Kendte problemer og begrænsninger for Meeting Center (WBS31)

Document created by Cisco Localization Team on Feb 21, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Aug 23, 2017
Version 363Show Document
 • View in full screen mode

Dette afsnit indeholder kendte problemer og begrænsninger, der kun påvirker Meeting Center. Yderligere oplysninger om de browsere og operativsystemer, der understøttes af WebEx, og kendte problemer, der påvirker andre WebEx-tjenester, er at finde i Krydsplatform kendte problemer og begrænsninger.

Microsoft Windows ustabil med nogle Intel video-drivere

Microsoft Windows som kører med visse hardware- og Intel-video-driversoftware kan blive ustabile under møderne. Følgende hardware- og softwarekombinationer vides at kunne forårsage operativsystemustabilitet:

 • Dell Latitude E7470 notebook med Windows 7 64-bit med en af følgende grafikdrivere:

  • Intel HD Graphics 520

  • Intel Iris Graphics 550

 • HP EliteBook 840 G3 notebook med Intel grafikdrivere

Dette problem bliver håndteret af Microsoft, og en rettelse kommer snart.

Kan ikke forbinde automatisk ved hjælp af TSP hybrid VoIP

Du kan ikke automatisk oprette forbindelse til lyd, ved tilgang til møde ved hjælp TSP hybrid VoIP, selvom du har aktiveret indstillingen "Opret automatisk forbindelse til lyd ved hjælp af computer"

Afspilning af optagelser på mobile enheder

Du kan ikke afspille en netværksbaseret optagelse på en mobil enhed.

Standardmødeskabeloner

Hvis valgmuligheden Første mødedeltager, der deltager, bliver præsentationsvært er aktiveret i webstedsadministration, er denne valgmulighed aktiveret som standard i mødet planlægningsprogrammet på dit WebEx-websted. Den er også aktiveret i den standardmødeskabelon, som du bruger i WebEx-produktivitetsværktøjer til planlægning af WebEx-møder med Microsoft Outlook. Brugertilpassede mødeskabeloner, der er oprettet af brugere, påvirkes ikke. Hvis en vært planlægger møder ved hjælp af brugertilpassede skabeloner og ønsker, at den første mødedeltager, der deltager i mødet, automatisk bliver præsentationsvært, skal værten aktivere indstillingen manuelt i de brugertilpassede skabeloner.

Netværksbaserede optagelser

Netværksbaserede optagelser kræver en minimumsbåndbredde på 2,0 Mbps for at kunne afspilles gnidningsfrit, ellers kan der forekomme pauser.

Linux er ikke understøttet til MP4-afspilning i ikke-WebEx-videomøder

Linux-brugere kan ikke starte eller deltage i ikke-WebEx-videokonferencemøder, der har MP4-afspilning aktiveret. De modtager en advarselsmeddelelse, der angiver, at deres operativsystem ikke er understøttet til dette møde, da Linux kun understøtter ARF-optagelsesformatet.

Aktive møder kun med lyd genanvendes

Møder kun med lyd genanvendes ifølge den 90-dages genanvendelsesperiode for møder, eller den 180-dages genanvendelsesperiode for tilbagevendende møder, selv om møderne blev hostet eller tilgået inden for denne periode.

Personlige lokaler

Lås automatisk personligt lokale - Denne valgmulighed gælder kun, når værter opretter forbindelse til deres personlige lokale ved hjælp af WebEx-applikationen. Hvis værter opretter forbindelse til deres personlige lokale fra en videoenhed eller applikation, anvendes funktionen ikke.

Underret vært - Hvis Mere end én deltager vælger knappen Underret vært inden for en 5-minutters periode, sender WebEx kun en én e-mailmeddelelse med navnene på alle mødedeltagerne. E-mailmeddelelsen viser ikke mere end 5 af mødedeltagernes navne. Denne funktion understøttes endnu ikke på mobile enheder.

Telefoniserviceudbyderens (TSP) lyd—For Nogle WebEx-websteder, der bruger tredjeparts telefoniserviceudbydere, kan TelePresence-brugere muligvis ikke være i stand til at oprette forbindelse til WebEx-videokonferencemøder eller starte personlige lokaler, før de har angivet betalingsnummeret til telekonferenceudbyderen. For at undgå dette problem i et møde anbefales det, at værter angiver betalingsnummeret for TSP-lydtjenesten i deres præferencer, når de opsætter deres personlige lokaler.

