Bruke trådløst nettverk med DX70, DX80, romsettet og «Codec Plus»

Document created by Cisco Localization Team on Jun 8, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jul 4, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
  

 

 

På DX70 og DX80, med romsettet og «Codec Plus», kan du velge om du vil bruke en kablet eller trådløs nettverkstilkobling.

  

Du kan bytte mellom kablet og trådløs tilkobling med berøringsgrensesnittet.

  

Ethernet-kabelen må være frakoblet hvis du vil bruke en trådløs tilkobling.

  

Følgende autentiseringstyper kan benyttes:

  
 •  

  Åpne

    

 •  

  WPA-PSK (AES)

    

 •  

  WPA2-PSK (AES)

    

 •  

  WPA-EAP-PEAP

    

 •  

  EAP-TLS

    

 •  

  EAP-TTLS

    

 •  

  EAP-RASK

    

 •  

  PEAP

    

 •  

  EAP-MSCHAPv2

    

 •  

  EAP-GTC

    

  

Systemet husker bare ett nettverk om gangen. Hvis du bytter mellom ulike nettverk, må du taste inn den trådløse sikkerhetsnøkkelen på nytt.

  

     
1    Styr til tannhjul-ikonet på hjemskjermen og velg Systeminformasjon og Innstillinger. Fra Nettverksoppsett, velg Bytt nettverk.
2    Velg WiFi-innstillinger.
3    Velg det trådløse nettverket som du vil koble til.
4    Hvis nettverket krever autentisering, skriver du inn sikkerhetsnøkkelen og velger så Koble til.
 


Attachments

  Outcomes