Kendte problemer og begrænsninger for WebEx-produktivitetsværktøjer (WBS32)

Document created by Cisco Localization Team on Mar 28, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Apr 5, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

Kendte problemer og begrænsninger for Produktivitetsværktøjer (WBS32)

Kendte problemer og begrænsninger for Windows Produktivitetsværktøjer

 

De spørgsmål, der er beskrevet her, påvirker alle WebEx-tjenesteydelser, medmindre andet er specifikt noteret.

Firefox 43 eller senere

WebEx-produktivitetsværktøjer tilføjelsesprogram til Firefox, understøttes ikke for Firefox version 43 eller senere. Vi anbefaler, at du i stedet bruger Internet Explorer.

Microsoft Outlook 2016

Selvom Windows versionen af WebEx-produktivitetsværktøjer understøtter Microsoft Outlook 2016 fra og med version WBS30.3 og WBS29.13.70, pga. ændringer til Microsoft Outlook 2016, understøtter produktivitetsværktøjer kun en e-mailinvitationsskabelon for alle møder, inklusive CMR Hybrid-møder, WebEx-only, personlig konference og Audio-only møder. Den understøttede e-mailskabelon er mødedeltagerversionen, som ikke indeholder værtsnøglen og værtsadgangskoden. Som det er tilfældet på Mac, kan værterne se deres værtsnøgle eller værtsadgangskode ved at logge ind på deres WebEx-websted, når de slutter sig til deres møde.

Windows-versionen af Produktivitetsværktøjer til Microsoft Outlook 2013 eller tidligere vil stadig understøtte to skabeloner til e-mailinvitationer (én for mødedeltagere og én for værter, hvoraf sidstnævnte inkluderer værtsnøglen og værtsadgangskoderne). Mac-versionen af Produktivitetsværktøjer har altid kun understøttet én e-mailskabelon for samtlige versioner af Microsoft Outlook.

Vigtigt:

Kunder, der bruger Produktivitetsværktøjer med Outlook 2016, bør installere den nyeste version af Produktivitetsværktøjer; ellers vil ændringerne i Outlook 2016 medføre, at ældre versioner af Produktivitetsværktøjer sender e-mailskabelonen for invitationer for værter til mødedeltagere.

Hvis en vært, som bruger Microsoft Outlook 2016 versionen, redigerer møder, som blev oprettet med andre understøttede Windows versioner af Microsoft Outlook i WebEx-produktivitetsværktøjer version WBS29.13.10 eller senere, vil en ny e-mailskabelon blive oprettet med nyt indhold baseret på den enkelte forenede e-mailskabelon for både vært og mødedeltagere, fordi Microsoft Outlook 2016 er begrænset til kun en e-mailskabelon.

Hvis en bruger planlægger et møde i Microsoft Outlook 2016, og senere redigerer denne bruger eller en bruger, der planlægger møder på vegne af den første bruger, dette møde ved hjælp af Microsoft Outlook 2013, viser mødee-mailinvitationen WebEx-oplysningerne for både det oprindelige møde og det redigerede møde.

Hvis en bruger planlægger et møde i Microsoft Outlook 2016, og senere redigerer denne bruger eller en bruger, der planlægger møder på vegne af den første bruger, dette møde ved hjælp af Microsoft Outlook 2013 for at ændre mødeemnet, dato eller tidspunkt, ser brugeren en meddelelse, der angiver, at Microsoft-integrering med Outlook ikke kan finde WebEx-mødeoplysningerne, fordi mødet redigeres, og valg af enten OK eller Annuller vil opdatere mødet med forkerte oplysninger.

Hvis en bruger planlægger et møde i Microsoft Outlook 2016 og derefter senere, redigerer denne bruger eller en bruger der planlægger møder på vegne af den første bruger dette møde, ved hjælp af Microsoft Outlook 2007, ser brugeren en meddelelse der angiver, at han eller hun ikke har de passende tilladelser til at redigere mødet og ikke vil kunne gemme ændringen.

Hvis en vært opretter WebEx-seriemøde i Outlook 2016 til Mac og ændrer en hændelse til en undtagelse, og dernæst annullerer WebEx for undtagelsen, kan aftalen ikke lukkes, hvis værten senere redigerer serien fra Outlook 2016 for Windows, hvor kalendertidszonen er forskellig fra Outlook til Macs tidszone, selv hvis brødteksten i e-mailen er opdateret.

Hvis en vært i Outlook 2016 til Mac tillader planlægning på vegne af et seriemøde fra Outlook til Windows, så ændrer værten en hændelse til en undtagelse (f.eks. redigerer adgangskoden, tiden, emnet etc.). Denne undtagelse vil blive opdateret, selvom Outlook til Windows kun opdaterer seriemøde.

Windows 10

Hvis en Windows-bruger har installeret en version af WebEx-produktivitetsværktøjer, som er tidligere end version WBS30.1, og derefter opgraderer til Windows 10 operativsystem, vises startmenukommandoen for WebEx-produktivitetsværktøjer fortsat i mappen “WebEx” i startmenuen i stedet for i mappen “WebEx-produktivitetsværktøjer”. For at vise kommandoen korrekt i mappen “WebEx-produktivitetsværktøjer” skal brugeren afinstallere WebEx-produktivitetsværktøjer og derefter installere version WBS30.1 eller senere.

EMC SourceOne

EMC SourceOne understøttes ikke af WebEx-produktivitetsværktøjer. Brugere af EMC SourceOne kan opleve problemer med præstationen.

Standardmødeskabeloner

Hvis valgmuligheden Første mødedeltager bliver præsentationsvært er aktiveret i Webstedsadministration, vil denne valgmulighed blive aktiveret som standard i mødeplanlægningsprogrammet på dit WebEx-websted. Den vil også være aktiveret i standardmødeskabelonen, som du bruger i WebEx-produktivitetsværktøjer til planlægning af WebEx-møder med Microsoft Outlook. Brugertilpassede mødeskabeloner, der er blevet oprettet af brugerne, vil ikke blive påvirket. Hvis en vært planlægger møder ved hjælp af brugertilpassede skabeloner og ønsker, at den første deltager der deltager i mødet automatisk bliver præsentationsvært, skal værten aktivere indstillingen manuelt i de brugertilpassede skabeloner.