Anden telekonference - For nogle få WebEx-websteder, der bruger anden telekonference som valgt lyd, hvis valgmuligheden Anden telekonference er valgt, startes personligt lokale uden lyd. For at undgå dette problem anbefales det på det kraftigste, at webstedsadministratoren ændrer webstedets lydindstillinger.

Browser - På grund af særlige sikkerhedskontroller, hvis en pc-bruger har behov for at deltage i et enkelt personligt lokale fra to faner i én browser som to mødedeltagere, kan det personlige lokale kun officielt identificere én deltager.

Linux-systemer, BlackBerry 10-enheder og Windows 8-telefoner - Du kan ikke starte eller være vært for et møde i dit personlige lokale ved hjælp Linux-systemer, en BlackBerry 10-enhed eller en Windows Phone 8-enhed.

Lobby for personligt lokale - Brugere af følgende enheder eller systemer kan ikke vente i lobbyen, når et personligt lokale er låst: Linux-systemer, TelePresence-enheder, Windows Phone 8-enhed og BlackBerry 10-enheder. Derudover kan brugere, der kun deltager i lyddelen af mødet, ikke vente i lobbyen, når et personligt lokale er låst. Disse brugere vil modtage en meddelelse om, at lokalet er låst og vil ikke kunne deltage, før lokalet låses op.

For yderligere problemer, som påvirker personlige lokaler og WebEx-videokonference, se Krydsplatform-funktioner og kendte problemer.

Cisco WebEx Web App

Video begrænsning

VoIP er ikke understøttet, når værtskonto har WebEx Meeting Center-videokonference deaktiveret.

Langsom Deltag-tider efter en stor opgradering

Efter en stor WebEx-opgradering, der indeholder flere nye funktioner end en almindelig servicepakkeudgivelse, kan du støde på en lang indlæsningstid, da flere filer skal downloades og installeres. Indlæsningstider afhænger af dit netværks båndbredde og mængden af trafik på tidspunktet for download. Generelt kan indlæsningstider variere fra 20 sekunder til 3 minutter eller mere.

Èt møde ad gangen

Mac-brugere kan kun deltage ét møde ad gangen.

Oplevelse under mødet

 • Når sproget er indstillet til koreansk, kan mødeemnet undertiden vise forkerte tegn.

 • Knappen Videoindstillinger vises ikke for panelet Deltagere på en Mac, når en deltager ser delt indhold i fuldskærmstilstand.

 • Support til tastaturnavigation og skærmlæser:
  • Videominiatureikonelementer i panelet Deltager understøtter ikke navigation ved hjælp af tabulatortasten.

  • Visse elementer i fildeling og panelet Meningsmåling understøtter ikke navigation ved hjælp af tabulatortasten.

  • Elementer i fuldskærmsvisning af video understøtter ikke navigation ved hjælp af tabulatortasten.

  • Elementer på videobrugergrænsefladen understøtter ikke skærmlæsere.

  • Videominiatureikonelementer understøtter ikke skærmlæsere.

  • Deltagerlisten i panelet Deltager understøtter ikke skærmlæsere.

  • Nogle elementer til fildeling og i panelet Meningsmåling understøtter ikke skærmlæsere.

 • Værktøjet Panorering er ikke tilgængeligt, når der vises en fil, som deles ved hjælp af fildeling.

 • Den nye grænseflade er ikke tilgængelig for Linux-brugere.

 • På Mac: Når præsentationsværten kommenterer under applikations- eller skærmdeling (tidligere kaldet desktop-deling) og tager noter eller opretter en meningsmåling, kan oplysninger om Noter og Meningsmåling ikke gemmes.

 • På Mac: Når der bruges kommentering under deling, bliver den sidst brugte kommenteringsvalgmulighed ikke husket, hvis brugeren skifter sig fra fanevisning til fuldskærmsvisning.

 • På nogle Windows-maskiner samt på Linux-maskiner: Hvis mødedeltagerens pauseskærm aktiveres, og præsentationsværten derefter starter fildeling, afsluttes pauseskærmen automatisk.

 • Nogle brugertilpassede Lynstartsskabeloner, oprettet ved hjælp af ældre versioner af Meeting Center, fungerer muligvis ikke efter opgradering til denne version.

 • I nogle få tilfælde kan overførsel af en meget stor Microsoft PowerPoint-fil til deling på mødet medføre, at mødet bliver afbrudt for præsentationsværten.

