Administrer webstedssikkerhed

Document created by Cisco Localization Team on Mar 23, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Aug 7, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Indstil Valgmuligheder for sikkerhed

Webstedsadministration tilbyder flere metoder til at forhindre uautoriseret brug af din WebEx-tjenesteydelses websted. Du kan:

 
 • Gør adgangskodekriterier strengere for at gøre adgangskoder sværere at gætte

   

 • Kræve, at mødedeltagere opretter adgangskoder for at forhindre uautoriseret adgang til WebEx-sessioner

   

 • Gennemgå alle anmodninger om mistede adgangskoder

   

 • Tillad brug af Access Anywhere

   

 
    
1    I den venstre navigationsbjælke skal du vælge Konfiguration > Almindelige webstedsindstillinger > Valgmuligheder.
2    I afsnittet Valgmuligheder for sikkerhed skal du konfigurere valgmulighederne for dit websted.
3    Vælg Opdater.

Valgmuligheder for sikkerhed

 
                                                                                                                                                                

Valgmulighed

 

Beskrivelse

 

Afsnittet Kontoadministration

 

Tillad brugeren at skifte brugernavn

 

Vælg denne valgmulighed for at tillade brugere at ændre deres brugernavne ved at redigere deres brugerprofiler. Denne valgmulighed er ikke tilgængelig, hvis valgmuligheden automatisk login er aktiveret for dit websted.

 

Nødvendig bekræftelse for brugeren om at opdatere e-mailadressen.

 

Vælg denne valgmulighed for at kræve webstedsadministratorens godkendelse for anmodninger om at opdatere værtens e-mailadresser. Sørg for, at valgmuligheden Gennemse værtskontoanmodninger i afsnittet Konto-administrationsindstillinger også er valgt.

 

Spær konto efter [N] mislykkede forsøg på at logge ind

 

Vælg og angiv derefter det antal gange, en bruger kan forsøge at logge ind, før de skal kontakte dig for at få assistance. Du kan også vælge at underrette webstedsadministratoren, når konti spærres.

 

Automatisk oplåsning af konto efter [N] minutter

 

Vælg for at oplåse konti automatisk, efter det antal minutter du angiver.

 

Deaktiver konto efter [N] dages inaktivitet

 

Vælg for at angive, hvor mange dage en konto kan være inaktiv, før den deaktiveres. En konto er "aktiv", når en bruger logger ind. Du aktiverer timeren, når du aktiverer denne valgmulighed.

 
Vigtigt:

Brugeren modtager ikke nogen meddelelse fra webstedsadministratoren for at informere dem om, at deres konto er blevet gjort inaktiv. For WBS31 og senere kan du aktivere e-mailunderretninger for konti, som vil blive deaktiveret.

 
 

Send e-mailunderretninger [N] dage og 1 dag før deaktivering af konto

(WBS31 og senere)

Vælg at sende e-mailmeddelelser til brugere, hvis kontoer udløber fordi de ikke har logget ind inden for et specifikt antal dage. Du kan angive antallet af dage før kontoaktivering for at sende den første e-mail.

Glemt adgangskode

Vælg én af følgende valgmuligheder:

 • Send brugeren en e-mail med et link til at ændre adgangskode.

   

  (WBS32 og senere) Du kan behøve administratorgodkendelse for at sende disse e-mails. Marker afkrydsningsfeltet Kræver godkendelse for "Glemt din adgangskode?"-anmodninger.

   

 • Kræv, at administratoren nulstiller brugerens adgangskode.

   

Tillad bruger at ændre adgangskode, selvom Automatisk login-API'er er aktiverede

 

Vælg denne valgmulighed for at tillade brugerne at ændre deres adgangskoder, selvom Automatisk login API'er er i brug.

 

Administrer brugerkonti via API’er

 

Marker for at bruge URL-adresse eller XML-API'erne til at oprette eller ændre brugerkonti.

