Nieuw in WebEx (WBS32)

Document created by Cisco Localization Team on Mar 28, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Aug 23, 2017
Version 9Show Document
 • View in full screen mode
 

Nieuw in WebEx (WBS32)

WBS32.5

Cisco WebEx Meeting Center

   

MP4-opnamen beschikbaar voor alle Meeting Center-sites

  

Beheerders kunnen nu een verzoek indienen om MP4-opnamen voor hun Meeting Center-sites in te schakelen. Voorheen waren MP4-opnamen alleen beschikbaar voor sites waar gebruikers konden deelnemen aan vergaderingen via Meeting Center-videoconferenties.

  

Deze functie is standaard uitgeschakeld. Sitebeheerders moeten een verzoek indienen om deze functie in te schakelen.

  

Opmerkingen:

  
 •  

  MP4-opnamen zijn groter dan de ARF-opname-indeling. Als u deze optie inschakelt, nemen de opslagvereisten voor opnamen toe.

    

 •  

  Voor niet-WebEx-videovergaderingen waarbij het afspelen van MP4-bestanden is ingeschakeld, geldt dat gebruikers van Linux ze niet kunnen starten en er niet aan kunnen deelnemen. Ze ontvangen een waarschuwingsbericht dat hun besturingssysteem niet wordt ondersteund voor de vergadering, omdat Linux alleen opnamebestanden in ARF-indeling ondersteunt.

    

  

Vergaderingen die worden gestart via videosystemen en telefoons in persoonlijke ruimten, zijn automatisch vergrendeld op basis van beveiligingsinstellingen (alleen mededeling)

  

We willen u hierbij vooraf informeren over een aanzienlijke wijziging in het gedrag die in oktober 2017 wordt doorgevoerd. Stel uw gebruikers van tevoren op de hoogte van deze wijziging om verstoring in uw vergaderingen te voorkomen.

  

Voorheen gold dat als Automatisch vergrendelen was ingeschakeld in de instellingen voor persoonlijke ruimten, vergaderingen niet automatisch werden vergrendeld als hosts de vergadering startten via videosystemen of telefoons.

  

Nu worden vergaderingen automatisch vergrendeld, ook als de host de vergadering start via een videosysteem of telefoon. Dit leidt tot een betere beveiliging voor uw vergaderingen.

  

Opmerking


 

Wanneer automatisch vergrendelen is ingesteld op 0 minuten na het starten van de vergadering, kunt u als host op een videosysteem of telefoon niemand toelaten tot de vergadering, aanzien er geen beheeropties voor vergaderingen beschikbaar zijn.

  
  

Daarnaast worden deelnemers op videosystemen en telefoons die wachten in de lobby, verwijderd wanneer de host de vergadering start. Dit wordt in een toekomstige release behandeld.

  

Cisco WebEx Event Center

   

Schakelen naar klassieke modus voor scherm delen in Microsoft Windows 10

  

Standaard gebruikt WebEx Event Center geavanceerd scherm delen in Microsoft Windows 10 om te voorkomen dat er vensters met kruisarcering worden weergegeven aan anderen wanneer u vergaderingvensters hebt geopend op uw scherm. Als u echter problemen ondervindt of als uw computer geen ondersteuning biedt voor geavanceerd scherm delen, kunt u nu schakelen naar klassiek scherm delen.

  

Tik in het menu Gebeurtenis op Opties > Inhoud delen > ';Terugzetten naar klassiek scherm delen';

  

Deze functie is bedoeld om functionele pariteit te leveren in WebEx Meeting Center, waaraan deze menuoptie is toegevoegd in WBS32.3.

  

Alle Cisco WebEx Centers

   

Het einde van de levensduur voor de WebEx Universal Toolkit en de Cisco WebEx-speler voor .wot-bestanden

  

Zoals we eerder hebben aangekondigd, verwijderen we in alle versies van WebEx de volgende items die zich bevinden op de pagina's Ondersteuning > Downloads van uw WebEx-site:

  
 •  

  WebEx Universal Toolkit: de WebEx Universal Toolkit bevat een invoegtoepassing voor Microsoft PowerPoint, die het beste past bij omgevingen met Microsoft Office 2007 of eerder, en Cisco WebEx-versies WBS29 en eerder. Met de stopzetting van WBS29 en Microsoft Office 2007 heeft deze toolkit ook het einde van zijn levensduur bereikt.

    

 •  

  Cisco WebEx-speler voor .wot-bestanden: opnamespeler voor bestanden met de extensie .wot. Cisco WebEx is al enige jaren gestopt met het produceren van bestanden met de extensie .wot. Deze opnamespeler is beschikbaar gesteld voor terugwerkende compatibiliteit.

    

  

Cisco WebEx-app beschikbaar voor Slack

  

Cisco WebEx is nu beschikbaar voor Slack. U kunt deze app toevoegen aan een Slack-kanaal en snel de URL van een Cisco WebEx-vergadering of persoonlijke ruimte delen met uw team.

  

Ga naar https://help.webex.com/docs/DOC-21356 voor meer informatie en om de app te installeren op uw Slack.

  

Opmerking


 

Cisco WebEx voor Slack wordt binnenkort gepubliceerd in de Slack-app-directory.

  
  

WebEx-sitebeheer

   

Wijzigingslogboek exporteren

  

Het wijzigingslogboek van de instellingen voor WebEx-sitebeheer kunnen worden geëxporteerd naar CSV-indeling. Beheerders kunnen het rapport exporteren door op Rapporten > Algemeen > Controlelogboek voor siteconfiguratie te klikken.

  

In deze versie houdt het wijzigingslogboek de meeste wijzigingen bij die worden aangebracht in Configuratie > Algemene site-instellingen > Opties. Houd er rekening mee dat sommige opties en instellingen op deze pagina niet worden bijgehouden. Hierna volgt een gedeeltelijke lijst met bijgehouden site-opties:

  
 •  

  Instellingen voor Accountbeheer

    

 •  

  Mobiele ondersteuning

    

 •  

  Opties voor samenwerkingsvergaderruimten (CMR)

    

 •  

  Opties voor Vergadering plannen

    

 •  

  Opties voor standaardplanner

    

 •  

  Beveiligingsopties

    

  

Dit controlelogboek is beschikbaar voor niet-CI-sites in deze release. Het weergeven van het controlelogboek voor CI-sites in WebEx-beheer voor Beheerhub voor Spark is gepland voor een aankomende release.

