Satsimport och -export av WebEx-användare

Document created by Cisco Localization Team on Apr 5, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jul 11, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Satsimport och -export av användaralternativ

Du kan lägga till eller ändra flera användarkonton samtidigt genom att använda ett kalkylblad i CSV-format (kommaseparerade värden).

 
             

Alternativ

 

Beskrivning

 

Importera

 

Klicka på denna knapp för att överföra filen till administrering av webbplatsen när du har valt en .csv-fil. Administrering av webbplatsen använder sig av informationen i filen för att skapa användarkonton.

 

Exportera

 

Klicka på denna knapp för att exportera användare från administrering av webbplatsen. Du får en påminnelse via e-post när förfrågan är slutförd.

 

Avbryt

 

Klicka på denna knapp för att avsluta en import eller en export.

 

Importera konton för Cisco Unified MeetingPlace-användare

Implementeringen av ditt Cisco Unified MeetingPlace kan innefatta en integrering av tjänstekatalog. I detta fall kan MeetingPlace-användare logga in på din WebEx-webbplats (WBS30) med enkel inloggning som börjar på en MeetingPlace-webbplats.

 

OBS!


Om integreringen av tjänstekatalog är aktiverad för din webbplats ska du inte skapa eller uppdatera användarkonton. Var vänlig och följ alla instruktioner som blivit tillhandahållna för din implementering.

 
 

För webbplatser som inte har integrering av tjänstekatalog aktiverad kan du importera MeetingPlace-användarkonton till din Cisco Unified MeetingPlace-webbplats. Du kan importera användarkonton när du har exporterat MeetingPlace-konton till en textfil (.txt) eller en kommaseparerad fil (.csv).

 

Lägg till eller redigera flera användarkonton

Du kan importera en CSV (kommaseparerade värden) med ny kontoinformation för att lägga till eller redigera flera användarkonton samtidigt. Du kan exportera användarkontoinformationen till en CSV-fil och sedan använda ett kalkylprogram som Microsoft Excel för att lägga till eller redigera informationen. Efter att du slutfört alla ändringar kan du importera tillbaka CSV-filen till WebEx. För Cisco Unified MeetingPlace-användare kan du också importera en exporterad MeetingPlace-textfil (.txt).

 

OBS!


 • Om du anger användarkonton inkorrekt kan inte administrering av webbplatsen skapa dessa konton. Administrering av webbplatsen skapar en lista över konton som inte kunde skapas och dess felorsak.

   

 • Efter att du har överfört CSV-filen kan du ändra informationen genom att redigera kontona i administrering av webbplatsen.

   

 • Om du skapar nya användare via importprocessen kan du antingen använda "****”; för att skapa slumpmässiga lösenord eller använda ett giltigt lösenord. Lösenord måste uppfylla lösenordskraven och lösenordsalternativen i webbplatsinställningarna. Lösenordsfältet får inte vara tomt. Om du använder "****", måste användarna byta det slumpmässiga lösenordet första gången de loggar in.

   

 
             
1    I navigeringsfältet väljer du Användare > Importera/exportera användare.
2    Välj Exportera.

Sidan uppdateras med meddelandet att din satsexportförfrågan har tagits emot. Du får en påminnelse via e-post när förfrågan är slutförd.

3    Välj OK.

Sidan uppdateras och visar statusen för ditt exportjobb och jobbets ärendenummer. Du kan stoppa exporten genom att välja Avbryt.

4    På sidan Importera/exportera användare eller i en påminnelsen via e-post väljer du Hämta exporterad csv-fil och väljer sedan Spara.
5    Gå till platsen som du vill spara filen till, ange ett filnamn och välj sedan Spara.
6    Efter att hämtningen är slutförd väljer du Stäng fönster i fönstret Hämta en CSV-fil.
7    Använd ett kalkylbladsprogram som t.ex. Microsoft Excel för att redigera filen.
Viktigt!

Microsoft Excel tar bort de inledande nollorna från alla nummerkoder när du öppnar eller sparar en CSV-fil. För lösningsinstruktioner, se Öppna en CSV-fil i Excel och behåll de inledande nollorna och Spara en CSV-fil i Excel och behåll de inledande nollorna.

8    På sidan Importera/exportera användare väljer du Importera.
9    Välj Bläddra, gå sedan till CSV-filen och välj Öppna.
10    Välj typen av Avgränsare.
11    Välj Importera.
12    Granska informationen noggrant i tabellen och verifiera att den är korrekt och klicka sedan på OK.

Du får en påminnelse via e-post när förfrågan är slutförd. Klicka på länken i bekräftelsen via e-post och kontrollera/verifiera sedan informationen noggrant. Om Webbplatsadministration rapporterar fel hämtar du filen till din dator, korrigerar felen, tar bort den sista kolumnen som är märkt Kommentarer och importerar filen igen.

Öppna en CSV-fil i Excel och behåll de inledande nollorna

          
1    Öppna en ny tom Excel-arbetsbok.
2    Välj fliken Data.
3    I kategorin Hämta externa data, välj Från text.
4    Använd Windows Explorer för att bläddra till och välja .CSV-filen, och välj sedan Öppna.
5    Under Ursprunglig datatyp, välj Avgränsadoch välj sedan Nästa.
6    Under Avgränsare, välj Flikoch klicka sedan på Nästa.
7    Under Kolumndataformat, välj Text.
8    Under Förhandsgranska data, markera alla kolumner.
Tips      

Välj den första kolumnen, håll nere Shift medan du bläddrar till och väljer den sista kolumnen.

9    Välj Slutför.

Spara en CSV-fil i Excel och behåll de inledande nollorna

       
1    Markera cellen eller cellområdet du vill formatera när filen är öppen i Excel.
2    Välj fliken Hem.
3    I gruppen Nummer, välj Formatera celler: Nummerikon ().
4    På fliken Nummer, välj Anpassad från listan Kategori.
5    I rutan Typ, ange nummerformatet, till exempel 000–000–0000 för ett telefonnummer eller 0000 för fyrsiffrig värd-PIN-kod.
6    Välj OK.

Status på din import eller export

Det kan ta lång tid att satsimportera eller -exportera. Det finns en sammanfattningssida för export och import som visar statusen för importen eller exporten. Satsjobb placeras i en kö och körs ungefär var femte minut. Sidan visas när kommandot export eller import av en viss fil har valts. För att uppdatera statussidan välj länken Importera/exportera användare på navigeringsraden. När ett exportjobb slutförs visar statussidan en länk för hämtning av den exporterade filen. En e-post skickas också till personen som begärde satsjobbet när jobbet har slutförts. Meddelandet innehåller ett antal viktiga informationspunkter:

 
 • Ett meddelande om att din export- eller importförfrågan är slutförd.

   

 • En sammanfattning av resultaten

   

 • En länk för att hämta den importerade eller exporterade CSV-filen, om den var framgångsrik.

   

 • En länk för att visa felloggen, om det finns någon, för jobbet.

   

 

OBS!


 • Om begäran av export eller import är slutförd men den exporterade CSV-filen eller felloggsfilen inte är klar, kommer ett meddelande att visas att din fil inte är klar för hämtning. Hämtningslänken syns inte.

   

 • Satsimporter eller satsexporter kanske inte kan slutföras i samma ordning som de startades.

   

 
 
 

Attachments

  Outcomes