Konfigurera alternativ för tjänsteförfrågningar på din webbplats

Document created by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017
Version 2Show Document
  • View in full screen mode

Observera


Denna procedur gäller endast för företagswebbplatser.


Om du inte har aktiverat alla WebEx-tjänster på en webbplats med företagsversionen kan du tillåta att användare begär ytterligare tjänster och privilegier från webbplatsen. Med detta alternativ aktiverat:

  • Kan en användare se och välja fliken för en tjänst som de inte ännu har värdprivilegier för.

  • Visar WebEx en registreringssida.

  • Visas begäran i en kö så att du kan godkänna eller neka den.


     
Steg 1               På den vänstra navigeringsraden, under Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.
Steg 2               Bläddra ner till Inställningar för tjänstebegäran och markera kryssrutan Tillåt användare att begära ytterligare tjänster.
Steg 3               Om du vill att alla begäran ska godkännas automatiskt ska du välja Godkänn automatiskt alla tjänstebegäran.
Steg 4               För att placera begäran i en kö för godkännande, välj Webbplatsadministratör kommer manuellt godkänna tjänstebegäran....
Steg 5               Välj Uppdatera för att spara dina ändringar.

Alternativ för Tjänsteförfrågan

             

Alternativ

Beskrivning

Godkänn förfrågningar från dessa e-postdomäner

Använd detta alternativ för att automatiskt godkänna förfrågningar från en domän. Ange URL:en här och i detta format:

webex.com

Du kan använde en asterisk för att visa att valfria tecken kan ersättas med en del av domännamnet:

*.webex.net

För att ange flera domäner ska du separera varje domän med kommatecken (men inga mellanslag).

webex.com,*.webex.net,webex.org

Avvisa förfrågningar som inte kommer från dessa e-postdomäner

Använd detta alternativ för att automatiskt avvisa förfrågningar som inte kommer från en viss domän. Fyll i domänen från vilken du godkänner förfrågningar i det här formatet:

webex.com

Du kan använde en asterisk för att visa att valfria tecken kan ersättas med en del av domännamnet:

*.webex.net

För att ange flera domäner ska du separera varje domän med kommatecken (men inga mellanslag).

webex.com,*.webex.net,webex.org

Alla webbplatsadministratörer

Välj detta alternativ för att skicka alla automatiskt avvisade förfrågningar till alla webbplatsadministratörer för övervägande.

Valda webbplatsadministratörer

Välj detta alternativ för att låta alla förfrågningar som automatiskt avvisas skickas till en specifik webbplatsadministratör för övervägande. Ange sedan webbplatsadministratörens e-postadress i rutan.


Attachments

    Outcomes