  

Cisco WebEx-productiviteitstools

   

Geplande vergaderingen bijwerken nadat de naam van een Cisco WebEx-site is gewijzigd

  

Als voorheen de naam van een site werd gewijzigd, bijvoorbeeld na een upgrade of wijziging in de site-URL, konden vergaderingen die waren gepland met de oude naam, alleen worden bewerkt wanneer de gebruiker zich aanmeldde met de oude site-URL.

  

Nu houdt Productiviteitstools de relatie tussen de oude en nieuwe sitenamen bij en kunnen gebruikers vergaderingen bewerken en bijwerken nadat ze zijn aangemeld bij de nieuwe site.

  

Cisco WebEx-web-app 3.0

   

Event Center-deelnemerondersteuning voor WBS32.5 en hoger

  

Maak kennis met deelnameondersteuning voor Event Center-deelnemers.

  

Klanten die de WebEx-web-app momenteel hebben ingeschakeld op hun WBS32-site, krijgen nu ook de koppeling 'Deelnemen via browser' te zien op Event Center-deelnamepagina's.

  

Opmerking


 

Deze functie is alleen beschikbaar voor WBS32.5 en hoger.

  
  

Met de Cisco WebEx-web-app kunt u snel deelnemen aan WebEx-vergaderingen, en nu ook aan gebeurtenissen, zonder iets op uw computer te installeren (geen invoegtoepassingen). Zoals Meeting Center is deze versie momenteel alleen beschikbaar voor deelnemers. (Hosts moeten de desktop-app blijven gebruiken.) Voor meer informatie over de WebEx-web-app bekijkt u het artikel in het Helpcentrum: https://help.webex.com/docs/DOC-14569.

  

Hebt u de WebEx-web-app niet ingeschakeld op uw site? De Cisco WebEx-web-app is momenteel alleen op aanvraag beschikbaar. Neem contact op met de manager van de klantenondersteuning (CSM) om de web-app in te schakelen op uw site.

  

Cisco WebEx Meetings 9.14 voor Android

   

Video's en namen van deelnemers weergeven

  

Video's en namen van deelnemers zijn nu zichtbaar in Android wanneer ze afkomstig zijn van TelePresence-systemen binnen dezelfde WebEx Meeting Center-vergadering waarvoor videoconferenties zijn ingeschakeld. Anders deelnemers kunnen de video en naam van de Android-gebruiker nu ook bekijken.

  

Dit sluit aan bij de multi-stream-functionaliteit voor video's die is geïntroduceerd in een eerdere versie van WebEx Meeting Center.

  

Beperkte Chromebook-ondersteuning: vanuit WebEx Meetings voor Android kan men nu op ondersteunde Chromebooks deelnemen aan Meeting Center-vergaderingen, Event Center-gebeurtenissen en Training Center-sessies en deze starten.

  

Er zijn enkele beperkingen van toepassing:

  
 •  

  Er kan geen video worden verzonden als de camera wordt gebruikt door een andere app op de Chromebook

    

 •  

  Snelkoppelingen op de Chromebook zijn niet actief

    

 •  

  Kruiselings starten vanuit de browser wordt niet ondersteund

    

 •  

  EC- en TC-registraties worden niet ondersteund

    

 •  

  Delen wordt niet ondersteund

    

 •  

  Deelvensters in de vergadering, zoals de lijst met deelnemers en de audio- of videodeelvensters, verdwijnen wanneer het vensterformaat wordt gewijzigd

    

 •  

  Alleen Chromebooks die het stabiele kanaal gebruiken, worden ondersteund. Bekijk hier de volledige lijst met Chromebooks die het stabiele kanaal gebruiken: https://www.chromium.org/chromium-os/chrome-os-systems-supporting-android-apps

    

  

Wachtwoordherstel vanuit de app

  

U kunt uw wachtwoord nu rechtstreeks herstellen vanuit de Meetings-app voor sites die niet gebruikmaken van beveiligd aanmelden.

  

Ondersteuning voor andere telefonie en verouderde VoIP

  

Voorheen ondersteunden Android-audiovoorkeuren voor niet-hybride TSP-sites alleen geen telefonie met geïntegreerde VoIP. Nu bieden Android-audiovoorkeuren ondersteuning voor telefonie of andere telefonie met geïntegreerde VoIP.

  

Cisco WebEx Meetings 9.14 voor iPhone, iPad en Apple Watch

   

Ondersteuning voor aanmelden via Touch ID

  

Met deze release biedt de Meetings-app nu ondersteuning voor aanmelden via iOS Touch ID voor sites die niet gebruikmaken van beveiligd aanmelden.

  

Ondersteuning voor de iPad Pro 10.5

  

Met deze release biedt de Meetings-app nu ondersteuning voor de iPad Pro 10.5.

  

Ondersteuning voor zesde generatie iPod Touch

  

Met deze release biedt de Meetings-app nu ondersteuning aan de zesde generatie iPod Touch.

  

Meldingen na een zomertijdwijziging

  

Als er een zomertijdwijziging plaatsvindt maar gebruikers hun Meetings-app niet hebben geopend, blijft de oorspronkelijke tijdtekenreeks behouden voor vergadermeldingen. iOS-gebruikers ontvangen nu een melding om hun lijst met vergadermeldingen te vernieuwen wanneer een zomertijdwijziging plaatsvindt zodat meldingen worden aangepast aan de nieuwe tijd.

  

WBS32.4

Cisco WebEx Meeting Center

   

Video van de spreker in MP4-opnamen

  

MP4-opnamen kunnen nu ook de video van de spreker bevatten. Als MP4-opnamen van een vergadering die gebruikmaakt van WebEx Meeting Center-video worden gedownload en afgespeeld, of worden afgespeeld op een mobiel apparaat, bevatten deze nu de video van de spreker.

