Kända problem och begränsningar med plattformsoberoende funktioner (WBS31)

Document created by Cisco Localization Team on Feb 21, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode

Det här avsnittet innehåller kända problem och begränsningar med de webbläsare och operativsystem som stöds av WebEx. Information om andra kända problem finns i versionsinformationen till respektive tjänst.

Dela filer i personliga Mitt WebEx-mappar

Användare kan inte längre dela filer från sina personliga Mitt WebEx-mappar, även om alla användare kan överföra och dela filer under ett möte.

Stöd för Linux (64-bitars )

 • 64-bitars Linuxdistributioner stöds ännu inte officiellt.

 • Firefox (64-bitars) stöds ej.

Stöd för Microsoft Office 2007

 • Microsoft Office 2007 kan visa ett säkerhetsmeddelande om att WebEx digitala signatur är ogiltig.

 • Du kanske inte kan dela Microsoft PowerPoint-filer (PPT och PPTX). En lösning på detta är att dela din skärm eller PowerPoint-programmet.

Stöd för Microsoft Office 2010

 • UCF Toolkit stöds ej tillsammans med Microsoft Office 2010 (64-bitars).

 • Nya animeringar, övergångar och 3D-grafik som introducerades i Microsoft Office 2010 stöds ej.

 • Importering av ditt företags adressbok till dina WebEx-kontakter stöds inte med Microsoft Outlook 2010 (64-bitars).

Stöd för Microsoft Office 2013

 • Om du har Microsoft Office 2013 installerat stöds inte följande funktioner vid delning av PowerPoint 2013-filer:

  • animeringar och övergångar

  • inbäddade video- eller ljudfiler

  • UCF-verktygslåda.

 • Om du har anpassat fliken Info är det möjligt att vissa anpassade element inte stöds. Vi rekommenderar att du validerar fliken för att kontrollera att den fortsätter att visas på ett korrekt sätt under WebEx-möten.

 • I vissa fall kan följande problem inträffa:

  • Text- och fyllnadsfärger kan se något annorlunda ut jämfört med de faktiska färgerna i en bild.

  • Vissa grafiska element kan saknas i en bild.

  • Teckensnitt kan se suddiga ut på en bild eller kan skilja sig från originalet.

  • Storleken på figurer kan vara annorlunda än i originalet.

 • Om ett objekt i en PowerPoint-presentation inte visas på korrekt sätt i redigeringsläget tas det automatiskt bort från bildspelsvyn. Objektet kan dock fortfarande visas när filen delas under ett WebEx-möte.

 • Du kan inte dela lösenordsskyddade PowerPoint 2013-filer via fildelningsfunktionen. Använd i stället funktionerna för programdelning eller skrivbordsdelning.

 • Du kan inte dela Excel 2013-filer i Windows 8 eller 8.1 via fildelningsfunktionen. Använd i stället funktionerna för programdelning eller skrivbordsdelning.

 • Du kan inte dela Word 2013-dokument (64-bitar) i Windows 8 och 8.1 (64-bitar) via fildelningsfunktionen. Använd i stället funktionerna för programdelning eller skrivbordsdelning.

Stöd för Microsoft Office 2016

Microsoft Office 2016 stöds i WebEx för Windows eller Mac. Ibland orsakar fildelning av PowerPoint-presentationer problem. Dessutom kan fildelning av flera PowerPoint-presentationer på samma gång göra att programmet slutar svara.

Windows 2000

Windows 2000 stöds inte längre från och med den här versionen. Windows 2000-användare kan eventuellt fortfarande delta i möten, men prestandan kan inte garanteras.

Mac OS

 • Användare med Mac OS X 10.6 eller tidigare kan inte längre ansluta till WebEx-möten.

 • Användare på Mac PowerPC-plattformen kan inte längre ansluta till WebEx-möten.

 • WebEx-nätverksinspelaren stöder inte konvertering av inspelningar till MP4-format på Mac-system.

 • Det finns ännu inget stöd för flera bildskärmar i WebEx för Mac OS.