Initialer i avatarer

Forbogstavet i en brugers fornavn og forbogstavet i brugerens efternavn bruges i avatarer, når der ikke findes et tilgængeligt billede. Brugere med flere navne sammensat af mere end et ord vil ikke blive vis korrekt som tre bogstaver, for eksempel, "Mary Van Buren" og "Robert Smith Jr." vil henholdsvist blive vist som "MB" og "RJ".

Funktionen Alle kan dele

 • Funktionen Alle kan dele er ikke tilgængelig på Linux-platformen. Den er heller ikke tilgængelig for mobile brugere, der bruger tidligere versioner af Cisco WebEx Meetings mobilapp. Denne funktion vil blive understøttet i Cisco WebEx Meetings app-version 6.6 eller nyere til iPhone og iPad, version 3.6 eller nyere til BlackBerry 10-enheder og version 6.5 eller nyere til Android-enheder. Mobile brugere, der har tidligere versioner af programmet, kan stadig gøres til præsentationsværter ved at overføre rollen som præsentationsvært til dem, men kun hvis mobilappen har præsentationsværtsegenskaber.

 • Hvis en vært starter et møde på en desktop og derefter deaktiverer funktionen Alle kan dele i et møde, vil deltagerne i dette møde, der bruger tidligere versioner af Cisco WebEx Meetings-app til iPhone, iPad, BlackBerry 10-enheder og Android-enheder stadig være i stand til at dele.

 • Brugere af Cisco WebEx Meetings mobilapp vil ikke være i stand til at deaktivere funktionen Alle kan dele i et møde, men vil følge indstillingerne for webstedsadministration for denne funktion.

Værtsrolle overtaget ved at lukke Alternativ vært ind

I nogle tilfælde kan værtsrollen overtages af en alternativ vært, når man deltager i et møde, selv hvis værten allerede har deltaget i mødet. Hvis dette forekommer, anbefaler vi, at den alternative vært tildeler værtsrollen tilbage til mødeværten.

Kommandoen Forlad møde

Kommandoen Forlad møde er deaktiveret for websteder, der bruger lyd fra tredjepart telefoniserviceudbyder (TSP).

Links genereret af WebEx-centre og WebEx-optagelsestjenesteydelser

Som en del af vores fortsatte opdateringer for at forbedre sikkerheden foretager Cisco ændringer for at forbedre administrationen af kryptografiske nøgler, der anvendes til at generere URL-adresser, som anvendes i WebEx Meeting Center, Training Center, Support Center, Event Center og WebEx optagelsestjenesteydelser. Som et resultat er eksisterende links, der blev genereret af disse tjenester, blevet opdateret, og i nogle tilfælde kan det være nødvendigt at anmode om nye links. Flere oplysninger og vejledninger er at finde i vores Ofte stillede spørgsmål til kryptografisk nøgleopdatering til WebEx.

Windows 7

 • Hvis en vært starter en Event Center begivenhed med lydudsendelse, kan andre deltagere deltage i lydudsendelsen langsomt.

Windows 8.1, og 10

 • I forbindelse med fildeling skal du have Adobe Acrobat Reader for at dele PDF-filer.

 • Når du deler Microsoft PowerPoint-filer i Print Driver-tilstand, vises noget af indholdet muligvis ikke. Vi anbefaler, at du i stedet bruger vores standardtilstand Universal Communications Format (UCF) eller bruger applikationsdelingsskærmen.

 • Hvis der oprettes forbindelse til en ekstern computer med Windows 10, vil den lokale skærm ikke kunne mørklægges.

 • Meeting Center mødedeltagere kan gemme Universal Communications Format filer (UCF) på deres computere, også selvom værten har annulleret deres privilegium til at gemme.

 • Windows apps vises ikke i Access Anywhere eller Remote Access dialogboksen Tilføj applikation.

 • Når en Mac-deltager i et Meeting Center-møde deler og kommenterer et whiteboard, er farven på kommentarer forkert, når den firkantede eller ovale form er valgt.

Understøttelse af flerskærmsvisning i Windows 10

Delt indhold kan blive beskåret eller kun delvist vist, når der deles fra en sekundær skærm, der har en højere opløsning end den primære skærm. For at afhjælpe dette anbefaler vi, at du vælger den største skærm som primær skærm under skærmindstillingerne for Windows.

Windows 10

 • Begrænsninger for Microsoft Edge-browseren

  • Edge-browseren understøttes ved hjælp af WebEx midlertidig mappeløsning (TFS - Temporary Folder Solution) ved at downloade og installere en eksekverbar fil (.exe), første gang den tages i brug.

