Kända problem och begränsningar i Support Center (WBS31)

Document created by Cisco Localization Team on Feb 21, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Kända problem och begränsningar i Support Center (WBS31)

Kända problem och begränsningar med Remote Support

 

Windows 8 och 8.1 

 • Vid fildelning måste du ha Adobe Acrobat Reader för att kunna dela PDF-filer.

   

 • Vid delning av Microsoft PowerPoint-filer i skrivarens drivrutinsläge kan det hända att en del innehåll inte syns. Vi rekommenderar att du istället använder vårt vanliga Universal Communications Format (UCF)-läge eller använder program- eller skärmdelning.

   

 • Vid anslutning till en fjärrdator via Windows 10 kommer den lokala bildskärmen inte att kunna släckas.

   

 • Mötesdeltagare i Meeting Center kan spara Universal Communications Format-filerna (UCF) till sina datorer, även om värden har återkallat Spara-privilegiet för dem.

   

 • Windows-appar visas inte i dialogrutan Lägg till program i Access Anywhere eller Remote Access.

   

 • När en Mac-mötesdeltagare i ett Meeting Center-möte delar och kommenterar en whiteboard, är kommenteringsfärgen felaktig när den fyrkantiga eller ovala formen markeras.

   

 

Stöd för Microsoft Office 2013

 • Om du har Microsoft Office 2013 installerat stöds inte följande funktioner vid delning av PowerPoint 2013-filer:
  • animeringar och övergångar
  • inbäddade video- eller ljudfiler
  • UCF-verktygslåda.
   
 • Om du har anpassat fliken Info är det möjligt att vissa anpassade element inte stöds. Vi rekommenderar att du validerar fliken för att kontrollera att den fortsätter att visas på korrekt sätt under WebEx-möten.
 • I vissa fall kan följande problem inträffa:
  • Text- och fyllnadsfärger kan se något annorlunda ut jämfört med färgerna på en bild.
  • Vissa grafiska element kan saknas i en bild.
  • Teckensnitt kan se suddiga ut i en bild eller kan se annorlunda ut i jämförelse med originalet.
  • Storleken på figurer kan vara annorlunda jämfört med originalet.
   
 • Om ett objekt i en PowerPoint-presentation inte visas på korrekt sätt i redigeringsläget tas det automatiskt bort från bildspelsvyn. Objektet kan dock fortfarande visas när filen delas under ett WebEx-möte.
 • Du kan inte dela lösenordsskyddade PowerPoint 2013-filer via fildelningsfunktionen. Använd i stället funktionerna för programdelning eller skrivbordsdelning.
 • Du kan inte dela Excel 2013-filer i Windows 8 via fildelningsfunktionen. Använd i stället funktionerna för program- eller skärmdelning (kallades tidigare ”skrivbordsdelning”).
 • Du kan inte dela Word 2013-dokument (64-bitars) i Windows 8 (64-bitars) via fildelningsfunktionen. Använd i stället funktionerna för program- eller skärmdelning.
 
 

Visningskvalitet på delade dokument

   

WebEx använder ett gränssnitt för skrivardrivrutiner för att importera dokument som inte stöds som standard. Presentationskvaliteten på dokument som delas i läget skrivdrivrutin, t.ex. dokument från Microsoft Word, Excel och Adobe PDF, kan inte vara bättre än en utskrift av samma dokument från en fysisk skrivare. Det här problemet är särskilt tydligt när dokumenten innehåller bilder av text.

  

Stöd för operativsystem

För att köra Remote Support:

  
 •  

  För de kundtjänstrepresentanter (CSR) som använder Linux, Solaris eller Macintosh kan det hända att vissa produktfunktioner inte stöds. För mer information, se avsnittet Support Center under Plattformsoberoende funktioner och kända problem.

    

 •  

  Kunder kan använda Linux, Solaris eller Macintosh, men de kan inte delta i en fjärrsession från bakom en Microsoft ISA-proxyserver med aktiverad användarautentisering. Detta är ett känt Java-problem som finns dokumenterat av Sun på http://bugs.sun.com/bugdatabase/view_bug.do?bug_id=4636657.

    

För mer information om datorer, operativsystem och webbläsare som stöds av Remote Support, se Versionsinformation för WebEx-systemkrav och funktionsstöd.

Kraschar om inloggad mot kunddatorer

Om du loggar in till en kunddator som en annan användare och webbläsaren i Remote Support kraschar, förblir du inloggad på kundens dator. Be din kund att logga ut och logga in på nytt när detta händer.