Skabeloner til e-mailinvitation

   

1 – Kun deltagerversion (uden værtsoplysninger)

  

2 - E-mail-versioner for vært og deltager er sendt ud

   
                            
 

PT-version

  
 

Webstedsversion WBS29 til 30.4

  
 

Webstedsversion WBS 30.5+

  
 

Webstedsversion WBS 31

  
 

WBS 29 til WBS 30.1-4

  
 

2

  
 

2

  
 

1

  
 

WBS 30.5 til WBS 30 seneste

  
 

2

  
 

1/2

  

Indstilling webstedsadministration

  
 

1

  
 

WBS 31.1 til WBS 31 seneste

  
 

1 skabelon

  
 

Outlook til Mac med alle PT-versioner

  
 

1 skabelon

  
 

Outlook 2016 til Windows med alle PT-versioner

  
 

1 skabelon

  
 

CMR Hybrid med alle PT-versioner*

  
 

1 skabelon

  
  

* Hvis CMR Hybrid er aktiveret på webstedet, er kun én skabelon til e-mail-invitation tilgængelig til CMR Hybrid-møder, WebEx-only-, Personlig konference- og møder kun med lyd, og det er mødedeltagerversionen, som ikke indeholder værtsnøglen og værtens adgangskode.

  

Mac-versionen af WebEx-produktivitetsværktøjer bruger stadig kun én enkelt e-mailskabelon, så hvis en vært redigerer ældre møder med Mac-versionen af Produktivitetsværktøjer, der er oprettet fra version WBS29.13 eller en nyere Windows-version af WebEx-produktivitetsværktøjer, bliver der genereret én ny e-mailskabelon med nyt indhold baseret på den enkelte samlede skabelon til både vært og mødedeltagere, fordi Mac-versionen er begrænset til én enkelt e-mailskabelon.

  

Hvis en vært videresender et WebEx-møde gennem kommandoen Videresend i Microsoft Outlook, vil Windows Produktivitetsværktøjer endvidere ikke være i stand til at identificere værtens videresendelsesadfærd og vil sende en e-mailinvitation med mødedeltagerens visning i stedet for værtens egen e-mailinvitation.

  

Hvis en vært, under visse komplekse omstændigheder, aflyser et individuelt møde, der er en undtagelse til en mødeserie, og derefter redigerer en mødeserie, vil annulleringsmeddelelsen til mødet, som sendes til mødedeltagere, som ikke formodes at indeholde WebEx-mødeoplysninger, fordi mødet blev aflyst, faktisk indeholde opdaterede oplysninger til den opdaterede mødeserie.

  

Hvis en vært opretter et CMR Hybrid-seriemøde og ændrer en hændelse til en undtagelse, og så opdaterer seriemødet til WebEx only-møder, vil brødteksten i e-mailen for undtagelsesmødet ændres fra HTML til almindelig tekst, når dette undtagelsesmøde er opdateret til WebEx only-møde.

  

WebEx-produktivitetsværktøjer understøtter ikke %Meeting Date%-parameteren i brødteksten til invitations-e-mailen. Mødedato og klokkeslæt bør håndteres af kalendersystemet.

  

Tilpassede e-mailskabeloner

   

En webstedsadministrator kan tilpasse Microsoft Lync deltag-links i e-mailskabelonerne Invitation til et igangværende møde_PR(Produktivitetsværktøjer) og MC-mødeinfo for mødedeltager(Produktivitetsværktøjer). Imidlertid vil det brugertilpassede link være tilgængeligt for alle brugere på webstedet, hvad enten video via WebEx-videokonference er aktiveret eller ej, hvilket betyder at Lync deltag-link vil være ugyldigt i invitationen sendt af brugere, som ikke har video via WebEx-videokonference. Webstedsadministratoren skal være opmærksom på dette og bør tilføje en reference, når skabelonerne tilpasses.

  

Hvis en webstedsadministrator tilpasser e-mailskabeloner til både værts- og deltagere, så de har samme indhold, bliver mødedeltagerens version af e-mailskabelonen sendt til både vært og mødedeltagere.

  

%MeetingDate% er ikke en understøttet parameter ved planlægning af Personligt lokale-møder fra Produktivitetsværktøjer.

  

E-mail-invitationer, der kræver registrering

Hvis en mødevært opdaterer et møde, der kræver registrering, får alle deltagere en opdateret invitation, som indeholder et registreringslink til mødet, herunder de mødedeltagere, der allerede har tilmeldt sig.

Møder uden besøgende

WebEx-møder uden besøgende understøttes ikke i WebEx-produktivitetsværktøjer til Windows.

Support til tilbagevendende møde

Brugere kan ikke tilføje et WebEx-møde til en enkelt hændelse af en tilbagevendende mødeserie, hvis den tilbagevendende mødeserie ikke har et WebEx-møde føjet til den. Desuden understøttes ændringer til en enkelt hændelse af en tilbagevendende CMR Hybrid-mødeserie (WebEx-aktiveret TelePresence) ikke. Se “Integrationsproblemer for CMR Hybrid (WebEx-aktiveret TelePresence)” nedenfor for yderligere oplysninger om begrænsninger for tilbagevendende møder for CMR Hybrid-møder.

Problemer med WebEx-videokonference

Hvis en bruger er aktiveret for WebEx-videokonferencemøder, når brugeren tilføjer et TelePresence-lokale som en lokaleressource for en mødeserie, der har en eller flere undtagelser, vil mødetidspunkterne for undtagelsesmøderne være de samme som mødetidspunktet for andre møder i serien.

