Stöd för plattformsoberoende funktioner i tjänster och på plattformar (WBS32)

Document created by Cisco Localization Team on Mar 28, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
 

Stöd för plattformsoberoende funktioner i tjänster och på plattformar (WBS32)

Meeting Center

                                                                                                                                                                                                                   

Windows

 

Mac OS X

 

Linux

 

Vara värd för möten

 

ja

 

ja

 

ja

 

Delta i möten

 

ja

 

ja

 

ja

 

Delta i telekonferens före värd

 

ja

 

ja

 

ja

 

Indikator för Deltagare redo

 

ja

 

ja

 

ja

 

Fliken Snabbstart (för att bjuda in och påminna mötesdeltagare)

 

ja

 

ja

 

nej

 

Skicka mötesavskrift

 

ja

 

nej

 

nej

 

Power Panels (låter deltagarna se helskärmsvyer när värden använder kontrollerna för hantering av mötesaktiviteter utan att någon annan ser det).

 

ja

 

ja

 

nej

 

Programdelning och kommentarer

 

ja

 

ja

 

ja

 

Skrivbordsdelning och kommentarer

 

ja

 

ja

 

ja

 

Fil- och whiteboard-delning och kommentarer

 

ja

 

ja

 

ja

 

Fjärrkontroll av skrivbord

 

ja

 

ja

 

ja

 

Fjärrkontroll av program

 

ja

 

ja

 

ja

 

Fjärrkontroll av webbläsare

 

ja

 

ja

 

ja

 

Fjärrkontroll av skrivbord

 

ja

 

ja

 

ja

 

PowerPoint-animeringar och -övergångar

 

ja

 

Endast visning

 

Endast visning

 

Spela upp presentationer automatiskt

 

ja

 

ja

 

ja

 

Gå vidare automatiskt i presentationer

 

ja

 

ja

 

ja

 

Chatt

 

ja

 

ja

 

ja

 

Högkvalitativ video

 

ja

 

ja

 

Endast visning

 

Högupplöst video

 

ja

 

ja

 

nej

 

Visning av högupplöst helskärmsvideo

 

ja

 

ja

 

nej

 

Videoväxling mellan aktiva talare

 

ja

 

ja

 

ja

 

Avlasta videobearbetning till GPU

 

ja

 

ja

 

nej

 
 

Stöd för flera bildskärmar

  
 

ja

  
 

nej

  
 

nej

  

Självvisning under videosändning

 

ja

 

ja

 

nej

 

WebEx-ljud

 

ja

 

ja

 

ja

 
 

Cisco Unified MeetingPlace version 8.x-ljud

  
 

nej

  
 

nej

  
 

nej

  

Ljud från tredje part (TSP)

 

ja

 

ja

 

nej

 

Personliga konferenser

 

ja

 

ja

 

ja

 

Integrerad internettelefoni (VoIP)

 

ja

 

ja

 

ja

 

Inspelning på klientsida (WRF)

 

ja

 

nej

 

nej

 

Nätverksbaserad inspelning (ARF)

 

ja

 

ja

 

ja

 

Fristående uppspelning (WRF/ARF)

 

ja

 

ja

 

nej

 

Uppspelning i webbläsare (WRF/ARF)

 

ja

 

ja

 

ja

 

Redigera inspelningar (WRF)

 

ja

 

nej

 

nej

 

Omröstningar

 

ja

 

ja

 

ja

 

Utskrift

 

ja

 

nej

 

nej

 

Filöverföring (Med grundläggande överföring kan du publicera filer i ett separat fönster där deltagarna kan hämta dem. Med avancerad överföring kan du överföra filer och mappar till och från en annan persons dator.)

 

Grundläggande och avancerad

 

Grundläggande

 

Grundläggande

 

Anteckningar och dold textning

 

ja

 

ja

 

ja

 

Fliken Anpassad information

 

ja

 

nej

 

nej

 

Integrering av Microsoft Outlook (32- och 64-bitars)

 

ja

 

nej

 

nej

 

Event Center

                                                                                                                                                                                     

Windows

 

Mac OS X

 

Linux

 

Vara värd för händelser

 

ja

 

ja

 

ja

 

Delta i händelser

 

ja

 

ja

 

ja

 

Delta i telekonferens före värd

 

ja

 

ja

 

ja

 

Fliken Snabbstart (för att bjuda in och påminna mötesdeltagare)

 

ja

 

ja

 

nej

 

Indikator för Deltagare redo

 

nej

 

ja

 

nej

 

Power Panels (låter deltagarna se helskärmsvyer när värden använder kontrollerna för hantering av mötesaktiviteter utan att någon annan ser det).

