Aan de slag met WebEx Event Center

Document created by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

Met WebEx Event Center kunt u eenvoudig een onlinegebeurtenis hosten. Of u nu een product op de markt brengt of een presentatie voor het voltallige personeel geeft, u kunt een aantrekkelijke, interactieve presentatie met multimedia, vraag en antwoord en enquête leveren om uw publiek erbij te betrekken.

Een gebeurtenis plannen

Meld u aan bij de WebEx Event Center-site van uw organisatie en ga naar Een gebeurtenis hosten > Een gebeurtenis plannen. Vul minimaal de gebeurtenisinformatie, zoals registratievereisten, datum, audio-instellingen en deelnemers in.

Nodig panelleden uit om op te treden als experts op het onderwerpsgebied, vragen te beantwoorden en enquêtes te beheren om ervoor te zorgen dat de gebeurtenis soepel verloopt.Een gebeurtenis starten

Meld u aan bij de WebEx Event Center-site van uw organisatie tijdens het geplande tijdstip van de gebeurtenis. Ga naar Mijn WebEx > Mijn vergaderingen. Zoek uw gebeurtenis en selecteer Start.Aan een gebeurtenis deelnemen

Als u bent uitgenodigd voor een WebEx-gebeurtenis, hebt u een e-mail met instructies ontvangen. Klik op de koppeling om deel te nemen aan de gebeurtenis. Voer onder Nu deelnemen aan gebeurtenis uw naam, e-mailadres en het wachtwoord voor de gebeurtenis in. Klik vervolgens op Nu deelnemen.


Tip


U wordt mogelijk gevraagd om een wachtwoord voor de gebeurtenis in te voeren. U kunt het wachtwoord vinden in uw uitnodiging voor de gebeurtenis.


De gebruikersinterface van WebEx Event Center is overzichtelijk. De gebeurtenisopties vindt u in het midden en deelnemers en andere deelvensters aan de rechterkant.Verbinding maken met audio

U kunt uw telefoon of uw computer (met een headset) gebruiken om tijdens een WebEx-gebeurtenis naar de audio te luisteren.

Ga naar en selecteer hoe u verbinding wilt maken.Uw video starten

De host van de gebeurtenis kan altijd zijn of haar video delen tijdens een gebeurtenis. Maximaal vijf panelleden kunnen hun video delen tijdens een gebeurtenis.

Wanneer u aan een gebeurtenis deelneemt, staat uw video standaard uit. Als u wilt dat anderen u kunnen zien, selecteert u om uw webcam te starten. De knop wordt blauw wanneer uw video aan staat.

Bent u van gedachten veranderd en wilt u geen gebruik maken van video? Selecteer om uw video voor de gebeurtenis te beëindigen. De knop wordt grijs wanneer uw video uit staat.
Tip


Als u wilt toestaan dat panelleden hun video kunnen delen, selecteert u in het deelvenster Deelnemers . Vervolgens schakelt u het selectievakje naast de naam van een panellid in om toe te staan dat deze zijn/haar video deelt.


Inhoud delen

Hosts kunnen hun scherm delen tijdens de gebeurtenis door te selecteren.

Hosts en panelleden kunnen bestanden delen. Als u een bestand (zoals een Microsoft PowerPoint-presentatie) wilt delen, selecteert u Meer opties > Bestand delen.Uw optie voor delen (scherm, bestand of toepassing) wordt voor u opgeslagen zodra u selecteert.


Tip


Als u wilt dat een deelnemer een bestand kan delen, zorgt u ervoor dat de host van de deelnemer een panellid maakt. Klik hiervoor in het deelvenster Deelnemers op Alle deelnemers weergeven, selecteer de deelnemer en selecteer Panellid maken.


Een gebeurtenis opnemen

Uw gebeurtenissen zijn belangrijk. Als niet uw volledige team bij de gebeurtenis kan zijn of als u uw opgenomen gebeurtenissen beschikbaar wilt maken, kunt u uw gebeurtenis opnemen en later delen. De opname omvat de audio, video en presentaties.

Tijdens uw gebeurtenis selecteert u om deze onmiddellijk op te nemen. U en uw deelnemers zien aan de onderkant van de gebruikersinterface tijdens het opnemen.


Tip


Uw WebEx-site is mogelijk al ingesteld voor het automatisch opnemen van uw gebeurtenissen. Als dit niet het geval is, neemt u contact op met de beheerder van uw WebEx-site om dit in te stellen.


Zodra de gebeurtenis is beëindigd, ontvangt u een e-mail met de koppeling voor de opname.

U ontvangt uw opname meestal snel na de gebeurtenis, maar dit kan enige tijd duren, afhankelijk van de grootte van de opname, de bandbreedte van de website en andere factoren.
Attachments

    Outcomes