Batch-import en -export van WebEx-gebruikers

Document created by Cisco Localization Team on Apr 5, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

Opties voor batch-import en -export van gebruikers

U kunt meerdere gebruikersaccounts tegelijkertijd toevoegen of wijzigen door een spreadsheetbestand met een CSV-indeling (met door komma's gescheiden waarden) te gebruiken.

 
             

Optie

 

Beschrijving

 

Importeren

 

Nadat u een CSV-bestand hebt geselecteerd, klikt u op deze knop om het bestand te uploaden naar Sitebeheer. Sitebeheer gebruikt de informatie in het bestand om gebruikersaccounts te maken.

 

Exporteren

 

Klik op deze knop om gebruikers van Sitebeheer te exporteren. U ontvangt een e-mailmelding zodra de aanvraag is voltooid.

 

Afbreken

 

Klik op deze knop om de import- of exporttaak te beëindigen.

 

Accounts importeren voor Cisco Unified MeetingPlace-gebruikers

Uw Cisco Unified MeetingPlace-implementatie bevat mogelijk een integratie met een directoryservice. In dat geval kunnen de gebruikers van MeetingPlace zich vanaf een MeetingPlace-site via eenmalige aanmelding bij uw WebEx-site (WBS30) aanmelden.

 

Opmerking


Als de integratie met een directoryservice is ingeschakeld voor uw site, hoeft u geen gebruikersaccounts te maken of bij te werken. Volg alle instructies die zijn verstrekt voor uw implementatie.

 
 

Voor sites waarvoor de integratie met de directoryservice niet is ingeschakeld, kunt u MeetingPlace-gebruikersaccounts importeren op uw Cisco Unified MeetingPlace-site. U kunt gebruikersaccounts importeren zodra u de MeetingPlace-accounts hebt geëxporteerd in een TXT- (tekstbestand) of CSV-bestand (met door komma's gescheiden waarden).

 

Meerdere gebruikersaccounts toevoegen of bewerken

U kunt een CSV-bestand (met door komma's gescheiden waarden) met nieuwe accountgegevens importeren om meerdere gebruikersaccounts tegelijkertijd toe te voegen of te bewerken. U exporteert de gegevens van het gebruikersaccount in een CSV-bestand en gebruikt vervolgens een spreadsheetprogramma zoals Microsoft Excel om de gegevens toe te voegen of te bewerken. Nadat u alle wijzigingen hebt voltooid, importeert u het CSV-bestand weer in WebEx. Voor Cisco Unified MeetingPlace-gebruikers kunt u ook een tekstbestand (.txt) importeren met geëxporteerde MeetingPlace-gegevens.

 

Opmerking


 • Als u een gebruikersaccount verkeerd opgeeft, kan Sitebeheer het desbetreffende account niet maken. Sitebeheer genereert een lijst met accounts die niet konden worden gemaakt en geeft voor elk account de oorzaak van de fout weer.

   

 • Nadat u het CSV-bestand hebt geüpload, kunt u de informatie wijzigen door de accounts in Sitebeheer te bewerken.

   

 • Als u nieuwe gebruikers maakt via het importproces, kunt u '';****''; gebruiken om een nieuw willekeurig wachtwoord te genereren of een geldig wachtwoord gebruiken. Wachtwoorden moeten voldoen aan de wachtwoordcriteria en wachtwoordopties in de site-instellingen. U mag het veld voor het wachtwoord niet leeg laten. Als u '';****''; gebruikt, moeten gebruikers het willekeurige wachtwoord wijzigen wanneer ze zich voor de eerste keer aanmelden.

   

 
             
1    Selecteer op de navigatiebalk Gebruikers Gebruikers importeren/exporteren.
2    Selecteer Exporteren.

De pagina wordt vernieuwd met het bericht dat uw aanvraag voor een batch-export is ontvangen. U ontvangt een e-mailmelding zodra de aanvraag is voltooid.

3    Selecteer OK.

De pagina wordt vernieuwd en toont de status van uw exporttaak en het aanvraagnummer voor de taak. U kunt de export stoppen door Stoppen te selecteren.

4    Selecteer op de pagina Gebruikers importeren/exporteren of in de e-mailmelding de optie Geëxporteerd CSV-bestand downloaden en selecteer vervolgens Opslaan.
5    Blader naar de locatie waar u het bestand wilt opslaan, voer een naam voor het bestand in en selecteer vervolgens Opslaan.
6    Als de download is voltooid, selecteert u in het venster Een CSV-bestand downloaden de optie Venster sluiten.
7    Gebruik een spreadsheetprogramma, zoals Microsoft Excel, om het bestand te bewerken.
Belangrijk:

Microsoft Excel verwijdert de voorloopnullen uit alle cijfercodes wanneer u een CSV-bestand opent of opslaat. Zie Open een CSV-bestand in Excel en behoud de voorloopnullen en Sla een CSV-bestand op in Excel en behoud de voorloopnullen voor instructies voor een tijdelijke oplossing.