Firefox 43 eller senare

Tillägget WebEx produktivitetsverktyg för Firefox stöds för närvarande inte i Firefox version 43 eller senare. Vi rekommenderar att du använder Internet Explorer i stället.

Citrix XenDesktop och XenApp

Följande funktioner stöds för XenApp 7.6 i WebEx Meeting Center, Event Center och Training Center:

 • Telekonferens

 • Dokumentdelning

 • Program- och skrivbordsdelning

 • Nätverksbaserad inspelning (NBR) och uppspelning

 • Filöverföring, chatt, omröstning, frågor och svar, dold text och anteckningar

 • WebEx-produktivitetsverktyg


Observera


XenApp stöds inte i Cisco WebEx Support Center.


För bästa resultat rekommenderar Cisco XenApp VDA 7.6.2000 (LTSR) och den senaste versionen av Citrix-mottagaren för både Windows och Mac.

Observera följande begränsningar:

 • På grund av den virtuella skrivbordsmiljöns arkitektoniska begränsningar kan problem uppstå när video skickas i WebEx mötesprogram. Bildfrekvensen kan dessutom vara låg när video skickas under ett möte. Detta resulterar i en undermålig användarupplevelse vid sändning av video.

 • Vissa videofiler kan inte delas i en virtuell skrivbordsmiljö i WebEx mötesprogram.

 • WebEx-ljud stöds inte.

 • Om värdens operativsystem är Mac OS kan det hända att webbkameran och mikrofonen (antingen extern eller inbyggd) inte kan identifieras och därför inte heller användas i WebEx mötesprogram.

 • Remote Access och Access Anywhere stöds inte eftersom Remote Access- och Access Anywhere-agenterna tas bort automatiskt av den underliggande Citrix-plattformen när operativsystemet startas om.

 • Praktiska labbsessioner stöds inte.

 • XenApp har för närvarande inget stöd för möten som stöder TelePresence-system, t.ex. CMR Hybrid eller WebEx Meeting Center-videokonferensmöten.

Mac OS X 10.8 Mountain Lion

När användare startar eller deltar i ett möte via PAC-proxy på Mac OS X 10.8 Mountain Lion kraschar mötesprogrammet. Detta är en bugg i operativsystemet som rapporterats till Apple (Apples buggrapportnummer 11844696). Problemet har åtgärdats i Mac OS X 10.8.2.

Internet Explorer 10 och 11

”Utökat skyddat läge” i Internet Explorer 10 och 11 på skrivbordet stöds inte. Eftersom webbläsaren i detta läge inaktiverar insticksfunktionen kommer WebEx tilläggsprogram att vara inaktiverade och Active X eller Java kan användas för att hämta program. Användare kan fortfarande använda den tillfälliga mapplösningen (TFS) för att ansluta till ett möte. Alternativt kan användare välja att inaktivera det utökade skyddade läget för att ansluta till mötet normalt.

Om Kompatibilitetsvy aktiveras i Internet Explorer i skrivbordsversionen kan det leda till att vissa WebEx-sidor återges felaktigt. Vi rekommenderar att du stänger av Kompatibilitetsvy på din WebEx-webbplats.

Google Chrome

 • Vissa Google Chrome-användare kan inte komma åt Chrome Web Store. I detta fall installeras inte filen för Cisco WebEx-tillägget automatiskt när användarna deltar i ett möte. Dessa användare dirigeras till en hjälpsida med anvisningar om hur de manuellt kan hämta och installera tilläggsfilen.

 • WebEx-tillägget kommer kanske inte att installeras och istället visas ett felmeddelande. Detta kan bero på att inline-installation inte kan initieras från ett popup-fönster i Chrome. Din integration kan behöva ändras till att använda ett fönster på högsta nivån istället för ett popup-fönster.

Windows 8 och 8.1

 • Vid fildelning måste du ha Adobe Acrobat Reader för att kunna dela PDF-filer.

 • Vid delning av Microsoft PowerPoint-filer i skrivarens drivrutinsläge kan det hända att en del innehåll inte syns. Vi rekommenderar att du istället använder vårt vanliga Universal Communications Format (UCF)-läge eller använder program- eller skärmdelning.