Lydløs installation eller masseimplementering af Produktivitetsværktøjer

Hvis administratoren udfører en lydløs installation eller masseimplementering af Produktivitetsværktøjer til brugerne på dit websted, vil disse brugere ikke være i stand til at redigere nogen af indstillingerne i panelet Værktøjer i WebEx-dialogboksen. Derudover vil udførelsen af en lydløs installation medføre, at nogle indstillinger på siden Produktivitetsværktøjer til værktøjet Webstedsadministration blive ignoreret.

For de kunder, der har udført en masseinstallation af WebEx-produktivitetsværktøjer og forsøger at opgradere til en ny version, anbefaler vi, at der udføres en lydløs afinstallation først, før der foretages en masseinstallation af den nye version.

I forbindelse med visse lydløse opgraderinger vil versionen af Produktivitetsværktøjer på kontrolpanelet blive vist forkert. Dette problem påvirker ikke nogen funktioner i Produktivitetsværktøjer og bør løses i en fremtidig version.

For yderligere oplysninger om lydløs installation eller masseimplementering af Produktivitetsværktøjer henvises der til IT-administratorvejledning til masseimplementering af WebEx-produktivitetsværktøjer.

Masse-afinstallation

   

Masseudrulningen af nye Produktivitetsværktøjer kræver en masse-afinstallation af den tidligere installerede version. For brugere, som har flere versioner af Produktivitetsværktøjer installeret, kig venligst på afsnittet "Afinstallér flere versioner" i kapitel 2 af It-administratorguide til masseinstallation af WebEx-produktivitetsværktøjer.

  

Installationsprivilegiefejl

   

Hvis en bruger installerer en frisk Produktivitetsværktøjer-version WBS30.9 og højere eller WBS31.4 og højere, så vil forsøg på at installere Produktivitetsværktøjer WBS31.7 eller højere uden først at afinstallere den tidligere version forårsage en Fejl 1303 Utilstrækkelige privilegier. Løsningen er at afinstallere den tidligere version først eller geninstallere den igen.

  

Hvis en bruger installerer Produktivitetsværktøjer manuelt vha. en MSI-pakke, skal brugeren have Windows-administrationsprivilegier for at færdiggøre installationen.

  

Hvis en It-bruger masseudruller Produktivitetsværktøjer vha. MSI-pakker, skal It-brugeren have Windows-administrationsprivilegier for at færdiggøre installationen.

  

Windows-administrationsprivilegier er obligatoriske for automatisk opgradering af Produktivitetsværktøjer, uanset om opgraderingen er manuel eller anvender masse-udrulning.

  

Lockdown

   

Produktivitetsværktøjer understøtter ikke lockdown af en specifik version, når automatisk opgradering er aktiveret.

  

Nogle kunder bliver måske på en specifik version af Produktivitetsværktøjer ved at deaktivere den automatiske opgraderingsmulighed. Dog vil Cisco måske bede alle brugere af Produktivitetsværktøjer om at opgradere til en minimum version, hvis sikkerhedsoverholdelse er nødvendig. Dette er en mulighed, der kan aktiveres af Cisco-administratorer.

  

Knappen Adresse på panelet til WebEx-produktivitetsværktøjer

På panelet WebEx-produktivitetsværktøjer understøttes adresseknappen, der giver dig mulighed for at vælge e-mailadresser fra din Microsoft Outlook-adressebog, ikke for 64-bit versionen af Microsoft Outlook.

Support til Lync 2013

 • Support til Lync 2013 er begrænset, fordi det ikke tillader Produktivitetsværktøjer at ændre en brugers status og understøtter ikke længere indlejring af WebEx-menupunkter i Lync-genvejsmenuen.

   

Lydløs opgradering

I forbindelse med visse lydløse opgraderinger vil versionen af Produktivitetsværktøjer på kontrolpanelet blive vist forkert. Dette problem påvirker ikke nogen funktioner i Produktivitetsværktøjer og bør løses i en fremtidig version.

Links genereret af WebEx-centre og WebEx-optagelsestjenesteydelser

Som en del af vores fortsatte opdateringer for at forbedre sikkerheden foretager Cisco ændringer for at forbedre administrationen af kryptografiske nøgler, der anvendes til at generere URL-adresser, som anvendes i WebEx Meeting Center, Training Center, Support Center, Event Center og WebEx optagelsestjenesteydelser. Som et resultat er eksisterende links, der blev genereret af disse tjenester, blevet opdateret, og i nogle tilfælde kan det være nødvendigt at anmode om nye links.

Manglende mødelinks

   

Mødelinket ses ikke ved åbning af en ICS-invitation i et Windows-tekstredigeringsprogram, hvis mødet var planlagt vha. WebEx-produktivitetsværktøjer til Mac. Dette er et kendt problem anerkendt af Microsoft.

  

Ændring af URL-adresse for WebEx-websted

Hvis en bruger logger ind på WebEx-produktivitetsværktøjer med en ny WebEx-websted URL-adresse, efter at WebEx-webstedet blev omdøbt, kan han eller hun ikke redigere de møder, som blev planlagt med det tidligere WebEx-websteds URL-adresse.

Indstilling af indgående video-opkald til CMR Hybrid-møde

Hvis webstedsadministratoren reducerer antallet af standard indgående videoopkaldsnumre fra 10 til 5, kan alle planlagte CMR Hybrid-møder stadig blive opdateret, selv hvis antallet stadig er 10.

Valgmuligheden Tillad personer at deltage via WebEx er altid markeret for CMR Hybrid-møder (WebEx-aktiveret TelePresence)

Før WBS31.6 er valgmuligheden Tillad personer at deltage ved hjælp af WebEx ikke markeret som standard for hvert WebEx-møde - dette er ikke fast. Hvis du ønsker at tænde den, skal du tænde den hver gang, du planlægger et nyt møde. Fra 31.6 er denne mulighed aktiveret automatisk, når brugeren forsøger at planlægge et CMR Hybrid-møde.

Firefox 43 eller senere

WebEx-produktivitetsværktøjer tilføjelsesprogram til Firefox, understøttes ikke for Firefox version 43 eller senere. Vi anbefaler, at du i stedet bruger Internet Explorer.

