Traceercodes beheren

Document created by Cisco Localization Team on Apr 28, 2017Last modified by Cisco Localization Team on May 11, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

Over het gebruik van traceercodes

Traceercodes zijn alfanumerieke codes waarmee categorieën gebruikers op een WebEx-servicesite worden geïdentificeerd. Met traceercodes kunt u het gebruik door verschillende groepen in een organisatie analyseren, bijvoorbeeld op afdeling of divisie. De traceercodes worden als onderdeel van de informatie over een gebruiker weergegeven in gebruiksrapporten dat u voor uw WebEx-servicesite kunt maken. U kunt de gegevens in deze rapporten vervolgens gebruiken voor het berekenen van kosten of voor interne factureringsprocessen.

U kunt gebruikers verplichten een of meer van de volgende handelingen uit te voeren:

 • Een codewaarde opgeven in hun gebruikersprofiel wanneer ze zich aanmelden voor een account.

   

 • Geef een codewaarde op bij het plannen van een gebeurtenis, vergadering of ssessie.

   

 • Een codewaarde selecteren in een lijst met door u opgegeven waarden.

   

  U kunt op de volgende manieren een lijst met codewaarden maken:

   

  • Typ de lijst met codewaarden.

    

  • Importeer de lijst met codewaarden uit een CSV-bestand (met door komma's gescheiden waarden) dat u maakt.

    

U kunt eventueel ook nog codewaarden opgeven in een gebruikersprofiel wanneer u een gebruikersaccount toevoegt of bewerkt in Sitebeheer. Gebruikers hoeven dan geen codewaarden voor hun profielen te typen of te selecteren of wanneer ze gebeurtenissen, vergaderingen of sessies plannen.

Traceercodes opgeven

U kunt traceercodes opgeven waarmee u het gebruik van uw WebEx-servicesite kunt controleren. U kunt bijvoorbeeld de traceercodes Project, Divisie en Afdeling opgeven.

 

De labels voor de traceercodes, of de groepsnamen, die u opgeeft, kunnen op elk van de volgende pagina's op uw WebEx-servicesite worden weergegeven:

 
 • De pagina Mijn profiel: een pagina die persoonlijke informatie over elke gebruiker met een account bevat. Een gebruiker kan zijn of haar persoonlijke gegevens op deze pagina bijhouden.

   

 • De wizard Een vergadering plannen: op Meeting Center-sites is dit de pagina waarop gebruikers informatie opgeven wanneer ze een vergadering plannen.

   

 • De pagina Een trainingssessie plannen: op Training Center-sites is dit de pagina waarop gebruikers informatie opgeven wanneer ze een trainingssessie plannen.

   

 • De pagina Een gebeurtenis plannen: op Event Center-sites is dit de pagina waarop gebruikers informatie opgeven wanneer ze een gebeurtenis plannen.

   

 
          
1    Selecteer op de linkernavigatiebalk Configuratie > Algemene site-instellingen > Traceercodes.
2    Typ in de kolom Traceercodegroep het label of de groepsnaam voor de nieuwe traceercode.
3    Gebruik de kolom Hostprofiel om aan te geven of de traceercode verplicht is voor het gebruikersprofiel van gebruikers.
4    Selecteer in de kolom Invoermodus een optie om aan te geven hoe gebruikers een codewaarde kunnen opgeven.
5    (Optioneel) Voer een van de volgende handelingen uit wanneer u wilt dat gebruikers een traceercode in een lijst met waarden moeten selecteren:
 • Als u een lijst met codewaarden wilt maken door ze te typen, klikt u op Toevoegen/bewerken om de pagina Traceercodelijst te openen. Vervolgens voert u de codewaarden handmatig in.
 • Als u een lijst met codewaarden wilt maken door deze te importeren vanuit een CSV-bestand (met door komma's gescheiden waarden), klikt u op Batch toevoegen.
6    Geef in de kolom Planning/start aan voor welke services u wilt dat traceercodes verschijnen.
7    Gebruik de kolom Planning/start om op te geven of de traceercode Optioneel, Vereist, of Niet gebruikt is.
8    (Optioneel) Volg de stappen 2 tot en met 7 om nog een traceercode toe te voegen.
9    Zodra u de traceercodes hebt opgegeven, klikt u op Bijwerken om uw wijzigingen op te slaan.

Traceercodewaarden importeren

Als u labels voor traceercodes hebt opgegeven, kunt u via de pagina Traceercodelijst traceercodewaarden importeren zodat u de waarden niet handmatig hoeft in te voeren. Als u dit proces wilt gebruiken, moet u eerst een CSV-bestand (met door komma's gescheiden waarden) maken dat de traceercodewaarden bevat.

 

Deze optie is handig als uw organisatie veel traceercodes gebruikt en u de lijst met waarden wilt bijhouden buiten Sitebeheer.

 

Opmerking


 • Als u een verkeerde codewaarde opgeeft, kan Sitebeheer deze waarde niet aan de lijst toevoegen. In dat geval genereert Sitebeheer een lijst met records voor de waarden die niet konden worden toegevoegd, inclusief de oorzaak van elke fout. U kunt het bestand dat deze records bevat, ter referentie downloaden op uw computer of gebruiken om de fouten rechtstreeks in het desbetreffende bestand te corrigeren.

   

 • U kunt fouten rechtstreeks corrigeren in het bestand dat door Sitebeheer voor u wordt gemaakt. Verwijder de laatste kolom met het label Opmerkingen voordat u het bestand uploadt om de overige codewaarden te maken.

   

 • Als u na het uploaden van een CSV-bestand de waarden wilt wijzigen die u hebt opgegeven, kunt u de waarden afzonderlijk bewerken op de pagina Traceercodelijst. U kunt voor ondersteuning ook contact opnemen met uw WebEx-accountmanager.

   

 
 
 

Attachments

  Outcomes