Hantera schemaläggningsmallar för Event Center

Document created by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode

Schemaläggningsmallar för Event Center, översikt

En schemaläggningsmall specificerar de flesta inställningarna inför en schemalagd händelse. Om värdar ofta använder samma inställningar för sina händelser kan dessa inställningar sparas i en mall. Vid schemaläggning av händelser kan värden välja mallen för att slippa ställa in samma alternativ för varje händelse.

Det finns två typer av schemaläggningsmallar:

 • Standardmallar för schemaläggning: Tillgängliga för alla värdar. Din WebEx-tjänst inkluderat en uppsättning standardmallar. Du kan även göra värdens personliga mallar tillgängliga som standardmallar.

 • Personliga mallar för schemaläggning: En mall som en värd skapar och som endast är tillgänglig för den värden. En värd kan skapa en personlig mall i händelseschemaläggaren genom att använda alternativet Spara som mall. Värden kan spara en mall som en standardmall genom att välja Spara som standardmall. Mallen visas då i listan över standardmallar på administrering av webbplatsen.

  I listan över standardmallar för din Event Center-tjänst kan du:

 • Visa eller dölja valfria standardmallar, inklusive de mallar som värdarna har skapat och sparat som standardmallar.

 • Göra valfri standardmall till standardmallen för Event Center

 • Ta bort en standardmall från din WebEx-webbplats

Visa eller dölj schemaläggningsmallar för Event Center


    
Steg 1  Välj Konfiguration > Event Center > Alternativ.
Steg 2  Bläddra ner till Standardmallar för schemaläggning.
Steg 3  I kolumnen Visa gör du något av följande:
 • Markera rutan för att visa en mall.

 • Avmarkera rutan för att dölja en mall.

Steg 4  Välj Uppdatera.

Ange standardmall för Event Center-schemaläggning


    
Steg 1  Välj Konfiguration > Event Center > Alternativ.
Steg 2  Bläddra ner till Standardmallar för schemaläggning.
Steg 3  I kolumnen Ange som standard väljer du den mall som du vill göra till standardmall.
Steg 4  Välj Uppdatera.

Ta bort schemaläggningsmallar för Event Center


    
Steg 1  Välj Konfiguration > Event Center > Alternativ.
Steg 2  Bläddra ner till Standardmallar för schemaläggning.
Steg 3  Markera kryssrutorna till vänster om mallen som du vill ta bort.
Steg 4  Välj Ta bort mall(ar).


Attachments

  Outcomes