Hantera spårningskoder

Document created by Cisco Localization Team on Apr 28, 2017Last modified by Cisco Localization Team on May 11, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

Om användning av spårningskoder

Spårningskoder är alfanumeriska koder som identifierar användarkategorier på en WebEx-servicewebbplats. Med spårningskoder kan du analysera användningen hos flera grupper inom en organisation, till exempel efter Avdelning eller Område. Spårningskoder visas som en del av användarinformationen i användarrapporter och du kan erhålla dessa för din WebEx-servicewebbplats. Du kan sedan använda uppgifterna i dessa rapporter för ändamål såsom kostnadskalkyler eller andra interna faktureringsprocesser.

Du kan kräva att användare gör ett eller fler av följande:

 • Uppger ett kodvärde i sina användarprofiler när de registrerar sig för ett konto.

   

 • Uppger ett kodvärde vid schemaläggning av en händelse, ett möte eller en session.

   

 • Väljer ett kodvärde i listan över värden som du har angett.

   

  Du kan skapa en lista över kodvärden med någon av följande metoder:

   

  • Skriv ned listan med kodvärden.

    

  • Importera listan med kodvärden från en fil med kommaseparerade värden (CSV) som du har skapat.

    

Alternativt kan du ange kodvärden i en användarprofil när du lägger till eller redigerar ett användarkonto i webbplatsadministration. Därför behöver användare inte ange eller välja kodvärden för sina profiler när de schemalägger händelser, möten eller sessioner.

Ange spårningskoder

Du kan ange spårningskoder som låter dig spåra användningen av din WebEx-servicewebbplats. Du kan till exempel ange spårningskoder för Projekt, Område och Avdelning.

 

Etiketterna för spårningskoder, eller gruppnamnen, som du anger kan visas på samtliga av de följande sidorna på din WebEx-servicewebbplats:

 
 • Sidan Min profil: En sida som innehåller personlig information om alla användare som har ett konto. En användare kan ange personlig information på den här sidan.

   

 • Guide för schemaläggning av ett möte: På Meeting Center-webbplatserna finns sidorna där användare tillhandahåller information vid schemaläggning av ett möte.

   

 • Sida för Schemalägg utbildningsmöte: På Training Center-webbplatserna finns sidan där användare tillhandahåller information när de schemalägger ett utbildningsmöte.

   

 • Sidan Schemalägg en händelse: På Event Center-webbplatserna finns sidan där användare uppger information när de schemalägger en händelse.

   

 
          
1    På den vänstra navigeringsraden väljer du Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Spårningskoder.
2    I kolumnen Grupp för spårningskod skriver du in etiketten, eller gruppnamnet, för den nya spårningskoden.
3    I kolumnen Värdprofil anger du huruvida spårningskoden krävs för användarprofiler.
4    I kolumnen Inmatningsläge väljer du ett alternativ för hur användare kan uppge ett kodvärde.
5    (Valfritt) Om du kräver att användare ska välja en spårningskod i en lista med värden som du angett ska du göra en av följande saker:
 • För att skapa en lista med kodvärden genom att skriva in dem väljer du Lägg till/redigera för att öppna sidan Listan över spårningskoder. Ange sedan kodvärdena manuellt.
 • För att skapa en lista med kodvärden genom att importera dem från en CSV-fil (kommaseparerade värden) som innehåller kodvärdena, välj Lägg till via sats.
6    I kolumnen Schema/startsida till anger du vilka tjänster du vill visa spårningskoder för.
7    I kolumnen Schema/startsida till anger du inställningen Valfri, Obligatorisk eller Används inte för spårningskoden.
8    (Valfritt) Följ steg 2–7 för att lägga till ytterligare en spårningskod.
9    När du är klar med att ange spårningskoder väljer du Uppdatera för att spara dina ändringar.

Import av spårningskodvärden

Om du har angett spårningskodetiketter kan du importera spårningskodvärden istället för att ange värdena på sidan Listan över spårningskoder. För att använda denna process, skapar du först en CSV-fil (kommaseparerade värden) som innehåller spårningskodvärdena.

 

Det här alternativet är användbart om din organisation använder många spårningskoder och du vill hålla listan över värden utanför administrering av webbplatsen.

 

Observera


 • Om du anger felaktiga kodvärden kan inte administrering av webbplatsen lägga till dessa värden till listan. I så fall skapar administrering av webbplatsen en lista över poster med de värden som inte kunde läggas till, inklusive orsaken till varje fel. Du kan hämta en fil med dessa poster till din dator som referens eller för att korrigera felen direkt i filen.

   

 • Du kan korrigera fel direkt i filen som webbplatsadministrationen skapar åt dig. Se till att du tar bort den sista kolumnen med etiketten Kommentarer innan du laddar upp filen för att skapa återstående kodvärden.

   

 • Om du vill kan du redigera värden enskilt på sidan Listan över spårningskoder när du har laddat upp en CSV-fil. Du kan också kontakta din WebEx-representant för att få hjälp.

   

 
 
 

Attachments

  Outcomes