Bekende problemen en beperkingen voor Meeting Center (WBS32)

Document created by Cisco Localization Team on Mar 28, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Aug 23, 2017
Version 10Show Document
 • View in full screen mode

Dit gedeelte bevat bekende problemen en beperkingen die alleen van invloed zijn op Meeting Center. Zie Bekende problemen en beperkingen voor meerdere platforms voor meer informatie over de browsers en besturingssystemen die door WebEx worden ondersteund en bekende problemen die andere WebEx-services betreffen.

Microsoft Windows onstabiel met sommige video-stuurprogramma's van Intel

Microsoft Windows kan onstabiel worden tijdens vergaderingen als deze wordt uitgevoerd met bepaalde hardware- en video-stuurprogramma's van Intel. Het is bekend dat het besturingssysteem instabiel kan worden van de volgende combinaties van hardware en software:

 • Dell Latitude E7470-laptop met Windows 7 64-bits met een van de volgende grafische stuurprogramma's:

  • Intel HD Graphics 520

  • Intel Iris Graphics 550

 • HP EliteBook 840 G3-laptop met grafische stuurprogramma's van Intel

Microsoft is bezig met dit probleem en er komt binnenkort een oplossing beschikbaar.

Kan niet automatisch verbinding maken via hybride TSP-VoIP

U kunt niet automatisch verbinding maken met audio wanneer u aan een vergadering deelneemt via hybride TSP-VoIP, zelf niet als u de instelling ';Automatisch verbinding maken met audio via computer'; hebt ingeschakeld

Opnamen afspelen op mobiele apparaten

U kunt geen netwerkopname afspelen op een mobiel apparaat.

Standaard vergaderingssjablonen

Als de optie Eerste bezoeker die deelneemt, wordt presentator in Sitebeheer is ingeschakeld, is deze optie standaard ingeschakeld in de vergaderingplanner op uw WebEx-site. De optie is ook ingeschakeld in de standaard vergaderingssjabloon dat u in WebEx-productiviteitstools gebruikt om WebEx-vergaderingen te plannen via Microsoft Outlook. De optie heeft geen invloed op aangepaste vergaderingssjablonen die door gebruikers zijn gemaakt. Als een host vergaderingen plant via aangepaste sjablonen en wil dat de eerste die aan de vergaderingen deelneemt automatisch de presentator wordt, moet de host de instelling handmatig inschakelen in de aangepaste sjablonen.

Netwerkopnamen

Voor het soepel afspelen van netwerkopnamen is een minimale bandbreedte van 2.0 Mbps vereist. Anders kunnen pauzes optreden.

Linux wordt niet ondersteund voor het afspelen van MP4-bestanden in niet-WebEx-videovergaderingen.

Voor niet-WebEx-videovergaderingen waarbij het afspelen van MP4-bestanden is ingeschakeld, geldt dat gebruikers van Linux ze niet kunnen starten en er niet aan kunnen deelnemen. Ze ontvangen een waarschuwingsbericht dat hun besturingssysteem niet wordt ondersteund voor de vergadering, omdat Linux alleen opnamebestanden in ARF-indeling ondersteunt.

Actieve alleen-audiovergaderingen hergebruikt

Alleen-audiovergaderingen worden hergebruikt op basis van de hergebruikperiode voor vergaderingen van 90 dagen, of de hergebruikperiode voor terugkerende vergaderingen van 180 dagen, zelfs als de vergaderingen in die periode werden gehost of als er aan die vergaderingen werd deelgenomen.

Persoonlijke ruimten

Persoonlijke ruimte automatisch vergrendelen: deze optie is alleen van toepassing als hosts hun persoonlijke ruimte via de WebEx-toepassing betreden. De functie is niet van toepassing als hosts hun persoonlijke ruimte via een videoapparaat of –toepassing betreden.

Host op de hoogte stellen: als binnen een periode van vijf minuten meer dan één deelnemer de knop Host op de hoogte stellen selecteert, stuurt WebEx maar één e-mailmelding met de namen van alle deelnemers. De e-mailmelding toont maximaal vijf namen van deelnemers. Deze functie wordt nog niet ondersteund op mobiele apparaten.

