Boka möten med produktivitetsverktyg

Document created by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

WebEx-produktivitetsverktyg

Med WebEx produktivitetsverktyg kan du starta, schemalägga och delta i WebEx-mötessessioner utan att logga in på din WebEx-plats.

När du har installerat WebEx produktivitetsverktyg visas WebEx-ikonen i verktygsfältets meddelandeområde.

      

Windows meddelandeområde

WebEx-produktivitetsverktygSchemalägg ett möte: Ikon för meddelandeområde

      
1    Öppna produktivitetsverktyg.
 • Dubbelklicka på produktivitetsverktygsikonen.
 • Högerklicka på produktivitetsverktygsikonen och välj sedan Open WebEx Productivity Tools (öppna WebEx produktivitetsverktyg).
2    Välj Schedule Meeting (schemalägg möte). Produktivitetsverktyg öppnar en tom mötesinbjudan i Outlook.
3    Schemalägg ditt möte som du vanligtvis gör.
4    Innan du skickar inbjudan väljer du, beroende på din webbplats inställningar, ett av följande alternativ:
 • Lägg till personligt rum
 • Lägg till WebEx och TelePresence
 

Om du väljer Add WebEx and TelePresence (lägg till WebEx och TelePresence) öppnas panelen Meeting Options (mötesalternativ) där du kan ange alternativen för WebEx och TelePresence.

5    I mötesinbjudan väljer du Skicka.

Starta ett direktmöte: Ikon för meddelandeområde

      
1    Öppna produktivitetsverktyg.
 • Dubbelklicka på produktivitetsverktygsikonen.
 • Högerklicka på produktivitetsverktygsikonen och välj sedan Open WebEx Productivity Tools (öppna WebEx produktivitetsverktyg).
2    Välj Träffas nu.

WebEx startar ett möte i ditt personliga rum.

3    Välj Invite and Remind (bjud in och påminn).
4    För att skicka en inbjudan per e-post med meddelandet Join me now in my Personal Room (kom nu till mitt personliga rum) ska du välja Invite with your local email (bjud in med din lokala e-post).

WebEx skapar en e-postmall som innehåller all nödvändig mötesinformation.

5    Lägg till e-postadresserna till de personer som du vill bjuda in och välj sedan Skicka.

Schemalägg ett möte med Microsoft Outlook

    
1    Schemalägg ditt möte i Outlook som du vanligtvis gör.
2    Innan du skickar inbjudan väljer du, beroende på din webbplats inställningar, ett av följande alternativ:
 • Lägg till personligt rum
 • Lägg till WebEx och TelePresence
 

Om du väljer Add WebEx and TelePresence (lägg till WebEx och TelePresence) öppnas panelen Meeting Options (mötesalternativ) där du kan ange alternativen för WebEx och TelePresence.

3    I mötesinbjudan väljer du Skicka.

Starta ett direktmöte från Microsoft Outlook

    
1    På Microsoft Outlook-fliken, välj Meet Now (träffas nu).

WebEx startar ett möte i ditt personliga rum.

2    För att skicka en inbjudan per e-post med meddelandet Join me now in my Personal Room (kom nu till mitt personliga rum) ska du välja Invite with your local email (bjud in med din lokala e-post).

WebEx skapar en e-postmall som innehåller all nödvändig mötesinformation.

3    Lägg till e-postadresserna till de personer som du vill bjuda in och välj sedan Skicka.

Ange en alternativ värd med Microsoft Outlook

       
1    Schemalägg ditt möte i Outlook som du vanligtvis gör.
2    Innan du skickar inbjudan väljer du, beroende på din webbplats inställningar, Add WebEx and TelePresence (lägg till WebEx och TelePresence).

Panelen Meeting Options (mötesalternativ) öppnas där du kan ange alternativen för WebEx och TelePresence.


3    I panelen Meeting Options (mötesalternativ) markerar du Allow people to join using WebEx (låt personer delta med hjälp av WebEx).
4    Utvidga avsnittet Select Alternate Host (välj alternativ värd) för att visa en lista över deltagare som har värdkonton.
5    Markera kryssrutorna för de mötesdeltagare som du vill utse till alternativa värdar.
6    Skicka mötesinbjudan.
 

Attachments

  Outcomes