Kända problem och begränsningar för Webbplatsadministrationen (WBS32)

Document created by Cisco Localization Team on Mar 28, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode

Det här avsnittet innehåller kända problem och begränsningar som endast påverkar webbplatsadministration.

Märkning och anpassning

 • Med det nya sidhuvudet för WebEx får sidhuvuden med märkning inte vara mindre än 75 px. Om en webbplats med varumärke har ett sidhuvud som är mindre än 75 px och inte har anpassad HTML-kod för sidhuvudet ökar systemet automatiskt sidhuvudets höjd till 75 px.

 • Länkarna för inloggning till och utloggning från verktyget för webbplatsadministration syns inte om sidhuvudets navigeringsfärg är blå eller har en mörk färg.

Om du vill genomföra märkningsändringar ska du kontakta kundtjänstchefen (CSM).

Stöd för webbläsaren Safari

Webbläsaren Safari stöds inte av webbplatsadministrationen på Mac.

CMR Hybrid-möten (WebEx-aktiverad TelePresence)

Följande problem gäller CMR Hybrid-möten (WebEx-aktiverad TelePresence):

 • För att undvika bandbreddsproblem med video ska webbplatsadministratörer säkerställa att följande alternativ i webbplatsadministrationen är aktiverade för CMR Hybrid-användare:

  • Kontrollera att alternativet Automatiskt krypterad UDP/TCP SSL alltid är markerat för WebEx-internettelefon och videoanslutning.

  • Välj Webbplatsinställningar > Webbplatsalternativ och markera alternativet för maximal videobandbredd. Detta anger maximal bildrutehastighet för video i möten. Standardinställningen är 15 fps.

  • Säkerställ att Aktivera bandbreddskontroll för TelePresence är markerat under ”Alternativ för OneTouch TelePresence”, om du inte rekommenderas att ändra det av WebEx-supporten.

  • Säkerställ att Aktivera högupplöst video är aktiverat under ”Mötesalternativ” så att upplösningar över 360p kan skickas.

  För ytterligare information om rekommenderad bandbreddskonfiguration av CMR Hybrid-möten, se ”Förutsättningar” i konfigurationsguiden till Cisco mötesrum för samarbete (CMR) Hybrid på sidan Konfigurationsguider till Cisco TelePresence Management Suite (TMS).

 • Webbplatsadministratörer ska också se till att sessionstypen Meeting Center PRO TelePresence är aktiverad på din webbplats:

  • Mötestypen Meeting Center PRO TelePresence ger användare ett annat användargränssnitt vid integrering av WebEx produktivitetsverktyg i Microsoft Outlook än standardintegreringen av WebEx i Outlook.

  • Om du vill att befintliga användare på din webbplats ska använda CMR Hybrid, måste du gruppaktivera dem för mötestypen Meeting Center Pro TelePresence – den aktiveras inte för dem automatiskt.

  • När din webbplats har aktiverats för CMR Hybrid är kryssrutan ”Standard för nya användare” automatiskt markerad bredvid administrationsalternativet för mötestypen Meeting Center PRO TelePresence. Om du inte vill att nya användare ska aktiveras för CMR Hybrid automatiskt, ska du avmarkera kryssrutan ”Standard för nya användare”.

  • Du kan dessutom skapa ytterligare anpassade mötestyper baserat på mötestypen Meeting Center TelePresence.

 • Webbplatsadministratörer kan inte utföra ändringar av CMR Hybrid-användargränssnittet för WebEx produktivitetsverktyg. Administratörer kan till exempel inte ändra märkningen för mötespanelen CMR Hybrid genom Outlook-integreringen, inte dölja information i panelen Mötesalternativ eller i dialogrutorna Avancerade inställningar i TelePresence och WebEx, samt kan inte begränsa antalet inringande deltagare till videosamtal som användaren kan ange.

 • Även om skärmdelning (kallades tidigare ”skrivbordsdelning”) och programdelning stöds i CMR Hybrid-möten, stöds inte vissa standarddelningsfunktioner såsom fildelning, kommentering och whiteboarddelning i CMR Hybrid-möten.

 • Från och med WBS29 finns stöd för inspelning i CMR Hybrid-möten, men detta har följande kända problem och begränsningar:

  • CMR Hybrid-mötesinspelningar kommer att vara i MP4-format. Videon kommer att spelas in med 360 pixlar.