Audio via een telefonieserviceprovider (TSP): voor sommige WebEx-sites waarvoor externe telefonieserviceproviders worden gebruikt, kunnen TelePresence-gebruikers mogelijk pas deelnemen aan WebEx-videoconferenties of vergaderingen in hun persoonlijke ruimte starten wanneer ze het betaalde telefoonnummer voor de teleconferentieprovider hebben gespecificeerd. Om dit probleem tijdens een vergadering te voorkomen, is het aan te raden dat hosts het betaalde telefoonnummer van de TSP-audioservice in hun Voorkeuren opgeven wanneer ze hun persoonlijke ruimte configureren.

Andere teleconferentie : voor enkele WebEx-sites waarvoor Andere teleconferentie als audioselectie wordt gebruikt, start de persoonlijke ruimte zonder audio als de optie Andere teleconferentie is geselecteerd. Het wordt sitebeheerders dringend aangeraden de audio-instellingen voor de site te wijzigen om dit probleem te voorkomen.

Browser: als een pc-gebruiker vanuit twee tabbladen in één browser als twee deelnemers aan een enkele persoonlijke ruimte deelneemt, kan slechts één deelnemer officieel worden geïdentificeerd vanwege speciale beveiligingsmaatregelen.

Linux-systemen, BlackBerry 10-apparaten en Windows 8-telefoons: u kunt geen vergadering starten of hosten in uw persoonlijke ruimte als u een Linux-systeem, een BlackBerry 10-apparaat of een Windows Phone 8-apparaat gebruikt.

Lobby van persoonlijke ruimte: gebruikers van de volgende apparaten en systemen kunnen niet in de lobby wachten terwijl een persoonlijke ruimte is vergrendeld: het gaat hierbij om Linux-systemen, TelePresence-apparaten, Windows Phone 8-apparaten en BlackBerry 10-apparaten. Daarbij kunnen gebruikers die alleen deelnemen aan het audiogedeelte van de vergadering niet wachten in de lobby terwijl een persoonlijke ruimte is vergrendeld. Deze gebruikers ontvangen het bericht dat de ruimte is vergrendeld en kunnen pas deelnemen als de ruimte beschikbaar wordt.

Zie Functies op meerdere platforms en bekende problemen voor informatie over aanvullende problemen die van invloed zijn op persoonlijke ruimten en WebEx-videoconferenties.

Cisco WebEx Web App

Beperking voor video

VoIP wordt niet ondersteund wanneer de hostaccount WebEx Meeting Center-videoconferenties heeft uitgeschakeld.

Deelnemen duurt lang na grote upgrade

Na een grote WebEx-upgrade met meer nieuwe functies dan een gewone servicepackpublicatie kan er sprake zijn van een langere laadtijd, omdat er meer bestanden moeten worden gedownload en geïnstalleerd. De laadtijd hangt af van de bandbreedte van uw netwerk en de hoeveelheid verkeer op het moment dat u de bestanden downloadt. Over het algemeen duurt het laden tussen 20 seconden en 3 minuten of meer.

Eén vergadering tegelijkertijd

Mac-gebruikers kunnen aan slechts één vergadering tegelijkertijd deelnemen.

Ervaring tijdens de vergadering

 • Als de taal op het Koreaans is ingesteld, kan het vergaderonderwerp soms onjuiste tekens weergeven.

 • De knop voor de video-instellingen verschijnt niet voor het deelvenster Deelnemers op een Mac als een deelnemer gedeelde inhoud in de volledig-schermweergave bekijkt.

 • Toetsenbordnavigatie en ondersteuning voor schermlezers:
  • Videominiaturen in het deelvenster Deelnemers bieden geen ondersteuning voor navigatie met de Tab-toets.

  • Sommige items in het gedeelte voor bestanden delen en in het deelvenster Enquête bieden geen ondersteuning voor navigatie met de Tab-toets.

  • Items in de volledig-schermweergave voor video bieden geen ondersteuning voor navigatie met de Tab-toets.

  • Elementen in de gebruikersinterface voor video bieden geen ondersteuning voor schermlezers.

  • Videominiaturen bieden geen ondersteuning voor schermlezers.

  • De lijst met deelnemers in het deelvenster Deelnemers biedt geen ondersteuning voor schermlezers.

  • Enkele elementen voor bestand delen en in het deelvenster Enquête bieden geen ondersteuning voor schermlezers.