8    Selecteer de optie Importeren op de pagina Gebruikers importeren/exporteren.
9    Selecteer Bladeren, blader naar het CSV-bestand en selecteer Openen.
10    Selecteer het type Scheidingsteken.
11    Selecteer Importeren.
12    Controleer de informatie in de tabel goed, om er zeker van te zijn dat u de informatie goed hebt opgegeven en klik vervolgens op OK.

U ontvangt een e-mailmelding zodra de aanvraag is voltooid. Klik op de koppeling in de e-mailmelding en lees en controleer de informatie nauwkeurig. Als Sitebeheer fouten rapporteert, downloadt u het bestand naar uw computer, corrigeert u de fouten, verwijdert u de laatste kolom (de kolom Opmerkingen) en importeert u het bestand opnieuw.

Open een CSV-bestand in Excel en behoud de voorloopnullen

          
1    Open een nieuwe, lege Excel-werkmap.
2    Selecteer het tabblad Gegevens.
3    Selecteer in de categorie Externe gegevens ophalen de optie Uit tekst.
4    Gebruik Windows Verkenner om naar het CSV-bestand te bladeren en dit te selecteren. Selecteer vervolgens Openen.
5    Onder Oorspronkelijk gegevenstype selecteert u Gescheiden. Vervolgens selecteert u Volgende.
6    Onder Scheidingstekens selecteert u Tab. Vervolgens klikt u op Volgende.
7    Onder Gegevenstype per kolom selecteert u Tekst.
8    Onder Voorbeeld van gegevens selecteert u alle kolommen.
Tip      

Selecteer de eerste kolom en houd Shift ingedrukt terwijl u scrolt en de laatste kolom selecteert.

9    Selecteer Voltooien.

Sla een CSV-bestand op in Excel en behoud de voorloopnullen

       
1    Terwijl het bestand is geopend in Excel, selecteert u de cel of het celbereik dat u wilt opmaken.
2    Selecteer het tabblad Start.
3    Selecteer in de groep Getal het pictogram Cellen opmaken: Getallen ().
4    Selecteer op het tabblad Getal in de lijst Categorie de optie Aangepast.
5    Voer in het vak Type de getalnotatie in zoals 000-000-0000 voor een telefoonnummer of 0000 voor een hostpincode van vier cijfers.
6    Selecteer OK.

De status van uw import- of exportbewerking

Het kan aanzienlijk wat tijd vergen om batchmatig te importeren of exporteren. Er is een overzichtspagina over het importeren en exporteren beschikbaar, waarop de status van de import- of exportbewerking wordt weergegeven. Batchtaken worden in een wachtrij geplaatst en worden ongeveer elke vijf minuten uitgevoerd. De pagina wordt weergegeven nadat de export- of importopdracht is geselecteerd en er een bestand is gekozen. Als u de statuspagina wilt vernieuwen, klikt u op de koppeling Gebruikers importeren/exporteren op de navigatiebalk. Wanneer een exporttaak is voltooid, wordt op de statuspagina een koppeling weergegeven waarmee het geëxporteerde bestand kan worden gedownload. Zodra de taak is voltooid, wordt er ook een e-mailbericht verstuurd naar de persoon die de batchtaak heeft aangevraagd. Het bericht bevat onder andere de volgende belangrijke informatie:

 
 • Een bericht dat uw export- of importaanvraag is voltooid.

   

 • Een overzicht van de resultaten.

   

 • Een koppeling om het geëxporteerde of geïmporteerde CSV-bestand te downloaden, als de bewerking is geslaagd.

   

 • Een koppeling om het foutenlogboek weer te geven voor de taak, indien van toepassing.

   

 

Opmerking


 • Als de export- of importaanvraag is voltooid, maar het geëxporteerde CVS-bestand of foutenlogbestand nog niet klaar is, wordt een bericht weergegeven dat het downloaden van uw bestand niet is voltooid. De downloadkoppeling wordt niet weergegeven.

   

 • Batch-imports en -exports worden mogelijk niet voltooid in de volgorde waarin ze zijn uitgevoerd.

   

 
 
 

Attachments

  Outcomes