  

Opmerking


 

Deze optie is standaard uitgeschakeld omdat de aanvullende informatie die bij de opnamen wordt opgeslagen, leidt tot extra opslagvereisten voor opnamen. Deze optie kan door uw sitebeheerder worden ingeschakeld.

  
  

Een Cisco WebEx-vergadering in uw persoonlijke ruimte plannen met uw Google Agenda

  

Met de Cisco-agendaservice kunt u WebEx-vergaderingen in persoonlijke ruimten plannen door @webex te gebruiken in Google Agenda. Met deze integratie kunt u eenvoudig uw WebEx-vergaderingen plannen en eraan deelnemen door automatisch agenda-uitnodigingen met de vergaderinformatie op te stellen. Er zijn geen invoegtoepassingen vereist.

  

Opmerking


 

Voor Google Agenda is de Cisco-agendaservice en WBS31.12 of later vereist.

  
  

Wanneer vergaderingen in persoonlijk ruimten worden gestart via videosystemen en telefoons, worden deze automatisch vergrendeld op basis van beveiligingsinstellingen (alleen mededeling)

  

We willen u hierbij vooraf informeren over een aanzienlijke wijziging in het gedrag die in oktober 2017 wordt doorgevoerd. Stel uw gebruikers van tevoren op de hoogte van deze wijziging om verstoring in uw vergaderingen te voorkomen.

  

Voorheen gold dat als Automatisch vergrendelen was ingeschakeld in de instellingen voor persoonlijke ruimten, vergaderingen niet automatisch werden vergrendeld als hosts de vergadering startten via videosystemen of telefoons.

  

Nu worden vergaderingen automatisch vergrendeld, ook als de host de vergadering start via een videosysteem of telefoon. Dit leidt tot een betere beveiliging voor uw vergaderingen.

  

Houd er rekening mee dat als u automatische vergrendeling instelt op 0 minuten na het starten van de vergadering, u als host op een videosysteem of telefoon niemand kan toelaten tot de vergadering, aangezien er geen beheeropties voor vergaderingen beschikbaar zijn. Dit wordt in een toekomstige release behandeld.

  

Verlengde vergaderduur

  

Met de planner op de vergaderpagina is het nu mogelijk vergaderingen met een duur tot 24 uur te plannen.

  

Audioruisdetectie

  

Gebruikers kunnen in vergaderingen nu minder ruis ervaren. Gebruikers die via Bellen via de computer met de audio verbonden zijn, worden vanuit WebEx Meeting Center nu automatisch gewaarschuwd en geïnstrueerd hun audio te dempen bij actieve achtergrondruis, zoals geklop, getyp, sirenes of blaffende honden.

  

De ruisdetectiefunctionaliteit kan onderscheid maken tussen gebruikers die actief spreken en achtergrondgeluiden. De gebruiker heeft de optie de ruisdetectie uit te schakelen, indien gewenst.

  

Gestroomlijnde workflow voor het herstellen van gebruikersnamen en wachtwoorden

  

De workflow voor het herstellen van aanmeldingsgegevens en wachtwoorden is verbeterd. Gebruikers die hun gebruikersnaam en/of wachtwoord zijn vergeten, worden nu naar een afzonderlijke pagina gevoerd waar ze door het proces voor het herstellen van hun gegevens worden geleid.

  

Cisco WebEx Meeting Center en Event Center (Windows)

   

Optimalisatie van hogere weergaveresoluties voor dialoogvensters voor het delen van bestanden en voor de indicator voor het delen van toepassingen

  

In Cisco WebEx Meeting Center en Event Center voor Windows zijn de dialoogvensters voor het delen van bestanden en de indicator voor het delen van toepassingen nu geoptimaliseerd voor monitoren met een hoge resolutie. Deze verbetering is deel van onze doorlopende inzet om te zorgen voor betere ondersteuning in Meeting Center en Event Center voor hogere beeldschermresoluties, zoals 3K of zelfs hoger, waarmee we zijn begonnen in WBS31.8.

  

Ondersteuning voor hogere beeldschermresoluties is beperkt tot Windows 7 of hoger.

  

Cisco WebEx Meeting Center, Event Center en Training Center

   

Verplaatsbare notities in Windows

  

Windows-gebruikers kunnen notities nu verplaatsen naar andere posities op het scherm in WebEx Meeting Center, Event Center en Training Center. Plaats de muisaanwijzer boven een bestaande notitie en klik om de notitie naar een nieuwe locatie te slepen. Deelnemers kunnen alleen hun eigen notities verplaatsen. Hosts kunnen notities verplaatsen die door iedereen gemaakt zijn.

  

Alle Cisco WebEx Centers

   

Audio-ondersteuning in de Poolse taal

  

Cisco WebEx ondersteunt nu audioprompts in de Poolse taal voor klanten van WebEx-audio.

  

WebEx-beheer

   

Canadees-Franse vertalingen voor producten en pagina's

  

Pagina- en productnamen die geen Canadees handelsmerk hebben, worden nu in het Frans vertaald voor Franstalige Canadese gebruikers.

  

Productiviteitstools

   

Verbeterde prestaties van persoonlijke ruimten

  

De prestaties zijn verbeterd bij het plannen en bijwerken van een vergadering in een persoonlijke ruimte. Acties die 5 of meer seconden in beslag namen, duren nu nog maar 1 seconde.

  

Daarnaast wordt de vergaderinformatie vooraf ingevuld voordat het vergaderverzoek wordt verzonden.

  

Opmerking


 

Wanneer de URL van een persoonlijke ruimte wordt gewijzigd via Sitebeheer of via de hostvoorkeuren, moet de host zich opnieuw aanmelden bij Productiviteitstools of handmatig vernieuwen in de voorkeuren van Productiviteitstools om deze te synchroniseren.

  
  

Cisco WebEx Meetings voor Android 9.13

   

De apparaatcamera draaien en weergeven op volledig scherm

  

U kunt de camera van uw apparaat nu in elk WebEx-scenario draaien en weergeven op volledig scherm. Dit verbetert de bruikbaarheid voor deelnemers die een smartbril gebruiken of die externe deelnemers hun fysieke omgeving willen laten zien, zoals whiteboards of documenten.

