Een opname bewerken met de WebEx-opname-editor

Document created by Cisco Localization Team on Apr 5, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Overzicht van de WebEx-opname-editor

Gebruik de WebEx-opname-editor om opnamen te bewerken die met de WebEx-recorder zijn gemaakt. Deze opnamebestanden worden opgeslagen in WebEx Recording Format (WRF), een eigen indeling van WebEx.

Afbeelding 1. WebEx-opname-editor

De opname-editor downloaden

    
1    Meld u aan bij uw WebEx-servicesite en klik op Ondersteuning > Downloads.
2    Blader omlaag naar Recorders en spelers en klik op Opnemen en afspelen.
3    Blader omlaag naar WebEx-opname-editor, klik op Downloaden en volg de aanwijzingen op het scherm.

Een opname openen

    
1    Voer een van de volgende handelingen uit:
 • Open de WebEx-opname-editor vanaf uw bureaublad.
 • Klik op Alle programma's > WebEx > WebEx-recorder en -speler > WebEx-opname-editor.
2    Selecteer Bestand > Openen.
3    Zoek het bestand dat u wilt bewerken en klik op Openen.

Een deel van een opname selecteren om te bewerken

Doe het volgende nadat u de opname hebt geopend in de WebEx-opname-editor:   
                   
 

Gewenste selectie

  
 

Handelingen

  
 

Een momentopname van 10 seconden

  
 

Klik op een miniatuurdia in het video- of audiospoor.

  
 

Een deel van een opname

  
 

Klik en sleep in het video- of audiospoor.

  
 

Een punt voor de Huidige locatie-indicator

  

De Huidige locatie-indicator is het punt op de tijdlijn van de opname waarvoor de gegevens momenteel in de viewer worden weergegeven.

  
 

Voer een van de volgende handelingen uit:

  
 •  

  Dubbelklik op het gewenste punt op de tijdlijn.

    

 •  

  Klik met de rechtermuisknop op een markering en selecteer Huidige locatie instellen.

    

 •  

  Selecteer een momentopname of segment en selecteer vervolgens Beheren > Huidige locatie instellen.

    

  
 

Een gedefinieerd segment

  
 

Klik op een willekeurige plaats in het gedeelte met markeringen boven het gedefinieerde segment.

  
 

Alleen video of alleen audio

  
 

Klik op de spoorkiezer voor het spoor dat u niet wilt selecteren. Hiermee blijft alleen het andere spoor actief.

  
  

Uw opname afspelen met de WebEx-opname-editor

Voer in de WebEx-opname-editor een van de volgende handelingen uit:   
                               
 

Doel

  
 

Klik op

  
 

Afspelen starten

  
 

Afspelen onderbreken of hervatten

  
 

Afspelen stoppen

  
 

10 seconden terugspoelen en het afspelen vanaf dat punt vervolgen

  
 

Terugspringen naar de startpuntmarkering van het vorige segment en het afspelen vervolgen. Is uitgeschakeld als er geen segmenten zijn gedefinieerd.

  
 

Springen naar de startpuntmarkering van het volgende segment en het afspelen vervolgen. Is uitgeschakeld als er geen segmenten zijn gedefinieerd.

  
 

10 seconden vooruitspoelen en het afspelen vanaf dat punt vervolgen

  
 

Het afspeelvolume aanpassen

  
 

De audio uit- of inschakelen

  
  

Audio of video uit uw opname verwijderen

     
1    Start het afspelen in de WebEx-opname-editor. Gebruik de Verstreken tijd-indicator om het begin en eind aan te geven van de inhoud die u wilt verwijderen.
2    Stop het afspelen, klik en sleep in het video- of audiospoor om het gedeelte dat u wilt verwijderen bij benadering te selecteren.
3    Voer een van de volgende handelingen uit:
 • Selecteer Bewerken > Wissen.
 • Klik met de rechtermuisknop en klik vervolgens op Wissen.
 • Druk op Verwijderen.
4    Pas desgewenst de begin- en eindtijd aan en klik vervolgens op OK.

Benoemde segmenten maken waar gebruikers rechtstreeks naartoe kunnen springen tijdens het afspelen

      
1    Klik en sleep in het video- of audiospoor in de WebEx-opname-editor om het segment dat u wilt definiëren bij benadering te selecteren.
2    Voer een van de volgende handelingen uit:
 • Selecteer Segment > Segment definiëren.
 • Klik met de rechtermuisknop en selecteer vervolgens Segment definiëren.
3    Geef een herkenbare naam op voor het segment. De naam wordt zichtbaar in de WebEx-speler door Bedieningselementen > Segment > Ga naar te selecteren.
4    Pas desgewenst de begin- en eindtijd aan. Voordat u de pijlknoppen kunt gebruiken om de tijd aan te passen, moet u in een tijdvak klikken.
5    Klik op OK.

Een segment van een video verplaatsen

     
1    Selecteer het segment in de WebEx-opname-editor.
2    Voer een van de volgende handelingen uit:
 • Selecteer Bewerken > Knippen.
 • Klik met de rechtermuisknop en klik vervolgens op Knippen.
3    Verplaats de Huidige locatie-indicator naar de plek waarnaar u het segment wilt verplaatsen.
4    Voer een van de volgende handelingen uit:
 • Selecteer Bewerken > Plakken.
 • Klik met de rechtermuisknop en klik vervolgens op Plakken.

Audio toevoegen of bestaande audio bewerken

       
1    Klik in het video- of audiospoor in de WebEx-opname-editor en sleep over de frames waaraan u audio wilt toevoegen of waarvan u de audio wilt bewerken.
2    Selecteer Bewerken > Audio dubben.
3    Controleer de Start- en Eind-tijd.
4    Voer een van de volgende handelingen uit:         
OptieBeschrijving
Audio opnemen 
 1.  

  Selecteer Microfoon.

    

 2.  

  Klik op Opnemen en neem vervolgens uw audio op.

    

 3.  

  Wanneer u klaar bent, klikt u op Stoppen.

    

  
 

Een audiobestand invoegen

  
 
 1.  

  Selecteer Extern audiobestand (WAV).

    

 2.  

  Klik op Bladeren en selecteer het WAV-bestand dat u wilt invoegen.

    

  
5    Klik op OK.
6    Klik op Afspelen om een voorbeeld van de audio te beluisteren.

Een opname invoegen in een andere opname

U kunt een volledig WebEx-opnamebestand (WRF) invoegen in een andere opname.
     
1    Voer in de WebEx-opname-editor een van de volgende handelingen uit:
 • Als u een opname rechts van een specifieke momentopname wilt invoegen, selecteert u een momentopname op de tijdlijn.
 • Als u een opname op een precieze locatie op de tijdlijn wilt invoegen, plaatst u de Huidige locatie-indicator op de plek waar u de opname wilt invoegen.
2    Voer een van de volgende handelingen uit:
 • Selecteer Bewerken > Opname invoegen.
 • Klik met de rechtermuisknop en selecteer vervolgens Opname invoegen.
3    Pas desgewenst de invoegtijd aan. Voordat u de pijlknoppen kunt gebruiken om de tijd aan te passen, moet u in het tijdvak klikken.
4    Klik op Bestand selecteren, zoek het WebEx-opnamebestand (WRF) dat u wilt invoegen en klik vervolgens op Openen.
 

Attachments

  Outcomes