som utfärdats av Apple vid användning av mobila tjänster. Nu när begränsningen har tagits bort har Meetings 9.7 stöd för mer än 90p, och Meetings 9.6 och senare har stöd för mer än 90p på webbplatser med WBS31 och senare.

  
  

Buggfixar i version 9.6

    
                            
 

Buggnummer

  
 

Beskrivning

  
 

CSCvb83853

  
 

Åtgärdat ett problem där telepresence-programmet låste sig på den sista videorutan när mötesdeltagare från en iOS-enhet skickade video med mötesappen i bakgrunden.

  
 

CSCvb81674

  
 

Åtgärdat ett problem där mötesappen ibland visade meddelandet ”Du kan inte dela innehåll från din mobilenhet eftersom ett privat möte pågår” när man delade innehåll från iOS-enheten i Training Center.

  
 

CSCvb81547

  
 

Åtgärdat ett problem där appen blev instabil när värden avslutade ett möte efter att ett samtal från en iOS-app kopplades från under visningen av mötesdeltagarlistan.

  
 

CSCvb81356

  
 

Åtgärdat ett problem i iOS 8 där programmet blev instabilt under delning från en iPhone och användaren knackade på Mer i mötesdeltagarlistan.

  
 

CSCvb79537

  
 

Åtgärdat ett problem där mötesdeltagare från en iOS-enhet inte kunde se delade dokument efter att skrivbordets mötesprogram delade en WebEx-inspelningsfil (WRF).

  
 

CSCvb68619

  
 

Åtgärdat ett problem under delning från en iPhone där meddelandet om uppgradering från en W11 low touch-webbplats till en premium-webbplats inte visades.

  
 

CSCvb67077

  
 

Åtgärdat ett problem i T31R2SP8 där video inte fungerade på en iOS-enhet när man deltog i ett möte i ett personligt rum via telepresence.

  
 

WO0000000122202

  
 

Åtgärdat ett problem där videoregistrering i en inspelning inte visades om man använde en iPad för att delta i ett möte.

  
  

Buggfixar i version 9.5

    
          
 

Buggnummer

  
 

Beskrivning

  
 

CSCva25257

  
 

Åtgärdade ett problem som innebar att när en värd deltog i mötet via iPhone och använde nätverksbaserad inspelning (NBR) så överfördes inte NBR-ljudet till servern.

  
 

CSCuz75441

  
 

Åtgärdade ett problem där funktionen ”Stäng av ljud vid inträde” vid återuppringning inte fungerade.

  
  

Kända problem och begränsningar i denna version

Kända problem

   

Överföring till skrivbordsprogram för webbplatser med enkel inloggning (SSO) och gemensam identitet

  

För webbplatser med enkel inloggning (SSO) och gemensam identitet stöds inte överföring från en iPhone till skrivbordsprogrammet.

  

Observera


 

På grund av användbarhetsproblem har vi tillfälligt tagit bort funktionen att kunna överföra möten från iPhone-enheter till skrivbordsprogrammet.

  
  

Information om iOS 10.3-uppgraderingen

  

På grund av ändrat beteende i Safari-webbläsaren i iOS 10.3 rekommenderar vi att du inte uppgraderar till iOS 10.3 just nu.

  

Om enheten redan har uppgraderats till iOS 10.3 startar inte WebEx-appen från informationssidan i Training Center eller Event Center när registreringen är klar, om den ursprungliga startsidan fortfarande är öppen. En lösning är att stänga fliken eller sidan i Safari som innehåller WebEx-adressen. Då visas fliken Öppna/Avbryt igen.

  

Inget stöd för iPod touch

  

Cisco WebEx Meetings har inte längre stöd för Apples iPod touch.

  

Inget stöd för watchOS 3.1.1

  

Cisco WebEx Meetings har inte stöd för Apple watchOS 3.1.1. Om du har problem med WebEx Meetings-appen när du använder detta operativsystem rekommenderar vi att du återgår till en tidigare stabil version av watchOS.

  

Nekad åtkomst på iOS-enhet efter uppgradering

  

Du kan hindras från att delta i ett möte från din iOS-enhet med felmeddelandet ”Denna version av WebEx-programmet är inte kompatibel med den nuvarande WebEx-tjänsten. Uppgradera programmet nu.”. Detta beror på ett säkerhetsalternativ för att upprätthålla säker åtkomst efter uppgraderingar av alla mobilappar. En möjlig lösning är att be en Cisco-administratör inaktivera alternativet ”Upprätthåll säker åtkomst efter alla uppgraderingar av mobilklienter” på din webbplats.

  

Instabil mötesapp på Apple Watch efter uppgradering

  

När du deltar i ett personligt rum eller möte på en Apple Watch för första gången efter en uppgradering eller en ominstallation kan Meetings-mobilappen bli instabil eller slutar svara. Lösningen är att starta om appen.

