Uppgradera Meeting Center med hjälp av Windows Installer (MSI)

Document created by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

Användare med administratörsbehörighet på sina datorer kan hämta MSI för Meeting Center-programmet från Meeting Center > Support > Hämtningar på sina WebEx-webbplatser.

När WebEx-webbplatsen uppdateras till en ny version av Meeting Center-programmet, uppdateras inte paketet som redan är installerat på användarens dator automatiskt nästa gång användaren ansluter till ett möte på sin WebEx-webbplats. Ett separat paket installeras istället med hjälp av webbläsarens plugin-program som innehåller den uppdaterade programversionen.

Den MSI-installerade versionen är listad som ”;Cisco WebEx Meeting Center”; under Program och funktioner och innehåller information om Meeting Center-programversion. Den andra installationen är helt enkelt ”;Cisco WebEx Meetings”; utan någon information om version eftersom den kan innehålla flera olika programversioner från flera olika webbplatser.

Webbplatsadministratörer rekommenderas att installera det uppdaterade MSI-paketet när programversionen på din WebEx-webbplats uppgraderas. Du kan automatisera denna process genom att använda ett fjärrhanteringsverktyg som Microsoft System Center Configuration Manager (tidigare Systems Management Server).

 


 

Attachments

    Outcomes