Onopgeloste en opgeloste bugs (WBS32)

Document created by Cisco Localization Team on Mar 28, 2017Last modified by Cisco Localization Team on May 4, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Onopgeloste en opgeloste bugs in WebEx (WBS32)

Het zoekprogramma voor bugs gebruiken

Bekende problemen (bugs) worden ingedeeld overeenkomstig hun ernstniveau. Deze release-opmerkingen bevatten beschrijvingen van het volgende:

 
 • Bekende door de klant gevonden bugs met ernstniveau 1 t/m 3

   

 • Opgeloste door de klant gevonden bugs met ernstniveau 1 t/m 3

   

 • Opgeloste door Cisco gevonden belangrijke bugs

   

 

Met het zoekprogramma voor bugs van Cisco Software kunt u meer informatie vinden over bugs die in het overzicht staan en zoeken naar andere bugs.

 
Voordat u begint

Als u het zoekprogramma voor bugs wilt gebruiken, hebt u de volgende items nodig:

 
 • Internetverbinding

   

 • Webbrowser

   

 • Gebruikers-id en wachtwoord voor Cisco.com

   

 
    
1    Als u het zoekprogramma voor bugs wilt gebruiken, gaat u naar https://tools.cisco.com/bugsearch/search.
2    Meld u aan met uw gebruikers-id en wachtwoord van Cisco.com.
3    Voer in het veld Zoeken naar het nummer van de bug-id in en druk op Enter.
Tip       U kunt ook naar een specifieke bug navigeren door https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/<BUGID> in te voeren, waarbij <BUGID> de id van de bug is waarnaar u zoekt (bijvoorbeeld CSCab12345).
Wat moet u nog meer doen

 

Voor informatie over hoe u moet zoeken naar bugs en hoe u opgeslagen zoekopdrachten en buggroepen maakt, selecteert u Help op de pagina Zoekprogramma voor bugs.

 

Onopgeloste bugs voor WebEx (WBS32)

 

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

   
                                                   
Tabel 1 Bugs openen voor WebEx-versie WBS31
Identificatie Ernstniveau Beïnvloed gebied Beschrijving
 

CSCuv05285

  
 

3

  
 

Meeting Center

  
 

Meeting Center: scherm delen kan voor bepaalde deelnemers worden stilgezet als de presentator via een CMR-eindpunt deelt.

  
 

CSCuv36738

  
 

3

  
 

Mijn WebEx

  
 

Gebruikersnaam: de mogelijkheid om de gebruikersnaam te wijzigen op een strak gekoppelde site is beperkt. De mogelijkheid voor één gebruiker om een andere gebruikersnaam bij te werken is niet meer beschikbaar.

  
 

CSCuv35672

  
 

3

  
 

Productiviteitstools

  
 

Meeting Center: mogelijk wordt volledige verbindingstijd (eindtijd van vergadering) niet juist vastgelegd als de host de verbinding met de vergadering verliest.

  
 

CSCuv12024

  
 

2

  
 

Meeting Center

  
 

Meeting Center: in bepaalde gevallen zien deelnemers tijdens het delen van toepassingen met tussenpozen enige seconden een zwart scherm.

  
 

CSCuv47556

  
 

3

  
 

Meeting Center

  
 

Meeting Center: als een PowerPoint-bestand via bestand delen wordt gedeeld en automatische weergave van de volgende dia wordt gebruikt, wordt de tekst op de knop Starten/stoppen soms niet correct vernieuwd. (De functionaliteit van de knop werkt echter nog wel correct.)

  
 

CSCuv68193

  
 

2

  
 

Alle

  
 

Bekende problemen op meerdere platforms: deelnemen aan een WebEx-vergadering kan mislukken bij gebruik van FireFox met een proxy die alleen via VPN toegankelijk is. Het probleem is op te lossen door de proxy te verwijderen of verbinding te maken met VPN.

  
 

CSCuv64213

  
 

2

  
 

Productiviteitstools

  
 

Productiviteitstools: bij een poging een reeks vanuit Mac PT geplande WebEx-vergaderingen te annuleren, wordt onterecht het foutbericht weergegeven dat de reeks vanuit Windows PT is gepland. Hierdoor kan de WebEx-reeks niet vanuit Outlook worden geannuleerd.

  
 

CSCux94606

  
 

3

  
 

XMLAPI

  
 

XMLAPI: verhinderen dat een gebruiker meerdere PR-ruimten maakt via de XML-API als de pagina dit niet ondersteunt.

