Hantera sessionsformulär för Remote Support

Document created by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode

Sessionsformulär för Remote Support

Innan och efter sessioner kan du låta Remote Support be användarna att tillhandahålla information. Till exempel kan du använda:

 • Formuläret Före session som kunder kan använda för att tillhandahålla kontaktinformation eller för att ställa frågor innan de deltar i sessionerna.

 • Formulären Efter session som kunder kan använda när de lämnar sessionerna för att ge kommentarer om tjänsten.

Anpassa objekten på formulären Före session och Efter sessionen


           
Steg 1  Välj Konfiguration > Support Center > Formulär.
Steg 2  Välj typen av formulär som du vill anpassa (Före session eller Efter session).
Steg 3  Markera rutan i den första kolumnen för varje objekt som du vill ska visas på formuläret.
Steg 4  Markera kryssrutan i den andra kolumnen för varje objekt som du vill kräva att mötesdeltagarna slutför på formuläret.
Steg 5  För att lägga till nya objekt i formuläret, välj Lägg till ny.
Steg 6  För att lägga till en textruta där användare kan ange information:
 1. Välj Textruta.
 2. För att skapa en textruta som har flera rader, välj Flera rader.
 3. Skriv in namnet som du vill ska visas bredvid rutan i Etikett för textruta.
 4. I Bredd anger du bredden på varje rad i rutan.
 5. Välj Spara.
Steg 7  För att lägga till en alternativruta där användarna kan välja ett alternativ:
 1. Välj Kryssrutor.
 2. I Gruppetikett anger du valfri text som du vill ska visas innan alternativen.
 3. Vid Kryssruta anger du namnet som du vill ska visas för alla alternativen som användaren kan välja.
 4. Om du vill att ett alternativ ska visas som markerat väljer du Markerad från listan till vänster.
 5. Upprepa steg c och d för varje extra alternativ som du vill lägga till i formuläret. För att lägga till fler alternativ, välj den nedrullningsbara listan Lägg till och välj sedan antalet alternativ som du vill lägga till.
 6. Välj Spara.
Steg 8  För att lägga till en kryssruta som användare kan använda för att välja ett eller flera alternativ:
 1. Välj Alternativknappar.
 2. I Gruppetikett anger du valfri text som du vill ska visas innan alternativen.
 3. Vid Val anger du namnet som du vill ska visas för alla alternativ som användaren kan välja.
 4. Om du vill att ett alternativ ska visas som markerat väljer du Markerad från listan till vänster.
 5. För att göra ett av alternativen till standardalternativ väljer du ett alternativ från den nedrullningsbara listan Standardval.
 6. Upprepa steg c och d för varje extra alternativ som du vill lägga till i formuläret. För att lägga till fler alternativ, välj den nedrullningsbara listan Lägg till och välj sedan antalet alternativ som du vill lägga till.
 7. Välj Spara.
Steg 9  Så här lägger du till en nedrullningsbar lista som användare kan använda för att välja ett enda alternativ:
 1. Välj Nedrullningsbar lista.
 2. I Gruppetikett anger du valfri text som du vill ska visas innan alternativen.
 3. Vid Val anger du namnet som du vill ska visas för alla alternativ som användaren kan välja.
 4. Om du vill att ett alternativ ska visas som markerat väljer du Markerad från listan till vänster.
 5. För att göra ett av alternativen till standardalternativ väljer du ett alternativ från den nedrullningsbara listan Standardval.
 6. Upprepa steg c och d för varje extra alternativ som du vill lägga till i formuläret. För att lägga till fler alternativ, välj den nedrullningsbara listan Lägg till och välj sedan antalet alternativ som du vill lägga till.
 7. Välj Spara.
Steg 10  För att ändra ordningen på objekten i listan, från formulärsidan:
 1. Välj Ändra ordning.
 2. Välj den post som du vill flytta och använd sedan uppåt- och nedåtpilarna för att flytta den.
 3. Välj Spara.
Steg 11  Välj Spara.

Bädda in formuläret Före session

Använd denna procedur för att skapa HTML-kod som du kan bädda in i formuläret Före session på din webbsida eller en webbknapp som länkas till den.

Du kan välja mellan flera olika typer av knappar som användarna klickar på för att visa formuläret Före session.


        
Steg 1  Välj Konfiguration > Support Center > Formulär.
Steg 2  Välj Före session.
Steg 3  Välj fliken Bädda in i formulär.
Steg 4  Välj något av följande:
 • Bädda in formuläret på någon av dina egna webbsidor: för att skapa HTML-koden i formuläret Före session

 • Bädda in en knapp som länkar till formulär på någon av dina egna webbsidor: för att skapa HTML-koden för en länk till formuläret Före session

Steg 5  Om du vill skapa en knapp, väljer du den knapptyp som du vill skapa under Standardknappar.
Steg 6  Välj Skapa HTML för att visa HTML-koden i textrutan.
Steg 7  Välj Förhandsgranska för att visa formuläret Före session eller din valda knapp.
Steg 8  Välj antingen Gå tillbaka eller fliken Formulär och sedan Spara.
Observera   
 • Formuläret Före session inkluderar alltid supportsessionens nummer som Remote Support automatiskt skapar för varje supportsession. Du kan inte ta bort detta nummer från formuläret.
 • Informationen som du får i formulären Före session eller Efter session lagras i supportsessionens logg. Du kan visa loggen och exportera data till en fil som du kan öppna i ett kalkyl- eller databasprogram.Attachments

  Outcomes