Global webbplatsbackup

Document created by Cisco Localization Team on Apr 28, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

Översikt av global webbplatsbackup

Med WebEx globala webbplatsbackup GSB (Global Site Backup) kan du vara säker på att din verksamhet inte äventyras, inte ens i ett nödläge. Därtill tillkommer fördelar som fullständig friställning för underhållsfönster eller vid andra systemavbrott. GSB ger varje kund en säkerhetskopierad WebEx-webbplats. GSB-systemet tillhandahåller dubbelriktad databasdatasynkronisering i realtid mellan den primära och säkerhetskopierade webbplatsen. Alla kunder har tillgång till GSB.

En säkerhetskopierad WebEx-webbplats är skild från den primära webbplatsen. WebEx är värd för den säkerhetskopierade webbplatsen på ett annat system och en annan geografisk plats än den primära webbplatsen.

Automatisk omdirigering

GSB-systemet omdirigerar dig automatiskt till din säkerhetskopierade webbplats om hela mötessystemet kraschar. Om du startat ett möte på den primära webbplatsen och den primära webbplatsen kraschar omdirigeras du automatiskt till samma möte på din säkerhetskopierade webbplats. Om bara vissa delar av systemet kraschar omdirigerar WebEx din tjänst till GSB-webbplatsen manuellt.

Om den primära webbplatsen kraschar innan ett schemalagt möte startas. Det schemalagda mötet finns tillgängligt på den säkerhetskopierade webbplatsen eftersom mötesdata synkroniseras i realtid mellan den primära och säkerhetskopierade webbplatsen. Möten som du schemalagt på den säkerhetskopierade webbplatsen är även de tillgängliga på den primära webbplatsen när den är online igen.

Om den primära webbplatsen kraschar p.g.a. ett fullständigt systemfel under ett möte kopplas alla bort från mötet, inklusive värden och deltagarna. Alla mötesdeltagare kan återansluta till mötet via URL:en för den primära webbplatsen och de omdirigeras automatiskt till den säkerhetskopierade webbplatsen. Om mötets samarbetsservrar fortfarande fungerar kan du fortsätta mötet på din primära webbplats. Du kan däremot inte starta ett nytt möte på din primära webbplats. Innan tjänsterna på din primära webbplats är igång igen kan du bara starta ett nytt möte på din säkerhetskopierade webbplats.

Du använder samma telekonferensnummer på din säkerhetskopierade som på din primära webbplats.

När du startar ett möte som kopierats från din primära webbplats på den säkerhetskopierade webbplatsen visas mötesstatusen (Pågående/delta nu) också för det ursprungliga mötet på den primära webbplatsen. Deltagarna kan delta i mötet som startats på den säkerhetskopierade webbplatsen från den primära webbplatsen.

Du kan endast använda en webbplats, antingen den primära webbplatsen om den fungerar, eller den säkerhetskopierade webbplatsen om den primära webbplatsen inte är tillgänglig. WebEx-nätverket omdirigerar automatiskt mötesförfrågningar till den säkerhetskopierade webbplatsen om det primära mötessystemet inte fungerar.

Din säkerhetskopierade webbplats ser exakt likadan ut som din primära. Du kan identifiera vilken webbplats du är ansluten till genom att ringa http: //<mycompany>.webex.com/<mycompany>/detectbackup.php. Om URL:en dirigerar dig till den primära webbplatsen ser du meddelandet ”;Primary”;. Om den dirigerar dig till GSB-webbplatsen ser du meddelandet ”;Backup”;.

Säkerhetskopiering av webbplats

Med GSB-systemet synkroniseras användarkonto och mötesinformation i realtid och på två olika sätt mellan den primära och säkerhetskopierade webbplatsen. Du får endast tillgång till möten på din säkerhetskopierade webbplats när din primära webbplats inte är tillgänglig.

Användarkonto och mötesinformation synkroniseras i realtid och på två olika sätt mellan den primära och säkerhetskopierade webbplatsen. Konfigurationsinformationen kopieras från den primära till den säkerhetskopierade webbplatsen en gång om dagen. Konfigureringsuppdateringar som görs på den säkerhetskopierade webbplatsen är inte tillgängliga på den primära webbplatsen.

GSB-replikeringssystem kopierar alla anpassade sidor och klientversioner från den primära till den säkerhetskopierade webbplatsen en gång om dagen. Anpassade sidor och klienter finns vanligtvis tillgängliga på den säkerhetskopierade webbplatsen efter 24 timmar.

Nya data bibehålls oavsett vilken webbplats de skapades på:

  • Ett användarkonto som skapas på den säkerhetskopierade webbplatsen kopieras i realtid till den primära webbplatsen.

  • När du schemalägger ett möte på din säkerhetskopierade webbplats kopieras det mötet till den primära webbplatsen direkt. Alla möten som du schemalägger på den säkerhetskopierade webbplatsen visas på din primära webbplats.

  • WebEx slår samman användningen av säkerhetskopierade webbplatser med motsvarande primära webbplatser. Användningsrapporter på din primära webbplats innehåller information om både den primära och säkerhetskopierade webbplatsen.

Underhåll

Kommunikation gällande underhåll skickas ut i förväg och arbetet sker under våra standardunderhållstider (19.00–12.00 PST) . Under den här tiden testar vi att låta systemet krascha och omdirigeras till den säkerhetskopierade webbplatsen och sedan tillbaka till den primära webbplatsen. Detta ska inte påverka våra tjänster på något sätt.

Med GSB-systemet synkroniseras webbplatsdata fram och tillbaka mellan den primära och säkerhetskopierade webbplatsen i realtid. Om din primära webbplats behöver uppdateras utför WebEx uppdateringarna under det normala underhållsfönstret (19.00–12.00 PST) . Dessa underhållsuppdateringar på den primära webbplatsen uppdateras direkt till den säkerhetskopierade webbplatsen.

Utvecklarsupport

XML API stöds på din säkerhetskopierade webbplats med GSB. Med GSB behöver du inte ändra dina integreringskoder eftersom den primära och säkerhetskopierade webbplatsen har samma URL.

Jämfört med nuvarande RUN-webbplatssupport för API-kunder erbjuder GSB API-support till partner många fler funktioner. RUN-webbplatserna har bara användarkonton och konfigureringsinformation, medan GSB-webbplatser har stöd för många fler funktioner (se ovan). GSB erbjuder också ett sätt för API-användare att ta reda på om de arbetar mot den säkerhetskopierade webbplatsen genom att gå till http://mycompany.webex.com/mycompany/detectbackup.php. Om URL:en dirigerar dig till den primära webbplatsen ser du meddelandet ”;Primary”;. Om den dirigerar dig till GSB-webbplatsen ser du meddelandet ”;Backup”;. RUN-webbplatser hade ingen funktion för att visa säkerhetskopierade webbplatser.
Attachments

    Outcomes