  • Edge-browseren understøttes kun til at starte og deltage i møder, begivenheder, undervisnings- eller supportsessioner i Meeting Center, Event Center, Training Center og Support Center. Den er ikke understøttet til Access Anywhere, Remote Access, praktiske laboratorier, WebEx-afspiller til filer i WebEx Recording Format (WRF) eller WebEx-netværkets optagelsesfunktion for filer i Advanced Recording Format (ARF).

  • Deling af Edge-browseren i et WebEx-møde ved brug af funktionerne til webbrowserdeling eller applikationsdeling understøttes ikke. Vi anbefaler, at man i stedet bruger skærmdeling.

  Vi anbefaler, at du bruger Internet Explorer eller en anden browser til WebEx, indtil Edge-browseren er fuldt understøttet.

 • Begrænsninger for Firefox 64-bit browseren

  • Firefox 64-bit browseren understøttes ved hjælp af WebEx midlertidig mappeløsning (TFS - Temporary Folder Solution) ved at downloade og installere en eksekverbar fil (.exe) første gang, den tages i brug.

  • Firefox 64-bit browseren understøttes kun til at starte og deltage i møder, begivenheder, undervisnings- eller supportsessioner i Meeting Center, Event Center, Training Center og Support Center. Den er ikke understøttet til Access Anywhere, Remote Access, praktiske laboratorier, WebEx-afspiller til filer i WebEx Recording Format (WRF) eller WebEx-netværkets optagelsesfunktion for filer i Advanced Recording Format (ARF).

  Vi anbefaler, at du bruger Firefox-browserens 32-bit-version, indtil 64-bit-versionen er understøttet fuldt ud.

 • Understøttelse af flerskærmsvisning

  Delt indhold kan blive beskåret eller kun delvist vist, når der deles fra en sekundær skærm med en højere opløsning end den primære skærm. For at afhjælpe dette anbefaler vi, at du vælger den største skærm som primær skærm under skærmindstillingerne for Windows.

 • Begrænsninger for deling af indhold

  • Ved deling af en stor fil så som en PDF, bliver mødeadministratoren uimodtagelig, indtil filoverførslen er færdig. Afhængigt af størrelsen på dokumentet kan mødeadministratoren blive uimodtagelig i lang tid.

  • Ved tilslutning til en ekstern computer med Windows 10 mørklægges den lokale skærm ikke.

  • Windows-applikationerne vises ikke i dialogboksen Tilføj applikation i Access Anywhere eller Remote Access.

  • Hvis Meeting Center-deltagere forsøger at gemme Universal Communications Format (UCF)-filer på lokale computere og har åbnet dialogboksen Gem dokument, og værten derefter deaktiverer den funktion, der gør det muligt for brugere at gemme filer, vil mødedeltagerne stadig være i stand til at gemme UCF-filerne.

 • Når du deler din applikation eller desktop i Windows 10, ser andre deltagere vinduer med et skraveret mønster oven på det delte indhold, på steder hvor paneler er åbne. Dette problem opstår med alle paneler, herunder mødekontrolpanelet, deltagerpanel, chatpanel, og delingsindikatorer. Vi anbefaler, at du holder paneler lukkede så meget som muligt for at give en bedre visningsoplevelse for andre deltagere. Du kan hurtigt gemme eller vise alle mødepaneler ved at trykke på Ctrl+Alt+Shift+H.

Delte dokumenter viser kvalitet

WebEx bruger en printerdrevs grænseflade for at importere dokumenter, der ikke er understøttet lokalt. Præsentationskvaliteten af dokumenter, der deles i Print Driver-tilstanden, såsom Microsoft Word, Excel og Adobe PDF-dokumenter, kan ikke være bedre end en hard-copy-udskrift af det samme dokument, udskrevet af en fysisk printer. Dette problem er særligt udtalt, når disse dokumenter indeholder billeder af tekst.

Tegnede objekter, der beskæres, afskæres eller fejlplaceres

Tegnede objekter helt eller delvist uden for det 15 bit twips (32768 x 32768 twips = 22.75 x 22.75 tommer) koordinerede område vises ikke, afskæres eller placeres forkert. Dette omfatter regulære PD-tegneobjekter, billeder, UCF-objekter og anmærkninger. Den faktiske pixelstørrelse afhænger af skærmopløsning og skærmstørrelse.

For at undgå dette problem anbefaler vi, at du ændrer størrelsen for store dokumenter til at passe inden for ovennævnte koordinatinterval.

