Anketleri Yönetme

Document created by Cisco Localization Team on Apr 5, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Anket Uygulama Rolünü Belirleme

 

Toplantı sahibi olarak, bir etkinliğin başlangıcında varsayılan olarak anket uygulama koordinatörü olursunuz. Bununla birlikte, bir paneliste anket uygulama koordinatörü rolünü atayabilirsiniz.

  
   
1    Katılımcılar panelinde, anket uygulama koordinatörü olarak göstermek istediğiniz panelistin adını seçin.
2    Katılımcı menüsünde, Rolü Şöyle Değiştir > Anket Uygulama Koordinatörü'nü seçin.   

Anket uygulama işlevleri, gösterilen panelistin Anket uygulama panelinde kullanılabilir.

  

Bir Anket Oluşturmaya Genel Bakış

Bir anket yapabilmek için, öncelikle bir anket oluşturmanız gerekir. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak anket oluşturabilirsiniz:

 • WebEx Anket Düzenleyicisi: WebEx Anket Düzenleyicisinin bu bağımsız sürümü bir etkinliğin dışında anket oluşturmanızı, bunları kaydetmenizi ve etkinlik sırasında bunları açmanızı sağlar.

   

  Düzenleyiciyi indirmek için sol navigasyon çubuğunda Destek > İndirmeler'i seçerek İndirmeler sayfasına gidin.

   

 • Bir etkinlikteki anket uygulama paneli: Bir etkinlikte zamandan kazanmak için, etkinlik planlanan zamandan önce başlatabilir, Anket uygulama panelinde anket oluşturabilir, bunları kaydedebilir ve ardından mevcut etkinlik sırasında bunları açabilirsiniz.

   

Bir Anket Oluşturma (Windows)

      
1    Bir etkinlikte WebEx Anket Düzenleyicisini veya Anket uygulama panelini açın.   

Aşağıdaki yolu takip ederek masaüstünüzde WebEx Anket Düzenleyicisini başlatabilirsiniz: Başlat > Programlar > WebEx.

  
2    Soru bölümünde, aşağıdaki soru türlerinden birini seçin:
 •  

  Çoktan seçmeli soru oluşturmak için Çoklu seçim > Çoklu Yanıt'ı seçin.

    
 •  

  Tek yanıtlı soru oluşturmak için Çoklu Seçim > Tek Yanıt'ı seçin.

    
 •  

  Metin sorusu oluşturmak için, Kısa yanıt'ı seçin.

    
3    Yeni'yi seçin ve ardından soru yazın.
4    Yanıt bölümünde, Ekle'yi seçin ve ardından bir yanıt yazın. Başka bir yanıt yazmak için Ekle'yi seçin. Soru ve yanıtlar, Anket Soruları alanında çıkacaktır.
5    Daha fazla soru eklemek için 2 ile 4. adım arasını tekrarlayın.

Bir Anket Oluşturma (Mac)

       
1    Etkinlikte Anket uygulaması panelini açın.
2    Soru Ekle simgesini seçin ve soruyu girin.
3    Bir Yanıt Ekleyin simgesini seçin ve ardından yanıtı yazın.
4    Daha fazla yanıt eklemek için 3. adımı tekrarlayın.
5    Daha fazla soru eklemek için 2. adımı tekrarlayın.
6    Soru türünü değiştirmek için, ilgili soru altında görünen Soru türünü değiştirmek için burayı tıklayın metnini seçin ve ardından aşağıdaki işlemlerden birini yapın:
 •  

  Birden fazla yanıtlı soru oluşturmak için, Birden Fazla Yanıt'ı seçin.

    
 •  

  Tek yanıtlı soru oluşturmak için, Tek Yanıt'ı seçin.

    
 •  

  Metin yanıtı gerektiren bir soru oluşturmak için, Kısa Yanıt'ı seçin.

    

Bir Anketi Düzenleme

      
1    Soru türünü değiştirmek için:
 •  

  Soruyu seçin ve ardından Soru bölümünde yeni soru türünü seçin.

    
 •  

  Türü Değiştir'i seçin.