 

Glemt adgangskode

 

Angiv, hvilke valgmuligheder der vises, når en bruger glemmer sin adgangskode:

 
 • Angiv, at webstedsadministratorer modtager anmodninger om adgangskode fra brugere.

   

 • Vælg Send e-mail med linket for at ændre adgangskoden for at sende en e-mail, der inkluderer adgangskoden. Denne e-mail angiver også, om en webstedsadministrator skal godkende anmodningen. Non-SSO-websteder har valgmuligheden Send e-mail med link til ændring af adgangskoden markeret som standard.

   

 • Vælg Vis tekst der kan brugertilpasses, hvis du vil oprette din egen e-mailmeddelelse for nulstilling af adgangskoden. SSO-websteder har denne valgmulighed valgt som standard.

   

  Bemærk      

  Hvis valgmuligheden Administrer brugerkonti via API'er er valgt, er det kun valgmuligheden Via tekst der kan brugertilpasses, der er tilgængelig.

   
   
 

Afsnittet Kontotilmelding

 

Bekræftelse nødvendig for nye konti

 

Vælg for at kræve bekræftelse fra brugere, der tilmelder sig for at få en konto. Du kan også angive antallet af dage, som bekræftelseslinket er aktivt i. Hvis kontoen ikke aktiveres inden for denne periode, udløber linket.

 

Underret alle webstedsadministratorer, når en ny konto oprettes

 

Vælg for at underrette alle webstedsadministratorer, når en ny brugerkonto er oprettet.

 

Vis sikkerhedskontrol i tilmeldingsformularen

 

Vælg dette for at kræve, at nye brugere skriver bogstaver eller tal i et forvrænget billede, der vises på skærmen, for ekstra sikkerhed.

 

Afsnit til administration af adgangskode

 

Kræver skærpede adgangskoder for brugerkonti

 

Vælg for at kræve, at alle nye og ændrede brugeradgangskoder er i overensstemmelse med de adgangskodekriterier, du angiver.

Systemet opretter automatisk adgangskoder, når brugere tilmelder sig for at få en konto eller nulstille deres adgangskoder, eller når du importerer kontooplysninger fra en .csv-fil. Automatisk oprettede adgangskoder indeholder kun de følgende tegn, hvis dine adgangskodeindstillinger håndhæver brug af blandede store og små bogstaver og specialtegn.

 • ` (bagerste anførselstegn, tegnet placeret på tilde-tasten)

   

 • L (Stort L)

   

 • l (lille l)

   

 • 1 (taltegnet en)

   

 • O (stort O)

   

 • o (lille o)

   

 • 0 (taltegnet nul)

   

 

Kræv store og små bogstaver

Vælg for at kræve, at brugeradgangskoder indeholder både store og små bogstaver.

Minimum længde

Vælg for at kræve, at brugeradgangskoder mindst har det antal tegn, du angiver.

Minimum antal numerisk

Vælg for at kræve, at brugeradgangskoder mindst indeholder det antal numeriske tegn, du angiver.

Minimum antal alfa

Vælg for at kræve, at brugeradgangskoder mindst indeholder det antal alfanumeriske tegn, du angiver.

Minimum antal specialtegn

Vælg for at kræve, at brugeradgangskoder mindst indeholder det antal specialtegn, du angiver.

Tillad ikke, at nogle tegn gentages 3 gange eller flere

Vælg for at forhindre brug af ethvert tegn mere end to gange i en brugeradgangskode.

Tillad ikke brug af dynamisk websidetekst for kontoadgangskoder (webstedets navn, værtens navn, brugernavn)

Vælg for at forhindre brug af dynamisk tekst for websted, såsom

 • URL-adressen for webstedet hvor mødet, begivenheden eller sessionen afholdes, for eksempel your_company.webex.com

   

 • Værtens eget navn

   

 • Brugernavn

   

Hvis værtens navn er ”;Wendy Smith”;, er følgende nogle eksempler på adgangskoder, som ikke er tilladt: Wendy, Smith, WendySmith, wendy, wendysmith, wendysmeeting og meetwithwendy.

