Nyheter i WebEx (WBS32)

Document created by Cisco Localization Team on Mar 28, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Aug 23, 2017
Version 9Show Document
 • View in full screen mode
 

Nyheter i WebEx (WBS32)

WBS32.5

Cisco WebEx Meeting Center

   

MP4-inspelningar tillgängliga på alla Meeting Center-webbplatser

  

Administratörer kan nu begära att aktivera MP4-inspelningar på sina Meeting Center-webbplatser. Tidigare var MP4-inspelningar endast tillgängliga på webbplatser som tillät att användare deltog i möten via Meeting Center Video Conferencing

  

Denna funktion är inaktiverad som standard. Webbplatsadministratörer måste lämna in en begäran för att aktivera funktionen.

  

Anteckningar:

  
 •  

  MP4-inspelningar har en större filstorlek än ARF-inspelningsformatet. Genom att aktivera detta alternativ krävs det mer lagringsutrymme för inspelningar.

    

 •  

  Linux-användare kan inte starta eller delta i ett icke-WebEx-videokonferensmöte som har MP4-uppspelning aktiverad. De får ett varningsmeddelande om att deras operativsystem inte har stöd för mötet, eftersom Linux endast har stöd för ARF-inspelningsformatet.

    

  

Möten i personliga rum låses automatiskt baserat på säkerhetsinställningarna när de startas från videosystem och telefoner (endast meddelande)

  

Vi meddelar direkt en betydande förändring som aktiveras i oktober 2017. Upplys dina användare om den här ändringen i förväg för att förhindra mötesavbrott.

  

Om Automatisk låsning hade aktiverats i inställningarna för personliga rum låstes inte möten tidigare automatiskt om värdarna startade mötet från videosystem eller telefoner.

  

Nu kommer möten att låsas automatiskt, även om värden startar mötet från ett videosystem eller en telefon. Detta gör mötena säkrare.

  

Observera


 

Observera att om du som värd på ett videosystem eller en telefon ställer in autolåset på 0 minuter efter mötets start kommer det inte att vara möjligt att låta någon delta i mötet eftersom inga möteskontroller finns tillgängliga.

  
  

Dessutom kommer deltagare via videosystem och telefon som väntar i lobbyn att avvisas så snart värden startar mötet. Detta kommer att åtgärdas i framtida versioner.

  

Cisco WebEx Event Center

   

Växla till det klassiska skärmdelningsläget i Microsoft Windows 10

  

Som standard använder WebEx Meeting Center avancerad skärmdelning i Microsoft Windows 10 för att förhindra att streckmönstrade fönster visas för andra där mötespaneler är öppna på din skärm. Om problem uppstår, eller om datorn inte stöder avancerad skärmdelning, kan du nu växla till klassisk skärmdelning.

  

I händelsemenyn väljer du Alternativ > Innehållsdelning > ”;Återgå till klassisk skärmdelning”;

  

Tanken med funktionen är att erbjuds en funktion i paritet med WebEx Meeting Center, där detta menyalternativ lades till i WBS32.3.

  

Alla Cisco WebEx Center

   

Slutet på livscykeln för WebEx Universal Toolkit och Cisco WebEx-spelaren för .wot-filer

  

Som vi tidigare har meddelat kommer följande poster på sidan Support > Hämtningsbara filer på din WebEx-webbplats att tas bort från samtliga versioner av WebEx:

  
 •  

  WebEx Universal Toolkit – WebEx Universal Toolkit tillhandahåller ett insticksprogram för Microsoft PowerPoint som lämpar sig bäst för arbetsmiljöer som kör Office 2007 eller tidigare versioner, samt Cisco WebEx version WBS29 och tidigare. I samband med att WBS29 och Office 2007 upphör kommer även detta verktyg att ha nått slutet av sin livscykel.

    

 •  

  Cisco WebEx-spelare för .wot-filer – inspelare för att spela in filer med tillägget .wot – Cisco WebEx upphörde med att skapa inspelningsfiler med tillägget .wot för många år sedan. Denna inspelare har gjorts tillgänglig för bakåtkompatibilitet.

    

  

Cisco WebEx-appen tillgänglig för Slack

  

Cisco WebEx-appen är nu tillgänglig för Slack. Du kan lägga till appen i en Slack-kanal och snabbt dela ett Cisco WebEx-möte eller en URL: till ett personligt rum med ditt team.

  

Gå till https://help.webex.com/docs/DOC-21334 för att läsa mer och installera appen i Slack.

  

Observera


 

Cisco WebEx för Slack kommer snart att publiceras i Slacks appkatalog.

  
  

WebEx webbplatsadministration

   

Exportera ändringsprotokoll

  

Ändringsprotokollet över WebEx webbplatsadministration kan nu exporteras i CSV-format. Administratörer kan exportera rapporten genom att klicka på Rapporter > Vanliga > Webbplatskonfig., ändringslogg.

  

I den här versionen registrerar ändringsprotokollet de flesta ändringar som görs under Konfiguration > Vanliga webbplatsinställningar > Alternativ. Observera att vissa alternativ och inställningar på denna sida inte loggas. En ej uttömmande lista över spårade webbplatsinställningar ser ut som följande:

  
 •  

  Inställningar för kontohantering

    

 •  

  Mobilsupport

    

 •  

  Alternativ för mötesrum med CMR Cloud

    

 •  

  Alternativ för möteschemaläggning

    

 •  

  Alternativ för standardschemaläggare

    

 •  

  Säkerhetsalternativ

    

  

Ändringsprotokollet är i denna version tillgängligt för icke-CI-webbplatser. Möjligheten att visa ändringsprotokollet på CI-aktiverade webbplatser i Spark-kontrollhubben i WebEx webbplatsadministration planeras inför en framtida version.

