Support för WebEx produktivitetsverktyg (WBS32)

Document created by Cisco Localization Team on Mar 28, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
 

Support för WebEx produktivitetsverktyg (WBS32)

Stöd för Microsoft Outlook

  
                                                                                                 
 

Version av Microsoft Outlook/ Microsoft Exchange Server

  
 

Windows Vista

  
 

Windows 7 SP1

  
 

Windows 8

  
 

Windows 8,1

  
 

Windows 10

  
 

Mac OS 10.7 till 10.12

  
 

Microsoft Outlook 2010 (32- och 64-bitars)/Microsoft Exchange Server 2007 SP3

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Nej

  
 

Microsoft Outlook 2010 (32- och 64-bitars)/ Microsoft Exchange Server 2010 SP3 (inkluderar Office 365 på extern server)

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Nej

  
 

Microsoft Outlook 2010 SP1 (32- och 64-bitars)/ Microsoft Exchange Server 2013 SP1 (inkluderar Office 365 på extern server)

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Nej

  
 

Senaste Microsoft Outlook 2010 (32- och 64-bitars)/ Microsoft Exchange Server 2016 (inkluderar Office 365 på extern server)

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Nej

  
 

Microsoft Outlook 2013 och senare/Microsoft Exchange 2010 SP3 (inkluderar Office 365 på extern server)

  
 

Nej

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Nej

  
 

Microsoft Outlook 2013 och senare/Microsoft Exchange 2013 SP3 (inkluderar Office 365 på extern server)

  
 

Nej

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Nej

  
 

Microsoft Outlook 2013 och senare/Microsoft Exchange 2016 (inkluderar Office 365 på extern server)

  
 

Nej

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Nej

  
 

Microsoft Outlook 2016/Microsoft Exchange 2010 SP3 (inkluderar Office 365 på extern server)

  
 

Nej

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Microsoft Outlook 2016/ Microsoft Exchange 2013 SP1 (inkluderar Office 365 på extern server)

  
 

Nej

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Microsoft Outlook 2016/Microsoft Exchange 2016 (inkluderar Office 365 på extern server)

  
 

Nej

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Microsoft Outlook Mac 2011 version 14.x

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Ja

  
  

*Begränsat stöd finns för Microsoft Office 365 med möjliga prestandaproblem

  

*Stöd för Mac OS10.12 Sierra: WBS31.5.14 eller WBS31.6.2 och senare

  

Stöd för Microsoft Outlook 2016 (Mac)

  
                   
 

Microsoft Outlook 2016 för Mac-version

  
 

Version WBS31 med stöd för produktivitetsverktyg

  
 

15.16–15.19 + Exchange tidigare än 2013SP1

  
 

31.0.0.996 (WBS31.0)

  
 

15.20–15.24 + Exchange tidigare än 2013SP1

  
 

31.1.0.56 (WBS31.1)

  
 

15.18–15.24 + Exchange 2013SP1 och senare

  
 

31.2.0.86 (WBS31.2)

  
 

15.25–15.26 + alla Exchange-versioner som stöds

  
 

31.5.1.60 (WBS31.5.1) eller 31.6.2.16 (WBS31.6.2) och senare

  
 

15.27 + alla Exchange-versioner som stöds

  
 

31.5.21.102 (WBS31.5.21) eller 31.7.1.75 (WBS31.7.1) och senare

  
  

Observera


 

Stöd för Mac Outlook 2016 64-bitars från och med WBS31.5.1. eller WBX31.6.2. Förhandsversioner med Microsoft Insider stöds inte.