Support til krydsplatforme

Produktivitetsværktøjer kan fås til både Microsoft Windows og Mac, men ikke til Linux, Unix og Solaris.

Integration til Microsoft Outlook

 • WebEx-ikoner kan ikke gengives korrekt i Outlook 2011 til Windows, der kører i Citrix XenDesktop 7.6-miljø, offentliggjort på server 2008 R2.

   

 • WebEx-produktivitetsværktøjer understøtter ikke, at der installeres mere end en version af Microsoft Outlook på den samme computer.

   

 • Mødedeltagertilmelding kan ikke aktiveres for tilbagevendende WebEx-møder, der er planlagt med Outlook-integration.

   

 • Hvis en skabelon, der bruges under Outlook-integration, har valgmuligheden Slå lyd fra ved ankomst aktiveret, vil du stadig høre en lyd, når mødedeltagere deltager i sessionen.

   

 • Hvis Outlook-softwaren har forskellige tidszoneindstillinger i forhold til WebEx-webstedet, vises et WebEx-møde, der er planlagt ved hjælp af Outlook-integration, ikke korrekt på WebEx-webstedet. I værtens og mødedeltagerens Outlook-kalendere vises tidszonen for mødeplanen stadig korrekt.

   

 • Et Training Center møde, der planlægges ved hjælp af Outlook-integration, har følgende begrænsninger:

  • Det er ikke muligt at angive “Kun anført for godkendte brugere.”

    

  • Det er ikke muligt at reservere praktisk laboratorium-computere.

    

  • Det er ikke muligt at angive en slutdato for tilmelding eller et maksimalt antal tilmeldinger.

    

  • Det er ikke muligt at invitere mødedeltagere som præsentationsværter i undervisningssessionen.

    

  • Det er ikke muligt at tildele mødedeltagerprivilegier.

    

  • Det er ikke muligt at redigere typen af e-mailmeddelelser, du ønsker at sende, når forskellige begivenheder finder sted.

    

  • Det er ikke muligt at tilføje prøver og kursusmateriale.

    

  • Valgmuligheden til at deltage i et møde før værten er ikke tilgængelig for gentagne Training Center-sessioner.

    

 • Et Event Center møde, der planlægges ved hjælp af Outlook-integration, har følgende begrænsninger:

  • Det er ikke muligt at tildele et program.

    

  • Det er ikke muligt at tildele flere tidszoner til en begivenhed.

    

  • Det er ikke muligt at tilføje valgmuligheder for begivenhed, såsom overførsel af et billede af en vært eller en præsentationsvært, overførsel af begivenhedsmateriale, valgmuligheder for UCF auto afspilning, osv.

    

  • Det er ikke muligt at tilføje præsentationsværter og paneldeltagere.

    

  • Det er ikke muligt at redigere valgmuligheder for e-mailskabeloner for en begivenhed.

    

  • Valgmuligheden til at deltage i et møde før værten er ikke tilgængelig for gentagne Event Center sessioner.

    

 • Hvis du planlægger et møde med Microsoft Outlook og derefter ændrer mødeoplysningerne på WebEx-tjenesteydelsens websted, vil ændringerne ikke blive vist i Outlook.

   

 • Hvis du vælger flere møder i Outlook og samtidig sletter eller flytter dem, vil ændringerne ikke blive vist på din WebEx-tjenesteydelses websted.

   

 • Hvis du planlægger et nyt møde i Outlook ved at kopiere et eksisterende møde, oprettes der ikke et nyt møde på WebEx-tjenesteydelsens websted. I stedet vises det samme WebEx-mødelink på både det oprindelige og det kopierede møde.

   

 • Mødedeltageradgangskoden (kun lytning) vises ikke for Audio-only-møder, der er planlagt med Outlook-integration.

   

 • Import af din virksomheds adressebog til dine WebEx-kontakter understøttes ikke med Microsoft Outlook 2010 64-bit.

   

 • Du kan ikke redigere et møde, som er i gang.

   

 • Indstillingerne i fanen Planlagte møder for dialogboksen WebEx-indstillinger imødekommes ikke. Standardindstillingerne fra WebEx-webstedsmødeskabelonen anvendes i stedet. Brugere vil stadig kunne anvende de indstillinger, som er indstillet under planlægning af mødet i Outlook.

   

 • Nogle gange er planlagte mødeoplysninger ikke inkluderet i e-mailen. Dette kan skyldes Microsoft Word-indstillinger, der forhindrer hjemmesider i at blive vist i Microsoft Outlook til Windows. En foreslået løsning er at fjerne for blokeringen af hjemmesider i Microsoft Word:

  1. I Microsoft Word åbnes Fil-menuen.

    

  2. Vælg Muligheder, og vælg dernæst Trust Center.

    

  3. Vælg knappen Trust Center-indstillinger.

    

  4. Vælg Filblokeringsindstillinger.

    

  5. I Åben-kolonnen afmarkeres Hjemmesider.

    

Support til tilbagevendende møde

 • Hvis en bruger annullerer et WebEx-møde i Microsoft Outlook til Windows, som er en serie af møder med en eller flere undtagelser, og brugeren bruger Microsoft Exchange serverversion 2013 eller senere, fjernes WebEx-oplysninger ikke helt fra annulleringse-mailmeddelelsen.

   

 • I Microsoft Outlook 2013 til Windows (15.0.4823.1000) overskriver opdatering af en mødeserie e-mailen vedr. undtagelsesmøder.

   

 • Mødeserier er ikke vist korrekt i e-mail-invitationer til en mødeserie. Dette er fordi parameteret %MeetingDate% ikke er understøttet. Vi anbefaler, at du ikke tilføjer denne parameter for at vise mødedatoen ved tilpasning af e-mail-skabeloner.

   

Lotus Notes integration

 • Hvis en bruger, som har Lotus Notes som hans eller hendes standard e-mailapplikation, åbner panelet WebEx-produktivitetsværktøjer, indtaster en e-mailadresse på en besøgende og derefter vælger Mød nu, vil mødeinvitationen, der sendes til denne besøgende, være tom og vil ikke inkludere nogle WebEx-mødeoplysninger.