  

Cisco WebEx produktivitetsverktyg

   

Uppdatera schemalagda möten efter att Cisco WebEx-webbplatsen har tilldelats ett nytt namn

  

Tidigare när namnet på en webbplats ändrades, till exempel efter en uppgradering eller ändring av webbplatsens URL, kunde möten som var schemalagda under det gamla namnet bara redigeras om användaren loggade in med den gamla webbplats-URL:en.

  

Nu övervakar produktivitetsverktygen relationen mellan gamla och nya webbplatsnamn så att användare kan redigera och uppdatera möten när de är inloggade på den nya webbplatsen.

  

Cisco WebEx-webbapp 3.0

   

Stöd för deltagare via Event Center i WBS32.5 och senare

  

Nu lanseras stöd för deltagare med Event Center!

  

Kunder som för närvarande har WebEx-webbappen aktiverad på sina WBS32-webbplatser ser nu även länken ”Delta via webbläsare” på anslutningssidorna till Event Center.

  

Observera


 

Funktionen är endast tillgänglig från WBS32.5 och senare.

  
  

Med Cisco WebEx-webbappen kan du snabbt delta i WebEx-möten – och nu händelser – utan att behöva installera något (inga insticksprogram) på din dator. Precis som Meeting Center finns denna version för närvarande endast för deltagare. (Värdar måste även fortsättningsvis använda datorappen.) Mer information om WebEx-webbappen finns i följande artikel i hjälpcentralen: https://help.webex.com/docs/DOC-14661.

  

Har du inte aktiverat WebEx-webbappen på din webbplats? Cisco WebEx-webbappen erbjuds för närvarande endast på begäran. Kontakta din Customer Success Manager (CSM) för att aktivera webbappen på din webbplats.

  

Cisco WebEx Meetings 9.14 för Android

   

Visa mötesdeltagares videoströmmar och namn

  

Mötesdeltagares videoströmmar och namn kan nu visas på Android när de kommer från Telepresence-system inom samma WebEx Meeting Center Video Conferencing-aktiverade möte. Dessutom kan mötesdeltagarna nu se Android-användarens videoström och namn.

  

Detta är i linje med den funktion för multiströmning av video som introducerades i en tidigare version av WebEx Meeting Center.

  

Begränsat stöd för Chromebook. Det är nu möjligt att använda WebEx Meetings för Android för att delta i och starta Meeting Center-möten, Event Center-händelser och Training Center-sessioner på kompatibla Chromebook-datorer.

  

Vissa begränsningar finns:

  
 •  

  Kan inte sända video om kameran används av en annan app på Chromebook-datorn

    

 •  

  Genvägar i Chromebook är inaktiverade

    

 •  

  Stöd saknas för samtidig körning via webbläsare

    

 •  

  Saknar stöd för EC-/TC-registreringar

    

 •  

  Delning stöds inte

    

 •  

  Paneler under pågående möten, till exempel mötesdeltagarlistan samt ljud- och videopanelerna, försvinner när fönsterstorleken ändras

    

 •  

  Stöd finns endast för Stable Channel Chromebooks. Här hittar du en fullständig lista över Stable Channel Chromebooks: https://www.chromium.org/chromium-os/chrome-os-systems-supporting-android-apps

    

  

Lösenordsåterställning inifrån appen

  

Nu kan du återställa ditt lösenord till webbplatser utan enkel inloggning (SSO) direkt från mötesappen.

  

Stöd för annan telefoni och äldre VoIP

  

För icke-hybridversioner av TSP-webbplatser gällde förut att ljudinställningar för Android endast hade stöd för telefoni med integrerad VoIP. Nu har ljudinställningarna för Android även stöd för telefoni och annan telefoni med integrerad VoIP.

  

Cisco WebEx Meetings 9.14 för iPhone, iPad och Apple Watch

   

Stöd för inloggning med Touch ID

  

I den här versionen introduceras stöd för inloggning med iOS Touch ID på webbplatser utan enkel inloggning (SSO).

  

Stöd för iPad Pro 10.5

  

Den här versionen av mötesappen har nu stöd för iPad Pro 10.5.

  

Stöd för sjätte generationens iPod Touch

  

Den här versionen av mötesappen har nu stöd för sjätte generationens iPod Touch.

  

Aviseringar efter byte till eller från sommartid (DST)

  

När ett byte till eller från sommartid (DST) görs, men användaren inte har mötesappen öppen, visas mötesaviseringar fortfarande i ursprunglig tid. iOS-användare får nu en avisering om att uppdatera listan med mötesaviseringar när ett sommartidsbyte har ägt rum, så att aviseringarna justeras till den nya tiden.

  

WBS32.4

Cisco WebEx Meeting Center

   

Talarens video i MP4-inspelningar

  

MP4-inspelningar kan nu även inkludera talarens video. Det går nu att inkludera talarens video i hämtade MP4-inspelade möten med WebEx Meeting Center Video eller som spelas på mobila enheter.