 • Het hulpprogramma voor pannen is niet beschikbaar bij weergave van een bestand dat wordt gedeeld via de functie voor het delen van bestanden.

 • De nieuwe interface is niet beschikbaar voor Linux-gebruikers.

 • Wanneer de presentator op de Mac aantekeningen maakt tijdens toepassing delen of scherm delen (voorheen bureaublad delen) en aantekeningen of een enquête maakt, kan de informatie over de aantekeningen en de enquête niet worden opgeslagen.

 • Wanneer op de Mac tijdens het delen aantekeningen worden gemaakt en een gebruiker overschakelt van de tabbladweergave naar de volledig-schermweergave, wordt de laatst gebruikte aantekeningoptie niet onthouden.

 • Als op bepaalde Windows-computers en op Linux-computers de schermbeveiliging van een deelnemer wordt weergegeven en de presentator vervolgens bestand delen start, wordt de schermbeveiliging automatisch uitgeschakeld.

 • Bepaalde aangepaste sjablonen voor Snel starten, gemaakt in oudere releases van Meeting Center, werken mogelijk niet meer na het upgraden naar deze release.

 • In enkele gevallen kan het uploaden van een zeer groot Microsoft PowerPoint-bestand dat in de vergadering moet worden gedeeld, ertoe leiden dat de verbinding met de vergadering wordt verbroken voor de presentator.

Initialen in avatars

De eerste letter van de voornaam van een gebruiker en de eerste letter van de achternaam van een gebruiker worden gebruikt in avatars als er geen afbeelding beschikbaar is. Namen van gebruikers met een tweede naam die bestaat uit meer dan één woord worden niet correct met drie letters weergegeven, ';Mary van Buren'; en 'Robert Smith Jr.'; worden bijvoorbeeld weergegeven als respectievelijk ';MB'; en ';RJ';.

Functie Iedereen kan delen

 • De functie Iedereen kan delen is niet beschikbaar als u op een Linux-platform werkt. De functie is ook niet beschikbaar voor mobiele gebruikers die oudere versies van de mobiele Cisco WebEx Meetings-app gebruiken. De functie wordt ondersteund in versie 6.6 of hoger van de Cisco WebEx Meetings-app voor de iPhone en iPad, versie 3.6 of hoger voor BlackBerry 10-apparaten en versie 6.5 of hoger voor Android-apparaten. Mobiele gebruikers met oudere versies van de toepassing kunnen wel nog presentator worden gemaakt door de rol van presentator aan hen over te dragen, maar alleen als de mobiele toepassing presentatormogelijkheden biedt.

 • Als een host een vergadering start op een computer en daarna de functie Iedereen kan delen uitschakelt terwijl de vergadering bezig is, kunnen de deelnemers aan die vergadering die oudere versies van de Cisco WebEx Meetings-app voor de iPhone, iPad, BlackBerry 10-apparaten en Android-apparaten nog wel delen.

 • Gebruikers van de mobiele toepassing Cisco WebEx Meetings kunnen de functie Iedereen kan delen niet uitschakelen in een vergadering. De instellingen voor sitebeheer van die functie zijn op hen van toepassing.

Hostrol overgenomen door een deelnemende alternatieve host

In sommige gevallen kan de hostrol worden overgenomen door een alternatieve host als deze deelneemt aan de vergadering, zelfs als de host al aanwezig is. Als dit optreedt, raden wij aan dat de alternatieve host de hostrol weer toewijst aan de host van de vergadering.

Opdracht Vergadering verlaten

De opdracht Vergadering verlaten is uitgeschakeld voor sites die audio via een externe telefonieserviceprovider (TSP) gebruiken.

Koppelingen die door Centers van WebEx en WebEx-opnameservices worden gegenereerd

Als onderdeel van onze doorlopende updates voor het verbeteren van de beveiliging brengt Cisco wijzigingen aan om het beheer van cryptografiesleutels te verbeteren. Deze worden gebruikt om URL's te genereren die in WebEx Meeting Center, Training Center, Support Center, Event Center en WebEx-opnameservices worden gebruikt. Als gevolg hiervan zijn bestaande koppelingen die door deze services werden gegenereerd, bijgewerkt. In sommige gevallen moeten gebruikers mogelijk nieuwe koppelingen aanvragen. Meer informatie en instructies vindt u in onze Veelgestelde vragen over de update van cryptografiesleutels voor WebEx.