  
  

Stöd för IBM Lotus Notes

  
                                    
 

Version av IBM Lotus Notes/Domino Server

  
 

Windows Vista

  
 

Windows 7

  
 

Windows 8

  
 

Windows 8,1

  
 

Windows 10

  
 

IBM Lotus Notes/Domino Server 6.5.3, 6.5.4, 6.5.5, 7.0.0, 7.0.1, 7.0.2

  
 

EOS*

  
 

EOS

  
 

EOS

  
 

EOS

  
 

EOS

  
 

IBM Lotus Notes/Domino Server 8.0.0, 8.0.1

  
 

EOS efter version 2.40.7000 (WBS30.7)

  
 

EOS efter version 2.40.7000 (WBS30.7)

  
 

EOS efter version 2.40.7000 (WBS30.7)

  
 

EOS efter version 2.40.7000 (WBS30.7)

  
 

EOS efter version 2.40.7000 (WBS30.7)

  
 

IBM Lotus Notes 8.5 (32-bitars, In Notes)/Domino Server 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3 (stöds i WBS29 och senare)

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

IBM Lotus Notes 9.0 (32-bitars)/Domino Server 9.0 (stöds i WBS29.3 och senare)

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
  

Stöd för Instant Messenger (endast 32-bitarsversionerna)

  
                                                                         
 

Namn och version på Instant Messenger

  
 

Windows Vista

  
 

Windows 7

  
 

Windows 8/Windows 8.1

  
 

Windows 10

  
 

Yahoo Messenger 7.0–8.3, 9.0, 10

  
 

EOS*

  
 

EOS

  
 

EOS

  
 

EOS

  
 

Skype 3.1–3.8, 4.0.0.224, 4.2

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Nej

  
 

Ja

  
 

Google Talk 1.0.0.105, senaste versionen

  
 

EOS

  
 

EOS

  
 

EOS

  
 

EOS

  
 

IBM Lotus Sametime 7.0, 7.5, 8.0

  
 

EOS

  
 

EOS

  
 

EOS

  
 

EOS

  
 

IBM Lotus Sametime 8.5.1, 8.5.2, 9.0 (inbäddat i Lotus Notes)

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Microsoft Office Communicator 2005

  
 

EOS

  
 

EOS

  
 

EOS

  
 

EOS

  
 

Microsoft Office Communicator 2007

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Nej

  
 

Nej

  
 

Microsoft Office Communicator 2007 R2

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Windows Messenger 2009

  
 

EOS

  
 

EOS

  
 

EOS

  
 

EOS

  
 

Windows Messenger 4.7

  
 

EOS

  
 

EOS

  
 

EOS

  
 

EOS

  
 

Microsoft Lync 2010, 2013 (endast 32-bitars)

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
  

Stöd för Microsoft Office

  
                                    
 

Microsoft Office-version Microsoft Office-version

  
 

Windows Vista

  
 

Windows 7

  
 

Windows 8

  
 

Windows 8,1

  
 

Windows 10

  
 

Microsoft Office XP, 2003, 2007

  
 

EOS*

  
 

EOS

  
 

EOS

  
 

Nej

  
 

Nej

  
 

Microsoft Office 2010

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Microsoft Office 2013

  
 

Nej

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Microsoft Office 2016

  
 

Nej

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
  

*EOS = Stöd upphör (End of Support)

  

WebEx-integrering med Internet Explorer och Firefox

  
                                                         
 

Namn och version på webbläsare

  
 

Windows Vista

  
 

Windows 7

  
 

Windows 8

  
 

Windows 8,1

  
 

Windows 10

  
 

Microsoft Internet Explorer 7.0

  
 

EOS*

  
 

Nej

  
 

Nej

  
 

Nej

  
 

Nej

  
 

Microsoft Internet Explorer 8.0

  
 

EOS

  
 

EOS

  
 

Nej

  
 

Nej

  
 

Nej

  
 

Microsoft Internet Explorer 9.0

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Nej

  
 

Nej

  
 

Nej

  
 

Microsoft Internet Explorer 10.0

  
 

Nej

  
 

Nej

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Nej

  
 

Microsoft Internet Explorer 11.0

  
 

Nej

  
 

Nej

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Webbläsaren Microsoft Edge

  
 

Nej

  
 

Nej

  
 

Nej

  
 

Nej

  
 

Nej

  
 

Mozilla Firefox (tidigare än version 42)

  
 

Nej

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
  

*EOS = Stöd upphör (End of Support)

  