  

Observera


 

Som standard är det här alternativet inaktiverat då ytterligare information som lagras med inspelningen medför ett ökat behov av lagring för inspelningar. Det här alternativet kan aktiveras av din webbplatsadministratör.

  
  

Schemalägg ett Cisco WebEx-möte i personligt rum med din Google-kalender

  

Med Ciscos kalendertjänst kan du schemalägga WebEx-möten i personligt rum genom att använda @webex i din Google-kalender. Tack vare integrationen kan du enkelt schemalägga och ansluta till dina WebEx-möten med hjälp av automatisk generering av kalenderinbjudningar med mötesinformation. Inga plugin-program behövs.

  

Observera


 

För Google Kalender krävs Ciscos kalendertjänst och WBS31.12 eller senare version.

  
  

Möten i personliga rum låses automatiskt baserat på säkerhetsinställningarna när de startas från videosystem och telefoner (endast meddelande)

  

Vi meddelar direkt en betydande förändring som aktiveras i oktober 2017. Upplys dina användare om den här ändringen i förväg för att förhindra mötesavbrott.

  

Om Automatisk låsning hade aktiverats i inställningarna för personliga rum låstes inte möten tidigare automatiskt om värdarna startade mötet från videosystem eller telefoner.

  

Nu kommer möten att låsas automatiskt, även om värden startar mötet från ett videosystem eller en telefon. Detta gör mötena säkrare.

  

Observera att om du ställer in autolåsning på 0 minuter efter mötets start kan inte du som värd i ett videosystem eller på en telefon släppa in någon till mötet, eftersom inga mötesreglage finns tillgängliga. Detta kommer att åtgärdas i framtida versioner.

  

Utökade mötestider

  

Nu kan möten schemaläggas med en mötestid på upp till 24 timmar via mötessidans schemaläggare.

  

Identifiering av störande ljud

  

Användarna upplever nu färre störande ljud under mötena. Vid anslutning till ljud med hjälp av alternativet Ring med dator varnar WebEx Meeting Center numera användarna och uppmanar dem att stänga av ljudet vid störande bakgrundsljud som t.ex. knackande, tangentljud, sirener eller skällande hundar.

  

Funktionen Identifiering av störande ljud kan skilja mellan användare som talar och bakgrundsljud. Användaren kan också välja att inaktivera identifieringen av störande ljud.

  

Effektivt arbetsflöde för återställning av lösenord och användarnamn

  

Arbetsflödet för återställning av inloggningsuppgifter och lösenord har förbättrats. Användare som har glömt sitt användarnamn och/eller lösenord dirigeras till en separat sida där de vägleds genom återställningsprocessen.

  

Cisco WebEx Meeting Center och Event Center (Windows)

   

Optimering av högre skärmupplösningar för fildelningsdialogrutor och programdelningsindikatorn

  

I Cisco WebEx Meeting Center och Event Center för Windows har fildelningsdialogrutorna och programdelningsindikatorn nu optimerats för skärmar med hög upplösning. Den här förbättringen är en del av vårt arbete som började i WBS31.8 för att förbättra stödet i Meeting Center och Event Center för högre skärmupplösningar, såsom 3K eller ännu högre.

  

Stödet för högre skärmupplösningar är begränsat till Windows 7 och senare versioner.

  

Cisco WebEx Meeting Center, Event Center och Training Center

   

Flyttbara kommentarer i Windows

  

Windows-användare kan nu flytta kommentarer till olika platser på skärmen i WebEx Meeting Center, Event Center och Training Center. För muspekaren över en befintlig kommentar och klicka för att dra den till en ny plats. Deltagare kan bara flytta sina egna kommentarer medan värdar kan flytta alla typer av kommentarer.

  

Alla Cisco WebEx Center

   

Språkstöd för ljuduppmaningar på polska

  

Cisco WebEx stöder nu ljuduppmaningar på polska för WebEx-ljudkunder.

  

WebEx-administration

   

Översättningar av produkter och sidor på kanadensisk franska

  

Sidor och produktnamn som inte är registrerade varumärken i Kanada finns nu översatta till kanadensisk franska för användare som talar kanadensisk franska.

  

Produktivitetsverktyg

   

Förbättrad prestanda i personliga rum

  

Prestandan har förbättrats för schemaläggning och uppdatering av möten i personliga rum. Åtgärder som tidigare tog fem minuter att slutföra tar numera bara en sekund.

  

Dessutom genereras information om mötet automatiskt innan mötesinbjudan har skickats.

  

Observera


 

Om en URL för ett personligt rum ändras i webbplatsadministrationen eller i värdens alternativ måste värden logga in i produktivitetsverktygen igen eller manuellt uppdatera i produktivitetsverktygens inställningar för att det ska synkroniseras.

  
  

Cisco WebEx Meetings för Android 9.13

   

Vändning och visning av enhetens kamera i helskärmsläge

  

Nu kan du vända på enhetskameran och sätta den i helskärmsläge, oavsett i vilken WebEx-situation du använder den. Detta förbättrar användbarheten för deltagare som bär smarta glasögon eller som vill visa mötesdeltagarna något i den fysiska omgivningen på distans som whiteboards eller dokument.

  

Cisco Webex Event Center- och Training Center-sessioner i widget-kalendern

  

Nu kan widget-användare visas Cisco WebEx Event Center- och Training Center-sessioner i sin widget-kalender.

