Identifieringsverktyg för Cisco WebEx-mötesprogram

Document created by Cisco Localization Team on Mar 28, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jun 1, 2017
Version 1586Show Document
  • View in full screen mode

Identifieringsverktyget upptäcker .dll-filer för Cisco WebEx-mötesprogrammets insticksprogram för webbläsare i dina lokala mappar som kan vara utsatta för säkerhetsproblem. Verktyget är ett konsolprogram som skapar en lista över potentiellt utsatta filer som du ska ta bort från datorn.

Använda identifieringsverktyget

1. Hämta filen för identifieringsverktyg längst ned på den här sidan.

2. Kör DetectTool.exe.

3. Öppna den skapade XML-datafilen, som finns i datamappen.

DTFolder2.png

Exempel på utdata visas här:

dataXMLfile2.png

4. Granska utdata och leta efter de filer som listas under <Unsafe_Files>. Detta är osäkra äldre versioner av mötesprogrammets filer.

5. Gå till mapparna för var och en av de filer som listas under <Unsafe_Files> och ta bort filerna från datorn omedelbart.

 

 

Hämta fil

Attachments

    Outcomes