    
2    Girmiş olduğunuz herhangi bir soruyu veya yanıtı düzenlemek için:
 •  

  Soruyu veya yanıtı seçin ve ardından Düzenle simgesini seçin.

    
 •  

  Değişiklikleri yapın.

    
3    Bir soruyu veya yanıtı silmek için:
 •  

  Soruyu veya yanıtı seçin ve ardından Sil simgesini seçin.

    
4    Soruları veya yanıtları yeniden düzenlemek için:
 •  

  Soruyu veya yanıtı seçin ve ardından uygun olan Yukarı Taşı veya Aşağı Taşı simgesini seçin.

    
5    Bir anketin tamamını silmek için, Tümünü Temizle'yi seçin.  

Anketi kaydetmemiş iseniz, kaydetmek isteyip istemediğinizi soran bir mesaj kutusu görünür.

  

Anket Sırasında Geri Sayım Gösterme

 

Bir anket devam ederken, katılımcılar ve kendiniz için kronometrenin gösterilmesini ayarlayabilirsiniz.

  
    
1    Anket Uygulama Seçenekleri iletişim kutusunu açın.
 •  

  Windows kullanıyorsanız, Anket Uygulama panelinizin en altında Seçenekler'i belirleyin.

    
 •  

  Mac kullanıyorsanız, Anket Uygulama panelinin sağ alt kısmında Seçenekler simgesini seçin.

    
2    Görüntülenen iletişim kutusunda, Göster seçimini yapın ve ardından Alarm: yazan kutuya 4 haneli PIN'i girin.
3    Tamam'ı seçin.

Anket Sonuçları İçin Seçenekleri Belirtme

 

Anket sonuçlarında her yanıt sayısı ve her yanıtı seçen katılımcı yüzdesi gibi bilgiler yer alır. Bir anket hazırlarken, aşağıdaki şekillerde her yanıt için şu yüzdeyi referans almayı seçebilirsiniz:

  
 •  

  Ankete yanıt vermeyenler de dahil olmak üzere etkinlikteki katılımcıların toplam sayısı

    

 •  

  Ankete en az bir yanıt gönderen katılımcıların sayısı

    

  
    
1    Anket Uygulama Seçenekleri iletişim kutusunu açın.
 •  

  Windows kullanıyorsanız, Anket Uygulama panelinizin en altında Seçenekler'i belirleyin.

    
 •  

  Mac kullanıyorsanız, Anket Uygulama panelinin sağ alt kısmında Seçenekler simgesini seçin.

    
2    Şu seçeneklerden birini veya her ikisini seçin:
 •  

  Yanıt vermeyenleri dahil et: Anket sonuçlarının “yanıt vermeyenleri”, yani anketteki yanıtlarından herhangi birine yanıt vermeyen katılımcıları içereceğini belirtir.

    
 •  

  Yanıtların sayısını göster: Her yanıt için anket sonuçlarının, anketteki toplam katılımcı sayısı arasındaki yanıt veren sayısını gösterir.

    

  Anketteki toplam katılımcı sayısı, Anket Uygulama Seçenekleri iletişim kutusundaki Yanıt dahil etme iletişim kutusunu seçip seçmediğinize bağlı olarak etkinlikteki tüm katılımcılar veya yalnızca ankete yanıt verenler olabilir. Yanıt dahil etme'yi seçmezseniz, anket sonuçlarınızdaki her yanıtın yüzdesi yalnızca ankete yanıt verenleri temel alır.

    
3    Tamam'ı seçin.

Bir Anket Açma

 

Anketi hazırlama işlemini tamamladığınızda, anketi açabilirsiniz.

  
Başlamadan Önce 

Anketinizi önceden hazırladıysanız ve kaydettiyseniz, önce Anket uygulama panelinde görüntülemeniz gerekir.

  
    
1    Henüz yapmadıysanız Anket uygulama panelinde anketinizi görüntüleyin.
2    Anket Aç'ı seçin.  

Anket, Anket uygulama panellerinde görünür. Katılımcılar artık ankete yanıt verebilir.