  

Cisco WebEx Meetings för iPhone och iPad 9.13

   

Stöd för Microsoft One Drive

  

Meetings-appen stöder nu innehållsdelning från Microsoft One Drive för privata kontoanvändare.

  

Centraliserat kontrollfält

  

I mötena finns nu ett förenklat kontrollfält för centraliserad åtkomst till alla mötesfunktioner.

  

Automatisk ljudavstängning

  

Du kan nu konfigurera inställningarna så att enheten automatiskt stänger av ljudet för alla möten som du ansluter till via den enheten.

  

Återställning av inloggningsuppgifter och lösenord via appen

  

Du kan nu återställa inloggningsuppgifter eller lösenord direkt i Meetings-appen.

  

WBS32.3

Cisco WebEx Meeting Center

   

Optimerat arbetsflöde vid ljud- och videoanslutning

  

Det är nu enklare än någonsin att ansluta till ljud och video när du deltar i ett möte. Ljud- och videomenyerna har slagits samman till ett enda arbetsflöde, vilket innebär att du kan ansluta till ljud och video med ett enda klick. Dina befintliga inställningar sparas mellan möten.

  

Telefonnummer lagras i kontoinställningar

  

Värdar som besöker sina WebEx-webbplatser för första gången visas en ruta där de uppmuntras till att lagra sina ”Ring mig”-nummer i kontoinställningarna.

  

Integrering av ljud av på headset

  

Inga fler dubbla ljud av! När du är ansluten till ljud med Ring med dator och slår på eller av ljudet från ditt headset kommer det nu även att slå på eller av ditt ljud i WebEx-mötet. Detta fungerar omvänt också: när du slår på eller av ljudet i mötesfönstret kommer det även att slå på eller av ljudet från ditt headset.

  

De flesta tredjepartsheadset stöds, men supporten kan vara begränsad till vissa modeller.

  

Dela multimedia från panelen Multimedievisare

  

När panelen Multimedievisare är öppen men inga multimedia delas visas alternativet ”Dela multimedia” så värdar enkelt kan dela multimedia med andra mötesdeltagare.

  

Växla till det klassiska skärmdelningsläget i Microsoft Windows 10

  

WebEx Meeting Center använder avancerad skärmdelning som standard i Microsoft Windows 10 för att förhindra att andra ser streck-mönstrade fönster då mötespaneler är öppna på din skärm. Om problem uppstår, eller om datorn inte stöder avancerad skärmdelning, kan du nu växla till klassisk skärmdelning.

  

Välj Mötesalternativ > Dela innehåll > ”;Återställ till klassisk skärmdelning”;

  

Enhetlig mötesdeltagarlista mellan WebEx, Spark och videosystem

  

Den här funktionen gäller endast för MC-25-baserade webbplatser, och endast när dessa webbplatser har aktiverat Cisco WebEx Meeting Center-video (tidigare CMR Cloud).

  

Användare som deltar i möten via Spark-program och Spark-enheter (till exempel Spark-rumssystem eller Spark Board) kan nu se hela mötesdeltagarlistan, inklusive användare som deltar via WebEx-program och telefoner.

  

Tidigare kunde användare med Spark-program och -enheter bara se andra Spark-användare och videosystem i sin deltagarlista.

  

Cisco WebEx Meeting Center och Event Center (Windows)

   

Optimering av högre skärmupplösning för programdelning av dialogrutor

  

I Cisco WebEx Meeting Center och Event Center för Windows har programdelning av dialogrutor nu optimerats för skärmar med hög upplösning. Den här förbättringen är en del av vårt arbete som började i WBS31.8 för att förbättra stödet i Meeting Center och Event Center för högre skärmupplösningar, såsom 3K eller ännu högre. Stödet för högre skärmupplösningar är begränsat till Windows 7 och senare versioner.

  

Stöd för hög kontrast

  

Cisco WebEx Meeting Center och Event Center har nu stöd för färgteman med hög kontrast i Windows 7 och senare avseende grundläggande delar av produktupplevelsen. Precis som optimering för skärmar med högre upplösning är även stöd för högkontrastteman en del av en kontinuerlig utveckling, där nya funktionella områden läggs till i varje version.

  

I den här versionen stöds högkontrastteman inom följande områden:

  
 •  

  Huvudfönster och primära mötesdialoger

    

 •  

  Panelkontroller

    

 •  

  Snabbstartfliken

    

 •  

  Fliken för mötesinformation

    

 •  

  Mötesdeltagarpanel

    

 •  

  Chattpanelen

    

 •  

  Panel Anteckningar

    

 •  

  Omröstningspanelen

    

 •  

  Inspelningspanelen

    

 •  

  Medievyn

    

 •  

  Ljudanslutningsmenyn

    

 •  

  Delningsmenyn

    

 •  

  Bjud in och påminn-menyn

    

 •  

  Flytande ikonfält

    

 •  

  Undersökning

    

  

Spara ofta använda Ring mig-nummer i dina kontoinställningar

  

När du använder samma Ring mig-nummer tre gånger inom de senaste 30 dagarna i Meeting Center eller Event Center, instruerar programmet nu dig att spara det numret till dina kontoinställningar (förutsatt att du inte redan har sparat samma telefonnummer).

