Användarguide för Cisco WebEx Meetings Apple Watch

Document created by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017
Version 4Show Document
 • View in full screen mode

Inledning

WebEx Meetings för Apple Watch-appen är en utökning av Cisco WebEx Meetings-appen för iPhone. Den är inte tillgänglig från iPad-enheten.

Om din Apple Watch sammanlänkas med en iPhone på vilken du har installerat WebEx Meetings, visas programmet automatiskt på din Apple Watch-startsida när telefonen och klockan är anslutna.

Apple_Watch_Home_Screen.png

Åtgärder som du vidtar på din Apple Watch med hjälp av WebEx Meetings-appen synkas till din iPhone.

 

Tillbaka till början


Starta ett möte

Du kan starta ett möte från din Apple Watch om du har startat WebEx Meetings-appen på din iPhone och loggat in på din WebEx-webbplats.

Du kan bjuda in deltagare till mötet från din iPhone.

 

Så här startar du ett möte:

1. Tryck på WebEx Meetings-ikonen på Apple Watch-startsidan. Ditt namn, med en avatarbild av dig eller dina initialer, visas.

Apple_Watch_Enter_Room_Avatar.png

 

2. Tryck på Gå in i rum.

Obs! Om Använd mitt personliga rum för alla mina direktmöten inte är markerat under Träffas nu-inställningarna på din WebEx-webbplats, visas Träffas nu istället för Gå in i rum.

 

Tillbaka till början


Anslut till ljudkonferensen

Du kan ansluta till mötets ljudkonferens genom att:

 • Ta emot en återuppringning
 • Ringa in
 • Ansluta via internet

 

Så här gör du för att ta emot en återuppringning:

1. Tryck på Ring mig.

Apple_Watch_Call_Me.png

2. Om WebEx-webbplatsen inte kräver att du trycker på 1 för att ansluta till ljudkonferensen, trycker du för att ansluta när meddelandet Inkommande samtal visas.

Apple_Watch_Incoming_Call.png

Du kan sedan delta i ljudkonferensen från din Apple Watch.

Obs! Om WebEx-webbplatsen kräver att du trycker på 1 för att ansluta till ljudkonferensen, måste du trycka på 1 på din iPhone för att ansluta. Du kan sedan delta i ljudkonferensen från din iPhone.

 

Så här gör du för att ringa in:

 • Ring numret för mötets ljudkonferens från din iPhone. När du är ansluten kan du delta i ljudkonferensen från din Apple Watch.

 

Så här gör du för att ansluta via internet:

 • På din iPhone trycker du på Ljud-ikonen och sedan på Anslut via internet.

Obs! Om du ansluter via internet kan du endast delta i ljudkonferensen från din iPhone.

 

Tillbaka till början


Mötesinteraktioner från Apple Watch

När ett möte pågår har du tillgång till följande funktioner från din Apple Watch.

 • Stäng av/slå på ljudet
 • Pausa eller återuppta Event Center-ljudsändning
 • Visa mötesdeltagarlistan
 • Lämna mötet

 

Så här slår du av eller sätter på ljudet:

 • Tryck på ljud-ikonen.

 

Stänger av ljudetSätter på ljudet
Apple_Watch_Muting.pngApple_Watch_Unmuting.png

 

 

Så här styr du en Event Center-ljudsändning:

 • Om du vill pausa ljudet trycker du påPausa.
 • Om du vill återuppta ljudet trycker du på Återuppta.

 

PausaÅteruppta
Apple_Watch_Pause.pngApple_Watch_Resume.png

 

 

 

Så här gör du för att visa mötesdeltagarlistan:

1. Force-klicka på WebEx Meetings-skärmen. De tillgängliga alternativen visas.

Apple_Watch_Participants_Leave.png

2. Tryck på mötesdeltagare. Mötesedeltagarlistan visas.

Apple_Watch_Participants_List_Avatar.png

  • Tryck på pilen i övre vänstra hörnet för att återgå till WebEx Meetings-skärmen.

Så här lämnar du mötet:

1. Force-klicka på WebEx Meetings-skärmen. De tillgängliga alternativen visas.

Apple_Watch_Participants_Leave.png

2. Tryck på Lämna. Ett bekräftelsemeddelande visas.

Apple_Watch_Leave_Room_confirmation.png

3. Tryck på Lämna rummet.

 

Tillbaka till början

Attachments

  Outcomes