Spela in skärmaktivitet med WebEx-inspelaren

Document created by Cisco Localization Team on Apr 5, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Översikt över WebEx-inspelaren

Spela in all skärmaktivitet i ett program på datorn med WebEx-inspelaren.

Du kan spela in:

 •  

  multimedieljud genom en extra adapter

    

 •  

  speakerröst genom att ansluta en mikrofon till datorn.

    

Använd WebEx-spelaren för att spela upp inspelningar. Använd WebEx-inspelningsredigeraren för att redigera inspelningar.

Inspelade filer sparas på din dator i WebEx Recording Format (.wrf) som är ett patentskyddat WebEx-format.

Hämta WebEx-inspelaren

     
1    Logga in på din WebEx-servicewebbplats.
2    Välj Support > Hämtningar.
3    Klicka på Inspelare och spelare och sedan på Inspelning och uppspelning.
4    Bläddra nedåt till WebEx-inspelaren, klicka på Hämta och följ anvisningarna.

Spela in ett program

      
1    Gör något av följande:
 • Öppna WebEx-inspelaren från skrivbordet.
 • Klicka på Alla program > WebEx > WebEx-inspelare och spelare > WebEx inspelare.
2    Välj Arkiv > Öppna program.
3    Gör något av följande:
 • Välj ett program i listan och klicka på Välj.
 • Klicka på Andra program, välj ett program och klicka på Dela.
4    Ange ett namn för inspelningsfilen, välj en plats och klicka på Spara.
5    Använd knapparna på Inspelarpanelen för att styra inspelningen:  

   

                         
 

För att

  
 

Klicka på följande

  
 

Starta inspelning

  
 

Pausa eller återuppta inspelning

  
 

Stoppa inspelningen och spara filen

  
 

Ställ in markör för att navigera vid inspelning

  
 

Markera kommentarer på skärmen

  
 

Starta eller avsluta ljudinspelning

  
 

Justera mikrofonkänslighet

  
  

Dölj inspelarpanelen under inspelning

   
1    I WebEx inspelare ska du välja Inställningar > WebEx-inspelningsinställningar.
2    Markera kryssrutan Dölj inspelarpanelen under inspelning och klicka sedan på OK.

Spela upp en inspelning

 

Använd WebEx-spelaren för att spela upp alla inspelningar i .wrf-format som har gjorts i WebEx-inspelaren.

  
     
1    Gör något av följande:
 • Öppna WebEx-spelaren från skrivbordet.
 • Klicka på Alla program > WebEx > WebEx-inspelare och spelare > WebEx spelare.
2    Välj Arkiv > Öppna.
3    Leta reda på .wrf-inspelningen som du vill spela upp och klicka på Öppna.
4    Använd knapparna i WebEx spelare för att styra uppspelningen:   
                                  
 

För att

  
 

Klicka på följande

  
 

Starta uppspelningen

  
 

Pausa eller fortsätta uppspelningen

  
 

Avbryta avspelningen

  
 

Spola tillbaka

  
 

Navigera till föregående segment

  
 

Navigera till nästa segment

  
 

Snabbspola framåt

  
 

Justera uppspelningsvolym

  
 

Sätta på eller stänga av radio

  
 

Snabbspola framåt eller bakåt till en specifik plats

  
  

Dölja spelarpanelen under uppspelning

    
1    Se till att en fil är öppen i WebEx-spelaren.
2    Välj Kontroller > Inställningar.   
Observera        

Alternativet Inställningar är endast tillgängligt när du har en fil öppen.

  
  
3    Markera kryssrutan Dölj spelarpanelen under uppspelning och klicka på OK.
 

Attachments

  Outcomes