 

ja

 

ja

 

nej

 

Diskussionsdeltagare

 

ja

 

ja

 

ja

 

Frågor och svar

 

ja

 

ja

 

ja

 

Programdelning och kommentarer

 

ja

 

ja

 

ja

 

Skrivbordsdelning och kommentarer

 

ja

 

ja

 

ja

 

Fil- och whiteboard-delning och kommentarer

 

ja

 

ja

 

ja

 

PowerPoint-animeringar och -övergångar

 

ja

 

Endast visning

 

Endast visning

 

Spela upp presentationer automatiskt

 

ja

 

ja

 

ja

 

Gå vidare automatiskt i presentationer

 

ja

 

ja

 

ja

 

Chatt

 

ja

 

ja

 

ja

 

Högkvalitativ video

 

ja

 

ja

 

Endast visning

 

Högupplöst video

 

nej

 

nej

 

nej

 

Visning av helskärmsvideo med video av hög kvalitet

 

ja

 

ja

 

ja

 

Videoväxling mellan aktiva talare

 

ja

 

ja

 

ja

 

Avlasta videobearbetning till GPU

 

nej

 

nej

 

nej

 

Självvisning under videosändning

 

ja

 

ja

 

nej

 

WebEx-ljud

 

ja

 

ja

 

ja

 
 

Cisco Unified MeetingPlace version 8.x-ljud

  
 

nej

  
 

nej

  
 

nej

  

Ljud från tredje part (TSP)

 

ja

 

nej

 

nej

 

Integrerad internettelefoni (VoIP)

 

ja

 

ja

 

ja

 

Inspelning på klientsida (WRF)

 

ja

 

nej

 

nej

 

Nätverksbaserad inspelning (ARF)

 

ja

 

ja

 

ja

 

Fristående uppspelning (WRF/ARF)

 

ja

 

ja

 

nej

 

Uppspelning i webbläsare (WRF/ARF)

 

ja

 

ja

 

ja

 

Redigera inspelningar (WRF)

 

ja

 

nej

 

nej

 

Omröstningar

 

ja

 

ja

 

ja

 

Utskrift

 

ja

 

nej

 

nej

 

Filöverföring (Med grundläggande överföring kan du publicera filer i ett separat fönster där deltagarna kan hämta dem. Med avancerad överföring kan du överföra filer och mappar till och från en annan persons dator.)

 

Grundläggande och avancerad

 

Grundläggande

 

Grundläggande

 

Fliken Anpassad information

 

ja

 

nej

 

nej

 

Integrering av Microsoft Outlook (32- och 64-bitars)

 

ja

 

nej

 

nej

 

Support Center

                                                                                                                                             

Windows

 

Mac OS X

 

Linux

 

Vara värd för supportsession

 

ja

 

ja

 

ja

 

Delta i supportsession

 

ja

 

ja

 

ja

 

Spela in sessioner

 

ja

 

nej

 

nej

 

Ansluta till fjärrdator

 

ja

 

ja

 

ja

 

Skrivbordsdelning och kommentarer

 

ja

 

ja

 

ja

 

Fildelning och kommentarer

 

ja

 

nej

 

nej

 

Fjärrutskrift

 

ja

 

nej

 

nej

 

Chatt

 

ja

 

ja

 

ja

 

Starta om fjärrdator och återanslut (säkert läge)

 

ja

 

nej

 

nej

 

Visa användares systeminformation

 

ja

 

Begränsad

 

Begränsad

 

Logga in som en annan användare

 

ja

 

nej

 

nej

 

Högkvalitativ video

 

ja

 

nej

 

nej

 

Högupplöst video

 

nej

 

nej

 

nej

 

Visning av helskärmsvideo med video av hög kvalitet

 

Ja, men utan miniatyrer

 

nej

 

nej

 

Videoväxling mellan aktiva talare

 

nej

 

nej

 

nej

 

Avlasta videobearbetning till GPU

 

nej

 

nej

 

nej

 

Självvisning under videosändning

 

nej

 

nej

 

nej

 

WebEx-ljud

 

ja

 

ja

 

ja

 

Cisco Unified MeetingPlace version 8.x-ljud

 

nej

 

nej

 

nej

 

Ljud från tredje part (TSP)

 

nej

 

nej

 

nej

 

Inspelning på klientsida (WRF)

 

ja

 

nej

 

nej

 

Nätverksbaserad inspelning (ARF)

 

ja

 

ja

 

ja

 

Fristående uppspelning (WRF/ARF)

 

ja

 

ja

 

nej

 

Uppspelning i webbläsare (WRF/ARF)

 

ja

 

ja

 

ja

 

Redigera inspelningar (WRF)

 

ja

 

nej

 

nej

 

Integrerad internettelefoni (VoIP)

 

ja

 

ja

 

ja

 

Filöverföring (Med grundläggande överföring kan du publicera filer i ett separat fönster där deltagarna kan hämta dem. Med avancerad överföring kan du överföra filer och mappar till och från en annan persons dator).