  

Cisco WebEx Event Center- en Training Center-sessies in de widgetagenda

  

Widgetgebruikers kunnen nu Cisco WebEx Event Center- en Training Center-sessies zien in hun widgetagenda.

  

Cisco WebEx Meetings voor iPhone en iPad 9.13

   

Ondersteuning voor Microsoft One Drive

  

De app Meetings ondersteunt nu het delen van Microsoft One Drive-inhoud voor gebruikers van persoonlijke accounts.

  

Gecentraliseerde systeembalk

  

De ervaring tijdens de vergadering is nu verbeterd met een vereenvoudigde systeembalk voor centrale toegang tot alle functies tijdens de vergadering.

  

Automatische apparaatdemping

  

U kunt uw voorkeuren nu zo instellen dat uw apparaat automatisch wordt gedempt voor elke vergadering waaraan u vanaf dat apparaat deelneemt.

  

Aanmeldingsgegevens en wachtwoorden herstellen vanuit de app

  

U kunt uw aanmeldingsgegevens of wachtwoord nu rechtstreeks vanuit de app Meetings herstellen.

  

WBS32.3

Cisco WebEx Meeting Center

   

Geoptimaliseerde samengevoegde workflow voor audio en video

  

Verbinding maken met audio en video wanneer u deelneemt aan een vergadering is nu eenvoudiger dan ooit. De audio- en videomenu's zijn samengevoegd in een enkele workflow, zodat u kunt verbinding maken met audio en video met één enkele klik. Uw vorige instellingen worden onthouden voor volgende vergaderingen.

  

Telefoonnummers worden opgeslagen in accountvoorkeuren

  

Hosts die de eerste keer hun WebEx-site openen, krijgen een pop-up te zien waarin wordt aangeraden het 'Bel Mij'-nummer op te slaan in de accountvoorkeuren.

  

Integratie voor headset dempen

  

Niet meer ';dempen verdubbeld ';! Wanneer u nu verbonden bent met audio via Bellen via de computer en u via uw headset dempt of het dempen opheft, wordt u in de WebEx-vergadering ook gedempt of wordt het dempen ook opgeheven. Dit werkt omgekeerd ook: wanneer u dempt of dempen opheft via het vergaderingsvenster, wordt uw headset ook gedempt of wordt het dempen opgeheven.

  

De meeste headsets van derden worden ondersteund, hoewel deze ondersteuning mogelijk beperkt is voor bepaalde modellen.

  

Multimedia delen via het deelvenster Multimediaweergave

  

Wanneer het deelvenster Multimediaviewer is geopend maar er geen multimedia wordt gedeeld, wordt er een optie ';Multimedia delen'; weergegeven zodat hosts eenvoudig multimedia kunnen delen met andere vergaderingdeelnemers.

  

Schakelen naar klassieke modus voor scherm delen in Microsoft Windows 10

  

Standaard gebruikt WebEx Meeting Center geavanceerd scherm delen in Microsoft Windows 10 om te voorkomen dat kruisgearceerde vensters worden weergegeven aan anderen wanneer u vergaderingvensters hebt geopend op uw scherm. Als u echter problemen ondervindt of als uw computer geen ondersteuning biedt voor geavanceerd scherm delen, kunt u nu schakelen naar klassiek scherm delen.

  

Selecteer Vergaderingopties > Inhoud delen > ';Terugzetten naar klassiek scherm delen';.

  

Lijst met verzamelde deelnemers van WebEx, Spark en videosystemen

  

Deze functie is alleen van toepassing op sites van MC-25 en alleen wanneer deze sites Cisco WebEx Meeting Center Video (voorheen CMR Cloud) ingeschakeld hebben.

  

Gebruikers die deelnemen aan vergaderingen via Spark-toepassingen en -apparaten (zoals het Spark-ruimtesysteem of Spark Board), kunnen nu de volledige lijst met vergaderingdeelnemers bekijken, inclusief gebruikers die deelnemen via WebEx-toepassingen en telefoons.

  

Voorheen konden gebruikers van Spark-toepassingen en -apparaten alleen andere Spark-gebruikers en videosystemen zien in de lijst met personen.

  

Cisco WebEx Meeting Center en Event Center (Windows)

   

Optimalisatie van hogere weergaveresolutie voor dialoogvensters voor toepassingen delen

  

In Cisco WebEx Meeting Center en Event Center voor Windows zijn de dialoogvensters voor toepassingen delen nu geoptimaliseerd voor beeldschermen met een hoge resolutie. Deze verbetering is deel van onze doorlopende inzet om te zorgen voor betere ondersteuning in Meeting Center en Event Center voor hogere beeldschermresoluties, zoals 3K of zelfs hoger, waarmee we zijn begonnen in WBS31.8. Ondersteuning voor hogere beeldschermresoluties is beperkt tot Windows 7 of hoger.

  

Ondersteuning voor hoog contrast

  

Cisco WebEx Meeting Center en Event Center ondersteunen nu thema's met hoog contrast in Windows 7 en hoger voor de belangrijkste onderdelen van de productervaring. Net als optimalisatie voor weergave in hogere resolutie is de ondersteuning voor thema's met hoog contrast onderdeel van een doorlopend proces waar bij elke release nieuwe functies worden toegevoegd.

  

In deze release worden thema's met hoog contrast ondersteund in de volgende delen:

  
 •  

  Hoofdvenster en primaire vergaderingvensters

    

 •  

  Bedieningselementen voor deelvenster

    

 •  

  Tabblad Snel aan de slag

    

 •  

  Tabblad Vergaderinginformatie

    

 •  

  Deelvenster Deelnemers

    

 •  

  Chat-venster

    

 •  

  Deelvenster Aantekeningen

    

 •  

  Enquêtevenster

    

 •  

  Opnamevenster

    

 •  

  Media weergeven

    

 •  

  Menu voor audioverbinding

    

 •  

  Menu voor delen

    

 •  

  Menu voor uitnodigen en herinneren

    

 •  

  Zwevende pictogrammenbalk

    

 •  

  Enquête

    

  

Veelgebruikte Bel mij-nummers opslaan in uw accountvoorkeuren

  

Wanneer u hetzelfde Bel mij-nummer drie keer gebruikt in de afgelopen 30 dagen in Meeting Center of Event Center, vraagt de toepassing of u dat nummer wilt opslaan in uw accountvoorkeuren (ervan uitgaande dat u dat telefoonnummer niet hebt opgeslagen).