Windows 7

 • Als een host een Event Center-gebeurtenis start met een geluidsuitzending, kunnen andere deelnemers mogelijk slechts langzaam aan de geluidsuitzending deelnemen.

Windows 8.1 en 10

 • Voor het delen van PDF-bestanden moet u over Adobe Acrobat Reader beschikken.

 • Wanneer u Microsoft PowerPoint-bestanden in de modus Printerstuurprogramma deelt, wordt sommige inhoud mogelijk niet weergegeven. We raden u aan onze standaardmodus Universal Communications Format (UCF) te gebruiken of scherm delen of toepassing delen te gebruiken.

 • Bij het verbinden met een externe computer met Windows 10 kan het lokale scherm niet onzichtbaar worden gemaakt.

 • Meeting Center-deelnemers kunnen UCF-bestanden (Universal Communications Format) op hun computer opslaan, ook als de host het recht om op te slaan voor hen heeft geannuleerd.

 • Windows-apps worden niet weergegeven in het dialoogvenster Toepassing toevoegen in Access Anywhere en Remote Access.

 • Als een Mac-deelnemer van een Meeting Center-vergadering het whiteboard deelt en er aantekeningen op maakt, is de aantekeningenkleur onjuist als de vierkante of ovale vorm is geselecteerd.

Ondersteuning voor meerdere monitoren in Windows 10

Gedeelde inhoud wordt mogelijk afgebroken of gedeeltelijk weergegeven wanneer u deelt vanaf een secundair scherm met een hogere resolutie dan uw primaire scherm. Om dit te verhelpen, raden we u aan om uw grootste beeldscherm in te stellen als uw primaire beeldscherm via uw Windows-beeldscherminstellingen.

Windows 10

 • Microsoft Edge-browserbeperkingen

  • De Edge-browser wordt ondersteund met de WebEx Temporary Folder Solution (TFS) door een uitvoerbaar bestand (.exe) te downloaden en installeren wanneer de browser voor het eerst wordt gebruikt.

  • De Edge-browser wordt alleen ondersteund voor het starten van en deelnemen aan vergaderingen, gebeurtenissen, trainingssessies of ondersteuningssessies in Meeting Center, Event Center, Training Center en Support Center. Deze browser wordt niet ondersteund voor Access Anywhere, Remote Access, Praktijklabs, de WebEx-speler voor WebEx Recording Format Files (WRF) of de WebEx-speler voor netwerkopnamen voor Advanced Recording Format Files (ARF).

  • Er is geen ondersteuning voor het delen van de Edge-browser in een WebEx-vergadering met behulp van de functie Webbrowser delen of Toepassing delen. We raden u aan hiervoor Scherm delen te gebruiken.

  We raden u aan Internet Explorer of een andere browser voor WebEx te gebruiken totdat de Edge-browser volledig wordt ondersteund.

 • Beperkingen voor de Firefox-browser 64-bits

  • De Firefox-browser 64-bits wordt ondersteund via de WebEx Temporary Folder Solution (TFS) door een uitvoerbaar bestand (.exe) te downloaden en installeren wanneer de browser voor het eerst wordt gebruikt.

  • De Firefox-browser 64-bits wordt alleen ondersteund voor het starten van en deelnemen aan vergaderingen, gebeurtenissen, trainingssessies of ondersteuningssessies in Meeting Center, Event Center, Training Center en Support Center. Deze browser wordt niet ondersteund voor Access Anywhere, Remote Access, Praktijklabs, de WebEx-speler voor WebEx Recording Format Files (WRF) of de WebEx-speler voor netwerkopnamen voor Advanced Recording Format Files (ARF).

  We raden u aan de 32-bits versie van de browser Firefox te gebruiken totdat de 64-bits versie volledig wordt ondersteund.

 • Ondersteuning voor meerdere monitoren

  Gedeelde inhoud wordt mogelijk afgebroken of gedeeltelijk weergegeven wanneer u deelt vanaf een secundair scherm met een hogere resolutie dan uw primaire scherm. Om dit te verhelpen, raden we u aan om uw grootste beeldscherm in te stellen als uw primaire beeldscherm via uw Windows-beeldscherminstellingen.

