Redigera en inspelning med WebEx inspelningsredigerare

Document created by Cisco Localization Team on Apr 5, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Översikt över WebEx inspelningsredigerare

Använd WebEx-inspelningsredigeraren för att redigera inspelningar som har gjorts med WebEx-inspelaren. Dessa inspelade filer sparas i WebEx Recording Format (.wrf) som är ett patentskyddat WebEx-format.

Figur 1. WebEx-inspelningsredigerare

Hämta inspelningsredigeraren

    
1    Logga in på din WebEx-servicewebbplats och klicka på Support > Hämtningar.
2    Bläddra nedåt till Inspelare och spelare och klicka på Inspelning och uppspelning.
3    Bläddra nedåt till WebEx inspelningsredigerare, klicka på Hämtaoch följ anvisningarna.

Öppna en inspelning

    
1    Gör något av följande:
 • Öppna WebEx inspelningsredigerare från skrivbordet.
 • Klicka på Alla program > WebEx > WebEx inspelare och spelare > WebEx inspelningsredigerare.
2    Välj Arkiv > Öppna.
3    Leta upp filen du vill redigera och klicka på Öppna.

Välj en del av en inspelning för att redigera

När du har öppnat inspelningen i WebEx-inspelningsredigeraren ska du göra följande:   
                   
 

För att välja

  
 

Följ nedanstående anvisningar

  
 

En 10 sekunders snapshot

  
 

Klicka på en miniatyrbild i video- eller ljudspåret.

  
 

En del av en inspelning

  
 

Klicka och dra i video- eller ljudspåret.

  
 

En punkt för indikatorn för aktuell plats

  

Indikatorn för aktuell plats är den punkt på inspelningens tidslinje för vilken data visas i granskaren just nu.

  
 

Gör något av följande:

  
 •  

  Dubbelklicka på önskad punkt på tidslinjen.

    

 •  

  Högerklicka på en markör, välj sedan Ställ in aktuell plats.

    

 •  

  Välj en snapshot eller ett segment, välj sedan Kontroll > Ställ in aktuell plats.

    

  
 

Ett definierat segment

  
 

Klicka var som helst i markörområdet ovanför det definierade segmentet.

  
 

Endast video eller endast ljud

  
 

Klicka på spårväljaren för spåret som du inte vill välja. Detta gör att det andra spåret blir aktivt.

  
  

Spela upp inspelningen med WebEx inspelningsredigerare

Gör något av följande i WebEx inspelningsredigerare:   
                               
 

För att

  
 

Klicka

  
 

Starta uppspelningen

  
 

Pausa eller fortsätta uppspelningen

  
 

Avbryta avspelningen

  
 

Spola tillbaka 10 sekunder och fortsätta från det stället

  
 

Hoppa till föregående segments startpunktsmarkör och fortsätta uppspelningen. Inaktiverat om inget segment har definierats.

  
 

Hoppa till nästa segments startpunktsmarkör och fortsätta uppspelningen. Inaktiverat om inget segment har definierats.

  
 

Spola framåt 10 sekunder och fortsätt från det stället

  
 

Justera uppspelningsvolym

  
 

Sätta på eller stänga av ljud

  
  

Ta bort ljud eller bild från inspelningen

     
1    Starta uppspelningen i WebEx inspelningsredigerare och använd sedan indikatorn för tid som gått för att identifiera början och slutet på det innehåll du vill ta bort.
2    Stoppa uppspelningen, klicka på och dra i video- eller ljudspåret för att välja det ungefärliga avsnittet du vill ta bort.
3    Gör något av följande:
 • Välj Redigera > Rensa.
 • Högerklicka och klicka på Rensa.
 • Tryck på Ta bort.
4    Justera start- och sluttiden om det behövs och klicka på OK.

Skapa namngivna segment som användare kan hoppa direkt till under uppspelning

      
1    Klicka och dra i video- eller ljudspåret i WebEx inspelningsredigerare för att välja det ungefärliga segmentet som du vill definiera.
2    Gör något av följande:
 • Välj Segment > Definiera segment.
 • Högerklicka och välj sedan Definiera segment.
3    Ge segmentet ett meningsfyllt namn. Namnet visas i WebEx-spelaren när du väljer Kontroller > Segment > Gå till.
4    Justera start- och sluttiden om det behövs. Klicka inuti en tidruta för att kunna justera tiden med pilknapparna.
5    Klicka på OK.

Flytta ett segment i en video

     
1    Välj segmentet i WebEx inspelningsredigerare.
2    Gör något av följande:
 • Välj Redigera > Klipp ut.
 • Högerklicka och klicka på Klipp ut.
3    Flytta indikatorn för aktuell plats dit du vill flytta segmentet.
4    Gör något av följande:
 • Välj Redigera > Klistra in.
 • Högerklicka och klicka på Klistra in.

Lägg till ljud eller redigera befintligt ljud

       
1    Klicka i video- eller ljudspåret i WebEx inspelningsredigerare och dra tvärs över bilderna du vill lägga till eller redigera ljud för.
2    Välj Redigera > Dubba ljud.
3    Verifiera tiderna för Start och Slut.
4    Gör något av följande:         
AlternativBeskrivning
Spela in ljud 
 1.  

  Välj Mikrofon.

    

 2.  

  Klicka på Spela in och spela in ljudet.

    

 3.  

  När du är klar klickar du på Stoppa.

    

  
 

Infoga en ljudfil

  
 
 1.  

  Välj Extern ljudfil (WAV).

    

 2.  

  Klicka på Bläddra och välj .wav-filen som du vill infoga.

    

  
5    Klicka på OK.
6    Klicka på Spela upp för att förhandsgranska ljudet.

Infoga en inspelning i en annan inspelning

Du kan infoga en hel WebEx-inspelning (.wrf)-fil i en annan inspelning.
     
1    Gör något av följande i WebEx inspelningsredigerare:
 • Om du vill infoga en inspelning till höger om en specifik snapshot ska du välja en snapshot på tidslinjen.
 • Om du vill infoga en inspelning på en specifik plats på tidslinjen ska du placera indikatorn för aktuell plats där du vill infoga inspelningen.
2    Gör något av följande:
 • Välj Redigera > Infoga inspelning.
 • Högerklicka och välj Infoga inspelning.
3    Justera infogningstiden om det behövs. Klicka i tidrutan för att kunna justera tiden med pilknapparna.
4    Klicka på Välj fil, leta reda på WebEx-inspelningsfilen (.wrf) du vill infoga och klicka sedan på Öppna.
 

Attachments

  Outcomes