  

Productiviteitstools

   

Prestatieverbeteringen in WBS32.1

  

In WBS32.1 hebben we prestatieverbeteringen aangekondigd voor veel aspecten van de interface bij het gebruik van Productiviteitstools.

  

Verbeteringen in de prestaties zijn als volgt:

  
 •  

  83% minder tijd om nieuwe afspraken te maken

    

 •  

  58% tot 93% minder tijd om afspraken te openen

    

 •  

  70% tot 88% minder tijd om afspraken te bewerken

    

  

Cisco WebEx Web App 2.8

   

Verbeterde avatars

  

Avatars voor gebruikers die geen profielfoto hebben, worden nu correct weergegeven met de initialen van de voor- en achternaam van de gebruikers.

  

Verbeterde foutberichten bij deelnemen via de WebEx-app voor Chrome

  

Het foutbericht in de WebEx-app voor Chrome bij deelnemen via vergaderingsnummer is bijgewerkt om uit te leggen dat deze app alleen voor deelnemers is die deelnemen aan WebEx-vergaderingen via release WBS30 of hoger van Cisco WebEx Meeting Center.

  

De volgende typen WebEx-vergaderingen worden niet ondersteund:

  
 •  

  Vergaderingen die gebruik maken van de Cisco WebEx Meetings-toepassing (meetings.webex.com)

    

 •  

  vergaderingen die Cisco WebEx Meeting Center-release WBS29 of ouder gebruiken

    

 •  

  vergaderingen die u host

    

  

Cisco WebEx Meetings 9.12 voor Android

   

Contactpersonen zoeken met Exchange Sync voor in-app plannen

  

De in-app planner van WebEx kan nu synchroniseren met Microsoft Exchange, zodat gebruikers toegang hebben tot hun zakelijke telefoonlijst en ze eenvoudig genodigden kunnen zoeken.

  

Verbeterde ondersteuning voor Bluetooth

  

Cisco Meetings heeft nu verbeterde ondersteuning voor Bluetooth op de volgende apparaten:

  
 •  

  Samsung Galaxy S5

    

 •  

  Samsung Galaxy S6

    

 •  

  Lenovo Yoga-tablet

    

 •  

  Nexus 6

    

  

Ondersteuning voor Samsung Galaxy S8

  

Cisco kondigt met deze release officieel de ondersteuning voor Samsung Galaxy S8-apparaten aan.

  

Alle WebEx Centers

   

Aankondiging van uitgebreide landendekking voor terugbellen

  

Cisco is verheugd te kunnen melden dat er een uitbreiding komt van de landendekking voor terugbellen die onderdeel is van de Toll Plus International-aanbieding met een vast bedrag per maand voor WebEx-audio. De dekking voor terugbellen wordt uitgebreid met: Albanië, Argentinië, Australië, Oostenrijk, Bahama's, Bangladesh, België, Bermuda, Brazilië, Canada, Chili, China, Colombia, Costa Rica, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Georgië, Duitsland, Griekenland, Hongkong, Hongarije, IJsland, India, Indonesië, Irak, Ierland, Israël, Italië, Japan, Jordanië, Kazachstan, Letland, Litouwen, Luxemburg, Maleisië, Mexico, Moldavië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Puerto Rico, Roemenië, Rusland, Singapore, Slowakije, Slovenië, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Spanje, Zweden, Zwitserland, Taiwan, Thailand, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten (Opmerking: er zijn geen wijzigingen opgenomen in de aangeboden dekking van inbellen.)

  

Deze wijziging vindt eind juni 2017 plaats. Deze wijziging is automatisch en wordt toegepast voor alle bestaande Toll Plus International-klanten en op alle licentiemodellen (benoemde gebruiker, medewerkersaantallen en actieve gebruiker). Er zijn geen wijzigingen voor factureren, prijzen of bestelprocessen.

  

WBS32.2

Cisco WebEx Meeting Center

   

Tijdelijke terugkeer naar een eerdere workflow voor verbinding maken met audio en video

  

In release WBS32.1 introduceerde Cisco een gecombineerde workflow voor het verbinding maken met audio en video in Cisco WebEx Meeting Center. Met de release van WBS32.2 draaien we dit tijdelijk terug naar de workflow voor verbinding maken van vóór WBS32.1. We zijn de gebruikersinterface en workflow aan het verbeteren en zullen deze functionaliteit in een latere release herintroduceren.

  

WebEx-sitebeheer

   

Deelnemen in één klik voor Microsoft Lync-gebruikers

  

Er is een nieuwe parameter toegevoegd aan Sitebeheer waarmee eenvoudig een deelnamekoppeling kan worden gemaakt voor Microsoft Lync-gebruikers. E-mailuitnodigingen voor vergaderingen met video via WebEx Meeting Center die zijn gepland in Cisco WebEx-productiviteitstools kunnen nu een link bevatten die een WebEx-vergadering of persoonlijke ruimte start voor Lync-gebruikers.

  

De sitebeheerder kan de parameter LyncURI handmatig configureren om een SIP-URL waarmee Lync-gebruikers kunnen deelnemen toe te voegen aan deze e-mailsjablonen:

  
 •  

  MC MeetingInfo voor deelnemer (Productiviteitstools)

    

 •  

  Uitnodiging voor een lopende vergadering_PR(Productiviteitstools)

    

  

Opmerking


 

Deze functie werkt alleen met HTML-sjablonen.

