Kendte problemer og begrænsninger for Support Center (WBS32)

Document created by Cisco Localization Team on Mar 28, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Kendte problemer og begrænsninger for Support Center (WBS32)

Kendte problemer og begrænsninger i forbindelse med Remote Support

 

Windows 8 og 8.1 

 • I forbindelse med fildeling skal du have Adobe Acrobat Reader for at dele PDF-filer.

   

 • Når du deler Microsoft PowerPoint-filer i Print Driver-tilstand, vises noget af indholdet muligvis ikke. Vi anbefaler, at du i stedet bruger vores standardtilstand Universal Communications Format (UCF) eller bruger applikationsdelingsskærmen.

   

 • Hvis der oprettes forbindelse til en ekstern computer med Windows 10, vil den lokale skærm ikke kunne mørklægges.

   

 • Meeting Center mødedeltagere kan gemme Universal Communications Format filer (UCF) på deres computere, også selvom værten har annulleret deres privilegium til at gemme.

   

 • Windows apps vises ikke i Access Anywhere eller Remote Access dialogboksen Tilføj applikation.

   

 • Når en Mac-deltager i et Meeting Center-møde deler og kommenterer et whiteboard, er farven på kommentarer forkert, når den firkantede eller ovale form er valgt.

   

 

Microsoft Office 2013-understøttelse

 • Hvis du har Microsoft Office 2013 installeret, understøttes følgende funktioner ikke ved deling af PowerPoint 2013-filer:
  • Animationer og overgange
  • Indlejrede video- eller lydfiler
  • UCF Toolkit
   
 • Hvis du har tilpasset din oplysningsfane, understøttes nogle brugerdefinerede elementer muligvis ikke. Vi anbefaler, at du bekræfter dette for at sikre, at den fortsat vises korrekt i et WebEx-møde.
 • I nogle få tilfælde kan der opstå følgende problemer:
  • Tekst og fyldfarver kan afvige en anelse fra de faktiske farver i et dias.
  • Visse grafiske elementer mangler muligvis i et dias.
  • Skrifttyper kan forekomme slørede på et dias eller kan være forskellige fra de oprindelige.
  • Størrelsen på former kan være forskellig fra den oprindelige.
   
 • Hvis et objekt i en PowerPoint-præsentation ikke vises korrekt i redigeringstilstand, bliver det automatisk fjernet i visningen Diasshow. Objektet kan dog fortsat blive vist, når filen deles på et WebEx-møde.
 • Du kan ikke dele adgangskodebeskyttede PowerPoint 2013-filer ved hjælp af fildelingsfunktionen. Brug i stedet applikationsdelings- eller desktop-delingsfunktionerne.
 • Du kan ikke dele Excel 2013-filer på Windows 8 ved hjælp af fildelingsfunktionen. Brug i stedet funktionerne applikationsdeling eller skærmdeling (tidligere kaldet "desktop-deling").
 • Du kan ikke dele Word 2013 (64-bit) dokumenter på Windows 8 (64-bit) ved hjælp af fildelingsfunktionen. Brug i stedet applikationsdelings- eller skærmdelingsfunktionerne.
 
 

Delte dokumenter viser kvalitet

   

WebEx bruger en printerdrevs grænseflade for at importere dokumenter, der ikke er understøttet lokalt. Præsentationskvaliteten af dokumenter, der deles i Print Driver-tilstanden, såsom Microsoft Word, Excel og Adobe PDF-dokumenter, kan ikke være bedre end en hard-copy-udskrift af det samme dokument, udskrevet af en fysisk printer. Dette problem er særligt udtalt, når disse dokumenter indeholder billeder af tekst.

  

Support til operativsystem

Sådan køres Remote Support:

  
 •  

  Nogle produktfunktioner er måske ikke understøttet for kundesupportrepræsentanter (CSR'er), der anvender Linux, Solaris eller Macintosh. Du finder flere oplysninger i afsnittet Support Center i Krydsplatform-funktioner og kendte problemer.

    

 •  

  Kunder kan bruge Linux, Solaris eller Macintosh, men de kan ikke tilslutte til en ekstern session bag en Microsoft ISA-proxyserver, der har brugerbekræftelse aktiveret. Dette er et dokument om et kendt Java-problem, rapporteret af Sun på http://bugs.sun.com/bugdatabase/view_bug.do?bug_id=4636657.

    

For mere information om computere, operativsystemer og browsere, der understøttes af Remote Support, se WebEx-systemkrav og Udgivelsesnoter-funktionssupport.

Nedbrud, mens man er logget på kundecomputere

Hvis du logger ind på en kundecomputer som en anden bruger, og Remote Support-browseren går ned, forbliver du logget på kundens computer. Når dette sker, skal du bede kunden om at logge af og derefter logge ind igen.

