Skicka e-postmeddelanden till alla användare

Document created by Cisco Localization Team on Mar 23, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jul 11, 2017
Version 2Show Document
  • View in full screen mode

  

1  På navigeringsraden väljer du Konfiguration > E-post > Skicka e-post till alla.

Ditt namn och din e-postadress visas under avsnittet med avsändarinformation.

2  Skriv ditt meddelande och välj Skicka.

I ditt meddelande till alla användare ska du inte inkludera några variabler som finns i e-postmallarna för din WebEx-tjänst.

 


 

Attachments

    Outcomes