Optag skærmaktivitet ved hjælp af WebEx-optager

Document created by Cisco Localization Team on Apr 5, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Oversigt over WebEx-optager

Optag alle skærmaktiviteter på enhver applikation på din computer ved brug af WebEx-optager.

Du kan optage:

 •  

  Multimedielyd via en ekstra adapter.

    

 •  

  Fortælling ved tilslutning af en mikrofon til din computer.

    

Brug WebEx-afspiller til at afspille optagelser. Brug WebEx-optagelsesredigeringsprogrammet til at redigere optagelser.

Optagede filer gemmes på din computer i WebEx Recording Format (.wrf), et proprietært WebEx-format.

Download WebEx-optager

     
1    Log ind på WebEx-tjenesteydelsens websted.
2    Klik på Support > Downloads.
3    Under Optagelser og afspillere skal du vælge Optagelse og afspilning.
4    Rul ned til WebEx-optager, klik på Download, og følg anvisningerne.

Optag en applikation

      
1    Gør ét af følgende:
 • Åbn WebEx-optager fra din desktop.
 • Klik på Alle programmer > WebEx > WebEx-optager og -afspiller > WebEx-optager.
2    Vælg Fil > Åbn applikation.
3    Gør ét af følgende:
 • Vælg en applikation fra listen og klik på Vælg.
 • Klik på Anden applikation, vælg en applikation, og klik derefter på Del.
4    Indtast et navn for din optagelsesfil, vælg en placering og klik derefter på Gem.
5    Brug knapperne på Optagerpanelet til at kontrollere optagelse:  

   

                         
 

Til

  
 

Klik på følgende

  
 

Start optagelse

  
 

Pausér eller genoptag optagelse

  
 

Stop optagelse og gem fil

  
 

Indstil markør for navigation under optagelse

  
 

Marker kommentarer på skærmen

  
 

Start eller stop med at optage lyd

  
 

Juster mikrofonens følsomhed

  
  

Skjul optagerpanelet under optagelse

   
1    I WebEx-optager, vælg Indstillinger > WebEx-optagelsesindstillinger.
2    Marker afkrydsningsfeltet Skjul optagerpanelet under optagelse og klik derefter på OK.

Afspil en optagelse

 

Brug WebEx-afspilleren til at afspille enhver optagelse i .wrf format, ved brug af WebEx-optageren.

  
     
1    Gør ét af følgende:
 • Åbn WebEx-afspiller fra din desktop.
 • Klik på Alle programmer > WebEx > WebEx-optager og -afspiller > WebEx-afspiller.
2    Vælg Fil > Åbn.
3    Find den .wrf optagelse, som du vil afspille og klik på Åbn.
4    Brug knapperne i WebEx-afspiller til at kontrollere afspilningen:   
                                  
 

Til

  
 

Klik på følgende

  
 

Start afspilning

  
 

Pausér eller genoptag afspilning

  
 

Stop afspilning

  
 

Spol tilbage

  
 

Naviger til det forrige segment

  
 

Navigere til det næste segment

  
 

Spol fremad

  
 

Juster lydstyrke for afspilning

  
 

Tænd eller sluk for radio

  
 

Spol frem eller tilbage til en specifik placering

  
  

Skjul optagerpanelet under afspilning

    
1    I WebEx-afspiller, skal du sørge for at en fil er åben.
2    Vælg Funktioner > Indstillinger.   
Bemærk        

Valgmuligheden Indstillinger er kun tilgængelig, når en fil er åben.

  
  
3    Marker afkrydsningsfeltet Skjul afspillerkonsol under afspilning og klik derefter på OK.
 

Attachments

  Outcomes