Applikationer vises under optagelse af en session

Når du optager en Remote Support-session, mens du viser en applikation for en kunde, bliver alle browservinduer, der er åbne på din computer, synlige for kunden.

Diskplads under filoverførsler

Sessionen slutter, hvis modtageren løber tør for diskplads under filoverførsler.

Flytning af vinduet for filoverførsel under desktop-deling

Hvis du starter en filoverførsel under deling af desktoppe (desktop-deling), kan du ikke flytte overførselsvinduet.

Deaktiver systemoplysninger

Webstedsadministratorer kan ikke deaktivere funktionen Systemoplysninger i brugertilpassede sessionstyper.

Begrænsning i Lotus Notes-e-mailinvitation

Hvis du bruger e-mailprogrammet Lotus Notes, virker funktionen “Send e-mailinvitation ved hjælp af lokal mail-klient” muligvis ikke. Dette sker, fordi Lotus Notes begrænser størrelsen på e-mailmeddelelser, som du kan igangsætte fra websider. Dette løses ved at skifte din invitations e-mailskabelon for at reducere meddelelsens størrelse.

Grundlæggende filoverførsel vises ikke i begivenhedslog

Filer, der er overført ved hjælp af den grundlæggende metode til filoverførsel, vises ikke i begivenhedsloggen.

Tilmelding til en indgående supportsession med en langsom netværksforbindelse

Når klientens overførselsmetode er indstillet til TFS (Temporary Folder Solution el. midlertidig mappeløsning) for webstedet, og en kunde forsøger at deltage i en indgående supportsession ved hjælp af en langsom netværksforbindelse, kan kunden modtage fejlbeskeden "Bekræftelse af konferencetilmelding mislykkedes", efter at kunden udfylder indtastningsskemaet og klikker på Indsend

Rulning under brug af Remote Support-webchat

Ved brug af Remote Support-webchatten, hvis du hurtigt ruller op og ned, efter at rullepanelet er kommet frem, kan det få chatvinduet til at blinke meget hurtigt.

Blokeret supportcenter-funktionalitet

   

For at kunne udføre bestemte funktioner i supportcenter, kræver WebEx administrationsprivilegier i Windows. Uden disse rettigheder er supportcenterfunktionalitet blokeret pga. utilstrækkelige privilegier, såsom evnen til at fjernstyre vinduet Windows-brugerkontokontrol (User Account Control: UAC) eller andre applikationer, der kræver administrationsprivilegier. Der er to måder, man kan tillade systemet at udføre disse handlinger på:

  
 •  

  På et system, der aldrig har haft supportcenter installeret, logges ind på Windows som administrator for at starte supportcenter den første gang. Efter det kan brugeren logge ind med standard brugerkonto.

    

 •  

  En lokal bruger med administrative privilegier kan tillade WebEx-handlinger, der kræver UAC-tilladelse.

    

  

Kendte problemer og begrænsninger for Remote Access

 

Deltagelse i et WebEx-møde på Chrome og Firefox

På grund af ændringer til politikken hos Google og Mozilla, skal brugere manuelt aktivere WebEx-plug-in ved brug af Chrome og Firefox.

Begrænsning for Remote Access-agenter

Kommandoen Gør skærmen blank er deaktiveret i Windows fejlsikret tilstand.

Kendte problemer og begrænsninger for WebACD

 

Links genereret af WebEx-centre og WebEx-optagelsestjenesteydelser

Som en del af vores fortsatte opdateringer for at forbedre sikkerheden foretager Cisco ændringer for at forbedre administrationen af kryptografiske nøgler, der anvendes til at generere URL-adresser, som anvendes i WebEx Meeting Center, Training Center, Support Center, Event Center og WebEx optagelsestjenesteydelser. Som et resultat er eksisterende links, der blev genereret af disse tjenester, blevet opdateret, og i nogle tilfælde kan det være nødvendigt at anmode om nye links.

Windows 8 og 8.1 

 • I forbindelse med fildeling skal du have Adobe Acrobat Reader for at dele PDF-filer.

   

 • Når du deler Microsoft PowerPoint-filer i Print Driver-tilstand, vises noget af indholdet muligvis ikke. Vi anbefaler, at du i stedet bruger vores standardtilstand Universal Communications Format (UCF) eller bruger applikationsdelingsskærmen.

   

 • Hvis der oprettes forbindelse til en ekstern computer med Windows 10, vil den lokale skærm ikke kunne mørklægges.

   

 • Meeting Center mødedeltagere kan gemme Universal Communications Format filer (UCF) på deres computere, også selvom værten har annulleret deres privilegium til at gemme.

   

 • Windows apps vises ikke i Access Anywhere eller Remote Access dialogboksen Tilføj applikation.

   

 • Når en Mac-deltager i et Meeting Center-møde deler og kommenterer et whiteboard, er farven på kommentarer forkert, når den firkantede eller ovale form er valgt.

   

 
 

Attachments

  Outcomes