Kända problem och begränsningar i Event Center (WBS32)

Document created by Cisco Localization Team on Mar 28, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jul 12, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode

Uppspelning av inspelningar på mobila enheter

Du kan inte spela upp en nätverksbaserad inspelning på en mobil enhet.

Det går långsamt att delta efter en större uppgradering

Efter en större uppgradering av WebEx, som innehåller fler nya funktioner än en vanlig service pack-version, kan du uppleva långsammare laddningstider eftersom fler filer måste hämtas och installeras. Laddningstider beror på ditt nätverks bandbredd och mängden trafik vid hämtningstillfället. I allmänhet kan laddningstider variera från 20 sekunder till 3 minuter eller mer.

Mötesupplevelse

 • När språkvalet är inställt på koreanska kan felaktiga tecken ibland visas i mötesämnet.

 • Videoinställningsknappen visas inte i mötesdeltagarpanelen hos Mac-användare när en mötesdeltagare tittar på delat innehåll i helskärmsläge.

 • Tangentbordsnavigering och skärmläsarstöd:
  • Miniatyrvideobilderna i mötesdeltagarpanelen stödjer inte navigering med tabbtangenten.

  • Vissa objekt under fildelning och i omröstningspanelen stöder inte navigering med tabbtangenten.

  • Objekt i helskärmsvideovisning stöder inte navigering med tabbtangenten.

  • Komponenterna i användargränssnittet för video stöder inte skärmläsare.

  • Miniatyrvideobilderna stöder inte skärmläsare.

  • Mötesdeltagarlistan i mötesdeltagarpanelen stöder inte skärmläsare.

  • Vissa komponenter under fildelning och i omröstningspanelen stöder inte skärmläsare.

 • Panoreringsverktyget är inte tillgängligt vid visning av en fil som delas via fildelningsfunktionen.

 • Det nya gränssnittet är inte tillgängligt för Linux-användare.

 • När presentatörer som använder Mac kommenterar i samband med program- eller skärmdelning (tidigare kallat skrivbordsdelning) och samtidigt för anteckningar eller skapar en omröstning, kan anteckningarna och omröstningen inte sparas.

 • När användare på Mac använder kommentering under delning och växlar från flikläge till helskärmsläge går det senast använda kommenteringsalternativet förlorat.

 • På vissa Windows- och Linux-datorer kan skärmsläckaren avslutas automatiskt om deltagarens skärmsläckare är aktiv och presentatören sedan startar fildelning.

 • Vissa anpassade snabbstartsmallar som har skapats i äldre versioner av Meeting Center kan sluta fungera efter uppgradering till denna version.

 • I ett fåtal fall kan överföring av en mycket stor Microsoft PowerPoint-fil för delning i mötet leda till att presentatören kopplas bort från mötet.

Initialer i avatarer

När det inte finns någon bild tillgänglig används den första bokstaven i en användares förnamn och den första bokstaven i användarens efternamn i avatarer. Användare med andranamn som består av fler än ett ord visas inte korrekt som tre bokstäver, till exempel visas "Mary Van Buren" och "Robert Smith Jr." som "MB" respektive "RJ".

Visningskvalitet på delade dokument

WebEx använder ett gränssnitt för skrivardrivrutiner för att importera dokument som inte stöds som standard. Presentationskvaliteten på dokument som delas i läget skrivdrivrutin, t.ex. dokument från Microsoft Word, Excel och Adobe PDF, kan inte vara bättre än en utskrift av samma dokument från en fysisk skrivare. Det här problemet är särskilt tydligt när dokumenten innehåller bilder av text.

Deltagarinbjudningar

I de fall där en värd tar bort mötesdeltagare inför en händelse, kommer länken till händelsen från inbjudan inte längre att vara giltig för de borttagna mötesdeltagarna. Om du planerar att bjuda in personer i en e-postlista, som går ut till många mottagare, rekommenderar vi att du använder en e-postklienttjänst från tredje part och sedan länkar till händelsens adress för deltagare.

Värdrollen tas över av en alternativ värd som deltar

I vissa fall kan värdrollen komma att tas över av en alternativ värd som deltar i mötet även om värden redan har anslutit till mötet. Skulle detta inträffa rekommenderar vi att den alternativa värden tilldelar värdrollen tillbaka till mötesvärden.

Länkar som genereras av WebEx-center och WebEx-inspelningstjänster

Som den del av våra fortlöpande säkerhetsförbättrande uppdateringar inför Cisco ändringar som syftar till att förbättra hanteringen av kryptografiska nycklar som nyttjas till att generera URL:er som används i WebEx Meeting Center, Training Center, Support Center, Event Center och WebEx-inspelningstjänster. Som en följd har befintliga länkar som genererades av dessa tjänster uppdaterats, och i vissa fall behöver användare begära nya länkar.

Delta i ett WebEx-möte med Chrome och Firefox

Eftersom Googles och Mozillas policy ändras måste användare aktivera WebEx-insticksprogrammet manuellt när de använder Chrome och Firefox.

En händelse åt gången

Mac-användare kan endast delta i en händelse åt gången.