Stöd för webbläsare med enkel inloggning (Windows)

  
                                                         
  Microsoft Internet Explorer version    Windows Vista    Windows 7    Windows 8    Windows 8,1   

Windows 10

  
 

Microsoft Internet Explorer 7.0

  
 

EOS*

  
 

Nej

  
 

Nej

  
 

Nej

  
 

Nej

  
 

Microsoft Internet Explorer 8.0

  
 

EOS

  
 

EOS

  
 

Nej

  
 

Nej

  
 

Nej

  
 

Microsoft Internet Explorer 9.0

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Nej

  
 

Nej

  
 

Nej

  
 

Microsoft Internet Explorer 10.0

  
 

Nej

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Nej

  
 

Microsoft Internet Explorer 11.0

  
 

Nej

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Webbläsaren Microsoft Edge

  
 

Nej

  
 

Nej

  
 

Nej

  
 

Nej

  
 

Ja

  
 

Chrome

  
 

Nej

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
  

*EOS = Stöd upphör (End of Support)

  

Stöd för webbläsare med enkel inloggning (Mac)

  
                                                                   
  Safari-version    Mac OS 10.8    Mac OS 10.9    Mac OS 10.10    Mac OS 10.10.1    Mac OS 10.10.2    Mac OS 10.10.3    Mac OS 10.10.4    Mac OS 10.11   

Mac OS 10.12

  
 

Safari 6.x senaste

  
 

EOS*

  
 

Nej

  
 

Nej

  
 

Nej

  
 

Nej

  
 

Nej

  
 

Nej

  
 

Nej

  
 

Nej

  
 

Safari 7.x senaste

  
 

Nej

  
 

EOS

  
 

Nej

  
 

Nej

  
 

Nej

  
 

Nej

  
 

Nej

  
 

Nej

  
 

Nej

  
 

Safari 8.x senaste

  
 

Nej

  
 

Nej

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Nej

  
 

Nej

  
 

Safari 9.x senaste

  
 

Nej

  
 

Nej

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Nej

  
 

Safari 10.x senaste

  
 

Nej

  
 

Nej

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
  

*EOS = Stöd upphör (End of Support)

  

Stöd för enkel inloggning med Active Directory Federation Services 2.0 (Mac)

  
                                                                   
 

Safari-version

  
 

Mac OS 10.8

  
 

Mac OS 10.9

  
 

Mac OS 10.10

  
 

Mac OS 10.10.1

  
 

Mac OS 10.10.2

  
 

Mac OS 10.10.3

  
 

Mac OS 10.10.4

  
 

Mac OS 10.11

  
 

Mac OS 10.12

  
 

Safari 6.x senaste

  
 

EOS*

  
 

Nej

  
 

Nej

  
 

Nej

  
 

Nej

  
 

Nej

  
 

Nej

  
 

Nej

  
 

Nej

  
 

Safari 7.x senaste

  
 

Nej

  
 

EOS

  
 

Nej

  
 

Nej

  
 

Nej

  
 

Nej

  
 

Nej

  
 

Nej

  
 

Nej

  
 

Safari 8.x senaste

  
 

Nej

  
 

Nej

  
 

Nej

  
 

Nej

  
 

Nej

  
 

Nej

  
 

Ja

  
 

Nej

  
 

Nej

  
 

Safari 9.x senaste

  
 

Nej

  
 

Nej

  
 

Nej

  
 

Nej

  
 

Nej

  
 

Nej

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Nej

  
 

Safari 10.x senaste

  
 

Nej

  
 

Nej

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
 

Ja

  
  

*EOS = Stöd upphör (End of Support)

  

Stöd för Citrix

  
             
 

Citrix-version

  
 

Integrering med Microsoft Outlook 2010

  
 

Integrering med Lotus Notes 8.5.3

  
 

Citrix XenApp Share 7.6

  
 

Ja (WBS31.8 och senare)

  
 

Nej

  
 

Citrix XenDesktop 5.6, 7.6

  
 

Ja

  
 

Ja

  
  
 

Attachments

    Outcomes