  

Kan inte lämna samtalsskärmen

  

Du kan inte lämna samtalsskärmen och gå till en annan appskärm när du använder PSTN-ljud på Apple Watch OS 3.1.1. En lösning är att trycka på iPhone-samtalsstatusfältet för att gå tillbaka till enhetsskärmen.

  

Ljud återgår som standard till Apple Watch-högtalare

  

När du besvarar ett PSTN-ljudsamtal på din klocka kommer ljudet som standard till klockans högtalare, även om en annan enhet, såsom hörlurar, är anslutna. Detta är ett förväntat beteende med Apple Watch.

  

Tidigare kända problem

   

Ljudbegränsningar vid automatisk anslutning

  

Automatisk ljudanslutning kommer inte att fungera om du anger en typ av ljudanslutning i inställningar som inte stöds av mötesljudtypen.

  

Automatisk ljudanslutning via internet kommer inte att fungera om mötesljudtypen är endast internettelefoni (VoIP) och CMR inte är aktiverat.

  

Begränsningar vid visning av delade videofiler

  

Om du deltar i ljudkonferensen via telefon kan du inte höra ljudet från den delade mediefilen.

  

Du kan inte se videodelen om presentatören delar en FLV-fil.

  

Videodelen kommer kanske inte att vara centrerad om SVS spelas upp och du växlar till appen från bakgrunden.

  

Begränsningar med videoåteruppringning

  

En mötesdeltagare visas två gånger i mötesdeltagarlistan och videoremsan när man ansluter ett videosystem genom återuppringning: en för den ursprungliga mötesdeltagaren och en för videosystemet.

  

När ett videosystem har anslutit via videoåteruppringning kan vissa problem uppstå när man delar från samma videosystem.

  

Popup-dialogruta angående iOS 9.X-säkerhet

  

Om du loggar in via SSO med iOS 9 och senare, eller väljer en WebEx-möteslänk, kommer en popup-dialogruta att visas som ber dig ”Öppna denna sida i WebEx”.

  

Inget stöd för Watch OS1

  

För att använda den här versionen av WebEx Meetings-appen på Apple Watch måste du uppgradera till Watch OS2.

  

Problem med bakåtkompatibilitet för lobbyn för personligt rum och möjlighet att låsa rum

  

Om en värd använder en iOS-appversion som inte officiellt har stöd för personliga rum (WebEx Meetings för iPad och iPhone version 7.0 och äldre) kan värden inte hantera mötesanvändare i lobbyn, även om mötesdeltagarna har den senaste programversionen.

  

WebEx-appen kopplas från på Verizon-telefoner när telefoni har anslutits

  

Om din operatör inte har stöd för samtidig röst- och dataöverföring kommer du att kopplas bort efter att du har deltagit i ljudkonferensen via telefon.

  

Videoupplevelse med WebEx-video

  

Om du använder en iPhone eller iPad kan du endast visa video från TelePresence-system som är i läget aktiv talare. Om du använder iOS i ett mobildata- eller mobilnätverk kan TelePresence-systemen inte visa video.

  

WebEx-internettelefoni (VoIP) kopplas från när telefonsamtal tas emot

  

Om du använder en iPhone med internettelefoni (VoIP) (via Wi-Fi eller mobildatanätverk) eller ljud via ”Anslut via internet” och tar emot ett telefonsamtal, blir ljudsessionen för internettelefoni (VoIP) frånkopplad. Du kan återansluta till ljudsessionen

  

Chatt med TelePresence

  

Chatt med TelePresence-mötesdeltagare är inte tillgängligt.

  

Synkroniseringsproblem med ljud/video

  

En teknisk begränsning kan orsaka osynkroniserat ljud och video.

  

I mötesuppgifterna visas avgiftsfritt telefonnummer även när detta är inaktiverat i webbplatsinställningen

  

I appen visas avgiftsbelagt telefonnummer även när detta är inaktiverat i webbplatsinställningen.

  

Listar fortfarande TelePresence-mötesalternativen

  

Även om TelePresence-stöd har inaktiverats av webbplatsadministratören, visar Cisco WebEx OneTouch-möteskonfigurationen fortfarande TelePresence-mötesalternativet.

  

TelePresence-möten kan startas även om TelePresence-stöd är inaktiverat

  

Även om TelePresence-stöd är inaktiverat av webbplatsadministratören kan du fortfarande starta ett TelePresence-möte.

  

Proximityintegrering (Beta)

  

Den här integrationen har inget stöd för hybridmötesrum för samarbete (CMR Hybrid). Det finns bara stöd för CMR Cloud-möten, inbegripet möten i personliga rum för CMR Cloud.

  
 

Attachments

  Outcomes