Windows 8.1 och 10

 • Vid fildelning måste du ha Adobe Acrobat Reader för att kunna dela PDF-filer.

 • Vid delning av Microsoft PowerPoint-filer i skrivarens drivrutinsläge kan det hända att en del innehåll inte syns. Vi rekommenderar att du istället använder vårt vanliga Universal Communications Format (UCF)-läge eller använder program- eller skärmdelning.

 • Vid anslutning till en fjärrdator via Windows 10 kommer den lokala bildskärmen inte att kunna släckas.

 • Mötesdeltagare i Meeting Center kan spara Universal Communications Format-filerna (UCF) till sina datorer, även om värden har återkallat Spara-privilegiet för dem.

 • Windows-appar visas inte i dialogrutan Lägg till program i Access Anywhere eller Remote Access.

 • När en Mac-mötesdeltagare i ett Meeting Center-möte delar och kommenterar en whiteboard, är kommenteringsfärgen felaktig när den fyrkantiga eller ovala formen markeras.

Stöd för flera bildskärmar i Windows 10

Det kan hända att det delade innehållet inte visas helt när du delar från en sekundär skärm med högre upplösning än den primära skärmen. Vi rekommenderar att du åtgärdar detta genom att ange den största skärmen som huvudskärm i Windows skärminställningar.

Stöd för Microsoft Office 2013 och senare

 • Om du har Microsoft Office 2013 installerat stöds inte följande funktioner vid delning av PowerPoint 2013-filer:
  • animeringar och övergångar
  • inbäddade video- eller ljudfiler
  • UCF-verktygslåda.
 • Om du har anpassat fliken Info är det möjligt att vissa anpassade element inte stöds. Vi rekommenderar att du validerar fliken för att kontrollera att den fortsätter att visas på korrekt sätt under WebEx-möten.
 • I vissa fall kan följande problem inträffa:
  • Text- och fyllnadsfärger kan se något annorlunda ut jämfört med färgerna på en bild.
  • Vissa grafiska element kan saknas i en bild.
  • Teckensnitt kan se suddiga ut i en bild eller kan se annorlunda ut i jämförelse med originalet.
  • Storleken på figurer kan vara annorlunda jämfört med originalet.
 • Om ett objekt i en PowerPoint-presentation inte visas på korrekt sätt i redigeringsläget tas det automatiskt bort från bildspelsvyn. Objektet kan dock fortfarande visas när filen delas under ett WebEx-möte.
 • Du kan inte dela lösenordsskyddade PowerPoint 2013-filer via fildelningsfunktionen. Använd i stället funktionerna för programdelning eller skrivbordsdelning.
 • Du kan inte dela Excel 2013-filer i Windows 8 via fildelningsfunktionen. Använd i stället funktionerna för program- eller skärmdelning (kallades tidigare ”skrivbordsdelning”).
 • Du kan inte dela Word 2013-dokument (64-bitars) i Windows 8 (64-bitars) via fildelningsfunktionen. Använd i stället funktionerna för program- eller skärmdelning.

Visningskvalitet på delade dokument

WebEx använder ett gränssnitt för skrivardrivrutiner för att importera dokument som inte stöds som standard. Presentationskvaliteten på dokument som delas i läget skrivdrivrutin, t.ex. dokument från Microsoft Word, Excel och Adobe PDF, kan inte vara bättre än en utskrift av samma dokument från en fysisk skrivare. Det här problemet är särskilt tydligt när dokumenten innehåller bilder av text.

Stöd för mobila enheter

Event Center stöds inte just nu på mobila enheter.

Delning av strömmande media

Videoupplösning för deltagare har optimerats till 480 p. Videofiler med högre upplösning anpassas till upplösningen (640 x 480). För närvarande stöds mediefiler av följande format: WMV, WMA, WAV, MP3, ASF, AVI, MPG, MPEG, MOV, FLV, F4V, QT och MP4.
 • MP4- och MOV-videofiler kan inte delas under ett WebEx-möte om de inte kan spelas upp av QuickTime-spelaren.
 • Rekommenderade systemkrav för videofildelning från presentatörssidan:
  • Core2-Duo E6750 vid 2,66 GHz för VGA-fil krävs
  • AMD 9650 2,3 GHz (4-kärnor) 8 GB rekommenderas
  • Intel® Core™ 2 Duo -E7400 2,8 GHz 2,79 GHz är att föredra.

E-postinnehåll i HTML

Innehållet i e-postmeddelandet i vanligt HTML-format och dess motsvarande iCalendar-mall (.ics) överensstämmer inte [295149]

Beskrivning i iCalendar-bilaga

På grund av en begränsning i Outlook-kalendern, kan inte händelsebeskrivningen visas i iCalendar-bilagan om beskrivningen överskrider en viss längd. Beskrivningen visas inte om fältlängden överskrider dessa begränsningar:

 • Begränsningen för fältlängd i Microsoft Outlook 2000 är 8 kB.

 • Begränsningen för fältlängd i Microsoft Outlook 2003 är 4KB.

