Öppna och åtgärdade buggar (WBS32)

Document created by Cisco Localization Team on Mar 28, 2017Last modified by Cisco Localization Team on May 3, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Öppna och åtgärdade buggar i WebEx (WBS32)

Användning av Felsökningsverktyget

Kända problem (buggar) klassificeras efter svårighetsgrad. Denna versionsinformation omfattar beskrivning av följande:

 
 • Öppna kundrapporterade buggar med svårighetsgrad 1 till 3

   

 • Åtgärdade kundrapporterade buggar med svårighetsgrad 1 till 3

   

 • Åtgärdade Cisco-rapporterade betydande buggar

   

 

Du hittar detaljer om buggar och kan söka efter andra buggar genom att använda Ciscos buggsökningsverktyg.

 
Innan du börjar

För att ha tillgång till Felsökningsverktyget behöver du följande:

 
 • Internetanslutning

   

 • Webbläsare

   

 • Användarnamn och lösenord på Cisco.com.

   

 
    
1    Gå till https://tools.cisco.com/bugsearch/search för att öppna buggsökningsverktyget.
2    Logga in med ditt användarnamn och lösenord från Cisco.com.
3    Ange buggens ID-nummer i fältet ”Sök efter” och tryck sedan på Sök.
Tips       Du kan även navigera till en specifik bugg genom att skriva in https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/<BUGID> där <BUGID> är ID-numret på den bugg som du söker (t.ex. CSCab12345).
Nästa steg

 

Välj Hjälp på sidan Felsökningsverktyg för mer information om hur du söker efter buggar, skapar sparade sökningar och buggrupper.

 

Öppna buggar i WebEx (WBS32)

 

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntade beteenden i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

   
                                                   
Tabell 1 Öppna buggar i WebEx-version WBS31
Identifierare Allvarlighetsgrad Område som berörs Beskrivning
 

CSCuv05285

  
 

3

  
 

Meeting Center

  
 

Meeting Center: Om presentatören delar via en CMR-slutpunkt kan skärmen komma att ”frysa” för vissa deltagare.

  
 

CSCuv36738

  
 

3

  
 

Mitt WebEx

  
 

Användarnamn: Möjligheten att byta användarnamn på tätt sammankopplade webbplatser har begränsats. Möjligheten för en användare att uppdatera ett annat användarnamn har tagits bort.

  
 

CSCuv35672

  
 

3

  
 

Produktivitetsverktyg

  
 

Meeting Center: Kanske inte registrerar hela anslutningstiden (mötets sluttid) om värden blir bortkopplad från mötet.

  
 

CSCuv12024

  
 

2

  
 

Meeting Center

  
 

Meeting Center: I vissa fall kan mötesdeltagare tillfälligt se en svart skärm i några sekunder under programdelning.

  
 

CSCuv47556

  
 

3

  
 

Meeting Center

  
 

Meeting Center: I vissa fall händer det att texten på Start/stopp-knappen inte uppdateras ordentligt när en PowerPoint-fil delas via fildelning och automatisk bläddring av bilder används. (Knappen fortsätter däremot att fungera som vanligt).

  
 

CSCuv68193

  
 

2

  
 

Allt

  
 

Plattformsoberoende kända problem: Om proxyn endast kan nås via VPN när FireFox används kan detta leda till att du inte kan ansluta i ett WebEx-möte. Problemet åtgärdas genom att ta bort proxy eller ansluta till VPN.

  
 

CSCuv64213

  
 

2

  
 

Produktivitetsverktyg

  
 

Produktivitetsverktyg: Om du försöker ställa in en WebEx-mötesserie som schemalagts från Mac PT visas ett felaktigt felmeddelande som anger att serien schemalagts med Windows PT vilket gör att du inte kan ställa in WebEx-mötesserien från Outlook.

  
 

CSCux94606

  
 

3

  
 

XMLAPI

  
 

XMLAPI: Förebyggandet av skapandet av flera personliga rum för en användare via XML API som en sida stöder inte detta.

  
 

CSCux75775

  
 

3

  
 

MyWebEx

  
 

Ett känt problem där talarens video låser sig i flera sekunder i en MP4-inspelning.

