Schermactiviteiten opnemen met de WebEx-recorder

Document created by Cisco Localization Team on Apr 5, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Overzicht van de WebEx-recorder

Neem met de WebEx-recorder alle schermactiviteiten in een willekeurige toepassing op uw computer op.

U kunt het volgende vastleggen:

 •  

  Multimedia-audio via een extra adapter.

    

 •  

  Voice-overteksten door een microfoon op uw computer aan te sluiten.

    

Gebruik de WebEx-speler om opnamen af te spelen. Gebruik de WebEx-opname-editor om opnamen te bewerken.

Opnamebestanden worden op uw computer opgeslagen in WebEx Recording Format (WRF), een eigen indeling van WebEx.

De WebEx-recorder downloaden

     
1    Meld u aan bij uw WebEx-servicesite.
2    Klik op Ondersteuning > Downloads.
3    Klik op Recorders en spelers en selecteer Opnemen en afspelen.
4    Blader omlaag naar WebEx-recorder, klik op Downloaden en volg de aanwijzingen op het scherm.

Een toepassing opnemen

      
1    Voer een van de volgende handelingen uit:
 • Open de WebEx-recorder vanaf uw bureaublad.
 • Klik op Alle programma's > WebEx > WebEx-recorder en -speler > WebEx-recorder.
2    Selecteer Bestand > Toepassing openen.
3    Voer een van de volgende handelingen uit:
 • Selecteer een toepassing in de lijst en klik vervolgens op Selecteren.
 • Klik op Andere toepassing, selecteer een toepassing en klik vervolgens op Delen.
4    Geef een naam op voor uw opnamebestand, kies een locatie en klik vervolgens op Opslaan.
5    Gebruik de knoppen in het deelvenster Recorder om de opname te beheren:  

   

                         
 

Doel

  
 

Klik op het volgende

  
 

Opname starten

  
 

Opname onderbreken en hervatten

  
 

Opname stoppen en bestand opslaan

  
 

Markering voor het navigeren instellen tijdens het opnemen

  
 

Notities op het scherm markeren

  
 

Het opnemen van audio starten of stoppen

  
 

De microfoongevoeligheid aanpassen

  
  

Het deelvenster Recorder verbergen tijdens het opnemen

   
1    Selecteer in de WebEx-recorder de optie Instellingen > WebEx-opname-instellingen.
2    Schakel het selectievakje Het deelvenster Recorder verbergen tijdens het opnemen in en klik vervolgens op OK.

Een opname afspelen

 

Gebruik de WebEx-speler om een opname in WRF-indeling af te spelen die met de WebEx-recorder is gemaakt.

  
     
1    Voer een van de volgende handelingen uit:
 • Open de WebEx-speler vanaf uw bureaublad.
 • Klik op Alle programma's > WebEx > WebEx-recorder en -speler > WebEx-speler.
2    Selecteer Bestand > Openen.
3    Zoek de WRF-opname die u wilt afspelen en klik op Openen.
4    Gebruik de knoppen in de WebEx-speler om het afspelen te beheren:   
                                  
 

Doel

  
 

Klik op het volgende

  
 

Afspelen starten

  
 

Afspelen onderbreken of hervatten

  
 

Afspelen stoppen

  
 

Terugspoelen

  
 

Naar het vorige segment navigeren

  
 

Naar het volgende segment navigeren

  
 

Vooruitspoelen

  
 

Het afspeelvolume aanpassen

  
 

Radio in- of uitschakelen

  
 

Vooruitspoelen of terugspoelen naar een specifieke locatie

  
  

Het deelvenster Speler verbergen tijdens het afspelen

    
1    Zorg dat er een bestand is geopend in de WebEx-speler.
2    Selecteer Bedieningselementen > Instellingen.   
Opmerking        

De optie Instellingen is alleen beschikbaar als u een bestand hebt geopend.

  
  
3    Schakel het selectievakje De Spelerconsole verbergen tijdens het afspelen in en klik op OK.
 

Attachments

  Outcomes