Support til Microsoft Office 2013 og senere

 • Hvis du har Microsoft Office 2013 installeret, understøttes følgende funktioner ikke ved deling af PowerPoint 2013-filer:
  • Animationer og overgange
  • Indlejrede video- eller lydfiler
  • UCF Toolkit
 • Hvis du har tilpasset din oplysningsfane, understøttes nogle brugerdefinerede elementer muligvis ikke. Vi anbefaler, at du bekræfter dette for at sikre, at den fortsat vises korrekt i et WebEx-møde.
 • I nogle få tilfælde kan der opstå følgende problemer:
  • Tekst og fyldfarver kan afvige en anelse fra de faktiske farver i et dias.
  • Visse grafiske elementer mangler muligvis i et dias.
  • Skrifttyper kan forekomme slørede på et dias eller kan være forskellige fra de oprindelige.
  • Størrelsen på former kan være forskellig fra den oprindelige.
 • Hvis et objekt i en PowerPoint-præsentation ikke vises korrekt i redigeringstilstand, bliver det automatisk fjernet i visningen Diasshow. Objektet kan dog fortsat blive vist, når filen deles på et WebEx-møde.
 • Du kan ikke dele adgangskodebeskyttede PowerPoint 2013-filer ved hjælp af fildelingsfunktionen. Brug i stedet applikationsdelings- eller desktop-delingsfunktionerne.
 • Du kan ikke dele Excel 2013-filer på Windows 8 ved hjælp af fildelingsfunktionen. Brug i stedet funktionerne applikationsdeling eller skærmdeling (tidligere kaldet "desktop-deling").
 • Du kan ikke dele Word 2013 (64-bit) dokumenter på Windows 8 (64-bit) ved hjælp af fildelingsfunktionen. Brug i stedet applikationsdelings- eller skærmdelingsfunktionerne.

Mærkning af interne deltagere

Mærker til interne deltagere vises ikke i følgende tilfælde:

 • Når deltageren deltager fra en mobil enhed

 • Når en deltager, som bruger One Touch TelePresence Plus, ikke bruger SAML enkeltlogon

 • I personlige konferencemøder

Fildeling

Hvis du er en vært, der bruger Windows og ikke har en universel printerdriver installeret på dit system, vil du ikke være i stand til at dele nogle filtyper med undtagelse af Microsoft PowerPoint-filer under fildeling. I dette tilfælde vil systemet give en valgmulighed for at flytte til applikationsdeling i stedet for fildeling eller for at installere en universel printerdriver, før du fortsætter. (Windows 7-systemer leveres med en forudinstalleret universel printerdriver).

Fildeling understøttes ikke for CMR Hybrid-møder (WebEx-aktiveret TelePresence).

Deling af streaming-medier

Mødedeltagernes videoopløsning er optimeret til 480p. Videofiler med højere opløsning nedskaleres, så de passer til (640 x 480) opløsning. Følgende mediefilformater understøttes i øjeblikket: WMV, WMA, WAV, MP3, ASF, AVI, MPG, MPEG, MOV, FLV, F4V, QT og MP4.

 • MP4- og MOV-videofiler, kan ikke deles under et WebEx-møde, hvis de ikke kan afspilles af den installerede QuickTime-afspiller.

 • Anbefalede systemkrav til videofildeling på præsentationsværtens side:

  • Core2-Duo E6750 ved 2,66 GHz til VGA-fil er påkrævet

  • AMD 9650 2,3 GHz (4 core) 8 GB foretrækkes

  • Intel® Core™ 2 Duo -E7400 2,8 GHz 2,79 GHz foretrækkes

Fildeling understøttes ikke for CMR Hybrid-møder (WebEx-aktiveret TelePresence).

Lyd skifter til interne højtalere ved fildeling

Hvis du bruger en ekstern lydenhed såsom en hovedtelefon eller eksterne højtalere, tvinger deling af en fil med lyd, såsom en WRF-fil, WebEx-applikationen til at skifte til de interne højtalere, selv hvis du vælger en ekstern kilde i WebEx-lydindstillinger. Applikationen vender tilbage til den eksterne enhed, så snart du stopper med at dele filen.

Kan ikke deltage i mødet

Linux/Unix-brugere kan muligvis ikke deltage i mødet, hvis NTLM-godkendelse er aktiveret med ISA-proxy.

Visning af Office 2007-dokumenter

Mødedeltagere, der deltager i et møde fra Linux/Unix, kan opleve visningsproblemer, når præsentationsværten deler et Microsoft Office 2007-dokument. For eksempel vises nogle animationer og billeder ikke, eller de bliver forvrængede.