  

Produktivitetsverktyg

   

Prestandaförbättringar i WBS32.1

  

I WBS32.1 aviserade vi prestandaförbättringar av flera olika delar av gränssnittet när du använder produktivitetsverktygen.

  

Dessa förbättringar av prestanda är följande:

  
 •  

  83 % mindre tid att skapa nya möten

    

 •  

  58 % till 93 % mindre tid att öppna möten

    

 •  

  70 % till 88 % mindre tid att redigera möten

    

  

Cisco WebEx webbapp 2.8

   

Förbättrade avatarer

  

Avatarer för användare som inte har profilbilder visar nu initialerna av användarens för- och efternamn korrekt.

  

Förbättrade felmeddelanden när du deltar via WebEx-appen för Chrome

  

Felmeddelandet i WebEx-appen för Chrome när du deltar via mötesnummer har uppdaterats för att förklara att den här appen endast är avsedd för deltagare som ansluter till WebEx-möten som hålls i Cisco WebEx Meeting Center, version WBS30 eller senare.

  

Följande typer av WebEx-möten stöds inte:

  
 •  

  Möten som hålls via Cisco WebEx Meetings-programmet (meetings.webex.com)

    

 •  

  Möten som hålls i Cisco WebEx Meeting Center, version WBS29 eller tidigare

    

 •  

  Möten som du är värd för

    

  

Cisco WebEx Meetings 9.12 för Android

   

Kontaktsökning via Exchange Sync för schemaläggning i appen

  

WebEx schemaläggare i appen kan nu synkroniseras med Microsoft Exchange, vilket ger användare tillgång till sina företagskataloger för att enkelt söka efter inbjudna.

  

Förbättrat stöd för Bluetooth

  

Cisco Meetings har nu bättre stöd för Bluetooth på följande enheter:

  
 •  

  Samsung Galaxy S5

    

 •  

  Samsung Galaxy S6

    

 •  

  Lenovo Yoga Tablet

    

 •  

  Nexus 6

    

  

Stöd för Samsung Galaxy S8

  

I den här versionen offentliggör Cisco officiellt stöd för Samsung Galaxy S8-enheter.

  

Alla WebEx-center

   

Meddelande om utökad täckning av återuppringningsland

  

Cisco kan med glädje meddela en utökning av täckningen för återuppringningsland som ingår i erbjudandet avseende fast månadskostnad för Avgiftsbelagd Plus Internationell för WebEx-ljud. Täckning för återuppringning i detta erbjudande kommer att utökas till att inkludera Albanien, Argentina, Australien, Bahamas, Bangladesh, Belgien, Bermuda, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Georgien, Grekland, Hongkong, Island, Indien, Indonesien, Irak, Irland, Israel, Italien, Japan, Jordanien, Jungfruöarna, Kanada, Kazakstan, Kina, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malaysia, Mexiko, Moldavien, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Puerto Rico, Rumänien, Ryssland, Singapore, Slovakien, Slovenien, Storbritannien, Schweiz, Spanien, Sverige, Sydafrika, Sydkorea,Taiwan, Thailand, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, USA, (Obs! Inga ändringar av inringningstäckning ingår i erbjudandet.)

  

Den här ändringen träder i kraft i slutet av juni 2017. Ändringen sker automatiskt och kommer att ärvas av alla befintliga Avgiftsbelagd Plus Internationell-kunder och gäller för alla licensmodeller (namngiven användare, antal anställda och aktiv användare). Inga ändringar görs avseende fakturering, prissättning eller beställningsförfaranden.

  

WBS32.2

Cisco WebEx Meeting Center

   

Tillfällig återställning till tidigare arbetsflöde vid ljud- och videoanslutning

  

I versionen WBS32.1 införde Cisco ett kombinerat arbetsflöde för anslutning till ljud och video i Cisco WebEx Meeting Center. I versionen WBS32.2 återgår vi tillfälligt till det arbetsflöde för anslutning som användes före WBS32.1. Vi förbättrar användargränssnittet och arbetsflödet och kommer återinföra den nya funktionen i en senare version.

  

WebEx webbplatsadministration

   

Anslutning med ett klick för Microsoft Lync-användare

  

En ny parameter har lagts till i webbplatsadministrationen för att enkelt kunna skapa en länk för Microsoft Lync-användare. E-postinbjudningar till möten med WebEx Meeting Center-video som är schemalagda i Cisco WebEx produktivitetsverktyg kan nu innehålla en länk som startar ett WebEx-möte eller personligt rum för Lync-användare.

  

Webbplatsadministratören kan manuellt konfigurera parametern LyncURI för att infoga en SIP-URL för Lync-anslutning till dessa e-postmallar:

  
 •  

  MC mötesinformation för mötesdeltagare (produktivitetsverktyg)

    

 •  

  Inbjudan till ett pågående möte (produktivitetsverktyg)

    

  

Observera


 

Denna funktionen stöds endast med HTML-mallar.

  
  

När värden schemalägger ett Meeting Center- eller personligt rum-möte i produktivitetsverktygen som använder Meeting Center-video får deltagare länken till Lync-anslutning som:

     

Anpassningsbar kontaktinformation i webbplatsadministration

  

I det nya fältet ”Kontaktinformation för webbplatsadministration” på startsidan för webbplatsadministration kan webbplatsadministratörer ange sin kontaktinformation så att WebEx-webbplatsanvändare vet hur de ska kontakta administratörer när de har kontorelaterade frågor och problem.