 • I Microsoft Outlook 2007 finns ingen begränsning för fältlängd. [271477]

Uppspelningsknapp i Flash-filer

När en presentatör delar en Flash-fil (.swf), kommer filen att ”pausas” i stället för att spelas upp när du klickar på uppspelningsknappen. Presentatören måste trycka på uppspelningsknappen två gånger för att spela upp filen. [289318]

Ta bort möten från listan Mina möten.

När alternativet ”Ta bort möten från Mina möten när de har avslutats” är markerat kommer en händelse fortfarande att visas i listan Mina möten i Mitt WebEx om värden avslutar händelsen innan händelsens sluttid. Händelsen kommer att tas bort från listan Mina möten efter att schemalagd sluttid har förflutit. Om t.ex. en händelse är schemalagd mellan kl. 10.00–11.00 på förmiddagen och värden avslutar mötet kl. 10.45 visas händelsen fortfarande under Mina möten och i Event Center-kalendern fram till kl. 11.01, då mötet skulle ha slutat enligt schemat. Händelsen kommer alltid att visas när du har aktiverat Visa tidigare händelser

Mötesdeltagarpanel i Solaris

Vissa icke-engelska tecken visas inte korrekt i Mötesdeltagarpanelen på Solaris-datorer. [276651]

Flash-klient

Flash-klienten i Event Center har följande kända problem:

 • Det totala antalet deltagare visas inte för Flash-deltagare.

 • En Flash-deltagare kan inte automatiskt visa i helskärmsläge när presentatören delar skrivbord eller program.

 • Musens rullningsknapp fungerar inte i listan för land och region för globala inringningsnummer.

 • En Flash-deltagare kan inte se laserpennan när en presentation delas.

 • Flash-deltagare är inte med i deltagarstatistiken när presentatören delar en ljud- eller videofil.

 • Namn på diskussionsdeltagare visas kronologiskt och inte alfabetiskt.

 • Verktygsbeskrivning visas inte för inspelningsindikatorn.

 • I helskärmsläge visas inte de globala inringningsnumren.

 • Sidan Feedback visas inte om blockering av popup-fönster är aktiverad.

 • I närvarorapporten visas inte Flash-deltagarnas verkliga IP-adress, istället visas ”127.0.0.1”.

Byta omröstningskoordinatorroll

Om du under en omröstning byter omröstningskoordinatorrollen, kommer fönstret Spara omröstningsresultat att visas.

Lägg till mötesdeltagare i en adressbok

Om du väljer alternativet att lägga till en deltagare i din adressbok från händelseschemaläggaren visas ett felmeddelande när du klickar på Lägg till deltagare.

iCalendar-bilaga

När WebEx skickar första och andra händelsepåminnelsen till mötesdeltagare, saknas den iCalendar-bilaga som mötesdeltagare använder för att automatiskt lägga till händelser i sina kalenderprogram.

E-postmeddelanden med iCalendar-innehåll

På grund av en .ics-begränsning (iCalendar-bilaga), kan e-postmeddelanden i HTML inte visa innehåll från .ics-kalendrar korrekt. Till följd av detta kommer vi att ta in innehåll från e-postmeddelanden med oformaterad text när det gäller e-postmeddelanden i HTML. Detta betyder att om en användare har anpassat ett e-postmeddelande i HTML, kan denna anpassning inte återges i iCalendar-bilagan.

Importera en CSV-fil när du skapar en inbjudningslista.

När du skapar en inbjudningslista stöds inte alternativet att importera en CSV-fil på MAC. Till följd av detta är inte knappen Importera CSV-filer tillgänglig i MAC och Safari.

Tidigare händelser

Identifieringsvillkoren för tidigare händelser är inte konsekventa på sidan Event Center och sidan Välkommen. Enligt logiken i Event Center tillhör en händelse förflutna händelser efter att den schemalagda starttiden har passerat. Om den schemalagda starttiden har passerat listas fortfarande händelsen på välkomstsidan även om Visa tidigare möten inte har valts. [244342]

Status för tidigare händelser visas i Event Center-kalendern för mötesdeltagare. När en deltagare tittar på kalendern i Event Center och väljer Visa tidigare händelser visas alla händelser med status Registrera och/eller Inte startat. Ingen status ska visas för tidigare händelser i deltagarens vy. [244153]

Händelsemallar

När en värd sparar händelsen som en mall sparas inte listan över deltagare och diskussionsdeltagare. Informationen om och lösenordet till diskussionsdeltagare sparas dock. [180534]

Myntsymbol

Myntsymbolen saknas i budgetfältet på sidan för programinformation. [183019]

Information om diskussionsdeltagare som sökkriterier

Information om diskussionsdeltagare kan inte användas som sökkriterier på Event Centers söksida. Sökningen kan dock utföras från välkomstsidan [177716]

Spara användarinformation när du använder Firefox

Om en användare använder Firefox sparas alltid användarinformationen, oavsett om Kom ihåg mig på den här datorn är valt eller ej. [228112]

Kalendervisning av dagliga händelser med endast ljud.

Eftersom Event Center inte innehåller konceptet för återkommande händelse kan Event Center inte visa en daglig händelse med endast ljud på ett korrekt sätt, om en sådan finns schemalagd. [161351]
Attachments

  Outcomes