Korzystanie z sieci bezprzewodowej na urządzeniach DX70, DX80, Room Kit i Codec Plus

Document created by Cisco Localization Team on Jun 8, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jul 4, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
  

 

 

Na urządzeniach DX70, DX80, Room Kit i Codec Plus można wybrać przewodowe lub bezprzewodowe połączenie sieciowe.

  

Rodzaj połączenia można zmienić przy użyciu interfejsu dotykowego.

  

Aby używać połączenia bezprzewodowego, należy odłączyć kabel Ethernet.

  

Dostępne są następujące dwa typy uwierzytelniania:

  
 •  

  Otwarte

    

 •  

  WPA-PSK (AES)

    

 •  

  WPA2-PSK (AES)

    

 •  

  WPA-EAP-PEAP

    

 •  

  EAP-TLS

    

 •  

  EAP-TTLS

    

 •  

  EAP-FAST

    

 •  

  PEAP

    

 •  

  EAP-MSCHAPv2

    

 •  

  EAP-GTC

    

  

System zapamiętuje tylko jedną sieć jednocześnie. W przypadku zmiany sieci należy ponownie wpisać hasło.

  

     
1    Na ekranie głównym przejdź do ikony koła zębatego i wybierz kolejno opcje Informacje o systemie i Ustawienia. W obszarze Konfiguracja sieci wybierz opcję Zmień sieć.
2    Wybierz opcję Ustawienia sieci Wi-Fi.
3    Wybierz sieć bezprzewodową, z którą chcesz się połączyć.
4    Jeśli sieć wymaga uwierzytelnienia, wpisz hasło i wybierz opcję Połącz.
 


Attachments

  Outcomes