Microsoft Office PowerPoint

I Microsoft PowerPoint 2007 og senere gengives tekst, der er kopieret fra en hjemmeside og sat ind i notes-panelet, muligvis ikke ordentligt. En løsning er at kopiere teksten ind i Microsoft Word eller Microsoft Notepad, og dernæst kopieres teksten igen fra det redigeringsprogram til notes panel.

Import af adressebøger til Microsoft Outlook 2010

Import af din virksomheds adressebog til dine WebEx-kontakter understøttes ikke med Microsoft Outlook 2010 64-bit.

Lukning af et møde

I Internet Explorer 7, hvis der er flere faneblade åbne i browseren, og siden WebEx “Igangværende møde” ikke er fanen i forgrunden, kan mødeadministratoren ikke lukkes. Årsagen er, at bekræftelsesdialogboksen “Luk møde” bliver skjult, hvis en anden fane er oven på WebEx-siden.

Fuldskærmsvisning af video

Når præsentationsværten skifter til fuldskærmsvideovisning, under deling af hans eller hendes skærm (tidligere kaldet "desktop-deling"), en applikation eller et dokument, sættes delingen på pause på mødedeltagerens side (den sidst delte skærm fryser), hvis han eller hun kun har én skærm. Når præsentationsvært afslutter fuldskærmsvideovisning, genoptages deling automatisk.

Mødedeltagere forbliver i fuldskærmsvideovisning, når præsentationsværten stopper deling og automatisk afslutter fuldskærmsvideovisning, når præsentationsværten begynder at dele igen.

Hvis præsentationsværten har to eller flere skærme, kan han eller hun let dele indhold på en skærm og skifte til fuldskærmsvideovisning på en anden skærm.

Lille WebEx-vindue i Microsoft Surface

WebEx-vinduet i WBS-versioner tidligere end 31.8 åbnes meget lille på en Microsoft Surface-enhed. Tekst er svær at læse, og kontrolknapper er svære at bruge. Vi anbefaler at opgradere til den seneste version af WebEx.

Automatisk genstart af et møde på et sikkerhedskopieringswebsted

Der er ingen automatisk genoprettelse af delt tilstand, når et websted bliver utilgængeligt og automatisk omdirigerer dig til dit sikkerhedskopieringswebsted, der blev sikkerhedskopieret med systemet WebEx Global Site Backup (GSB). Efter mødevinduet genopretter forbindelsen til mødet på et sikkerhedskopieringswebsted, går den delte tilstand tabt, og præsentationsværten skal begynde at dele indhold.

Brug af applikationen Cisco WebEx Meetings på mobile enheder

Du kan downloade applikationen Cisco WebEx Meetings fra Apple App Store, Windows Phone Store, Google Play eller Amazon Appstore til Android. Yderligere oplysninger er at finde i mobile udgivelsesnoter på https://help.webex.com/community/webex-mobile/

(link https://help.webex.com/community/webex-mobile/)

Mobile enheder, der er jailbroken eller rooted, eller som har fået fjernet deres mobiloperatør eller hardwarebegrænsninger, understøttes ikke.

Slutpunkt-til-slutpunkt kryptering ved hjælp af PKI

Slutpunkt-til-slutpunkt kryptering af data i mødet ved hjælp af et offentligt og privat nøglepar leveret af webstedsadministratoren understøttes ikke længere. Slutpunkt-til-slutpunkt kryptering i et live møde er fortsat tilgængelig, men kun ved hjælp af en automatisk genereret sessionsnøgle.

Nægtet adgang på iOS-enhed efter opgradering

Du bliver måske forhindret i at deltage i et møde fra din iOS-enhed med fejlmeddelelsen "Versionen af din WebEx-applikation er ikke kompatibel med WebEx-tjenesten. Opgradér applikationen nu" Dette er pga. en sikkerhedsmulighed til at tvinge sikker adgang efter alle mobile app-opgraderinger.

Overlappende møder afsluttes før tid

Overlappende møder kan under visse omstændigheder blive afsluttet ved det første mødes sluttidspunkt.

Hvis en vært for eksempel planlægger et dagligt gentaget møde med en varighed på 24 timer, med et starttidspunkt klokken 8:00 og mødet understøtter deltagelse før værten 15 minutter før mødets start, og hvis værten ikke er til stede, afsluttes mødet klokken 8:00 og værten og deltagerne skal tilslutte mødet igen.
Attachments

  Outcomes