  

Kontaktinformationen visas på sidorna Support > Hjälp i alla WebEx-center. Om sidorna Support > Hjälp för alla center ersätts med anpassade URL:er kan webbplatsadministratörerna inte ändra kontaktinformationen för webbplatsadministration.

  

E-postmeddelanden om inaktivering är nu aktiverade som standard

  

Som vi meddelade tidigare kan webbplatsadministratörer nu konfigurera så att varningsmeddelanden skickas via e-post till användare vars konton snart kommer att inaktiveras. Tidigare var den här funktionen inaktiverad som standard. I den här versionen är funktionen aktiverad som standard, med en varningsperiod på sju dagar.

  

Cisco produktivitetsverktyg

   

Kompatibilitetsinformation för produktivitetsverktyg

  

Kompatibilitetsinformation för produktivitetsverktygen visas nu på hämtningssidan för produktivitetsverktygen. Detta ger en bättre förståelse för vilka versioner av produktivitetsverktygen som är kompatibla med de olika WBS-versionerna.

  

Cisco WebEx webbapp 2.7

   

Förbättrad avgränsarkontroll

  

Kontroll över vyn med delat innehåll har förbättrats. Du kan nu dra mittavgränsaren hela vägen till höger för att automatiskt dölja den högra panelen och utöka det delade innehållet. Om du vill öppna den högra panelen igen drar du avgränsaren tillbaka mot vänster.

  

Landskoder i landväljaren

  

I ljudmenyn Ring mig ser du nu landskoden (till exempel +11) bredvid flaggikonen i rullgardinsmenyn med länder.

  

Uppdaterade anvisningar för mikrofon- och kameraåtkomst i Firefox 53

  

Anvisningarna för att bevilja Mozilla Firefox åtkomst till din kamera/mikrofon har uppdaterats så att de stämmer överens med versionen Firefox 53 eller senare.

  

Cisco WebEx Meetings för Android 9.11

   

Video med högre upplösning

  

Användarupplevelsen har förbättrats med högre videoupplösning under mötets gång. Det finns nu stöd för upplösningar upp till 720p på Android.

  

Förbättrad prestanda vid start och anslutning till möten

  

Tiden som krävs för att starta och ansluta till möten har sänkts med upp till fyra sekunder.

  

Officiellt stöd för återuppringning till videosystem

  

Alternativet Hitta videosystem är inte längre i betaversionen och stöds nu officiellt.

  

I en tidigare version förbättrades användarupplevelsen med tillägg av ett nytt alternativ för återuppringning som ger snabb och enkel mötesanslutning till ett lokalt videosystem.

  

Det nya alternativet Hitta videosystem upptäcker och ansluter till videosystem i närheten förutsatt att systemen är aktiverade för detta och att de är registrerade på ett lokalt system.

  

Widget-genvägar

  

Du kan nu lägga till en widget på startsidan för att enkelt ansluta till WebEx-möten eller personliga rum. Funktionen är endast avsedd för Meeting Center-möten.

  

Cisco WebEx Meetings för iPhone, iPad och Apple Watch 9.11

   
 

Förbättrad prestanda vid start och anslutning till möten

  

Tiden som krävs för att starta och ansluta till möten har sänkts med upp till fyra sekunder.

  

Anslutningsmeddelanden på startskärmen kontrollerade från appinställningar

  

iOS-användare kan nu enkelt aktivera och inaktivera anslutningsmeddelanden på startskärmen direkt från appinställningarna.

  

Inbäddad Safari-webbläsare för enkel inloggning

  

Anslutningen blir snabbare och en extern webbläsare behövs inte längre eftersom webbläsaren är inbäddad i WebEx-appen med vykontrollen för Safari. Enkel inloggning (SSO) för WebEx startar i Meetings-appen. Personliga rum startas nu inuti appen.

  

Officiellt stöd för återuppringning till videosystem

  

Alternativet Hitta videosystem är inte längre i betaversionen och stöds nu officiellt.

  

I en tidigare version förbättrades användarupplevelsen med tillägg av ett nytt alternativ för återuppringning som ger snabb och enkel mötesanslutning till ett lokalt videosystem.

  

Det nya alternativet Hitta videosystem upptäcker och ansluter till videosystem i närheten förutsatt att systemen är aktiverade för detta och att de är registrerade på ett lokalt system.

  

Stöd för iOS 10.3

  

Cisco WebEx Meetings har nu stöd för versionen Apple iOS 10.3.

  

WBS32.1

Cisco WebEx Meeting Center

   

Optimerat arbetsflöde vid ljud- och videoanslutning

  

Det är nu enklare än någonsin att ansluta till ljud och video när du deltar i ett möte. Ljud- och videomenyerna har slagits samman till ett enda arbetsflöde, vilket innebär att du kan ansluta till ljud och video med ett enda klick. Dina befintliga inställningar sparas mellan möten.

  

Anslut automatiskt till ljud när du deltar i ett möte

  

Du kan nu ansluta till datorljud automatiskt när du deltar i ett möte med Cisco WebEx-skrivbordsappen. Du får tillgång till den här funktionen genom att aktivera den nya inställningen ”;Anslut automatiskt till ljud med dator”; i avsnittet ”;Ljud”; i dialogrutan Inställningar.

