Använd trådlöst nätverk på DX70, DX80, Room Kit och Codec Plus

Document created by Cisco Localization Team on Jun 8, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jul 4, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
  

 

 

På DX70, DX80, Room Kit och Codec Plus kan du välja att antingen använda en trådbunden eller trådlös nätverksanslutning.

  

Du kan växla mellan trådbunden och trådlös anslutning via pekskärmen.

  

Ethernet-kabeln måste kopplas bort om du vill använda en trådlös anslutning.

  

Följande autentiseringstyper kan användas:

  
 •  

  Öppen

    

 •  

  WPA-PSK (AES)

    

 •  

  WPA2-PSK (AES)

    

 •  

  WPA-EAP-PEAP

    

 •  

  EAP-TLS

    

 •  

  EAP-TTLS

    

 •  

  EAP-FAST

    

 •  

  PEAP

    

 •  

  EAP-MSCHAPv2

    

 •  

  EAP-GTC

    

  

Systemet kommer bara ihåg ett nätverk åt gången. Om du växlar mellan olika nätverk måste du ange lösenordsfrasen igen.

  

     
1    Gå till kugghjulsikonen på startsidan och välj Systeminformation och Inställningar. Under Nätverkskonfigurering väljer du Byt nätverk.
2    Välj Wi-Fi-inställningar.
3    Välj det trådlösa nätverket som du vill ansluta till.
4    Om nätverket kräver autentisering anger du lösenordsfrasen och väljer sedan Anslut.
 


Attachments

  Outcomes