Hantera användarkonton

Document created by Cisco Localization Team on Apr 5, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Typer av användarkonton

Det finns ett antal typer av användarkonton som var och en gör det möjligt för användaren att utföra olika åtgärder:

 
                

Typ av användarkonto

Beskrivning

Värd

Tillåter användare att vara värd för WebEx-sessioner.

Webbplatsadministratör

Tillåter användare att vara värd för sessioner och använda administrering av webbplatsen.

Webbplatsadministratör – endast visning

Tillåter användare att visa, men inte ändra, information i administrering av webbplatsen.

Endast deltagare

Tillåter användare att logga in på ditt WebEx för att delta i möten, skapa en personlig profil och se möteslistan.

Obs! Deltagarna behöver inte ha deltagarkonton för att delta i WebEx-sessioner såvida inte värden kräver detta.

Om ditt WebEx-kontrakt tillhandahåller alternativet för samtidiga licenser kan du lägga till valfritt antal användarkonton. Ditt kontrakt begränsar antalet användare som samtidigt kan vara värd för eller delta i sessioner. Om du har frågor om samtidiga licenser kontaktar du din WebEx-representant.

Om din organisation har aktiverat alternativet kontoregistrering kan användare begära nya konton genom att fylla i registreringsformuläret på din WebEx-servicewebbplats.

Om du aktiverar funktionen kan användare begära konton från din WebEx-webbplats.

Du kan också lägga till enskilda eller flera användarkonton från administrering av webbplatsen.

Tillåt användare att begära konton från webbplatsen

Använd denna procedur för att visa kontoregistreringsformuläret på din webbplats så att användare kan begära mötesdeltagarkonton. Du kan välja alternativ för att:

 • Kräva webbplatsadministratörens godkännande av alla kontoförfrågningar (alla förfrågningar placeras i en kö där du kan godkänna eller avvisa dem).

   

 • Automatiskt godkänna eller avvisa registreringsförfrågningar från vissa internetdomäner.

   

       
1    I det vänstra navigeringsfältet väljer du Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.
2    Rulla ner till Inställningar för tjänstebegäran och välj Tillåt användare att begära ytterligare tjänster.
3    Om du vill att alla förfrågningar ska godkännas automatiskt ska du välja Godkänn automatiskt alla värdkontoförfrågningar.
4    För att placera begäran i en kö för godkännande, välj Webbplatsadministratör kommer manuellt godkänna värdkontoförfrågningar.
5    Vid Kräv för kontoregistrering, välj alla typer av information som användaren måste tillhandahålla för att skicka kontoregistreringsformuläret.
6    Välj Uppdatera.

Godkänna eller avvisa kontoförfrågningar

Om din organisations WebEx-servicewebbplats inkluderar funktionen för att registrera konton, använder du den här proceduren för att godkänna eller avvisa kontoförfrågningar.

När användare begär nya konton kan det ta upp till två dagar innan användaren får åtkomst till din webbplats. Om en användare behöver omedelbar åtkomst efter att du har godkänt registreringsförfrågan ska du redigera användarens konto, ange ett lösenord och tillhandahålla detta till den nya användaren.

     
1    På vänstra navigeringsraden välj Webbplatsinformation.
2    På sidan Webbplatsinformation väljer du länken för att begära ett nytt värdkonto eller nytt mötesdeltagarkonto.

Dessa länkar visas endast om minst en användare har begärt ett konto (värd eller mötesdeltagare) på din webbplats.

3    För att godkänna en eller flera registreringsförfrågningar, markera kryssrutan för varje enskild registreringsförfrågan och välj Godkänn.
4    För att avvisa en eller flera registreringsförfrågningar, markera kryssrutan för varje enskild registreringsförfrågan och välj Avvisa.

Administrering av webbplatsen skickar ett e-postmeddelande till personen som har begärt ett konto där det framgår om förfrågan har godkänts eller avvisats.