  
  

Als de host in Productiviteitstools een vergadering in Meeting Center of in een persoonlijke ruimte plant die gebruikmaakt van Meeting Center-video, dan ontvangen deelnemers de Lync-deelnamekoppeling als:

     

Aanpasbare contactgegevens Sitebeheer

  

Met het nieuwe veld 'Contactgegevens sitebeheerder' op de startpagina van Sitebeheer kunnen sitebeheerders hun contactgegevens toevoegen, zodat gebruikers van de WebEx-site contact kunnen opnemen met een beheerder als zij vragen hebben over hun account of als er zich problemen op voordoen.

  

De contactgegevens worden weergegeven op de pagina Ondersteuning > Help in alle WebEx-centers. Sitebeheerders kunnen de ';contactgegevens sitebeheerder'; niet wijzigen als de pagina's Ondersteuning > Help van centers worden vervangen met aangepaste URL's.

  

Deactiveringse-mails zijn nu standaard ingeschakeld

  

Zoals aangekondigd kunnen sitebeheerders nu waarschuwingsberichten configureren voor gebruikers wiens account binnenkort wordt gedeactiveerd. Deze functie was eerder standaard uitgeschakeld. Na deze release is deze functie standaard ingeschakeld, met een waarschuwingsperiode van zeven dagen.

  

Cisco-productiviteitstools

   

Informatie over de compatibiliteit van Productiviteitstools

  

Informatie over de compatibiliteit van Productiviteitstools wordt nu weergegeven op de downloadpagina van Productiviteitstools. Hierdoor is duidelijker welke versies van Productiviteitstools compatibel zijn met de verschillende WBS-versies.

  

Cisco WebEx Web App 2.7

   

Verbeterde controle over scheidingslijn

  

Controle over de weergave van gedeelde inhoud is verbeterd. U kunt de scheidingslijn in het midden nu helemaal naar rechts slepen om het rechterdeelvenster automatisch te laten samenvouwen en de gedeelde inhoud groter weer te geven. Sleep de scheidingslijn weer naar links om het rechterdeelvenster opnieuw te openen.

  

Landnummers in de landenkiezer

  

In het audiomenu Bel mij wordt nu het landnummer (bijvoorbeeld ';+11';) weergegeven naast het vlagpictogram in het vervolgkeuzemenu land.

  

Bijgewerkte instructies voor toegang tot de microfoon en camera in Firefox 53

  

De instructies om Mozilla Firefox toegang te verlenen tot uw camera/microfoon zijn bijgewerkt om overeen te stemmen met Firefox versie 53 en hoger.

  

Cisco WebEx Meetings voor Android 9.11

   

Video's in hogere resoluties

  

De gebruikerservaring is verbeterd door weergave in hogere resoluties van video's tijdens het vergaderen. Op Android worden nu resoluties tot 720p ondersteund.

  

Betere prestaties voor het starten en bijwonen van vergaderingen

  

De tijd die nodig is voor het starten van en deelnemen aan vergaderingen is met maximaal vier seconden verminderd.

  

Officiële ondersteuning voor terugbellen naar videosystemen

  

De optie Videosysteem zoeken is niet meer in bèta en wordt nu officieel ondersteund.

  

In een vorige release werd de gebruikerservaring verbeterd met een nieuwe terugbeloptie voor een snelle vergaderverbinding met een lokaal videosysteem.

  

De nieuwe optie Videosysteem zoeken detecteert videosystemen in de buurt en maakt er verbinding mee indien het systeem is ingeschakeld voor Proximity en geregistreerd is bij een systeem op locatie.

  

Widgetsnelkoppelingen

  

U kunt nu een 1 x 1-widget toevoegen aan uw startscherm voor snelle toegang tot WebEx-vergaderingen of persoonlijke ruimten. Deze functie is alleen beschikbaar voor Meeting Center-vergaderingen.

  

Cisco WebEx Meetings voor iPhone, iPad en Apple Watch 9.11

   
 

Betere prestaties voor het starten en bijwonen van vergaderingen

  

De tijd die nodig is voor het starten van en deelnemen aan vergaderingen is met maximaal vier seconden verminderd.

  

Deelnamemeldingen op het startscherm beheerd in app-instellingen

  

iOS-gebruikers kunnen deelnamemeldingen op het startscherm nu eenvoudig in- en uitschakelen rechtstreeks vanuit het scherm app-instellingen.

  

Geïntegreerde Safari-Browser voor ondersteuning van eenmalige aanmelding (SSO)

  

Deelnemen gaat nu sneller en er hoeft geen externe browser meer te worden geladen, omdat de browser is geïntegreerd in de WebEx-app met Safari View Controller. Aanmelden met WebEx Single Sign-on (SSO) start in de Meetings-app. Persoonlijke ruimten starten nu ook vanuit de app.

  

Officiële ondersteuning voor terugbellen naar videosystemen

  

De optie Videosysteem zoeken is niet meer in bèta en wordt nu officieel ondersteund.

  

In een vorige release werd de gebruikerservaring verbeterd met een nieuwe terugbeloptie voor een snelle vergaderverbinding met een lokaal videosysteem.

  

De nieuwe optie Videosysteem zoeken detecteert videosystemen in de buurt en maakt er verbinding mee indien het systeem is ingeschakeld voor Proximity en geregistreerd is bij een systeem op locatie.

  

Ondersteuning voor iOS 10.3

  

Cisco WebEx Meetings biedt nu ondersteuning voor Apple iOS versie 10.3.

  

WBS32.1

Cisco WebEx Meeting Center

   

Geoptimaliseerde samengevoegde workflow voor audio en video

  

Verbinding maken met audio en video is nu eenvoudiger dan ooit bij het deelnemen aan een vergadering. De audio- en videomenu's zijn samengevoegd in een enkele workflow, zodat u kunt verbinding maken met audio en video met één enkele klik. Uw vorige instellingen worden onthouden voor volgende vergaderingen.

  

Automatisch verbinding maken met Audio wanneer u deelneemt aan een vergadering

  

U kunt nu automatisch verbinding maken met audio van een computer wanneer u deelneemt aan een vergadering via de Cisco WebEx-bureaubladtoepassing. De nieuwe instelling 'Automatisch verbinding maken met audio via de computer'; in het gedeelte ';Audio'; van het dialoogvenster Voorkeuren kan worden ingeschakeld om deze functionaliteit toe te staan.