 • Vid anslutning till en fjärrdator via Windows 10 kommer den lokala bildskärmen inte att släckas.

 • Programdelning stöds inte i Windows-appar.

 • När du delar ditt program eller skrivbord i Windows 8 eller 8.1 kommer andra mötesdeltagare att se ett rutnät på platserna med öppnade paneler i fönstret med det delade innehållet. Detta händer med alla paneler, inklusive möteskontrollpanelen, mötesdeltagarpanelen, chattpanelen samt delningsindikatorer. Vi rekommenderar att du håller panelerna stängda i den utsträckning det är möjligt för att skapa en bättre visningsupplevelse för övriga mötesdeltagare. Du kan snabbt dölja eller visa alla mötespaneler genom att trycka Ctrl+Alt+Skift+H.

Windows 10

 • Begränsningar i webbläsaren Microsoft Edge

  • Webbläsaren Edge stöds via WebEx lösning för temporära mappar (Temporary Folder Solution, TFS) genom att hämta och installera en körbar fil (.exe) första gången den används.

  • Webbläsaren Edge har endast stöd för att starta och delta i möten, händelser, utbildningsmöten och supportmöten i Meeting Center, Event Center, Training Center och Support Center. Den stöds inte för Access Anywhere, Remote Access, Praktiskt labb, WebEx-spelaren för WebEx-inspelningsformat (WRF) eller WebEx nätverksinspelare för filer i avancerat inspelningsformat (ARF).

  • Delning av Edge-webbläsaren under ett WebEx-möte med hjälp av funktionerna för webbläsardelning eller programdelning stöds inte. Vi rekommenderar att skärmdelning används istället.

  Vi rekommenderar att du använder WebEx i Internet Explorer eller någon annan webbläsare tills fullt stöd finns för webbläsaren Edge.

 • Begränsningar i Firefox (64-bitars)

  • Webbläsaren Firefox (64-bitars) stöds via WebEx lösning för temporära mappar (Temporary Folder Solution, TFS) genom att hämta och installera en körbar fil (.exe) första gången den används.

  • Webbläsaren Firefox (64-bitars) stöds endast för att starta och delta i möten, händelser, utbildningsmöten och supportmöten i Meeting Center, Event Center, Training Center och Support Center. Den stöds inte för Access Anywhere, Remote Access, Praktiskt labb, WebEx-spelaren för WebEx-inspelningsformat (WRF) eller WebEx nätverksinspelare för filer i avancerat inspelningsformat (ARF).

  Vi rekommenderar att du använder 32-bitarsversionen av webbläsaren Firefox tills fullt stöd finns för 64-bitarsversionen.

 • Begränsning vid innehållsdelning

  • När en stor fil, till exempel en PDF, delas svarar inte möteshanteraren förrän uppladdningen av filen har slutförts. Beroende på dokumentets storlek kan det dröja länge innan möteshanteraren svarar.

  • Vid anslutning till en fjärrdator via Windows 10 kommer den lokala bildskärmen inte att släckas.

  • Windows-programmen listas inte i dialogrutan Lägg till program i Access Anywhere eller Remote Access.

  • Om Meeting Center-deltagare försöker spara Universal Communications Format (UCF)-filer på sina lokala datorer och har öppnat dialogrutan Spara dokument, men värden sedan stänger av alternativet som låter användare spara filer, kan deltagarna ändå spara UCF-filerna.

 • När du delar ditt program eller skrivbord i Windows 10 ser andra mötesdeltagare fönster med ett streckat mönster ovanpå det delade innehållet på ställen där paneler är öppna. Detta händer med alla paneler, inklusive möteskontrollpanelen, mötesdeltagarpanelen, chattpanelen samt delningsindikatorer. Vi rekommenderar att du håller panelerna stängda i den utsträckning det är möjligt för att skapa en bättre visningsupplevelse för övriga mötesdeltagare. Du kan snabbt dölja eller visa alla mötespaneler genom att trycka Ctrl+Alt+Skift+H.
Attachments

  Outcomes