   

 • Tilføjelse af HTML-indhold i WebEx-kalenderinvitationen medfører en fejl i Lotus Notes version 8.5.

   

 • WebEx-integration med Lotus Notes understøtter kun begrænset rtf-formatfunktioner, såsom hyperlinks og billeder.

   

 • Det er ikke muligt at angive TSP telefoni under planlægning af et WebEx-møde ved hjælp af Lotus Notes Integration.

   

 • WebEx Lotus Notes Integration kræver, at et script indsættes på Domino-databasen for hver bruger. Som et resultat kan en Notes-bruger med “Redigeringsprogram”-privilegier ikke installere Lotus Notes Integration ved at køre en MSI, der er tilgængelig fra supportsiden. For Lotus Notes-brugere med “Redigeringsprogram”-privilegier skal en administrator af en Domino indsætte et WebEx-script i Notes-databasen ved hjælp af WebEx Lotus Notes Integration-administratorværktøj.

   

 • Ved brug af Lotus Notes Integration MSI-fil er det kun en Lotus Notes-bruger med “Administrator”- og “Designer”-privilegier, der kan installere WebEx Lotus Notes Integration.

   

 • Hvis en enkelt hændelse af et tilbagevendende WebEx-møde enten slettes eller omlægges, opdateres mødeoplysningerne ikke på WebEx-tjenesteydelsens websted. Dog vises det slettede eller omlagte møde stadig korrekt i værtens og mødedeltagerens Lotus Notes-kalendere.

   

 • Når et WebEx-møde er planlagt i en Lotus Notes-kalender til gentagen afholdelse i skiftende uger (hver anden uge, hver tredje uge osv.), vises det tilbagevendende møde på WebEx-tjenesteydelsens websted som planlagt til afholdelse ugentligt i stedet for hver anden eller tredje uge. Dog vises det slettede eller omlagte møde stadig korrekt i værtens og mødedeltagerens Lotus Notes-kalendere.

   

 • Mødedeltagertilmelding kan ikke aktiveres for gentagne WebEx-møder planlagt ved hjælp af Lotus Notes Integration.

   

 • Hvis en skabelon, der bruges under Lotus Notes Integration, har valgmuligheden “Slå lyd fra ved ankomst” aktiveret, vil du stadig høre en lyd, når mødedeltagere deltager i sessionen.

   

 • Hvis Lotus Notes-klienten er indstillet til en anden tidszone end WebEx-webstedet, vil et WebEx-møde, der er planlagt med Lotus Notes-integration, ikke blive vist korrekt på WebEx-tjenesteydelsens websted. I værtens og mødedeltagerens Lotus Notes kalendere vises tidszonen for mødeplanen stadig korrekt.

   

 • Da Lotus Notes-integration ikke anvender en e-mailskabelon, er det ikke muligt at konfigurere indholdet af værtens eller mødedeltagerens e-mailinvitationer til WebEx-møder, som er planlagt med Lotus Notes-integration.

   

 • Et Training Center-møde, der planlægges ved hjælp af Lotus Notes Integration, har følgende begrænsninger:

  • Det er ikke muligt at angive "Kun anført for godkendte brugere"

    

  • Det er ikke muligt at reservere praktisk laboratorium-computere.

    

  • Det er ikke muligt at angive en slutdato for tilmelding eller et maksimalt antal tilmeldinger.

    

  • Det er ikke muligt at invitere mødedeltagere som præsentationsværter i undervisningssessionen.

    

  • Det er ikke muligt at tildele mødedeltagerprivilegier.

    

  • Det er ikke muligt at redigere typen af e-mailmeddelelser, du ønsker at sende, når forskellige begivenheder finder sted.

    

  • Det er ikke muligt at tilføje prøver og kursusmateriale.

    

  • Valgmuligheden til at deltage i et møde før starttidspunktet er ikke tilgængelig for gentagne Training Center-sessioner.

    

 • Et Event Center møde, der planlægges ved hjælp af Lotus Notes Integration, har følgende begrænsninger:

  • Det er ikke muligt at tildele et program.

    

  • Det er ikke muligt at tildele flere tidszoner til en begivenhed.

    

  • Det er ikke muligt at tilføje valgmuligheder for begivenhed, såsom overførsel af et billede af en vært eller en præsentationsvært, overførsel af begivenhedsmateriale, valgmuligheder for UCF auto afspilning, osv.

    

  • Det er ikke muligt at tilføje præsentationsværter og paneldeltagere.

    

  • Det er ikke muligt at redigere valgmuligheder for e-mailskabeloner for en begivenhed.

    

  • Valgmuligheden til at deltage i et møde før starttidspunktet er ikke tilgængelig for gentagne Event Center-sessioner.

    

 • Hvis du planlægger et møde med Lotus Notes og derefter ændrer mødeoplysningerne på din WebEx-tjenesteydelses websted, vil ændringerne ikke blive vist i Lotus Notes.

   

 • Hvis du vælger flere møder i Lotus Notes og derefter sletter eller flytter dem, vil ændringerne ikke blive vist på din WebEx-tjenesteydelses websted

   

 • Hvis du planlægger et nyt møde i Lotus Notes ved at kopiere et eksisterende møde, oprettes der ikke et nyt møde på WebEx-webstedet. I stedet vises det samme WebEx-mødelink på den originale og kopieres med mødet.

   

 • Mødedeltageradgangskoden (kun lytning) vises ikke for Audio-only-møder, der er planlagt med Outlook-integration.

   

 • Hvis værten redigerer et allerede planlagt Lotus Notes-integrationsmøde og tilføjer en mødedeltager, slås mødedeltagerens oplysninger ikke op på WebEx-tjenesteydelsens websted. Som et resultat vises dette møde ikke på listen Mit WebEx Mine Møder, som viser møder, du er inviteret til, for sådanne mødedeltagere.