  

Katılımcılar soruları yanıtlarken, Anket uygulama panelinizde anket uygulama durumunu izleyebilirsiniz.

  
3    Süre dolduğunda Anketi Kapat'ı seçin.  

Geri sayım oluşturmanız durumunda, anket sona erdiğinde otomatik olarak kapanır.

  

Katılımcılar artık soruları yanıtlayamaz.

  

Bir anketi kapattığınızda, anket sonuçlarını görüntüleyebilir ve opsiyonel olarak bunları katılımcılarla paylaşabilirsiniz.

  

Katılımcılarla Anket Sonuçlarını Paylaşma

 

Bir anketi kapattıktan sonra, katılımcılarla anket sonuçlarını paylaşabilirsiniz.

  

Bir etkinlik sırasında paylaşabileceğiniz anket sonuçları anonimdir. Bununla birlikte, Event Center grup sonuçlarına ek olarak her katılımcıdan gelen yanıtları kaydeder ve bu bağımsız ve grup sonuçlarını kaydetmenizi sağlar.

  
   
1    Anket uygulaması panelinizdeki Katılımcılarla paylaş bölümünde, Anket sonuçları'nı işaretleyin.
2    Uygula'yı seçin.  

Anketin sonuçları, katılımcıların Anket uygulama panellerinde ve sizin Anket uygulama panelinizde görünür.

  

Sonuçlar sütunu, her yanıtı seçen katılımcı yüzdesini belirtir. Çubuk Grafik sütunu, Sonuçlar sütunundaki her bir yüzdenin grafik temsilini sağlar.

  

Bir Etkinlikte Anketi Kaydetme

 

Bir etkinlikte anket oluşturduktan sonra, bunu .atp dosyası olarak kaydedebilirsiniz. Dosyayı herhangi bir etkinlikte kullanmak için açabilirsiniz.

  
     
1    Dosya > Kaydet > Anket Soruları'nı seçin.
2    Dosyanın kaydedileceği konumu seçin.
3    Dosya için bir ad yazın.
4    Kaydet'i seçin.   

Etkinlikte Yöneticisi anketi belirtmiş olduğunuz konumdaki dosyaya kaydeder. Anket dosya adlarının .atp uzantısı olur.

  

Anket Sonuçlarını Kaydetme

 

Anketi kapattıktan sonra, yanıtları aşağıdaki şekillerde kaydedebilirsiniz:

  
 •  

  Metin Dosyası grup sonucu: Her yanıtı seçen katılımcı yüzdesini .txt dosyası olarak kaydeder

    

 •  

  Metin Dosyası bireysel katılımcı sonucu: Grup sonuçlarına ek olarak her bir katılımcıdan gelen yanıtları .txt dosyasında kaydeder

    

 •  

  CSV grup sonucu: Her yanıtı seçen katılımcı yüzdesini .csv dosyası olarak kaydeder

    

 •  

  CSV bireysel katılımcılar sonucu: Grup sonuçlarına ek olarak her bir katılımcıdan gelen yanıtları .csv dosyasında kaydeder

    

  
       
1    Bu şekilde yapmamış iseniz anketi kapatın.
2    Dosya > Kaydet > Anket Sonuçları'nı seçin.   

Çok sayıda anket sonucunu tek bir dosya olarak kaydetmek için Kaydet > Tüm Anket Sonuçları'nı seçin.

  
3    Dosyanın kaydedileceği konumu seçin.
4    Dosya adı açılır listesinde, dosya için bir dosya adı girin.
5    Türü farklı kaydet açılır listesinde, sonuçları kaydetmek istediğiniz biçimi seçin.
6    Kaydet'i seçin.  

Bu aşamada dosyayı açarak anket sonuçlarını görüntüleyebilirsiniz.

