Poista käytöstä automaattinen yhteyden muodostaminen Cisco Spark -huonelaitteeseen

Document created by Cisco Localization Team on Jun 8, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
 

Cisco Spark -sovellus ja huonelaitteet

 

Cisco Spark -sovellus muodostaa automaattisesti yhteyden lähimpään huonelaitteeseen ja käyttää sitä puheluihin ja kokouksiin. Jos sovellus muodostaa jatkuvasti yhteyttä sellaiseen huonelaitteeseen, jota et halua käyttää, muuta sovelluksen lähialueasetuksia. Muista vain, että jos haluat muodostaa myöhemmin yhteyden toiseen huonelaitteeseen, se on tehtävä manuaalisesti.

  

Windows

Valitse ensin profiilikuvasi, sitten Asetukset ja lopuksi Ääni. Poista valinta Allow Cisco Spark to always discover nearby Cisco Spark Room Systems (Salli Cisco Spark -sovelluksen aina havaita lähistöllä olevat Cisco Spark -huonejärjestelmät).

Mac

Avaa Cisco Spark > Asetukset ja valitse sitten Ääni. Poista valinta Allow Cisco Spark to always discover nearby Cisco Spark Room Devices (Salli Cisco Spark -sovelluksen aina havaita lähistöllä olevat Cisco Spark -huonelaitteet).

iPhone, iPad ja Android

Valitse Me (Minä), sitten Advanced (Lisäasetukset) ja poista käytöstä Proximity Features (Lähialueominaisuudet).
 

Attachments

    Outcomes