Opties voor serviceaanvragen configureren voor uw site

Document created by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017
Version 2Show Document
  • View in full screen mode

Opmerking


Deze procedure is alleen van toepassing op Enterprise Edition-sites.


Als u niet alle WebEx-services op uw Enterprise Edition-site hebt ingeschakeld, kunt u gebruikers toestaan om aanvullende services en rechten voor de site aan te vragen. Wanneer deze optie is ingeschakeld:

  • Kan een gebruiker het tabblad voor een service waarvoor hij of zij nog geen hostrechten heeft, weergeven en selecteren.

  • Wordt een aanmeldingspagina weergegeven in WebEx.

  • Wordt de aanvraag vervolgens in een wachtrij weergegeven, zodat u de aanvraag kunt goedkeuren of afwijzen.


     
Stap 1               Selecteer op de linkernavigatiebalk Configuratie > Algemene site-instellingen > Opties.
Stap 2               Scrol omlaag naar Instellingen serviceaanvraag en schakel het selectievakje Gebruikers toestaan extra services aan te vragen in.
Stap 3               Als u alle aanvragen automatisch wilt goedkeuren, selecteert u Automatisch alle serviceaanvragen goedkeuren.
Stap 4               Als u wilt dat aanvragen in een wachtrij worden geplaatst voor goedkeuring, selecteert u Sitebeheerder keurt handmatig serviceaanvragen goed....
Stap 5               Selecteer Bijwerken om uw wijzigingen op te slaan.

Opties voor serviceaanvragen

             

Optie

Beschrijving

Aanvragen van deze e-maildomeinen goedkeuren

Gebruik deze optie om automatisch aanvragen van een domein te accepteren. Voer hier een URL in met de volgende indeling:

webex.com

U kunt een asterisk gebruiken om aan te geven dat een deel van de domeinnaam kan worden vervangen door elke willekeurige tekenreeks:

*.webex.net

Als u meerdere domeinen wilt opgeven, scheidt u de domeinen door middel van een komma (zonder spaties).

webex.com,*.webex.net,webex.org

Aanvragen afwijzen die niet van deze e-maildomeinen afkomstig zijn

Gebruik deze optie om aanvragen die niet afkomstig zijn van een bepaald e-maildomein, automatisch af te wijzen. Voer het domein in waarvoor u aanvragen met deze indeling accepteert:

webex.com

U kunt een asterisk gebruiken om aan te geven dat een deel van de domeinnaam kan worden vervangen door elke willekeurige tekenreeks:

*.webex.net

Als u meerdere domeinen wilt opgeven, scheidt u de domeinen door middel van een komma (zonder spaties).

webex.com,*.webex.net,webex.org

Alle sitebeheerders

Selecteer deze optie om alle aanvragen die automatisch worden afgewezen, ter overweging door te sturen naar alle sitebeheerders.

Geselecteerde sitebeheerders

Selecteer deze optie om alle aanvragen die automatisch worden afgewezen, ter overweging door te sturen naar bepaalde sitebeheerders. Voer vervolgens in het vak het e-mailadres van de desbetreffende sitebeheerder in.


Attachments

    Outcomes