  
İpucu        

Event Center, anketler ile grup ve kişi sonuçlarını otomatik olarak iki dakikada bir bilgisayarınızdaki varsayılan C:\Documents and Settings\<$USER ROOT$USER ROOT$>gt;\My Documents\WebEx klasörüne kaydeder. Klasör yoksa ve etkinlik başlatıldığında oluşturulamazsa, alternatif klasör C:\My WebEx Documents olur. Anket sorularınızı veya sonuçlarınızı kaybederseniz, bunları belirtilen klasörden geri getirin veya daha fazla bilgi almak için WebEx Teknik Destek birimiyle iletişime geçin.

  
  

Anket Dosyasını Açma

 

Bir dosyaya anketi kaydettiğinizde, dosyayı açarak Anket uygulama panelinde anketi gösterebilirsiniz.

  

Bir etkinlik sırasında anket dosyasını açabilirsiniz.

  
    
1    Dosya > Anket Aç'ı seçin.
2    Açmak istediğiniz anket dosyasını seçin.  

Anket dosyasının .atp uzantısı olur.

  
3    'ı seçin.  

Anket, Anket panelinde görünür. Artık anketi katılımcılar için açabilirsiniz.

  

Anket Düzenleme Hızlı Referans Görevleri

                                        

Görev

İşlem

Sorunun türünü değiştirme

Soruyu seçin ve ardından Soru bölümünde yeni soru türünü ve ardından Türü Değiştir'i seçin.

Soruyu veya yanıtı düzenleme

Soruyu veya yanıtı seçin, Düzenle simgesini seçin ve değişikliklerinizi yapın.

Bir soruyu veya yanıtı silme

Soruyu veya yanıtı seçin ve ardından Sil simgesini seçin.

Soruları veya yanıtları yeniden düzenleme

Soruyu veya yanıtı seçin ve ardından Yukarı Taşı veya Aşağı Taşı simgesini seçin.

Anketin tamamını silme

Tümünü Temizle'yi seçin.

Anket uygulama sırasında bir zamanlayıcı görüntüleme

 1. Aşağıdakilerden birini yaparak Anket Uygulama Seçenekleri iletişim kutusunu açın:

   

  • Windows: Anket uygulama panelinizin en altında Seçenekler'i belirleyin.

    

  • Mac: Anket uygulama panelinin sağ alt kısmında Seçenekler simgesini seçin.

    

 2. Göster'i seçin ve ardından Alarm: kutusuna sürenin uzunluğunu yazıp Tamam'ı seçin.

   

Anket açma

 1. Anketiniz Anket uygulama panelinde görüntülendiğinde, Anketi Aç'ı seçin.

   

 2. Anket uygulama tamamlandığında, Anketi Kapat'ı seçin. Veya bir süre belirttiyseniz anket otomatik olarak kapanır.

   

Katılımcılarla Anket Sonuçlarını Paylaşabilir

Katılımcılarla paylaş bölümünde, Anket sonuçları ve Bireysel sonuçlar seçeneklerinin birini veya her ikisini birden belirleyin ve ardından Uygula'yı seçin.

Etkinlik sırasında anketi kaydedin.

Dosya > Kaydet > Anket Soruları'nı seçin ve istemleri takip edin.

Bir anketin sonuçlarını kaydetme

Dosya > Kaydet > Anket Sorularını seçin ve istemleri takip edin.

Veya birden fazla anketin sonuçlarını tek bir dosyaya kaydetmek için Kaydet > Tüm Anket Sonuçları'nı seçin ve istemleri takip edin.

Anketi Anket uygulama panelinizde görüntülemek için anket dosyası açın

Dosya > Anket Sorularını Aç'ı seçin ve istemleri takip edin.

Anket sonuçları için seçenekleri belirtme

 1. Anket uygulama panelinizin alt kısmında Seçenekler'i belirleyin.

   

 2. Anket sonuçlarına dahil etmek için birini veya her ikisini birden seçin:

   

  • Yanıt vermeyenleri dahil etmek için Yanıt dahil etme.

    

  • Toplam katılımcı sayısı arasından yanıt veren sayısını göstermek için Yanıt sayısını göster. Yalnızca yanıt verenleri dahil etmek için Yanıt dahil etme seçeneğini işaretlemeyin.

    

 

Attachments

  Outcomes