 

Grundläggande och avancerad

 

Grundläggande

 

Grundläggande

 

Training Center

                                                                                                                                                                                                                   

Windows

 

Mac OS X

 

Linux

 

Vara värd för utbildningsmöten

 

ja

 

ja

 

ja

 

Delta i utbildningsmöten

 

ja

 

ja

 

ja

 

Delta i telekonferens före värd

 

ja

 

ja

 

ja

 

Indikator för Deltagare redo

 

ja

 

ja

 

ja

 

Privata möten

 

ja

 

ja

 

ja

 

Praktiska labbsessioner

 

ja

 

ja

 

nej

 

Frågor och svar

 

ja

 

ja

 

ja

 

Fliken Snabbstart (för att bjuda in och påminna mötesdeltagare)

 

ja

 

ja

 

nej

 

Power Panels (låter deltagarna se helskärmsvyer när värden använder kontrollerna för hantering av mötesaktiviteter utan att någon annan ser det).

 

ja

 

ja

 

nej

 

Programdelning och kommentarer

 

ja

 

ja

 

ja

 

Skrivbordsdelning och kommentarer

 

ja

 

ja

 

ja

 

Fil- och whiteboard-delning och kommentarer

 

ja

 

ja

 

ja

 

Skrivbordsdelning

 

ja

 

ja

 

ja

 

Fjärrkontroll av program

 

ja

 

ja

 

ja

 

Fil- och whiteboard-delning och kommentarer

 

ja

 

ja

 

ja

 

PowerPoint-animeringar och -övergångar

 

ja

 

Endast visning

 

Endast visning

 

Spela upp presentationer automatiskt

 

nej

 

nej

 

nej

 

Chatt

 

ja

 

ja

 

ja

 

Högkvalitativ video

 

ja

 

ja

 

Endast visning

 

Högupplöst video

 

ja

 

ja

 

nej

 

Visning av helskärmsvideo med video av hög kvalitet

 

ja

 

ja

 

nej

 

Videoväxling mellan aktiva talare

 

ja

 

ja

 

ja

 

Avlasta videobearbetning till GPU

 

nej

 

nej

 

nej

 

Självvisning under videosändning

 

ja

 

ja

 

nej

 

WebEx-ljud

 

ja

 

ja

 

ja

 
 

Cisco Unified MeetingPlace version 8.x-ljud

  
 

nej

  
 

nej

  
 

nej

  

Ljud från tredje part (TSP)

 

ja

 

nej

 

nej

 

Integrerad internettelefoni (VoIP)

 

ja

 

ja

 

ja

 

Inspelning på klientsida (WRF)

 

ja

 

nej

 

nej

 

Nätverksbaserad inspelning (ARF)

 

ja

 

ja

 

ja

 

Fristående uppspelning (WRF/ARF)

 

ja

 

ja

 

nej

 

Uppspelning i webbläsare (WRF/ARF)

 

ja

 

ja

 

ja

 

Redigera inspelningar (WRF)

 

ja

 

nej

 

nej

 

Omröstningar

 

ja

 

ja

 

ja

 

Offlineredigerare för omröstningar

 

ja

 

nej

 

nej

 

Döpa om flikar (för fildelning och omröstningar)

 

ja

 

ja

 

nej

 

Utskrift

 

ja

 

nej

 

nej

 

Filöverföring (Med grundläggande överföring kan du publicera filer i ett separat fönster där deltagarna kan hämta dem. Med avancerad överföring kan du överföra filer och mappar till och från en annan persons dator).

 

Grundläggande

 

Grundläggande

 

Grundläggande

 

Multimediafiler

 

ja

 

Ja (QuickTime)

 

nej

 

Flytande ikonfält

 

ja

 

ja

 

nej

 

Integrering av Microsoft Outlook (32- och 64-bitars)

 

ja

 

nej

 

nej

 
 

Attachments

    Outcomes