 • Beperkingen voor het delen van inhoud

  • Wanneer u een groot bestand deelt, zoals een PDF, reageert Vergaderingsbeheer niet totdat het bestand is geüpload. Afhankelijk van de grootte van het document reageert Vergaderingsbeheer mogelijk erg traag voor een lange tijd.

  • Bij het verbinden met een externe computer met Windows 10 wordt het lokale scherm niet onzichtbaar gemaakt.

  • De Windows-toepassingen worden niet vermeld in het dialoogvenster Toepassing toevoegen in Access Anywhere en Remote Access.

  • Als Meeting Center-deelnemers UCF-bestanden (Universal Communications Format) op hun lokale computer proberen op te slaan terwijl ze het dialoogvenster Document opslaan hebben geopend en de host vervolgens de optie uitschakelt waarmee gebruikers bestanden kunnen opslaan, kunnen de deelnemers de UCF-bestanden nog steeds opslaan.

 • Als u uw toepassing of bureaublad deelt in Windows 10, zien andere deelnemers vensters met een gearceerd patroon boven de gedeelde inhoud op plaatsen waar deelvensters zijn geopend. Dit doet zich voor bij alle deelvensters, waaronder het bedieningspaneel Vergadering, het deelvenster Deelnemers, het chatvenster en het deelvenster met de deelindicatoren. We raden u aan om zo min mogelijk deelvensters te openen om de weergave van andere deelnemers te verbeteren. U kunt snel alle vergaderingsdeelvensters verbergen of weergeven door op Ctrl+Alt+Shift+H te drukken.

Weergavekwaliteit van gedeelde documenten

WebEx maakt gebruik van een printerstuurprogramma-interface om documenten die niet door het systeem zelf worden ondersteund, te importeren. De presentatiekwaliteit van documenten die in de modus Printerstuurprogramma worden gedeeld, zoals Microsoft Word-, Excel- en Adobe PDF-documenten, kan niet beter zijn dan de papieren afdruk van hetzelfde document dat met een fysieke printer is afgedrukt. Dit probleem doet zich met name voor wanneer deze documenten afbeeldingen van tekst bevatten.

Bijgesneden, afgesneden of verkeerd geplaatste tekenobjecten

Tekenobjecten die geheel of gedeeltelijk buiten het coördinatenbereik van 15-bits twips (32.768 x 32.768 twips = 22,75 x 22,75 inch) vallen, worden niet weergegeven, afgesneden of verkeerd geplaatst. Dit geldt ook voor normale PD-tekenobjecten, afbeeldingen, UCF-objecten en notities. De ware grootte in pixels is afhankelijk van de schermresolutie en de schermgrootte.

Om dit probleem te vermijden, is het raadzaam dat u het formaat van grote documenten aanpast zodat deze in het bovenstaande coördinatenbereik passen.

Ondersteuning voor Microsoft Office 2013 en hoger

 • Als u Microsoft Office 2013 hebt geïnstalleerd, worden de volgende functies niet ondersteund tijdens het delen van PowerPoint 2013-bestanden:
  • Animaties en overgangen
  • Ingesloten video- of audiobestanden
  • UCF-toolkit
 • Als u het tabblad Info hebt aangepast, worden sommige aangepaste elementen mogelijk niet ondersteund. We raden u aan dit te controleren om ervoor te zorgen dat het tabblad correct wordt weergegeven in een WebEx-vergadering.
 • In enkele gevallen kunnen de volgende problemen optreden:
  • De tekst- en opvulkleuren kunnen licht afwijken van de werkelijke kleuren op een dia.
  • Sommige grafische elementen kunnen ontbreken op een dia.
  • Lettertypen kunnen onscherp worden weergegeven op een dia of afwijken van het originele lettertype.
  • De grootte van vormen kan afwijken van de originele grootte.
 • Als een object in een PowerPoint-presentatie niet correct wordt weergegeven in de bewerkingsmodus, wordt het automatisch verwijderd uit de weergave Diavoorstelling. Mogelijk wordt het object wel weergegeven wanneer het bestand in een WebEx-vergadering wordt gedeeld.
 • U kunt geen PowerPoint 2013-bestanden delen die zijn beveiligd met een wachtwoord bij gebruik van de functie Bestand delen. Gebruik in plaats daarvan de functie voor toepassingen delen of de functie voor bureaublad delen.
 • U kunt geen Excel 2013-bestanden delen in Windows 8 bij gebruik van de functie voor bestanden delen. Gebruik in plaats daarvan de functie voor toepassingen delen of de functie voor scherm delen (voorheen ';bureaublad delen';).
 • U kunt geen Word 2013-documenten (64-bits) in Windows 8 (64-bits) delen bij gebruik van de functie voor bestanden delen. Gebruik in plaats daarvan de functie voor toepassingen delen of de functie voor scherm delen.