  

Om deze nieuwe instelling te gebruiken, moet de beheerder van uw site deze inschakelen in WebEx-beheer.

  

Opmerking


 

Deze functie wordt alleen ondersteund in desktopvergaderingen die WebEx-audio ondersteunen, PSTN wordt niet ondersteund. Voor automatische verbinding met uw mobiele app van WebEx kunt u de WebEx-instellingen in de app gebruiken.

  
  

Verbeterde gebruikerservaring voor globale inbellijst

  

De gebruikerservaring van het dialoogvenster van de globale inbellijst is verbeterd door de formulering te wijzigen om dit te verduidelijken. Een nieuw bericht is toegevoegd om instructies te geven over wat te doen als uw land niet wordt weergegeven.

  

Verbeterde workflow voor de selectie van alternatieve hosts

  

De interface voor het selecteren en deselecteren van alternatieve hosts tijdens van de planner op de vergaderpagina is verbeterd om de workflow gemakkelijker te maken.

  

Cisco WebEx Meeting Center, Event Center en Training Center

   

Verminderde buffertijd voor Advanced Recording Format-bestanden

  

De ervaring voor het afspelen van grote WebEx Advanced Recording Format (ARF)-bestanden online is verbeterd door het verminderen van de network-based recording (NBR)-bestand in buffertijd.

  

Cisco WebEx Meeting Center en Event Center

   

Hogere weergaveresoluties voor bestandsoverdracht en dialoogvensters voor delen van bestanden

  

In Cisco WebEx Meeting Center en Event Center voor Windows zijn de bestandsoverdracht en de dialoogvensters voor het delen van bestanden nu geoptimaliseerd voor monitors met een hoge resolutie. Het deelvenster Ondertiteling is geoptimaliseerd in WebEx Meeting Center voor Windows voor monitoren met een hoge resolutie en kan worden beheerd via de tekstzoom-instelling in Windows. Deze verbetering is deel van onze doorlopende inzet om te zorgen voor betere ondersteuning in Meeting Center en Event Center voor hogere beeldschermresoluties, zoals 3K of zelfs hoger, waarmee we zijn begonnen in WBS31.8. Ondersteuning voor hogere beeldschermresoluties is beperkt tot Windows 7 of hoger.

  

Cisco WebEx Support Center

   

Multimedia delen

  

Nu kunnen hosts multimedia op Internet delen via de Multimediaviewer in Support Center. Dit is consistent met de functionaliteit van Cisco WebEx Meeting Center, Event Center en Training Center. De Multimediaviewer kan worden gebruikt ter ondersteuning van gesloten ondertitelingsservices van derden die het streamen van live tekst aanbieden of een videofeed met een gebarentolk vanaf een URL.

  

De Multimediaviewer kan op siteniveau door de sitebeheerder worden in- of uitgeschakeld.

  

Cisco WebEx-productiviteitstools

   

Meer hulp voor het plannen van vergaderingen voor een andere gebruiker

  

De gebruikerservaring bij het plannen van een vergadering namens een andere gebruiker is verbeterd. In gevallen waarbij gebruikers niet voldoende rechten hebben om de vergaderingen van een andere gebruiker te plannen, krijgen gebruikers nu een koppeling in een pop-upbericht met instructies over het toewijzen van gedelegeerden en het instellen van machtigingen voor deze functie.

  

Periodieke herinneringen voor upgrades voor Mac-gebruikers

  

Als uw sitebeheerder automatische updates heeft ingeschakeld voor Mac-gebruikers ontvangt u nu periodieke herinneringen om uw versie van Productiviteitstools te upgraden totdat ze worden bijgewerkt.

  

Verbeterde Workflow voor aanmelden voor Windows-gebruikers

  

De workflow voor aanmelden voor Windows-gebruikers bij Productiviteitstools is verbeterd zodat deze beter overeenstemmen met de workflow voor aanmelden bij Mac-Productiviteitstools. Gebruikers voeren nu hun e-mailadres in om te beginnen met aanmelden. Zo kunnen gebruikers zich nu ook afmelden bij Productiviteitstools.

  

Verbeterde prestaties bij Microsoft Outlook in online-modus

  

De benodigde tijd voor het openen, plannen en bijwerken van vergaderingen is verminderd wanneer Microsoft Outlook online werkt. Het afstemmen van prestaties heeft de benodigde tijd verminderd voor het openen of bijwerken van WebEx-vergaderingen in een Outlook-agenda of het plannen van een WebEx-vergadering wanneer Outlook in online-modus is.

   
                                                                       
 

Actie

  
 

Benodigde tijd in WBS32.0 of ouder (seconden)

  
 

Benodigde tijd in WBS32.1 (seconden)

  
 

Percentageverbetering

  

Een nieuwe afspraak maken in Outlook

16,47

2,88

83%

Een bestaande Outlook-afspraak openen - eenmalig

14,15

5,99

58%

Een bestaande Outlook-afspraak openen - serie

29,89

5,9

80%

Een bestaande Outlook-afspraak openen - serie met 5 eerdere uitzonderingen en 1 toekomstige uitzondering

51,12

6,72

87%

Een bestaande Outlook-afspraak bewerken - eenmalig

44,12

13,29

70%

Een bestaande Outlook-afspraak bewerken - serie

62,14

13,53

78%

Een bestaande Outlook-afspraak bewerken - serie met 5 eerdere uitzonderingen en 1 toekomstige uitzondering

179,11

44,58

75%

Een bestaande WebEx-afspraak openen (eenmalig)

18,5

8,63

53%

Een bestaande WebEx-afspraak openen - serie

54,16

8,57

84%

Een bestaande WebEx-afspraak openen - serie met 5 eerdere uitzonderingen en 1 toekomstige uitzondering

159,13

10,5

93%

Een bestaande WebEx-afspraak bewerken - eenmalig

146,47

25,26

83%

Een bestaande WebEx-afspraak bewerken - serie

220,32

26,99

88%

Een bestaande WebEx-afspraak bewerken - serie met 5 eerdere uitzonderingen en 1 toekomstige uitzondering

523,97

90,77

83%

  

Cisco WebEx Web App 2.6

   

Bevestigingse-mail feedback

  

Gebruikers ontvangen nu een geautomatiseerde bevestigingse-mail nadat zij feedback verzenden door de koppeling ';Feedback'; te gebruiken

  

Cisco WebEx Meetings voor Android 9.10

   

Snelkoppeling widget

  

De workflow voor het starten van een persoonlijke ruimte of een terugkerende vergadering is verbeterd met de toevoeging van een nieuwe snelkoppeling van de widget.

