Konfigurera Remote Support-alternativ på din webbplats

Document created by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

Denna procedur är endast för Remote Support.

Du kan skapa och spara vanliga meddelanden eller frågor till agenter på Remote Support som kan användas under chattsessioner med kunder. Du kan skapa meningsgrupper som kan associeras med specifika agenter eller köer.


Steg 1               Välj Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.
Steg 2               I avsnittet Chattinställningar klickar du på länken chattfrasbiblioteket.
Steg 3               Skapa vanligt använda meningar och grupper.
Steg 4               Koppla meningsgrupper till agenter och köer.

Skapa vanligt använda meningar och grupper

Du kan skapas en grupp med ofta använda meningar som en agent kan använda under en fjärrsupportsession. Du kan när som helst lägga till nya grupper eller meningar.


        
Steg 1               För att skapa ett ny grupp välj Lägg till ny grupp.
Steg 2               På fliken Grupp och meningar anger du ett gruppnamn.
Steg 3               För att lägga till en meningsgrupp i avsnittet Vanligt använda meningar väljer du Lägg till ny mening.
Steg 4               I fönstret Lägg till vanligt använda meningar anger du ett meningsnamn.
Steg 5               Ange ditt meningsinnehåll i fältet Mening.

Du kan välja variabelalternativ från den nedrullningsbara menyn för att ange till din mening.

Steg 6               För att kopiera vanligt använda meningar väljer du Kopiera från....
Steg 7               Välj meningen och redigera den för att skapa en ny.
Steg 8               Välj Spara.

Koppla meningsgrupper till agenter och köer

När du väl har skapat vanliga meningsgrupper kan du koppla dem till specifika agenter eller med specifika köer för fjärrsession. Både agenter och köer kan tilldelas flera vanliga meningsgrupper.


     
Steg 1               Välj fliken Koppla agenter och köer.
Steg 2               Markera kryssrutan för att associera din grupp med alla agenter och köer.
Steg 3               I fältet Agenter markerar du agenten som du vill koppla till gruppen och väljer sedan Lägg till.
Steg 4               I fältet Köer markerar du kön som du vill koppla till gruppen och väljer sedan Lägg till.
Steg 5               Välj Spara.


Attachments

    Outcomes