Interne deelnemers taggen

Tags voor interne deelnemers worden in de volgende gevallen niet weergegeven:

 • Wanneer de deelnemer via een mobiel apparaat deelneemt

 • Wanneer een deelnemer die One Touch TelePresence Plus gebruikt, de eenmalige aanmelding van SAML niet gebruikt

 • In Persoonlijke Conferentie-vergaderingen

Bestanden delen

U kunt geen enkele bestandstypen delen behalve Microsoft PowerPoint-bestanden tijdens het delen van bestanden als u een host bent die Windows gebruikt en geen universeel printerstuurprogramma op uw computer hebt geïnstalleerd. In dit geval levert het systeem een optie om naar toepassingen delen over te schakelen of een universeel printerstuurprogramma te installeren voordat u verder gaat. (Windows 7-systemen worden geleverd met een vooraf geïnstalleerd universeel printerstuurprogramma.)

Bestand delen wordt niet ondersteund voor hybride CMR-vergaderingen (WebEx TelePresence).

Streamingmedia delen

De videoresolutie van de deelnemers wordt geoptimaliseerd naar 480p. Videobestanden met een hogere resolutie worden aangepast tot een resolutie van 640p x 480p. Momenteel worden de volgende indelingen van mediabestanden ondersteund: WMV, WMA, WAV, MP3, ASF, AVI, MPG, MPEG, MOV, FLV, F4V, QT en MP4.

 • MP4- en MOV-filmbestanden kunnen niet worden gedeeld tijdens een WebEx-vergadering als deze niet kunnen worden afgespeeld door de geïnstalleerde QuickTime-speler

 • Aanbevolen systeemvereisten voor het delen van videobestanden door de presentator:

  • Core2-Duo E6750 @ 2,66 GHz voor VGA-bestand is vereist

  • AMD 9650 2,3 GHz (4 core) 8 GB wordt aanbevolen

  • Intel® Core™ 2 Duo -E7400 2,8 GHz/2,79 GHz wordt aanbevolen

Bestand delen wordt niet ondersteund voor hybride CMR-vergaderingen (WebEx TelePresence).

Audio schakelt over naar interne luidsprekers bij delen van bestanden

Als u een extern audioapparaat gebruikt zoals een hoofdtelefoon of externe luidsprekers, schakelt de WebEx-toepassing automatisch over naar de interne luidsprekers als u een bestand met geluid (bijvoorbeeld een WRF-bestand) deelt, zelfs als u bij de WebEx-geluidsinstellingen een externe bron selecteert. De toepassing keert terug naar het externe apparaat zodra u stopt met het delen van het bestand.

Kan niet aan de vergadering deelnemen

Gebruikers van Linux/Unix kunnen mogelijk niet aan de vergadering deelnemen als NTLM-verificatie is ingeschakeld voor de ISA-proxy.

Office 2007-documenten weergeven

Deelnemers die deelnemen aan een vergadering vanaf een Linux/Unix-computer ondervinden mogelijk weergaveproblemen wanneer de presentator een Microsoft Office 2007-document deelt. Bepaalde animaties en afbeeldingen worden mogelijk niet of vervormd weergegeven.

Microsoft Office PowerPoint

In Microsoft PowerPoint 2007 en later wordt tekst die van een webpagina is gekopieerd en in het opmerkingendeelvenster wordt geplakt, mogelijk niet goed weergegeven. Een oplossing is de tekst naar Microsoft Word of Microsoft Wordpad te kopiëren en de tekst vervolgens opnieuw vanuit dat tekstbewerkingsprogramma naar het opmerkingendeelvenster te kopiëren.