  

Cisco WebEx-vergaderingen voor iPhone, iPad en Apple Watch 9.10

   
 

Gestroomlijnde ervaring bij deelnemen aan een vergadering

  

De workflow voor deelname aan vergaderingen is verbeterd zodat vergaderingen direct na het aanmelden bij de app worden samengevoegd.

  

Cisco WebEx-vergaderingen voor Android, iPhone, iPad en Apple Watch 9.10

   

Franse vertaling

  

Voor Franse gebruikers heeft Cisco WebEx Meetings voor alle apparaten nu een Franse vertaling van labels en productnamen in Meeting Center, Event Center en Training Center in de app.

  

Betere prestaties voor het starten en bijwonen van vergaderingen

  

De tijd die nodig is voor het starten van en deelnemen aan vergaderingen is verminderd.

  

WBS32.0

Cisco WebEx Meeting Center

   

Betere beschrijving van opnamescherm.

  

De beschrijving van het standaard MP4-opnamescherm wanneer er geen inhoud wordt gedeeld, is bijgewerkt zodat deze nu de titel van de huidige vergadering en de naam van de host weergeeft. Onder de titel van de vergadering en de naam van de host wordt een bericht weergegeven dat er geen inhoud wordt gedeeld.

  

Cisco WebEx-productiviteitstools

   

Verbeterde navigatie (alleen Windows)

  

Als u een Microsoft Windows-gebruiker bent, kunt u nu alleen het toetsenbord gebruiken om dagen te markeren en te selecteren op de agenda in Cisco WebEx-productiviteitstools. U kunt vervolgens vergaderingen op de geselecteerde dag bekijken.

  

Meer aanpasbare e-mailsjablonen

  

De volgende twee e-mailsjablonen voor Productiviteitstools zijn nu nog meer aanpasbaar:

  
 •  

  Uitnodiging voor een lopende vergadering_PR(Productiviteitstools)

    

 •  

  MC MeetingInfo voor deelnemer (Productiviteitstools)

    

  

Sitebeheerders kunnen nu de volgende twee parameters gebruiken in beide sjablonen:

  
 •  

  %MeetingNumberNS% – Identificatienummer dat is toegewezen aan de vergadering (geen spatie tussen nummers)

    

 •  

  %PersonalRoomID% – De id van de persoonlijke ruimte voor de persoonlijke vergaderruimte

    

  

WebEx-sitebeheer

   

Verbeterde startpagina voor WebEx-sitebeheer

  

Om de gebruikerservaring van de startpagina voor WebEx-sitebeheer te verbeteren, kunnen beheerders in de standaard weergave nu de namen van de beheerders verbergen of weergeven.

  

Accountdeactiveringsberichten

  

Sitebeheerders kunnen nu waarschuwingsberichten configureren voor gebruikers wiens account binnenkort wordt gedeactiveerd. Als deze optie ingeschakeld is, kan de sitebeheerder aangeven hoe lang van tevoren de waarschuwingsberichten worden verstuurd voordat het account wordt gedeactiveerd.

  

Cisco WebEx Web App 2.5

   

Verbeterde ervaring voor deelnemen met video

  

De Cisco WebEx Web App onthoudt nu de video-optie die u tijdens de vorige vergadering hebt gekozen.

  

Als u er voorheen voor hebt gekozen geen video te gebruiken, zal de volgende keer dat u deelneemt aan een vergadering 'Geen video' zijn ingeschakeld als standaardoptie in het video-opdrachtvenster. Als u video voorheen had ingeschakeld, is de standaardoptie in het opdrachtvenster voor videoverbinding 'Videoverbinding'.

  

Opmerking


 

Video wordt alleen ondersteund in Mozilla Firefox en Google Chrome-browsers.

  
  

Ondersteuning voor HD-video

  

U kunt nu video's van HD-kwaliteit (720p) verzenden en ontvangen in Firefox en Chrome.

  

Geoptimaliseerde video-ondersteuning

  

Uw videoresolutie past zich automatisch aan op basis van netwerkprestatie voor de best mogelijke video-ervaring.

  

Cisco WebEx Meetings voor Android 9.9

   

Cisco WebEx Training Center-sessies en Event Center-gebeurtenissen in de vergaderlijst

  

Cisco WebEx Training Center-sessies en Event Center-gebeurtenissen waaraan u deelneemt verschijnen nu in uw vergaderlijst samen met uw Meeting Center-vergaderingen.

  

Google Pixel-ondersteuning

  

De WebEx Meetings-app voor Android ondersteunt nu Google Pixel-telefoons.

  

Cisco WebEx-vergaderingen voor Apple iPhone, iPad en Apple Watch 9.9

   

Ondersteuning voor deelnemer enquêteren

  

Deelnemer enquêteren wordt nu ondersteund in Meeting Center, Event Center en Training Center voor iPhone en iPad.

  

Ondersteuning voor Latijns Spaans

  

De taal Latijns Spaans wordt nu ondersteund voor iPhone en iPad.

  

Ondersteuning voor Apple Watch serie 2

  

WebEx-vergaderingen ondersteunt nu de Apple Watch serie 2

  

Ondersteuning voor IBM Connections Cloud

  

WebEx-vergaderingen voor iPad en iPhone ondersteunt nu inhoud delen vanaf IBM Connections Cloud.

  
 

Attachments

  Outcomes