Tillad ikke kontoadgangskoder fra denne liste:

Vælg for at forhindre brug af ethvert ord på listen i brugeradgangskoder. Du kan redigere listen for at tilføje eller fjerne ord.

Brugeren kan nulstille adgangskoder efter [N] timer

Vælg for at forhindre brugeren i at ændre adgangskoden, i det antal timer du angiver.

Tillad brugeren at gemme kontoadgangskode i cookies

 

Vælg for at tillade brugere at gemme deres adgangskodeoplysninger i browser-cookies. Hvis du aktiverer denne valgmulighed, skal brugere ikke indtaste deres adgangskoder, hver gang de bruger den samme computer til at logge ind.

 

Tillad ikke genbrug af de sidste [N] adgangskoder

 

Vælg den valgmulighed for at forhindre brugere i at bruge den samme adgangskode, indtil de overstiger det angivne antal unikke adgangskoder.

Denne valgmulighed kendes også som valgmuligheden "cykliske adgangskoder".

 

Afsnittet Forældelse af adgangskode

 

Tving alle brugere til at ændre adgangskode hver [N] dag

 

Vælg for at tvinge brugerne til at ændre adgangskoder efter det angivne antal dage.

 

Tving alle brugere til at ændre adgangskode ved næste log ind

 

Vælg for at tvinge brugerne til at ændre adgangskoder, næste gang de logger ind.

 

Afsnittet Centre

 

Alle møder skal være ikke angivet

 

Særskilte valgmuligheder for Meeting Center, Event Center og Training Center Marker for at kræve, at alle WebEx-sessioner ikke angives i webstedets kalender.

 

Alle møder skal have en adgangskode

 

Særskilte valgmuligheder for Meeting Center, Event Center og Training Center Marker for at kræve, at brugere opgiver en gyldig adgangskode for alle planlagte WebEx-sessioner.

 
Vigtigt:

Som standard er valgmuligheden Alle møder skal have en adgangskode valgt. Vi anbefaler kraftigt, at du efterlader denne valgmulighed markeret for at sikre sikkerheden af møder på dit websted.

 
 

Inkluder ikke adgangskode i invitation

Gælder kun for Meeting Center. Vælg for at forhindre, at adgangskoden sendes i e-mailinvitationen.

Kræv, at brugere har en konto, når de tilmelder sig via telefon

Gælder kun for Meeting Center og Training Center. (Ikke relevant hvis dit websted har TSP-lyd) Vælg for at kræve, at mødedeltagere logger ind fra deres telefoner, hvis værten kræver login. Mødedeltagere skal have tilføjet et telefonnummer og en pinkode til deres profilindstillinger for at kunne gøre dette.

Kræv mødeadgangskode, når du deltager via telefon

Særskilte valgmuligheder for Meeting Center, Event Center og Training Center (Ikke relevant hvis dit websted har TSP-lyd) Vælg for at kræve, at deltagerne indtaster den numeriske mødeadgangskode, når de deltager via telefon.

Påtving mødeadgangskode, når der deltages fra videokonferencesystemer

Særskilte valgmuligheder for Meeting Center, Event Center og Training Center Vælg for at kræve, at deltagerne indtaster den numeriske mødeadgangskode, når de deltager fra et videokonferencesystem.

Når log ind er nødvendigt for at deltage i et møde, vil videokonferencesystemer blive:

Særskilte valgmuligheder for Meeting Center, Event Center og Training Center, når en mødeadgangskode er påkrævet, når der deltages fra videokonferencesystemer. Vælg Blokeret eller Tilladt. Når blokeret er valgt, kan videokonferencesystem-brugere ikke starte eller deltage i møder, der kræver login. Dette omfatter personlige lokaler, når de er konfigureret til at kræve login.

Begræns visning af optagelser til brugere, der er logget ind

Særskilte valgmuligheder for Meeting Center, Event Center og Training Center Vælg for at kræve, at brugerne logger ind for at se optagelser. Hvis du ikke begrænser adgangen til optagelser, kan værter anvende deres egne sikkerhedsindstillinger.