  

För att kunna använda den nya inställningen måste webbplatsadministratören aktivera den i WebEx Administration.

  

Observera


 

Den här funktionen fungerar endast vid skrivbordsmöten som har stöd för WebEx-ljud. PSTN stöds inte. Du kan använda WebEx-inställningar i appen för automatisk anslutning i WebEx-mobilappen.

  
  

Förbättrad upplevelse vid användning av global inringningslista

  

Upplevelsen när man använder dialogrutan med den globala inringningslistan har förbättrats genom att man förtydligat texten. En nytt meddelande har lagts till med anvisningar om hur du gör om ditt land inte finns med i listan.

  

Förbättrat arbetsflöde vid val av alternativ värd

  

Gränssnittet för att markera/avmarkera alternativa värdar i mötesschemaläggningen har fått ett förbättrat arbetsflöde.

  

Cisco WebEx Meeting Center, Event Center och Training Center

   

Kortare bufferttider för Advanced Recording Format-filer

  

Upplevelsen när man spelar upp stora WebEx ARF-filer (Advanced Recording Format) online har förbättrats genom att man minskat bufferttiden för NBR-filer (nätverksbaserad inspelning).

  

Cisco WebEx Meeting Center och Event Center

   

Optimering av högre skärmupplösningar för filöverförings- och fildelningsdialogrutor

  

I Cisco WebEx Meeting Center och Event Center för Windows har filöverförings- och fildelningsdialogrutorna nu optimerats för skärmar med hög upplösning. Undertextpanelen i WebEx Meeting Center för Windows har nu optimerats för skärmar med hög upplösning och kan styras genom textzoominställningen i Windows. Den här förbättringen är en del av vårt arbete som började i WBS31.8 för att förbättra stödet i Meeting Center och Event Center för högre skärmupplösningar, såsom 3K eller ännu högre. Stödet för högre skärmupplösningar är begränsat till Windows 7 och senare versioner.

  

Cisco WebEx Support Center

   

Delning av multimedia

  

Värdar kan nu dela webbaserad multimedia via multimedievisaren i Support Center. Detta innebär att funktionaliteten stämmer överens med den i Cisco WebEx Meeting Center, Event Center och Training Center. Multimedievisaren kan användas för att stödja tjänster för undertextning från tredje part som erbjuder strömmande överföring av text eller en videosändning med teckenspråkstolk från en webbadress.

  

Multimedievisaren kan aktiveras eller inaktiveras av webbplatsadministratören på webbplatsnivån.

  

Cisco WebEx produktivitetsverktyg

   

Mer hjälp vid schemaläggning av möten åt en annan användare

  

Användarupplevelsen vid schemaläggning av ett möte åt en annan användare har förbättrats. I fall där användare inte har behörighet att schemalägga möten åt en annan användare, får användare nu en länk i ett popup-meddelande som leder till anvisningar om hur de tilldelar deltagare och anger behörigheter för att använda den här funktionen.

  

Regelbundna uppgraderingsmeddelanden för Mac-användare

  

Mac-användare får nu, om deras webbplatsadministratör har aktiverat automatiska uppdateringar, regelbundet meddelanden om att de ska uppgradera sin version av produktivitetsverktyg tills dessa har uppgraderats.

  

Förbättrat inloggningsarbetsflöde för Windows-användare

  

Arbetsflödet för Windows-användare som loggar in i produktivitetsverktyg har förbättrats så att det överensstämmer med inloggningsarbetsflödet för Mac produktivitetsverktyg. Nu anger användaren sin e-postadress för att påbörja inloggningen. Detta gör det även möjligt för användare att logga ut från produktivitetsverktyg.

  

Förbättrad prestanda när Microsoft Outlook är i onlineläge

  

Det går nu snabbare att öppna, schemalägga och uppdatera möten när Microsoft Outlook är i onlineläge. Den här prestandaförbättringen minskar den tid det tar att öppna eller uppdatera WebEx-möten i en Outlook-kalender, eller schemalägga ett WebEx-möte när Outlook är i onlineläge.

   
                                                                       
 

Åtgärd

  
 

Tidsåtgång i WBS32.0 eller tidigare (sekunder)

  
 

Tidsåtgång i WBS32.1 (sekunder)

  
 

Förbättring i procent

  

Skapa en ny avtalad tid i Outlook

16,47

2,88

83 %

Öppna en enstaka befintlig avtalad tid i Outlook

14,15

5,99

58 %

Öppna en befintlig serie med avtalade tider i Outlook

29,89

5,9

80 %

Öppna en befintlig serie med avtalade tider i Outlook, med fem tidigare och ett framtida undantag

51,12

6,72

87 %

Redigera en enstaka befintlig avtalad tid i Outlook

44,12

13,29

70 %

Redigera en befintlig serie med avtalade tider i Outlook

62,14

13,53

78 %

Redigera en befintlig serie med avtalade tider i Outlook, med fem tidigare och ett framtida undantag

179,11

44,58

75 %

Öppna en enstaka befintlig avtalad tid i WebEx

18,5

8,63

53 %

Öppna en befintlig serie med avtalade tider i WebEx

54,16

8,57

84 %

Öppna en befintlig serie med avtalade tider i WebEx, med fem tidigare och ett framtida undantag

159,13

10,5

93 %

Redigera en enstaka befintlig avtalad tid i WebEx

146,47

25,26

83 %

Redigera en befintlig serie med avtalade tider i WebEx

220,32

26,99

88 %

Redigera en befintlig serie med avtalade tider i WebEx, med fem tidigare och ett framtida undantag

523,97

90,77

83 %

  

Cisco WebEx webbapp 2.6

   

Feedbackbekräftelse via e-post

  

Användare får nu en automatisk bekräftelse via e-post när de skickar feedback via länken ”;Feedback”;.