  • När användare spelar upp inspelningarna kan de se skärmdelning, programdelning, den aktiva talarens videokameraflöden, deltagarlistan, chatt och omröstning. Om användare däremot hämtar inspelningar samlas skärmdelningen, programdelningen och ljuddelen i en enda MP4-fil som inte innehåller den aktiva talarens videokameraflöden, mötesdeltagarlistan, chatt eller omröstningar.

  För mer information om inspelning av CMR Hybrid-möten, se Vanliga frågor om inspelning och uppspelning under vanliga frågor om WebEx Meeting Center som finns på http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meeting-center/products-user-guide-list.html.
 • Om du inte har tillräcklig bandbredd kan delningen av dina presentationer och data i WebEx-videokonferenser och CMR Hybrid-möten nedgraderas till XGA (1024 x 768 upplösning) och 5 fps. På TelePresence-system ser användare ett ”brevlåde”-format. Från och med WBS29.8 stöds en upplösning på upp till 720 p så länge alla WebEx-deltagare har minst 2 Mbps och datadelningen kan täcka hela TelePresence-systemets skärm på både 4:3 och 16:9 TelePresence-system utan att beskäras. Från och med WBS29.11 med TelePresence Server 4.1 och Conductor XC 3.0 stöds 1080 p upplösning så länge alla WebEx-deltagare har minst 3 Mbit/s. Om inte alla deltagare i mötet uppfyller det lägsta bandbreddskravet kommer alla deltagare att nedgraderas till den lägsta upplösningsnivån för datadelning. Om till exempel 720p upplösning används, men en av mötesdeltagarna har en bandbredd som ligger under tröskeln, sänks mötesupplösningen till 720p för alla deltagare. Om TelePresence Server 4.1 och Conductor XC 3.0 används stöds normalt sett 1080 p, men om någon av deltagarna inte har minst 3 Mbit/s sänks upplösningen vid datadelning till 720 p för alla deltagare. Kvaliteten på presentationen och datadelningen mellan TelePresence-system ändras inte, och upplösningen är baserad på inställningarna för TelePresence Server eller Cisco TelePresence MCU-serie. Delningskvaliteten på presentationer och data från WebEx-program till WebEx-program är god. Dessa kvalitetsbegränsningar för presentationer och datadelning gäller inte för WebEx-exklusiva möten som använder ett egenutvecklat datarenderingsformat.

  För en lista över kompatibla videosystem och -program, se Kompatibilitet och stöd för WebEx Meeting Center-video.

 • Skärmdelning (kallades tidigare ”skrivbordsdelning”) och programdelning stöds i CMR Hybrid-möten, men vissa standardfunktioner för innehållsdelning stöds inte, bl.a. fildelning, kommentering och whiteboarddelning.

 • Från och med Cisco TelePresence Management Suite (Cisco TMS) version 14.4 kan administratörer konfigurera Cisco TMS för att tillåta TelePresence-deltagare att delta i ett CMR Hybrid-möte upp till 5 minuter innan den schemalagda starttiden. TelePresence börjar inte delta i mötet förrän den första TelePresence-mötesdeltagaren ringer in till mötet. Cisco TMS ringer inte ut till WebEx innan mötets schemalagda starttid. För ytterligare information, se ”Konfiguration av Tillåt tidigt deltagande” under avsnittet ”Konfiguration av konferensinställningar i Cisco TMS” i Konfigurationsguide till Cisco mötesrum för samarbete (CMR) Hybrid på sidan Konfigurationsguider till Cisco TelePresence Management Suite (TMS).

 • CMR Hybrid-möten har inte stöd för ”Endast internettelefon”-ljud.

 • Schemaläggning av större CMR Hybrid-möten kräver att administratörer anger kapacitetsgränser. För att stänga av mikrofonen för alla, förutom talaren, måste mikrofonen stängas av för användare i både WebEx och TelePresence:

  • I WebEx-programmet kan värden stänga av ljudet för WebEx-mötesdeltagare.

  • I vissa TelePresence-system kan värden stänga av ljudet för andra TelePresence-deltagare. Annars kan administratören stänga av ljudet för TelePresence-deltagare via TelePresence Server.
Attachments

  Outcomes