   

Problemer med Personligt lokale

Hvis en vært planlægger et møde i Microsoft Outlook ved hjælp af WebEx-produktivitetsværktøjer til Windows og indtaster emnet, og derefter vælger Tilføj personligt lokale, mens markøren stadig er i emnefeltet, vil URL-adressen for det personlige lokale overskrive emnet. Men hvis værten flytter markøren væk fra emnefeltet, før Tilføj personligt lokale vælges, overskrives emnet ikke af det personlige lokales URL-adresse.

WebEx med ét klik/integrationer af chat/integrationer af Microsoft Office

 • Hvis du bruger personlige deltag-links til automatisk at udfylde mødedeltageres navne og e-mailadresser på siden Deltag i møde, kan nogle e-mail-gateways afkorte linkene. Mødedeltagere kan stadig klikke på linkene, men linkene tillader dem ikke automatisk at deltage i mødet, de skal indtaste deres navn og e-mailadresse, før de deltager i mødet. Der er på nuværende tidspunkt ingen måde at arbejde udenom dette.

   

 • Hvis integrationen af chat blev installeret ved hjælp af et lydløst installeringsprogram, skal brugeren logge ud og logge på deres chat igen for at se integrationsfunktioner for WebEx-produktivitetsværktøjer.

   

XenApp Support

 

WebEx-produktivitetsværktøjer understøtter ikke XenApp i versioner før WBS31.8.

Kendte problemer og begrænsninger for Produktivitetsværktøjer til Mac

 

De spørgsmål, der er beskrevet her, påvirker alle WebEx-tjenesteydelser, medmindre andet er specifikt noteret.

TelePresence Management Suite-login-vindue

   

Hvis tegnet TelePresence Management Suite (TMS) -login-vinduet ikke ses efter opgradering til den seneste version af WBS31 Produktivitetsværktøjer til Mac, logges ud og ind igen på Mac OS-systemet for rydde cachen.

  

Firefox 43 eller senere

   

Tilføjelsesprogrammet til WebEx-produktivitetsværktøjer til Firefox understøttes ikke for Firefox version 43 eller senere. Vi anbefaler, at du i stedet bruger Internet Explorer.

  

Microsoft Outlook 2016

   

Kun version WBS31.5.1 eller senere af Produktivitetsværktøjer til Mac understøtter Outlook 2016 64 bit-version til Mac.

  

Produktivitetsværktøjer til Mac understøtter kun formelle udgivelsesversioner. Versioner af Microsoft Insider-forvisning understøttes ikke.

  

Hvis en vært opretter WebEx-seriemøde i Outlook 2016 til Mac og ændrer en hændelse til en undtagelse, og dernæst annullerer WebEx for undtagelsen, kan aftalen ikke lukkes, hvis værten senere redigerer serien fra Outlook 2016 for Windows, hvor kalendertidszonen er forskellig fra Outlook til Macs tidszone, selv hvis brødteksten i e-mailen er opdateret.

  

Hvis en vært i Outlook 2016 til Mac tillader planlægning på vegne af et seriemøde fra Outlook til Windows, så ændrer værten en hændelse til en undtagelse (f.eks. redigerer adgangskoden, tiden, emnet etc.). Denne undtagelse vil blive opdateret, selvom Outlook til Windows kun opdaterer seriemøde.

  

EMC SourceOne 

     

EMC SourceOne understøttes ikke af WebEx-produktivitetsværktøjer. Brugere af EMC SourceOne kan opleve problemer med præstationen.

  

Produktivitetsværktøjer-version

   

Versionen af Produktivitetsværktøjer skal være 2.40 eller nyere, så den fungerer sammen med denne version af produktet. 

  

Installationsprivilegiefejl

   

Brugere, der manuelt installerer Produktivitetsværktøjer vha. en DMG-pakke, skal have iOS-administrationsprivilegier.

  

iOS-administrationsprivilegier er obligatoriske for automatisk at opgradere Produktivitetsværktøjer.

  

Masse-udrulning af Produktivitetsværktøjer er ikke understøttet på Mac.

  

Lockdown

   

Produktivitetsværktøjer understøtter ikke lockdown af en specifik version, når automatisk opgradering er aktiveret.

  

Nogle kunder bliver måske på en specifik version af Produktivitetsværktøjer ved at deaktivere den automatiske opgraderingsmulighed. Dog vil Cisco måske bede alle brugere af Produktivitetsværktøjer om at opgradere til en minimum version, hvis sikkerhedsoverholdelse er nødvendig. Dette er en mulighed, der kan aktiveres af Cisco-administratorer.

  

Standardmødeskabeloner

Hvis valgmuligheden Første mødedeltager bliver præsentationsvært er aktiveret i Webstedsadministration, vil denne valgmulighed blive aktiveret som standard i mødeplanlægningsprogrammet på dit WebEx-websted. Den vil også være aktiveret i standardmødeskabelonen, som du bruger i WebEx-produktivitetsværktøjer til planlægning af WebEx-møder med Microsoft Outlook. Brugertilpassede mødeskabeloner, der er blevet oprettet af brugerne, vil ikke blive påvirket. Hvis en vært planlægger møder ved hjælp af brugertilpassede skabeloner og ønsker, at den første deltager der deltager i mødet automatisk bliver præsentationsvært, skal værten aktivere indstillingen manuelt i de brugertilpassede skabeloner.

Skabeloner til e-mailinvitation

 

1 – Kun deltagerversion (uden værtsoplysninger)

  

2 - E-mail-versioner for vært og deltager er sendt ud

   
                            

PT-version

Webstedsversion WBS29 til 30.4

Webstedsversion WBS 30.5+

Webstedsversion WBS 31

WBS 29 til WBS 30.1-4

2

2

1

WBS 30.5 til WBS 30 seneste

2

1/2

Indstilling webstedsadministration

1

WBS 31.1 til WBS 31 seneste

1 skabelon

Outlook til Mac med alle PT-versioner

1 skabelon

Outlook 2016 til Windows med alle PT-versioner

1 skabelon

CMR Hybrid med alle PT-versioner*

1 skabelon

  

* Hvis CMR Hybrid er aktiveret på webstedet, er kun én skabelon til e-mail-invitation tilgængelig til CMR Hybrid-møder, WebEx-only-, Personlig konference- og møder kun med lyd, og det er mødedeltagerversionen, som ikke indeholder værtsnøglen og værtens adgangskode.