  
 

CSCux75775

  
 

3

  
 

MyWebEx

  
 

Een bekend probleem waarbij de video van de spreker enkele seconden wordt onderbroken in een MP4-opname.

  
  

Opgeloste bugs voor WebEx (WBS32.1)

  
                                                   
 

Bugnummer

  
 

Ernstniveau

  
 

Beïnvloed productgebied

  
 

Beschrijving

  

CSCvb55314

5

Productiviteitstools

Een probleem met formulering is opgelost waarbij het uitschakelen van ';Gratis nummer weergeven;' in de instellingen van het dialoogvenster de inbelfunctie voor gratis nummers uitschakelde.

CSCvd29235

4

Productiviteitstools (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij wachtwoorden niet automatisch worden ingevuld voor vergaderingen die zijn gepland toen het wachtwoord niet werd vereist of andere wachtwoordvereisten hadden die niet voldoen aan nieuwe wachtwoordvereisten.

CSCvd35179

3

Productiviteitstools

Een probleem is opgelost waarbij het weergeven van de agenda van een andere gebruiker bij het plannen van een vergadering namens die gebruiker heel langzaam is met Microsoft Outlook online.

CSCvd42465

3

Event Center

Een probleem is opgelost waarbij goedkeuringsopties niet worden weergegeven wanneer een nieuwe gebeurtenis aan een bestaand programma wordt toegevoegd.

CSCvd50288

3

Productiviteitstools

Een probleem is opgelost waarbij deelnemers die proberen aan een vergadering deel te nemen, een foutbericht ontvangen dat hun URL is geblokkeerd.

CSCvd56921

3

Meeting Center

Een probleem is opgelost waarbij de vergadering niet kan worden opgenomen bij gebruik van de optie “Andere teleconferentieaudio”.

CSCvd33943

3

Event Center

Een probleem is opgelost waarbij sommige gebruikers een fout 45104 ontvangen tijdens het delen van een Microsoft PowerPoint PPTX-bestand met video.

 

CSCvd13031

  
 

2

  
 

Meeting Center

  
 

Er is een probleem opgelost waarbij de prestatie slecht was wanneer de Amazon Assistant-toepassing was geïnstalleerd.

  
 

CSCvd68873

  
 

3

  
 

Meeting Center

  
 

Er is een probleem opgelost waarbij er geen consistente of juiste initialen voor avatars werden weergegeven.

  
  

Opgeloste bugs voor WebEx (WBS32.0)

  
                                                   
 

Bugnummer

  
 

Ernstniveau

  
 

Beïnvloed productgebied

  
 

Beschrijving

  

CSCvc90009

3

URL API

Er is een probleem opgelost waarbij terugbellen niet werkte bij het starten van een directe vergadering met automatisch terugbellen met de URL API.

CSCvc87597

3

Sitebeheer

Er is een probleem opgelost waarbij het opvragen van het rapport Trainingsopname het rapport Opnametoegang opleverde.

CSCvc65884

3

Alle Centers

Er is een probleem opgelost waarbij de Prullenbak deels werd bedekt door het menu.

CSCvc79883

5

Meeting Center

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker een vergaderingsnummer moest invoeren in plaats van registratiegegevens bij het registreren voor een Meeting Center-vergadering.

CSCvd13098

3

Meeting Center

Er is een probleem opgelost waarbij Meeting Center soms instabiel werd na het starten van een vergadering die deel uitmaakte van een reeks.

CSCvc52048

3

Productiviteitstools (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij Productiviteitstools de pop-up ';Naar allen verzenden'; of ';Updates naar toegevoegde of verwijderde deelnemers verzenden'; blokkeerde wanneer de host de lijst met uitnodigingen voor een WebEx-vergadering bijwerkte.

CSCvd09912

3

Meeting Center

Er is een probleem opgelost waarbij het bericht 'Pagina kan niet worden weergegeven' werd weergegeven wanneer er op de link voor het wereldwijde inbelnummer werd geklikt na het wijzigen van de paginataal van de primaire taal naar een andere taal.

N.v.t.

5

Meeting Center, Event Center, Training Center

Het chatten in het dialoogvenster Vervaldatum vergadering is geoptimaliseerd.

 

CSCvd30214

  
 

3

  
 

Support Center

  
 

Er is een probleem opgelost waarbij scherm delen standaard was ingesteld op de venstermodus, zelfs met de standaardinstelling in Sitebeheer op ';Volledig scherm-schaal aanpassen';.

  
  
 

Attachments

  Outcomes