Forhindr download af optagelser

Særskilte valgmuligheder for Meeting Center, Event Center og Training Center Vælg for at forhindre brugere i at downloade optagelser. Hvis du ikke begrænser adgangen til optagelser, kan værter anvende deres egne sikkerhedsindstillinger.

Tillad mødedeltagere eller paneldeltagere at deltage før værten

 

Gælder kun for Meeting Center, Event Center og Training Center Vælg for at tillade deltagere eller paneldeltagere at deltage i sessioner, før værten deltager i sessionen.

 

Den første mødedeltager, der deltager, bliver præsentationsvært

 

Gælder kun for Meeting Center. Vælg for at udpege den første mødedeltager, der deltager i mødet før værten, som præsentationsvært. Denne mødedeltager har bolden og kan dele indhold i mødet. Valgmuligheden Deltag i session før værten skal først aktiveres.

 

Giv mødedeltagere eller paneldeltagere tilladelse til at deltage i telekonference før værten.

 

Gælder kun for Meeting Center, Event Center og Training Center Vælg for at tillade deltagere eller paneldeltagere også at deltage i telekonferencen, før værten deltager i sessionerne. Valgmuligheden Deltag i session før værten skal først aktiveres.

 

Kræv skærpede adgangskoder for møder

 

Vælg for at kræve, at alle WebEx-sessionsadgangskoder overholder de skærpede adgangskodekriterier, du angiver. For yderligere oplysninger om skærpede adgangskodekriterier.

 

Vis telekonferenceoplysninger i fanen mødeoplysninger og i vinduet Oplysninger.

 

Denne valgmulighed styrer visningen af oplysninger om telekonference, når der bruges personlige konferencenumre til telefoni. Abonnentens adgangskodeoplysninger kan også blive vist med en under-valgmulighed. Som standard er valgmulighederne aktiveret, men de kan være deaktiveret for sikkerhed.

 

Afslut automatisk møder, hvis der kun er én deltager

 

Gælder kun for Meeting Center, Event Center og Training Center Vælg denne valgmulighed for automatisk at afslutte WebEx-sessioner efter en bestemt periode med inaktivitet. Du kan angive, at sessionsværter advares nogle minutter før, så de kan forhindre mødet i at blive afsluttet automatisk efter et specifikt antal minutter.

 

Inkluder værtsnøgle i værtens mødee-mailmeddelelser

 

Gælder kun for Meeting Center, Event Center og Training Center Vælg denne valgmulighed for automatisk at inkludere værtsnøglen i værtens mødee-mailmeddelelser.

 

Afsnittet Andet

 

Kræv log ind før adgang til websted

 

Vælg denne valgmulighed for at kræve, at alle brugere har en konto til at logge ind på din WebEx-tjenesteydelses websted for at være vært for eller deltage i WebEx-sessioner.

 

Kræv mødedeltagers e-mailadresse

 

Gælder kun for Meeting Center og Training Center. Vælg for at kræve, at deltagerne opgiver en e-mailadresse for at deltage i WebEx-sessioner.

 

Alle Access Anywhere-sessioner skal bruge strenge adgangskoder

 

Vælg for at kræve, at brugere opgiver Access Anywhere-adgangskoder, der opfylder dine ufravigelige adgangskodekriterier. For yderligere oplysninger om skærpede adgangskodekriterier.

 

Tillad bruger at gemme personlige oplysninger til deltagelse i møder og tilbagekaldstelekonferencer

 

Vælg for at tillade brugerne at gemme og få adgang til personlige oplysninger, såsom navn, e-mail og tilmelding. Du kan også bruge denne valgmulighed til at huske tidligere og hyppigt brugte numre, når du bruger dialogboksen Deltag i telekonference.

 

Tillad individuelle værter at tildele deres optagelser igen

 

Vælg for at tillade en vært at overføre ejerskabet af en netværksbaseret optagelsesfil til en anden bruger.

 
 
 

Attachments

  Outcomes