Adresboeken importeren in Microsoft Outlook 2010

Het importeren van uw bedrijfsadresboek in uw WebEx-contacten wordt niet ondersteund voor Microsoft Outlook 2010 64-bits.

Een vergadering sluiten

Als er in Internet Explorer 7 meerdere tabbladen zijn geopend en de WebEx-pagina ';Actieve vergadering'; niet het tabblad is dat op de voorgrond wordt weergegeven, kan Vergaderingsbeheer niet worden gesloten. De reden is dat het bevestigingsdialoogvenster ';Vergadering sluiten'; wordt verborgen wanneer er een ander tabblad voor de WebEx-pagina wordt weergegeven.

Videoweergave op volledig scherm

Wanneer de presentator overschakelt naar video op het volledige scherm tijdens het delen van het scherm (voorheen ';bureaublad delen'; genoemd) van een toepassing of van een document, wordt het delen onderbroken aan de kant van de deelnemer (het laatste gedeelde scherm blijft stilstaan) als hij of zij slechts één beeldscherm heeft. Wanneer de presentator de videoweergave op volledig scherm afsluit, wordt het delen automatisch hervat.

Deelnemers blijven in de weergave op volledig scherm wanneer de presentator stopt met delen en de weergave op volledig scherm wordt automatisch afgesloten wanneer de presentator het delen opnieuw start.

Als de presentator twee of meer beeldschermen heeft, kan hij of zij eenvoudig inhoud op één beeldscherm delen en op een ander scherm naar video op het volledige scherm schakelen.

Klein WebEx-venster in Microsoft Surface

Het WebEx-venster in oudere WBS-versies dan 31.8 wordt erg klein geopend op een Microsoft Surface-apparaat. Tekst is moeilijk te lezen en bedieningselementen kunnen moeilijk worden gebruikt. We raden u aan een upgrade naar de nieuwste WebEx-versie uit te voeren.

Een vergadering automatisch opnieuw starten op een back-upsite

Er is geen automatisch herstel voor een gedeelde status wanneer een website niet meer beschikbaar is en u automatisch wordt omgeleid naar uw back-upwebsite die is gemaakt met het systeem WebEx Algemene siteback-up. Nadat in het vergaderingvenster opnieuw verbinding is gemaakt met de vergadering op de back-upsite, gaat de gedeelde status verloren en moet de presentator het delen van inhoud starten.

De toepassing Cisco WebEx Meetings op mobiele apparaten gebruiken

U kunt de toepassing Cisco WebEx Meetings alleen downloaden via de Apple App Store, de Windows Phone Store, Google Play of de Amazon Appstore voor Android. Meer informatie vindt u in de release-opmerkingen voor mobiele apparaten op https://help.webex.com/community/webex-mobile/

(koppeling https://help.webex.com/community/webex-mobile/)

Mobiele apparaten die zijn gekraakt of geroot of waarvan de provider- of hardwarebeperkingen zijn verwijderd, worden niet ondersteund.

End-to-end-codering met PKI

End-to-end-codering van gegevens tijdens een vergadering door middel van een publieke of private sleutelset die door de beheerder van de site verstrekt is, wordt niet langer ondersteund. End-to-end-codering tijdens een live vergadering blijft enkel beschikbaar via een automatisch gegenereerde sessiesleutel.

Toegang geweigerd op iOS-apparaat na upgrade

Mogelijk kunt u niet aan een vergadering deelnemen vanaf uw iOS-apparaat en wordt de volgende foutmelding weergegeven: ';De versie van uw WebEx-toepassing is niet compatibel met de huidige WebEx-service. Upgrade de toepassing nu.'; Dit komt door een beveiligingsoptie waardoor beveiligde toegang automatisch wordt verleend na alle mobiele appupgrades.

Overlappende vergaderingen worden voortijdig beëindigd

Overlappende vergaderingen kunnen onder bepaalde omstandigheden op de eindtijd van de eerste vergadering worden beëindigd.

Als een host bijvoorbeeld een dagelijks terugkerende vergadering plant met een duur van 24 uur en met een starttijd van 8:00 uur en de vergadering ondersteunt deelnemen vóór de host 15 minuten voordat de vergadering start en als de host niet aanwezig is, eindigt de vergadering om 8:00 uur en moeten de host en deelnemers opnieuw deelnemen aan de vergadering.
Attachments

  Outcomes