Starta möten från din WebEx-webbplats

Document created by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Schemalägg ett möte från din WebEx-webbplats

     
1    Besök webbplatsadressen för din WebEx-webbplats och logga in på ditt konto.
2    Välj fliken Meeting Center.
3    I navigeringsträdet utvidgar du Host a Meeting (håll ett möte) och väljer sedan Schedule a Meeting (schemalägg ett möte).
4    På sidan Schedule a Meeting (schemalägg ett möte) anger du alternativen för mötet och väljer sedan Schedule Meeting (schemalägg möte).

För att ange avancerade alternativ för mötet, välj Advanced Scheduler (avancerad schemaläggare).

Starta ett direktmöte från din WebEx-webbplats

         
1    Besök webbplatsadressen för din WebEx-webbplats och logga in på ditt konto.
2    Välj fliken Meeting Center.
3    I navigeringsträdet utvidgar du Host a Meeting (håll ett möte) och väljer sedan Meet Now (träffas nu).

Ett meddelande dyker upp för att meddela dig om att WebEx skapar direktmöten i ditt personliga rum. Meddelandet innefattar också webbplatsadressen för ditt personliga rum.

4    (Valfritt) Om du vill se meddelandet igen ska du avmarkera kryssrutan Don't show me this again (visa mig inte detta igen).
5    Välj Träffas nu.

WebEx startar ett möte i ditt personliga rum.

6    Välj Invite and Remind (bjud in och påminn).
7    För att skicka en inbjudan per e-post med meddelandet Join me now in my Personal Room (kom nu till mitt personliga rum) ska du välja Invite with your local email (bjud in med din lokala e-post).

WebEx skapar en e-postmall som innehåller all nödvändig mötesinformation.

8    Lägg till e-postadresserna till de personer som du vill bjuda in och välj sedan Skicka.

Starta ett direktmöte från ditt personliga rum

       
1    Besök webbplatsadressen för din WebEx-webbplats och logga in på ditt konto.
2    Välj fliken My WebEx (Mitt WebEx).
3    Välj Starta möte.

WebEx startar ett möte i ditt personliga rum.

4    Välj Invite and Remind (bjud in och påminn).
5    För att skicka en inbjudan per e-post med meddelandet Join me now in my Personal Room (kom nu till mitt personliga rum) ska du välja Invite with your local email (bjud in med din lokala e-post).

WebEx skapar en e-postmall som innehåller all nödvändig mötesinformation.

6    Lägg till e-postadresserna till de personer som du vill bjuda in och välj sedan Skicka.

Lägg till alternativa värdar på din WebEx-webbplats

         
1    Logga in på din WebEx-webbplats och gå till Host a meeting > Schedule a meeting (håll i ett möte > schemalägg ett möte).
2    Det finns två tillgängliga schemaläggare.
 • Quick Scheduler > Schedule a Meeting (snabbschemaläggare > schemalägg ett möte).
 • Advanced Scheduler > Invite Attendees (avancerad schemaläggare > bjud in deltagare).
3    (Valfritt) Markera kryssrutan Let anyone with a host account on this site host my meeting (låt alla som har ett värdkonto på denna webbplats vara värd för mina möten) och gå sedan till steg 7.  

Om du vill ha bättre kontroll över vilka som kan hålla i dina möten, gå till steg 4.

  
4    På WBS32 WebEx-webbplatser anger du deltagarnas e-postadresser i rutan Attendees (deltagare), trycker på Enter och klickar på för varje person som du vill identifiera som en alternativ värd. Gå sedan till steg 7. På andra WebEx-webbplatser väljer du Use address book (använd adressbok) (snabbschemaläggare) eller Select Attendees (välj deltagare) (avancerad schemaläggare).
5    I dialogrutan Välj deltagare anger du källan som du väljer deltagare från (t.ex. personliga kontakter).
6    Välj dina kontakter och välj sedan Alternate Host (alternativ värd).  

Den angivna kontakten visas i listan till höger, under kategorin Alternativ värd.

  
7    Välj OK.
8    Granska dina mötesuppgifter och välj sedan Starta eller Schemalägg möte.

Boka ett återkommande möte

Du kan schemalägga möten så att de sker regelbundet: dagligen, veckovis, månadsvis eller årligen. Du kan ställa in om mötet är återkommande när du schemalägger det, antingen från Outlook eller från WebEx. För att schemalägga ett återkommande möte med WebEx måste du växla till den avancerade schemaläggaren.

         
1    Besök webbplatsadressen för din WebEx-webbplats och logga in på ditt konto.
2    Välj fliken Meeting Center.
3    I navigeringsträdet utvidgar du Host a Meeting (håll ett möte) och väljer sedan Schedule a Meeting (schemalägg ett möte).
4    På sidan Schedule a Meeting (schemalägg ett möte) väljer du Advanced Scheduler (avancerad schemaläggare).
5    På sidan Required Information (obligatorisk information) anger du alternativen för mötet och väljer sedan Next (nästa).
6    På sidan Date & Time (datum och tid) väljer du alternativet Recurrence (återkommande) för mötet.
7    (Valfritt) Välj Nästa och fortsätt genom alla sidorna med avancerade alternativ.
8    Välj Schedule Meeting (schemalägg möte).
 

Attachments

  Outcomes