  

Cisco WebEx Meetings för Android 9.10

   

Widget-genväg

  

Arbetsflödet för att starta ett personligt rum eller återkommande möte har förbättrats med tillägget av en ny widget-genväg.

  

Cisco WebEx Meetings för iPhone, iPad och Apple Watch 9.10

   
 

Smidigare mötesanslutning

  

Arbetsflödet för anslutning till möten har förbättrats så att möten ansluts omedelbart när du loggar in på appen.

  

Cisco WebEx Meetings för Android, iPhone, iPad och Apple Watch 9.10

   

Fransk översättning

  

För franska användare visar Cisco WebEx Meetings för alla enheter nu fransk översättning av etiketter och produktnamn i Event Center, Meeting Center och Training Center i appen.

  

Förbättrad prestanda vid start och anslutning till möten

  

Tiden som krävs för att starta och ansluta till möten har reducerats.

  

WBS32.0

Cisco WebEx Meeting Center

   

Bättre beskrivning av inspelningsskärmen

  

Beskrivningen av den förvalda MP4-inspelningsskärmen när inget innehåll delades har uppdaterats så att den nu visar titeln på aktuellt möte samt värdens namn. Under mötestiteln och värdnamnet visar den ett meddelande om att inget innehåll delas.

  

Cisco WebEx produktivitetsverktyg

   

Förbättrad navigering (endast Windows)

  

Om du använder Microsoft Windows, kan du nu endast använda ditt tangentbord för att markera och välja dagar i kalendern i Ciscos produktivitetsverktyg. Du kan därefter visa möten för vald dag.

  

Fler anpassningsbara e-postmallar

  

Följande två e-postmallar för produktivitetsverktygen är nu mer anpassningsbara:

  
 •  

  Inbjudan till ett pågående möte (produktivitetsverktyg)

    

 •  

  MC mötesinformation för mötesdeltagare (produktivitetsverktyg)

    

  

Webbplatsadministratörer kan nu använda följande två parametrar i båda mallar:

  
 •  

  %MeetingNumberNS% – Det identifikationsnummer som tilldelas mötet (inget mellanslag mellan siffror)

    

 •  

  %PersonalRoomID% – Personligt rums-id för mötet i det personliga rummet

    

  

WebEx webbplatsadministration

   

Förbättrad landningssida för WebEx webbplatsadministration

  

För att förbättra användarens upplevelse av landningssidan för WebEx webbplatsadministration, kan administratörer nu dölja eller visa sina administratörsnamn i standardvy.

  

E-postmeddelanden vid inaktivering av konto

  

Webbplatsadministratörer kan nu konfigurera varningsmeddelanden att skickas via e-post till användare vars konton snart kommer att inaktiveras. Om detta alternativ aktiveras kan webbplatsadministratörer ange hur lång tid innan avaktivering av kontot dessa varningsmeddelanden ska skickas.

  

Cisco WebEx webbapp 2.5

   

Förbättrad videodeltagarupplevelse

  

Webbappen Cisco WebEx kommer nu ihåg det videoalternativ du valde i ditt föregående möte.

  

Om du tidigare har valt att inte använda video, kommer det förvalda alternativet i videodialogrutan att vara ”Ingen video” nästa gång du deltar i ett möte. Om du tidigare hade video påslaget kommer förvalt alternativ i dialogrutan för videoanslutning att vara ”Videoanslutning”.

  

Observera


 

Video har endast stöd i webbläsarna Mozilla Firefox and Google Chrome.

  
  

Stöd för HD-video

  

Du kan nu skicka och ta emot HD-video (720p) i Firefox och Chrome.

  

Optimerat videostöd

  

Din videoupplösning justeras nu automatiskt baserat på nätverksprestanda för att säkerställa bästa möjliga videoupplevelse.

  

Cisco WebEx Meetings för Android 9.9

   

Cisco WebEx Training Center-sessioner och Event Center-händelser i möteslistan

  

Cisco WebEx Training Center-sessioner och Event Center-händelser som du deltar i visas nu i din möteslista samtidigt med dina möten i Meeting Center.

  

Stöd för Google Pixel

  

WebEx Meetings-appen för Android har nu stöd för Google Pixel-telefoner.

  

Cisco WebEx Meetings för Apple iPhone, iPad och Apple Watch 9.9

   

Stöd för deltagaromröstning

  

Deltagaromröstning har nu stöd i Meeting Center, Event Center, och Training Center för iPhone och iPad.

  

Stöd för latinamerikansk spanska

  

Latinamerikansk spanska har nu stöd i iPhone och iPad.

  

Stöd för Apple Watch Series 2

  

WebEx Meetings har nu stöd för Apple Watch Series 2.

  

Stöd för IBM Connections Cloud

  

WebEx Meetings för iPad och iPhone har nu stöd för innehållsdelning från IBM Connections Cloud.

  
 

Attachments

  Outcomes