Sitenizin Remote Support Seçeneklerini Yapılandırma

Document created by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

Bu prosedür yalnızca Remote Support içindir.

Müşteri sohbet oturumları sırasında kullanmak için Remote Support aracılarına yönelik sık kullanılan iletiler veya sorular oluşturabilir ve kaydedebilirsiniz. Belirli aracılar veya kuyruklarla ilişkilendirilebilecek cümle grupları oluşturabilirsiniz.


1. Adım                         Yapılandırma > Ortak Site Ayarları > Seçenekler öğesini seçin.
2. Adım                         Sohbet Tercihleri bölümünde, Sohbet İfadesi Kütüphanesi bağlantısını seçin.
3. Adım               Sık kullanılan cümleler ve gruplar oluşturun.
4. Adım               Cümle gruplarını aracılarla ve kuyruklarla ilişkilendirin.

Sık Kullanılan Cümleler ve Gruplar Oluşturma

Bir aracının uzak destek oturumu sırasında kullanabileceği sık kullanılan cümleler grubu oluşturabilirsiniz. İstediğiniz zaman yeni gruplar veya cümleler ekleyebilirsiniz.


        
1. Adım               Yeni gruplar eklemek için Yeni Grup Ekle'yi seçin.
2. Adım                         Grup ve Cümleler sekmesinde, grup adı girin.
3. Adım               Cümle grubu eklemek için Sık Kullanılan Cümle bölümünde Yeni Cümle Ekle'yi seçin.
4. Adım                         Sık Kullanılan Cümle Ekle penceresinde, bir cümle adı girin.
5. Adım               Cümle içeriğinizi Cümle alanına girin.

Açılır menüden cümlenize girebileceğiniz değişken seçeneklerini belirleyebilirsiniz.

6. Adım               Sık kullanılan bir cümleyi kopyalamak için Şuradan kopyala... öğesini seçin.
7. Adım               Yeni bir cümle oluşturmak için cümleyi seçin ve düzenleyin.
8. Adım                         Kaydet'i seçin.

Cümle Gruplarını Aracılarla ve Kuyruklarla İlişkilendirme

Sık kullanılan kuyruk grupları oluşturduktan sonra, bunları belirli aracılar veya belirli uzak oturum kuyruklarıyla ilişkilendirebilirsiniz. Hem aracılara hem de kuyruklara birden fazla sık kullanılan cümle grubu atanabilir.


     
1. Adım                         İlişkili Aracılar ve Kuyruklar sekmesini seçin.
2. Adım               Grubunuzun tüm aracılar ve kuyruklarla ilişkilendirilmesini seçmek için onay kutusunu seçin.
3. Adım                         Aracılar alanında, grupla ilişkilendirmek istediğiniz aracıları vurgulayın ve ardından Ekle'yi seçin.
4. Adım                         Kuyruklar alanında, grupla ilişkilendirmek istediğiniz kuyrukları vurgulayın ve ardından Ekle'yi seçin.
5. Adım                         Kaydet'i seçin.


Attachments

    Outcomes