Lägga till ett användarkonto

         
1    I navigeringsfältet väljer du Användare > Lägg till användare.
2    På sidan Lägg till användare väljer du den kontotyp som du vill skapa:
 • Värd: Användare kan vara värd för WebEx-sessioner.
 • Webbplatsadministratör: Användare kan vara värd för sessioner och använda administrering av webbplatsen.
 • Webbplatsadministratör – endast visa: Användare kan visa men inte ändra information i administrering av webbplatsen.
 • Endast deltagare: Användare kan logga in på WebEx för att delta i möten, upprätthålla en personlig profil och visa möteslistan.
  Observera      

  Deltagarna behöver inte ha deltagarkonton för att delta i WebEx-sessioner såvida inte värden kräver detta.

3    I avsnittet Kontoinformation anger du användarens namn och e-postadress.
4    Skapa ett lösenord som uppfyller alla lösenordskriterier som är konfigurerade på webbplatsen och ange sedan lösenordet.
5    Välj användarens standardspråk och tidszon.
6    Välj privilegierna som du vill aktivera för användaren.
7    Under avsnittet Kontaktinformation anger du nummer till kontoret, mobilen, alternativ telefon och adressinformation.
 1. Markera kryssrutan Återuppringning för att möjliggöra återuppringning av alla telefonnummer.
 2. Välj Autentisering vid inringning för att kräva inringningsautentisering för deltagarna.
8    Välj Lägg till.

Redigera ett enda användarkonto

Om integrerad katalogtjänst för Cisco Unified MeetingPlace-användare (endast WBS30) är aktiverad för din webbplats ska du inte uppdatera användarkonton. Följ alla anvisningar som har tillhandahållits för din implementation.

       
1    I navigeringsfältet väljer du Användare > Redigera användare.
2    Använd sökfunktionerna för att hitta användarkontot.

Du kan även välja att visa vissa kontotyper, till exempel WebACD-agentkonton, för att hitta användaren.

3    (Valfritt) För att slå på eller av användarkonton ska du markera eller avmarkera Aktiv bredvid kontot och sedan välja Skicka.
4    (Valfritt) För att ändra mötestyperna som en användare kan vara värd för, markera eller avmarkera kryssrutorna bredvid kontot i kolumnen Mötestyp och sedan välja Skicka.
5    Om du vill redigera användarkontouppgifter, välj kontonamnet.
6    På sidan Redigera användare ändrar du kontoinformationen eller -inställningarna och väljer sedan Uppdatera.

Slå på och av användarkonton

Du kan tillfälligt slå av användarkonton och sedan återaktivera dem när som helst. När kontot är avslaget kan användaren inte vara värd för WebEx-sessioner. Dessutom kan sessionerna för en avslagen värd inte startas.

Du kan inte ta bort ett användarkonto från din WebEx-servicewebbplats genom att använda administrering av webbplatsen. Du kan dock ändra informationen om ett konto och tilldela den till en annan användare, inklusive användarnamnet och lösenordet.

     
1    I det vänstra navigeringsfältet väljer du Användare > Redigera användare.
2    Hitta användarkontot.
3    För att slå på eller av användarkonton ska du markera eller avmarkera Aktiv bredvid kontot, välj sedan Skicka.
4    Välj Skicka.

Godkänna eller avvisa lösenordsförfrågningar

Om användare glömmer sina lösenord och du har aktiverat alternativet inloggningshjälp, kan de begära dem från inloggningssidan. Använd den här processen för att godkänna eller avvisa lösenordsförfrågningar.

    
1    På vänstra navigeringsraden välj Webbplatsinformation.
2    På sidan Webbplatsinformation, välj länken Nya lösenordsförfrågningar.

Den här länken visas endast om en eller fler användare har begärt sina lösenord.

3    Markera rutan intill förfrågan och välj sedan Godkänn eller Avvisa.
Tips       För att se detaljerad information om en användare som begär ett lösenord väljer du användarnamnet.
  För varje lösenordsförfrågan skickar administrering av webbplatsen ett e-postmeddelande till personen som har bett om lösenordet där statusen för förfrågan framgår.
 

Attachments

  Outcomes