WebEx-lyd (WBS32)

Document created by Cisco Localization Team on Mar 28, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
 

WebEx-lyd (WBS32)

WebEx-lydunderstøttede platforme og tjenesteydelser

 

WebEx-lyd (hybridlyd)

 

WebEx-lyd (hybridlyd) giver fleksibilitet for mødedeltagere til at deltage i en lydkonference ved hjælp af deres computer (VoIP) eller en telefon. Der er ingen mødeniveauvalgmuligheder til at aktivere eller deaktivere denne funktion. Den er tilgængelig, når WebEx-lyd er tilgængelig inden for et WebEx-møde. Funktioner som at slå lyd fra eller til, ikoner og underretning af aktiv taler fungerer ens for mødedeltagere. Mødedeltagere kan skifte når som helst fra at bruge deres computer til telefon eller telefon til computer. Mødedeltagerstatus og den tilstand, de bruger til at tilslutte til konferencen, kan ses i deltagerlisten.

 

WebEx-lyd (hybridlyd) understøttes af følgende tjenesteydelser og platforme:

  
                          

Support til WebEx-lyd (hybridlyd)

 

Windows

 

Macintosh

 

Linux og Solaris

 

Meeting Center

 

Ja

 

Ja

 

Ja

 

Training Center

 

Ja

 

Ja

 

Ja

 

Event Center

 

Ja

 

Ja

 

Nej

 

Support Center

 

Nej

 

Nej

 

Nej

 
 

Support til WebEx-lydfunktion

 


Bemærk


For oplysninger om understøttede lydindstillinger for hvert operativsystem, se Krydsplatform-funktioner og kendte problemer.

 
  
                                              
Tilgængelig i
Funktion Beskrivelse Meeting Center Event Center Support Center Training Center

WebEx-telekonference

 

Denne lydvalgmulighed er integreret i din WebEx online session. Vælg mellem disse valgmuligheder:

 
  • Ring op: WebEx tilbyder et gratis eller et betalt opkaldsnummer, der kan ringes til, når der oprettes forbindelse til en session (globale numre er også tilgængelige).
  • Ring tilbage: Når du deltager i en session, skal du indtaste dit telefonnummer, og WebEx vil ringe dig op.
 
 

Ja

 

Ja

 

Ja

 

Ja

 

Lydudsendelse

 

En-vejs lyd til møder, hvor mødedeltagere kun lytter. En vært taler ved hjælp af en mikrofon tilsluttet til sin computer.

 

Nej

 

Ja

 

Nej

 

Nej

 

Integreret Voice-over-IP-lyd (VoIP)

 

I stedet for at bruge en telefon kan du bruge din computer til at sende lyden over internettet.

 

Ja

 

Kun Windows

 

Ja

 

Kun Windows

 

Personlige konferencer

 

Personlig konference giver dig mulighed for at starte en lydkonference, hvorefter du valgfrit kan udvide mødet til at omfatte et online møde, inklusive videokonference.

 

En personlig konferencekonto kan have op til tre sæt adgangsnumre (værts- og mødedeltageradgangskoder). For at tilmelde dig en personlig konferencekonto skal du gå til fanen Mit WebEx og vælge Personlig konference.

 

Ja

 

Nej

 

Nej

 

Nej

 

Andre telekonferencetjenesteydelser

 

Brug en tredjeparts-telekonferencetjenesteydelse.

 

Ja

 

Ja

 

Ja

 

Ja

 
 

Sammenligninger af WebEx-lydfunktion

 

 
                                                                       

Funktion

 

Beskrivelse

 

Lydudsendelse

 

WebEx-lyd1

 

Integreret VoIP

 

Personlige konferencer

 

Konferencestørrelse

 

Når der vælges en lydvalgmulighed, bør der tages hensyn til størrelsen af gruppen, som vil deltage i din session.

 

3.000 mødedeltagere

 

1.000 mødedeltagere (500 via telefoni og 500 via WebEx VoIP)

 

500 mødedeltagere (1.000 for Training Center)

 

500 mødedeltagere

 

Flere talere

 

Hvor mange aktive talere er nødvendige til konferencen

 

Som standard er det kun værter, præsentationsværter og paneldeltagere, som kan tale

 

Ingen begrænsninger

 

Ingen begrænsninger

 

Ingen begrænsninger

 

Ind- og udgangstoner

 

WebEx kan afspille toner for at lade dig vide, når deltagerne deltager i og forlader sessionen.

 

Nej

 

Ja

 

Nej

 

Ja

 

Slå lyd fra ved ankomst

 

Slå automatisk mødedeltageres mikrofon fra, når de tilgår sessionen.

 

ikke relevant

 

Ja

 

Ja

 

Nej

 

Start automatisk lydkonferencen

 

Start lyden, når en mødedeltager deltager i sessionen. Hvis værten endnu ikke deltager, vil mødedeltagere høre en optaget besked, der fortæller dem, at værten endnu ikke deltager.

 

Ja

 

Valgfri

 

Nej

 

Valgfri

 

Gem standardindstillinger

 

Gem standardindstillinger for lyd i din Mit WebEx-profil for at gøre det nemmere at starte og planlægge en session med dine foretrukne indstillinger.

 

Ja

 

Ja

 

Ja

 

Ja

 

Rapporter

 

Kør rapporter, der viser dit forbrug af WebEx-lyd.

 

Ja

 

Ja

 

Ja

 

Ja

 

Support til TCP/UDP

 

WebEx understøtter UDP- og TCP-protokoller.

 

Ja

 

IKKE TILGÆNGELIG

 

Ja

 

IKKE TILGÆNGELIG

 

Support til WebEx-lydmøde (hybridlyd)

 

WebEx-lyd (hybrid lyd) møde hvor mødedeltagere har mulighed for at deltage i en konference via telefon eller via desktop-baseret VoIP.

 

Ja

 

Ja

 

Nej

 

IKKE TILGÆNGELIG

 
1 WebEx-lyd omfatter hybridlyd.

WebEx-lyddækning og begrænsninger

 

For mere information om WebEx-lyddækning og begrænsninger se WebEx-lydlevering dataarkhttp://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/conferencing/webex-meeting-center/cisco_webex_gpl_audio.pdf samt Adgangsbegrænsninger til WebEx gratis opkaldhttps://www.webex.com/pdf/tollfree_restrictions.pdf.

  
 

Attachments

    Outcomes