Kända problem/begränsningar i Training Center

Document created by Cisco Localization Team on Feb 21, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jul 11, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode

Länkar som genereras av WebEx-center och WebEx-inspelningstjänster

Som den del av våra fortlöpande säkerhetsförbättrande uppdateringar inför Cisco ändringar som syftar till att förbättra hanteringen av kryptografiska nycklar som nyttjas till att generera URL:er som används i WebEx Meeting Center, Training Center, Support Center, Event Center och WebEx-inspelningstjänster. Som en följd har befintliga länkar som genererades av dessa tjänster uppdaterats, och i vissa fall behöver användare begära nya länkar.

Det går långsamt att delta efter en större uppgradering

Efter en större uppgradering av WebEx, som innehåller fler nya funktioner än en vanlig service pack-version, kan du uppleva långsammare laddningstider eftersom fler filer måste hämtas och installeras. Laddningstider beror på ditt nätverks bandbredd och mängden trafik vid hämtningstillfället. I allmänhet kan laddningstider variera från 20 sekunder till 3 minuter eller mer.

Värdrollen tas över av en alternativ värd som deltar

I vissa fall kan värdrollen komma att tas över av en alternativ värd som deltar i mötet även om värden redan har anslutit till mötet. Skulle detta inträffa rekommenderar vi att den alternativa värden tilldelar värdrollen tillbaka till mötesvärden.

Windows 8.1 och 10

 • Vid fildelning måste du ha Adobe Acrobat Reader för att kunna dela PDF-filer.

 • Vid delning av Microsoft PowerPoint-filer i skrivarens drivrutinsläge kan det hända att en del innehåll inte syns. Vi rekommenderar att du istället använder vårt vanliga Universal Communications Format (UCF)-läge eller använder program- eller skärmdelning.

 • Vid anslutning till en fjärrdator via Windows 10 kommer den lokala bildskärmen inte att kunna släckas.

 • Mötesdeltagare i Meeting Center kan spara Universal Communications Format-filerna (UCF) till sina datorer, även om värden har återkallat Spara-privilegiet för dem.

 • Windows-appar visas inte i dialogrutan Lägg till program i Access Anywhere eller Remote Access.

 • När en Mac-mötesdeltagare i ett Meeting Center-möte delar och kommenterar en whiteboard, är kommenteringsfärgen felaktig när den fyrkantiga eller ovala formen markeras.

Stöd för flera bildskärmar i Windows 10

Delat innehåll kan avbrytas eller bara visas delvis vid delning från en sekundär skärm som har högre skärmupplösning än den primära skärmen. För att åtgärda detta rekommenderar vi att du anger din största skärm som huvudskärm i Windows bildskärmsinställningar.

Stöd för Microsoft Office 2013 och senare

 • Om du har Microsoft Office 2013 installerat stöds inte följande funktioner vid delning av PowerPoint 2013-filer:
  • animeringar och övergångar
  • inbäddade video- eller ljudfiler
  • UCF-verktygslåda.
 • Om du har anpassat fliken Info är det möjligt att vissa anpassade element inte stöds. Vi rekommenderar att du validerar fliken för att kontrollera att den fortsätter att visas på korrekt sätt under WebEx-möten.
 • I vissa fall kan följande problem inträffa:
  • Text- och fyllnadsfärger kan se något annorlunda ut jämfört med färgerna på en bild.
  • Vissa grafiska element kan saknas i en bild.
  • Teckensnitt kan se suddiga ut i en bild eller kan se annorlunda ut i jämförelse med originalet.
  • Storleken på figurer kan vara annorlunda jämfört med originalet.
 • Om ett objekt i en PowerPoint-presentation inte visas på korrekt sätt i redigeringsläget tas det automatiskt bort från bildspelsvyn. Objektet kan dock fortfarande visas när filen delas under ett WebEx-möte.
 • Du kan inte dela lösenordsskyddade PowerPoint 2013-filer via fildelningsfunktionen. Använd i stället funktionerna för programdelning eller skrivbordsdelning.
 • Du kan inte dela Excel 2013-filer i Windows 8 via fildelningsfunktionen. Använd i stället funktionerna för program- eller skärmdelning (kallades tidigare ”skrivbordsdelning”).
 • Du kan inte dela Word 2013-dokument (64-bitars) i Windows 8 (64-bitars) via fildelningsfunktionen. Använd i stället funktionerna för program- eller skärmdelning.