I Mac-versionen af WebEx-produktivitetsværktøjer er kun én e-mailinvitationsskabelon tilgængelig for CMR Hybrid-møder, WebEx-only-, personlige konference-, og Audio-only-møder og mødedeltagerversion, der ikke indeholder værtsnøglen og værtsadgangskoden. Dog kan værten vælge et link i e-mailinvitationen for at se værtsoplysninger på mødeoplysningssiden efter at have logget ind på deres værtskonti. Værter kan også vælge Præferencer i WebEx-produktivitetsværktøjernes menu for at se deres lydoplysninger, hvis det kræves. Disse oplysninger er også tilgængelige på WebEx-webstedet i lydafsnittet på siden Præferencer.

I WBS29.13 har Windows-versionen af WebEx-produktivitetsværktøjer igen fået muligheden for at have to separate e-mailskabeloner, men Mac-versionen af WebEx-produktivitetsværktøjer bruger stadig kun én enkelt e-mailskabelon, så hvis en vært redigerer ældre møder med Mac-versionen af Produktivitetsværktøjer, der er oprettet fra version WBS29.13 eller en nyere Windows-version af WebEx-produktivitetsværktøjer, bliver der genereret én ny e-mailskabelon med nyt indhold baseret på den enkelte samlede skabelon til både vært og mødedeltagere, fordi Mac-versionen er begrænset til én enkelt e-mailskabelon. Hvis en vært videresender et WebEx-møde gennem kommandoen Videresend i Microsoft Outlook, vil Windows Produktivitetsværktøjer endvidere ikke være i stand til at identificere værtens videresendelsesadfærd og vil sende en e-mailinvitation med mødedeltagerens visning i stedet for værtens egen e-mailinvitation.

  

WebEx-produktivitetsværktøjer understøtter ikke %Meeting Date%-parameteren i brødteksten til invitations-e-mailen. Mødedato og klokkeslæt bør håndteres af kalendersystemet.

E-mailinvitationer, der kræver registrering

   

Hvis en mødevært opdaterer et møde, der kræver registrering, får alle deltagere en opdateret invitation, som indeholder et registreringslink til mødet, herunder de mødedeltagere, der allerede har tilmeldt sig.

  

Manglende mødelinks

   

Mødelinket ses ikke ved åbning af en ICS-invitation i et Windows-tekstredigeringsprogram, hvis mødet var planlagt vha. WebEx-produktivitetsværktøjer til Mac. Dette er et kendt problem anerkendt af Microsoft.

  

Ændring af URL-adresse for WebEx-websted

Hvis en bruger logger ind på WebEx-produktivitetsværktøjer med en ny WebEx-websted URL-adresse, efter at WebEx-webstedet blev omdøbt, kan han eller hun ikke redigere de møder, som blev planlagt med det tidligere WebEx-websteds URL-adresse.

Ændring til CMR Hybrid-møde

   

Hvis en vært, der bruger Mac-versionen af produktivitetsværktøjer, planlægger et CMR Hybrid-møde og planlægger et TelePresence-lokale, og værten derefter trækker mødet til et nyt starttidspunkt i kalenderen eller tilføjer et nyt TelePresence-lokale, kan der opstå et problem, hvis TelePresence-lokalet allerede er reserveret til dette tidspunkt. Som resultat kan Cisco TelePresence Management Suite (Cisco TMS) serveren ikke opdatere mødet pga. konflikten. Desuden kan WebEx-mødet ikke flyttes tilbage til det oprindelige starttidspunkt.

  

WebEx-videoproblemer

   

Hvis en bruger er aktiveret for WebEx-videokonference, og når brugeren tilføjer et TelePresence-lokale som en lokaleressource for en mødeserie, der har en eller flere undtagelser, vil mødetidspunkterne for undtagelsesmøderne være de samme som mødetidspunktet for andre møder i serien.

  

Valgmuligheder for Webstedsadministration til Produktivitetsværktøjer

I værktøjet Webstedsadministration på siden Produktivitetsværktøjer gælder valgmulighederne under “Installationsvalgmuligheder” og “Integrationer” kun for Windows-versionen af WebEx-produktivitetsværktøjer. De påvirker ikke Mac-versionen af Produktivitetsværktøjer. Desuden er den eneste integration, der er tilgængelig for Mac-versionen af Produktivitetsværktøjer, integrationen til Microsoft Outlook.

Support til Microsoft Outlook

Mac-versionen af WebEx-produktivitetsværktøjer har følgende kendte problemer og begrænsninger med hensyn til support til Microsoft Outlook:

  
 •  

  WebEx-produktivitetsværktøjer understøtter ikke, at der installeres mere end en version af Microsoft Outlook på den samme computer.

    

 •  

  Kun møder, der er planlagt fra WBS29.8 eller nyere, er understøttet. Møder, der var planlagt med tidligere versioner af WebEx-centre, understøttes ikke.

    

 •  

  Møder fra Cisco WebEx Meetings Server understøttes ikke.

    

 •  

  Der kan opstå visse kendte problemer med WebEx-produktivitetsværktøjer med Microsoft Exchange Server 2007 og Microsoft Outlook til Mac.

    

 •  

  Hvis en bruger opdaterer WebEx-mødet i Outlook-kalendervisningen i stedet for redigeringsvinduet for hændelsen, vil der opstå problemer, fordi specifik Outlook-adfærd ikke kan kontrolleres af WebEx-produktivitetsværktøjer i kalendervisningen.

    

 •  

  Hvis en bruger planlægger et møde i Microsoft Outlook 2016, og senere redigerer denne bruger eller en bruger, der planlægger møder på vegne af den første bruger, dette møde ved hjælp af Microsoft Outlook 2013, viser mødee-mailinvitationen WebEx-oplysningerne for både det oprindelige møde og det redigerede møde.