  
  

Åtgärdade buggar i WebEx (WBS32.1)

  
                                                   
 

Buggnummer

  
 

Allvarlighetsgrad

  
 

Produktområde som berörs

  
 

Beskrivning

  

CSCvb55574

5

Produktivitetsverktyg

Åtgärdade ett problem där funktionen för inringning med avgiftsfritt nummer inaktiverades när ”;Visa avgiftsfritt nummer”; avmarkerades i dialogrutan för mötesinställningar.

CSCvd29235

4

Produktivitetsverktyg (Windows)

Åtgärdade ett problem där lösenord inte fylldes i automatiskt för möten som schemalagts vid en tidpunkt då lösenord inte krävdes, eller som hade andra lösenordskrav som inte uppfyllde de nya lösenordskraven.

CSCvd35179

3

Produktivitetsverktyg

Åtgärdade ett problem där det tog lång tid att visa en annan användares kalender vid schemaläggning av möten åt den andra användaren med Microsoft Outlook online.

CSCvd42465

3

Event Center

Åtgärdade ett problem där alternativen för godkännande inte visades när man lade till en ny händelse till ett befintligt program.

CSCvd50288

3

Produktivitetsverktyg

Åtgärdade ett problem där deltagare som försökte ansluta till ett möte fick ett meddelande om att deras URL hade blockerats.

CSCvd56921

3

Meeting Center

Åtgärdade ett problem där mötet inte kunde spelas in när alternativet ”Annat telekonferensljud” användes.

CSCvd33943

3

Event Center

Åtgärdade ett problem där vissa användare fick felmeddelandet 45104 när de delade en Microsoft PowerPoint PPTX-fil som innehöll en video.

 

CSCvd13031

  
 

2

  
 

Meeting Center

  
 

Åtgärdade ett problem där prestandan var bristfällig när programmet Amazon Assistant installerades.

  
 

CSCvd68873

  
 

3

  
 

Meeting Center

  
 

Åtgärdade ett problem där avatarer inte visade konsekventa och korrekta initialer.

  
  

Åtgärdade buggar i WebEx (WBS32.0)

  
                                                   
 

Buggnummer

  
 

Allvarlighetsgrad

  
 

Produktområde som berörs

  
 

Beskrivning

  

CSCvc90009

3

URL API

Åtgärdat ett problem där återuppringning inte fungerade när ett direktmöte skulle startas med automatisk återuppringning genom att använda URL-API:n.

CSCvc87597

3

Webbplatsadministration

Åtgärdat ett problem där en sökning i rapporten över utbildningsinspelningar visade en rapport över inspelningsåtkomst.

CSCvc65884

3

Alla center

Åtgärdat ett problem där papperskorgssidan var delvis täckt av menyn.

CSCvc79883

5

Meeting Center

Åtgärdat ett problem där användaren ombads ange ett mötesnummer i stället för registreringsinformation när denne försökte registrera sig till ett möte i Meeting Center.

CSCvd13098

3

Meeting Center

Åtgärdat ett problem där Meeting Center ibland blev instabilt när ett möte som ingick i en serie skulle startas.

CSCvc52048

3

Produktivitetsverktyg (Mac)

Åtgärdade ett problem där produktivitetsverktygen blockerade popup-fönstret ”;Skicka uppdateringar till alla”; eller ”;Skicka uppdateringar till tillagda eller borttagna deltagare”; när värden uppdaterade listan över inbjudna till ett WebEx-möte.

CSCvd09912

3

Meeting Center

Åtgärdat ett problem där meddelandet ”Sidan kan inte visas” visades när man klickade på länken för globalt inringningsnummer, efter att ha ändrat sidans språk från huvudspråket till ett annat språk.

Ej tillämpligt

5

Meeting Center, Event Center och Training Center

Optimerade meddelandefunktionen i dialogrutan för ”Möte utgår”.

 

CSCvd30214

  
 

3

  
 

Support Center

  
 

Åtgärdade ett problem där skärmdelning som standard var i fönsterläge, även om standardinställningen i webbplatsadministrationen är ”;Helskärm – anpassa efter skärmen”;.

  
  
 

Attachments

  Outcomes