Microsoft Office PowerPoint

I Microsoft PowerPoint 2007 och senare kan det hända att text som kopieras från en webbsida och klistras in på anteckningspanelen inte visas korrekt. En lösning är att först kopiera texten till Microsoft Word eller Microsoft Anteckningar och sedan kopiera texten från programmet till anteckningspanelen.

Visningskvalitet på delade dokument

WebEx använder ett gränssnitt för skrivardrivrutiner för att importera dokument som inte stöds som standard. Presentationskvaliteten på dokument som delas i läget skrivdrivrutin, t.ex. dokument från Microsoft Word, Excel och Adobe PDF, kan inte vara bättre än en utskrift av samma dokument från en fysisk skrivare. Det här problemet är särskilt tydligt när dokumenten innehåller bilder av text.

Delning av strömmande media

Videoupplösning för deltagare har optimerats till 480 p. Videofiler med högre upplösning anpassas till upplösningen (640 x 480). För närvarande stöds mediefiler av följande format: WMV, WMA, WAV, MP3, ASF, AVI, MPG, MPEG, MOV, FLV, F4V, QT och MP4.
 • MP4- och MOV-videofiler kan inte delas under ett WebEx-möte om de inte kan spelas upp av QuickTime-spelaren.
 • Rekommenderade systemkrav för videofildelning från presentatörssidan:
  • Core2-Duo E6750 vid 2,66 GHz för VGA-fil krävs
  • AMD 9650 2,3 GHz (4-kärnor) 8 GB rekommenderas
  • Intel® Core™ 2 Duo -E7400 2,8 GHz 2,79 GHz är att föredra.

Högupplöst video

Högupplöst video är bara tillgänglig i huvudmötet. Just nu finns inget stöd för diskussionsgrupper.

Högkvalitativ video

Högkvalitativ video är bara tillgängligt i huvudmötet. Just nu finns inget stöd för diskussionsgrupper.

Operativsystembegränsningar

Om du använder Solaris eller Linux kan du inte:

 • Visa UCF PowerPoint-animeringar och -övergångar

 • Dela UCF-filer

 • Cachelagra kursmaterial innan mötet börjar

 • Se indikatorn som visar att deltagaren är redo

 • Använda WebEx-integrerad video

 • Spela in möten med WebEx-inspelaren eller redigera dem med WebEx-inspelningsredigeraren.

 • Spela upp inspelningsfilen för utbildningsmötet (WRF-format) i Solaris eller Linux

 • Använda PCNow

 • Installera integreringen till Microsoft Outlook

 • Utföra praktiska labbsessioner

Linux-plattformen stöder inte det nya gränssnittet, Training-kontrollpanelen, delning av direktuppspelade videofiler, förbättring av datorljud, ny mötesdeltagarpanel och funktioner för video i hög kvalitet inklusive funktioner för helskärmsvideo.

Om du använder Mac-plattformen kan du inte:

 • Installera integrering till Microsoft Outlook

 • Visa PowerPoint-anteckningar i en panel

 • Spela upp icke-Quicktime-videofiler under ett möte (endast .MOV och .QT stöds)

 • Använda Snabbstart

 • Bjuda in eller påminna deltagare från fältet Mötesalternativ under dokument-, program- och skrivbordsdelning i helskärmsvy

 • Ställa in alternativ för praktisk labbsession

 • Spela in möten på en lokal dator med den lokala WebEx-inspelaren eller redigera dem med WebEx-inspelningsredigeraren (endast .WRF-format).

Andra begränsningar för Mac

 • Mac-användare kan endast delta i en session åt gången.

 • Om en värd med en Mac tilldelar presentatörsrollen till en deltagare med en Mac och samtidigt har flikalternativen omröstningslista, inbjudningsalternativ eller vanliga frågor öppna, stängs inte dessa alternativ automatiskt för den nya presentatören om hon har helskärmsvisning eller pågående program- eller skrivbordsdelning

 • Värden kan inte samtidigt se en nätverksbaserad WebEx-inspelning och starta ett möte på en Mac.

 • Textrutan för chatt och Vanliga frågor har ingen rullningslist när stora textmängder skrivs in i meddelandet

 • Om en deltagare blir presentatör medan ett test görs, går det bra att fortsätta med testet.

 • Deltagarna kan se presentatörens delningsmeny under skrivbordsdelningen om presentatören har en Intel-Mac.

 • Om presentatören under skrivbordsdelning samtidigt försöker tilldela deltagarna diskussionsgrupper från fältet Mötesalternativ kommer panelen att överlappa dialogrutan Ärende och denna dialogruta försvinner om presentatören klickar någonstans på skrivbordet.