    

 •  

  Hvis en bruger planlægger et møde i Microsoft Outlook 2016, og senere redigerer denne bruger eller en bruger, der planlægger møder på vegne af den første bruger, dette møde ved hjælp af Microsoft Outlook 2013 for at ændre mødeemnet, dato eller tidspunkt, ser brugeren en meddelelse, der angiver, at Microsoft-integrering med Outlook ikke kan finde WebEx-mødeoplysningerne, fordi mødet redigeres, og valg af enten OK eller Annuller vil opdatere mødet med forkerte oplysninger.

    

 •  

  Hvis en bruger planlægger et møde i Microsoft Outlook 2016 og derefter senere, redigerer denne bruger eller en bruger der planlægger møder på vegne af den første bruger dette møde, ved hjælp af Microsoft Outlook 2007, ser brugeren en meddelelse der angiver, at han eller hun ikke har de passende tilladelser til at redigere mødet og ikke vil kunne gemme ændringen.

    

 •  

  Mødeserier er ikke vist korrekt i e-mail-invitationer til en mødeserie. Dette er fordi parameteret %MeetingDate% ikke er understøttet. Vi anbefaler, at du ikke tilføjer denne parameter for at vise mødedatoen ved tilpasning af e-mail-skabeloner.

    

 •  

  I Microsoft Outlook 2016 åbner et undtagelsesmøde, når en bruger højreklikker på en undtagelse og vælger Åben > Åbne serie.

    

Logon- og log af-proces

 
 •  

  Under visse omstændigheder kan Produktivitetsværktøjer til Mac omdirigere brugeren til WebEx-webstedet for at logge ind igen og ændre dennes adgangskode.

    

 •  

  Produktivitetsværktøjer til Mac understøtter brugere af virksomhedens enkeltlogon, men fordi der ikke er nogen enkeltlogon-tjenesteydelse fra virksomhedens websted, kan brugeren kun skifte konto, når den pågældende enkeltlogon-token er udløbet.

    

 •  

  Før brugere af enkeltlogon logger ind på WebEx-produktivitetsværktøjer til Mac første gang, skal de gå til WebEx-webstedet for at acceptere webstedets certificering manuelt med Safari.

    

Integrationsproblemer med CMR Hybrid (WebEx-aktiveret TelePresence)

For CMR Hybrid-møder, understøttes e-mailskabeloner kun på engelsk på både Windows og Mac.

De samme problemer, der eksisterer for WebEx-aktiveret TelePresence-integration (CMR Hybrid) til Windows-versionen af WebEx-produktivitetsværktøjer, gælder også for Mac-versionen. Se Integrationsproblemer med CMR Hybrid (WebEx-aktiveret TelePresence) under Kendte problemer/begrænsninger til Windows.

Værter, der har adgang til CMR Hybrid, men som ikke har WebEx-indstillingen i deres Cisco TelePresence Management Suite (Cisco TMS), vil ikke kunne planlægge TelePresence-only-møder via WebEx-produktivitetsværktøjer.

Selvom undtagelser til tilbagevendende mødeserier for CMR Hybrid-møder nu understøttes i WebEx-produktivitetsværktøjer. Er forældreløse møder endnu ikke understøttet. For eksempel kan du ikke tilføje et WebEx-møde og TelePresence-lokaler til en enkelt hændelse af en Outlook-only mødeserie. Hvis du ønsker, at disse funktioner skal være tilgængelige for kun en enkelt hændelse, skal hele serien konfigureres som et WebEx- og TelePresence-møde.

  

Hvis værten har planlagt et CMR Hybrid-møde i Mac-versionen af WebEx-produktivitetsværktøjer og har gemt det og sendt invitationer til alle mødedeltagere, og senere redigerer dette møde for at tilføje eller slette et TelePresence-lokale fra e-mailadressefeltet, vil alle originale mødedeltagere automatisk modtage en opdatering. Dette er uventet adfærd, fordi Microsoft Outlook normalt spørger, om du kun vil sende en opdatering til de ændrede mødedeltagere eller til alle deltagere.

Hvis værten fjerner en besøgende eller et TelePresence-lokale fra en enkelt hændelse af en tilbagevendende mødeserie, vil de blive fjernet fra hele mødeserien. Dette problem opstår på grund af standard Microsoft Outlook-adfærd til Mac.

Active Directory Federation Services (ADFS) Single Sign-On 2.0 support til Safari

   

På grund af et kendt problem med Apple kan brugerne af Mac Produktivitetsværktøjer ikke logge på med enkeltlogon baseret på Active Directory Federation Services (ADFS) 2.0 til Mac OS 10.10 til Mac OS 10.10.3 fra Safari-browseren eller WebEx-produktivitetsværktøjer til Mac. Dette problem er løst med Mac OS 10.10.4 og nyere.

  

Kendte interoperabilitetsproblemer mellem Windows og Mac

Følgende problemer opstår med interoperabiliteten mellem Windows og Mac-versioner af WebEx-produktivitetsværktøjer:

  
 •  

  Hvis en mødeserie har undtagelser, der blev planlagt med Windows-versionen af WebEx-produktivitetsværktøjer, eller hvis en mødeserie og dens undtagelser blev opdateret med Windows-versionen af WebEx-produktivitetsværktøjer, vil brugere af Mac Produktivitetsværktøjer ikke opdatere mødeserien.

    

 •  

  Alle møder, der planlægges eller opdateres med Windows-versionen af Produktivitetsværktøjer kan ikke annulleres med Mac-versionen af Produktivitetsværktøjer, uanset om det er en mødeserie uden undtagelser, en mødeserie med undtagelser, en enkelt undtagelse til et møde, en enkelt hændelse af en mødeserie eller et enkelt møde.

    

Lotus Notes

Lotus Notes understøttes ikke på Mac-versionen af WebEx-produktivitetsværktøjer.

XenApp Support

   

WebEx-produktivitetsværktøjer understøtter ikke XenApp i versioner før WBS31.8.

  
 

Attachments

  Outcomes