Anslut automatiskt till ljudet i ett möte

Document created by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

 
Du kan ansluta ljudet snabbare när du startar eller deltar i möten via skrivbordet. Med Meeting Center kan du ansluta till ljud automatiskt med din dator. Ställ bara in den i dina My WebEx Preferences (mina WebEx-inställningar).

Observera


Du kan endast välja detta alternativ under My WebEx Preferences (mina WebEx-inställningar) om din webbplatsadministratör har aktiverat det för din webbplats.


  

     
1    Gå till My WebEx > Preferences > Audio > Automatic Connection (mitt WebEx > inställningar > ljud > automatisk anslutning).
2    Markera Automatically connect to audio using computer (anslut automatiskt till ljud via dator) och välj Update (uppdatera).

Nu när du startar eller deltar i ett möte på den här webbplatsen ansluts ditt ljud automatiskt till din dator.

Ångra och ändra din ljudanslutning? Välj ett ljudalternativ från rullgardinslistan med ljudanslutningar.

 


Attachments

    Outcomes