Program visas när sessionen spelas in

När du spelar in ett möte i Remote Support samtidigt som du visar ett program för en kund, är alla andra webbläsarfönster som är öppna på datorn synliga för din kund.

Diskutrymme under filöverföringar

Under filöverföringar gäller att om den mottagande partens diskutrymme tar slut, avslutas mötet.

Flytta filöverföringsfönster under skrivbordsdelning

Om du startar en filöverföring under skrivbordsdelning, kan du inte flytta överföringsfönstret.

Inaktivera systeminformation

Webbplatsadministratörer kan inte inaktivera funktionen Systeminformation i anpassade mötestyper.

Begränsning av e-postinbjudan i Lotus Notes

Om du använder e-postprogrammet Lotus Notes kommer kanske inte funktionen ”skicka e-postinbjudan med lokal e-postklient” att fungera. Detta sker därför att Lotus Notes begränsar storleken på e-postmeddelanden som du skickar från webbsidor. Lös detta genom att ändra din e-postmall för inbjudningar så att du minskar meddelandestorleken.

Grundläggande filöverföring visas inte i händelseloggen

Filer som överförs med den grundläggande filöverföringsmetoden visas inte i händelseloggen.

Ansluta till ett ingående supportmöte med en långsam nätverksanslutning

När TFS (temporär mapplösning) har angetts som kundens hämtningsmetod för webbplatsen och en kund försöker delta i en ingående supportsession med en långsam nätverksanslutning, kan kunden få felmeddelandet ”Bekräftelse på deltagande i konferens misslyckades” när kunden har fyllt i anmälningsformuläret och klickar på Skicka

Bläddra vid användning av webbchatten i Remote Support

När rullningslisterna har öppnats i webbchatten för Remote Support kan snabb bläddring upp och ner få chattfönstret att blinka fort.

Blockerad funktionalitet i Support Center

   

Administrationsprivilegier krävs av WebEx för att utföra vissa funktioner i Support Center i Windows. Utan dessa inloggningsuppgifter kommer viss funktionalitet i Support Center att vara blockerad på grund av otillräckliga privilegier, såsom möjligheten att fjärrkontrollera Windows User Account Control (UAC)-fönstret eller andra program som kräver administratörsprivilegier. Det finns två sätt att låta systemet utföra dessa åtgärder på:

  
 •  

  På ett system som aldrig har haft Support Center installerat ska du logga in i Windows som administratör för att starta Support Center för första gången. Därefter kan användare logga in med standardkontot för användare.

    

 •  

  En lokal användare med administratörsprivilegier kan tillåta WebEx-åtgärder som kräver UAC-behörighet.

    

  

Kända problem och begränsningar med Remote Access

 

Delta i ett WebEx-möte med Chrome och Firefox

Eftersom Googles och Mozillas policy ändras, behöver användare aktivera WebEx-insticksprogrammet manuellt när de använder Chrome och Firefox.

Begränsningar med Remote Access-agenter

Kommandot Töm skärmen är inaktiverat i felsäkert läge i Windows.

Kända problem och begränsningar med WebACD

 

Länkar som genereras av WebEx-center och WebEx-inspelningstjänster

Som den del av våra fortlöpande säkerhetsförbättrande uppdateringar inför Cisco ändringar som syftar till att förbättra hanteringen av kryptografiska nycklar som nyttjas till att generera URL:er som används i WebEx Meeting Center, Training Center, Support Center, Event Center och WebEx-inspelningstjänster. Som en följd har befintliga länkar som genererades av dessa tjänster uppdaterats, och i vissa fall behöver användare begära nya länkar.

Windows 8 och 8.1 

 • Vid fildelning måste du ha Adobe Acrobat Reader för att kunna dela PDF-filer.

   

 • Vid delning av Microsoft PowerPoint-filer i skrivarens drivrutinsläge kan det hända att en del innehåll inte syns. Vi rekommenderar att du istället använder vårt vanliga Universal Communications Format (UCF)-läge eller använder program- eller skärmdelning.

   

 • Vid anslutning till en fjärrdator via Windows 10 kommer den lokala bildskärmen inte att kunna släckas.

   

 • Mötesdeltagare i Meeting Center kan spara Universal Communications Format-filerna (UCF) till sina datorer, även om värden har återkallat Spara-privilegiet för dem.

   

 • Windows-appar visas inte i dialogrutan Lägg till program i Access Anywhere eller Remote Access.

   

 • När en Mac-mötesdeltagare i ett Meeting Center-möte delar och kommenterar en whiteboard, är kommenteringsfärgen felaktig när den fyrkantiga eller ovala formen markeras.

   

 
 

Attachments

  Outcomes