 • Rullningslistutrymme för omröstningar visas alltid även om det inte finns någon rullningslist.

Mötesalternativ visas alltid ovanpå andra fönster om de öppnas under skrivbordsdelning och använder andra funktioner från fältet Mötesalternativ.

Tillgång till On-Demand-modul

On-Demand-begäran (Training Center-Presentation Studio Integration) finns inte på andra språk än engelska.

Redigering av On-Demand-modul stöder inte icke-Windows-plattformar. Stöd för spelare finns i Windows och på Mac. Här följer kända problem och begränsningar gällande stöd för On-Demand-modulen på Mac:

 • Macsupporten baseras på Flip4Mac WMV version 2.1.2.72 och senare. Funktionssupport för Mac är beroende av motsvarande support som levereras av Flip4Mac.

 • Vissa kodek stöds inte på Mac vilket leder till problem med ljuduppspelningen. Obs! Se http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/wmcomponents.mspx för mer information om vilka kodek som stöds i Flip4Mac.

 • Om en fil förs in i en presentation, kommer den att öppnas i ett separat popup-fönster under uppspelning.

 • Du måste även aktivera alternativet Skapa direktuppspelade videor för att stödja direktuppspelning när en äldre version av Flip4Mac är installerad (version 2.1.2.72 till version 2.1.3.10). Om alternativet Skapa direktuppspelade videor är avstängt kan visaren inte spela upp presentationen i direktuppspelningsläget. Som standard är alternativet avstängt på din Mac och måste aktiveras manuellt på sidan Flip4Mac-systeminställningar.

 • Om Real Player används men inte finns installerat på din dator kommer visarens inställningssida att ta bort alternativet Real Player. Resultatet blir att du inte har möjlighet att se presentationen i Real Player.

Tillgång till Global Site Backup

Global Site Backup (GSB) för On-demand-modulen (Training Center-Presentation Studio Integration) är endast tillgänglig för deltagare som tittar på inspelningar.

Möten raderas automatiskt när de är slut

Om ett möte raderas automatiskt när det är slut, som värden har angett, och deltagarna i mötet sedan också bjuds in till en On-Demand-labbsession, kommer dessa deltagare inte att få några avbokningar från On-Demand-möten och det finns inget sätt för värden att manuellt upphäva inbjudningarna. Men när de försöker ansluta till labbet får de inte tillåtelse att göra det.

Spårning av uppmärksamhet

Om deltagare har Solaris eller Unix och gör ett test under mötet, antas de vara uppmärksamma under dessa möten så länge de förblir i mötet under och efter testet.

Registrering av återkommande möten

När det gäller enskilda återkommande möten och om registrerade deltagare från ett senare möte bjuds in manuellt av presentatören i det aktuella pågående mötet, kommer de att förlora sin registrering från det ursprungliga mötet och visas som deltagare i det aktuella mötet i användningsrapporten.

Metadatanamn

Metadatanamnet när data anges för SCORM 2004 kan inte inkludera vissa specialtecken, även om originalmötet hade dessa tecken i titeln.

Registrering via e-postlänk

Om en deltagare bjuds in för registrering till en session och klickar på e-postlänken för att göra det, fylls deras namn inte i automatiskt i registreringsformuläret.

Filer på värdkonto

Om ditt värdanvändarkonto tas bort finns dina filer fortfarande kvar på webbplatsens lagringsplats.

Nätverksbaserad inspelning

 • Den nätverksbaserade inspelaren spelar inte in:

  • Privata chattsessioner med värdar.

  • Omröstningsresultat (såvida inte resultaten delas med deltagarna)

  • Testmöten och privata möten

 • Filer i formatet WebEx Advanced Recording Format (.ARF) stöds i UCF-visaren.

Inaktivera Snabbstart

Om din webbplatsadministratör inaktiverar sidan Snabbstart för sessionstypen och du sparar en schemaläggningsmall för denna sessionstyp, visas fortfarande Snabbstart i mallalternativen. Sidan Snabbstart visas dock inte i sessionen.

Stänga dialogfönster i webbläsaren Firefox

När Firefox används kan det hända att vissa dialogfönster inte stängs när man klickar på knappen Stäng eller OK på grund av tekniska begränsningar i Firefox.

Förbättrade funktioner i Macintosh

Förbättrade funktioner i denna version finns på Windows, Solaris och Linux. Förbättringar och mer funktionssupport för Macintosh kommer att finnas inom kort efter denna version.
Attachments

  Outcomes