Algemene locatieback-up

Document created by Cisco Localization Team on Apr 28, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

Overzicht algemene lokatieback-up

Het systeem voor de algemene locatieback-up (Global Site Backup) van WebEx garandeert dat uw zakelijke activiteiten doorgaan, zelfs bij calamiteiten. Andere voordelen zijn onder andere de volledige redundantie met betrekking tot onderhoudsvensters of andere systeemonderbrekingen. GSB voorziet elke klant van een WebEx back-upwebsite. Het GSB-systeem biedt een real-time, tweerichtingssynchronisatie van databasegegevens tussen de primaire website en de back-upwebsite. Alle klanten krijgen ondersteuning van GSB.

Een WebEx-back-upwebsite is een afzonderlijke website van de primaire website. WebEx host de back-upwebsite op een ander systeem en op een geografisch gezien andere locatie dan de primaire website.

Automatische omleiding

In het geval dat het gehele vergaderingsysteem uitvalt, leidt het GSB-systeem u automatisch om naar uw back-upwebsite. Als u een vergadering hebt gestart op uw primaire website en uw primaire website valt uit vanwege het uitvallen van het gehele systeem, wordt u automatisch omgeleid naar dezelfde geplande vergadering op uw back-upwebsite. Bij situaties waarin een bepaald gedeelte van het systeem uitvalt, wordt uw service handmatig door WebEx doorgeschakeld naar de GSB-website.

Als de primaire website uitvalt voordat een geplande vergadering wordt gestart. De geplande vergadering is beschikbaar op de back-upwebsite, aangezien de vergadergegevens in realtime worden gesynchroniseerd tussen de primaire website en de back-upwebsite. De door u geplande vergaderingen op de back-upwebsite zijn ook beschikbaar wanneer de primaire website weer online is.

Als de primaire website uitvalt wegens een algehele systeemuitval tijdens een vergadering verliest iedereen, dat wil zeggen de host en de deelnemers, de verbinding met de vergadering. Alle deelnemers van de vergadering kunnen met behulp van de URL van de primaire website opnieuw deelnemen aan de vergadering waarbij zij automatisch naar de back-upwebsite worden geleid. Als de samenwerkingsservers voor de vergadering nog steeds functioneren, kunt u de vergadering voortzetten op uw primaire website. U kunt echter geen nieuwe vergadering starten op uw primaire website. U kunt alleen op uw back-upwebsite een nieuwe vergadering starten, totdat de services op uw primaire website weer functioneren.

U gebruikt hetzelfde teleconferentienummer op uw back-upwebsite als op uw primaire website.

Wanneer u op de back-upwebsite een vergadering start die van de primaire website is gekopieerd, wordt ook met betrekking tot de oorspronkelijke vergadering op de primaire website de vergaderingstatus (Bezig/Nu deelnemen) weergegeven. Deelnemers kunnen vanuit de primaire website deelnemen aan de op de back-upwebsite gestarte vergadering.

U hebt toegang tot slechts één website, ofwel de primaire website als deze werkt, ofwel de back-upwebsite als de primaire website niet beschikbaar is. Als het primaire vergaderingsysteem onbereikbaar is, worden de vergaderingvragen automatisch door het WebEx-netwerk omgeleid naar de back-upwebsite.

Uw back-upwebsite ziet er precies hetzelfde uit als uw primaire website. U kunt vaststellen met welke website u momenteel bent verbonden door te bellen met http: //<mycompany>.webex.com/<mycompany>/detectbackup.php. Als de URL de primaire website bereikt, retourneert deze het bericht ';Primair';. Als de URL de GSB-website bereikt, retourneert deze het bericht ';Back-up';.

Back-up website

In het GSB-systeem worden gebruikersaccount- en vergaderinformatie in realtime gesynchroniseerd tussen de primaire website en de back-upwebsite. U hebt alleen toegang tot de vergaderingen op uw back-upwebsite wanneer uw primaire website niet beschikbaar is.

Het gebruikersaccount en de vergaderinformatie van de primaire website en de back-upwebsite worden in twee richtingen in realtime gesynchroniseerd. De merkinformatie van de website wordt eenmaal per dag van de primaire website gekopieerd naar alleen de back-upwebsite. Merkupdates die zijn gemaakt op de back-upwebsite zijn niet beschikbaar op de primaire website.

Het GSB-kopieersysteem kopieert eenmaal per dag alle aangepaste pagina's en clientversies van de primaire website naar de back-upwebsite. Aangepaste pagina's en clients zijn doorgaans na 24 uur beschikbaar op de back-upwebsite.

Nieuwe gegevens worden behouden, ongeacht op welke website ze zijn gemaakt:

  • Een op de back-upwebsite gemaakte gebruikersaccount wordt in realtime gekopieerd naar de primaire website.

  • Wanneer u een vergadering plant op uw back-upwebsite, wordt deze vergadering direct naar uw primaire website gekopieerd. Vergaderingen die u op de back-upwebsite plant worden dus wel op uw primaire website weergegeven.

  • WebEx voegt het gebruik van de back-upwebsite samen met uw overeenkomstige primaire websites. Rapporten van uw primaire website bevatten zowel het gebruik van de primaire website als van de back-upwebsite.

Onderhoud

Als er onderhoud moet worden uitgevoerd wordt daarover tijdig bericht, en het werk zal worden uitgevoerd in ons standaard onderhoudsvenster van 19.00 uur PST tot 00.00 uur PST. Gedurende deze tijd ondergaat de back-upwebsite een failover, vervolgens een failback na voltooiing van het onderhoud, maar dit zou geen invloed moeten hebben op de beschikbaarheid van de service.

Binnen het GSB-systeem worden uw websitegegevens in realtime en in twee richtingen gesynchroniseerd tussen de primaire website en de back-upwebsite. Als uw primaire website bijgewerkt moet worden, voert WebEx de updates uit tijdens de normale onderhoudsperiode (19.00 uur PST tot 00.00 uur PST). Deze updates voor onderhoud op de primaire website worden direct bijgewerkt op de back-upwebsite.

Ondersteuning voor ontwikkelaars

De XML-API wordt ondersteund op uw back-upwebsite met GSB. Dankzij GSB is het niet nodig om uw integratiecodes aan te passen, aangezien de primaire website en de back-upwebsite dezelfde URL hebben.

In vergelijking met de huidige ondersteuning van de RUN-website voor API-klanten biedt de API-ondersteuning voor GSB-partners veel meer functies. De RUN-websites hebben alleen gebruikersaccounts en merkinformatie, terwijl GSB ondersteuning biedt voor veel meer functies, zoals hierboven is vermeld. GSB biedt API-gebruikers ook een manier om te detecteren of zij de back-upwebsite openen, door te bellen met http://mycompany.webex.com/mycompany/detectbackup.php. Als de URL de primaire website bereikt, retourneert deze het bericht ';Primair';. Als de URL de GSB-website bereikt, retourneert deze het bericht ';Back-up';. RUN-websites geven geen aanduiding van back-upwebsites.
Attachments

    Outcomes